Şedinţa ordinară din 27. iunie 2024.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – AMENAJARE GLAMPING CU IURTE ORAȘ COVASNA, JUDEȚ COVASNA – beneficiară: Dna. Kiss Enikő - Róza.
02.Proiect de hotărâre aprobarea Proiectului Tehnic cu detalii de execuție și a indicatorilor tehnico-economici în faza PT pentru obiectivul de investiții „Amenajare sens giratoriu la intersecția strazilor Str. Ștefan cel Mare și 1 Decembrie 1918, în orașul Covasna, Jud. Covasna”.
03.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 198/2023 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna conform Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările ulterioare.
04.Diverse

Şedinţa extraordinară din 20. iunie 2024.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de valorificare a masei lemnoase fasonate la drum auto din pășunile comunale, proprietatea privată a orașului Covasna.

Şedinţa ordinară din 30. mai 2024.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere a S.C. GOS TRANS COM S.R.L. pe anul 2023.
02.Proiect de hotarâre cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2024.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe 31.12.2023.
04.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe 31.03.2024.
05.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 127/2022 privind aprobarea lansării Programului local de popularizare și stimulare a donării de sânge pe raza UAT Oraș Covasna.
06.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare sistem rutier și canalizare pluvială în străzile Țiglăriei, Kós Károly, Filaturii, Florilor, Salcâmului, Târgului, Apelor, Toamnei, Gazdane Olosz Ella, Baia de piatră” în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny Iniţiază: Primarul or
07.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 91/2023 cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier și canalizare puvială în străzile Kőrösi Csoma Sándor, Debreczi Sándor, Livezilor", faza DALI în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.
08.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat, proprietatea orașului Covasna.
09.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului evaluării anuale și finale a managementului Casei Orășenești de Cultură a orașului Covasna.
10.Proiect de hotărâre privind numirea unui manager interimar la Casa de Cultură a orașului Covasna.
11.Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul public al orașului Covasna a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Finanțelor – Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov și trecerea acestora în domeniul public al orașului Covasna, județul Covasna.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor pășuni aflate în proprietatea privată a orașului Covasna.
13.Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității și prețului de valorificare a masei lemnoase fasonate la drum auto conform APV-urilor nr. 2096, 2178 și 2179.
14.Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de valorificare a masei lemnoase fasonate la drum auto din pășunile comunale, proprietatea privată a orașului Covasna.
15.Raportul de activitate al Asociației de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Covasna” pe anul 2023.
16.Diverse
17.Punct suplimentar
18.Punct suplimentar

Şedinţa ordinară din 11. aprilie 2024.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2024.
02.Punct suplimentar

Şedinţa ordinară din 04. aprilie 2024.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferent obiectivului de investiții „Regenerare urbană zonă turistică și sportivă în orașul Covasna – Park Tematic, Skate Park, Pump Track, Parc Fitness și construire loc de joacă pentru copii.
02.Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferent obiectivului de investiții Regenerare urbană zonă turistică și sportivă în orașul Covasna – Scenă de vară.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Regenerare urbană zonă turistică și sportivă în orașul Covasna” și a cheltuielilor legate de proiect

Şedinţa ordinară din 28. martie 2024.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferent obiectivului de investiții „Regenerare urbană zonă turistică și sportivă în orașul Covasna – Park Tematic, Skate Park, Pump Track, Parc Fitness și construire loc de joacă pentru copii.
02.Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferent obiectivului de investiții Regenerare urbană zonă turistică și sportivă în orașul Covasna – Scenă de vară.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Regenerare urbană zonă turistică și sportivă în orașul Covasna” și a cheltuielilor legate de proiect
04.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 113/2021 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat, pentru investiţia: “EXTINDEREA CLADIRII LICEULUI KOROSI CSOMA SANDOR, ORAS COVASNA, JUDETUL COVASNA”
05.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Orașul Covasna la „Programul judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învăţământ preuniversitar” în perioada 2021-2024, și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „Lucrări de reparații și de modernizare grupuri sanitare din Liceul Kőrösi Csoma Sándor, Covasna - 2024”.
06.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 70/2021 cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării managementului Casei Orășenești de Cultură Covasna.
07.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 194/2023 privind modul de valorificare a masei lemnoase scoasă la drum auto,din pasunile comunale ale orasului Covasna
08.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul orașului Covasna pentru anul 2024.
09.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractării serviciilor de audit statutar pentru certificarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Gos Trans Com S.R.L. pentru perioada 2023 – 2025.
10.Raportul Primarului orașului Covasna asupra situației gestionării bunurilor pentru anul 2023.
11.Raportul Primarului orașului Covasna privind starea economică, socială și de mediu pe anul 2023.
12.

Rapoarte de activitate Asociații:

13.Raportul de activitate al consilierilor locali pe anul 2023.
14.Raportul de activitate al comisiilor de specialitate ale consiliului local al orașului Covasna pe anul 2023.
15.Diverse

Şedinţa extraordinară din 22. februarie 2024.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. Gos Trans Com SRL pe anul 2024.
02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ – amplasare bust „Petofi Sandor”, strada 1 Decembrie 1918, oraș Covasna, beneficiar: Orașul Covasna.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ – amplasare statuie „Turul”, strada 1 Decembrie 1918, oraș Covasna, beneficiar: Orașul Covasna.
04.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea categoriilor de persoane beneficiare de facilități la transportul public local de persoane, de pe raza administrativ teritorială a orașului Covasna.
05.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier și canalizare pluvială în Str. Petőfi Sándor”, faza DALI în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.
06.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi oraș Covasna 2018-Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala în străzile Podului, Plevnei, Butykák, Ady Endre, Bartók Béla, Mihai Eminescu, Luceafărului", faza PT+DE, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.
07.Proiect de hotărâre privind Aprobarea Notelor conceptuale și a Temelor de proiectare aferente celor două componente ale obiectivului de investiții Regenerare urbană zonă turistică și sportivă în Orașul Covasna, și aprobarea participării UAT Orașul Covasna la Programul Regiunea Centru, prioritatea 8: O regiune atractivă, Acțiunea 8.2 - Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru.
08.Aprobarea Notelor conceptuale și a Temelor de proiectare aferente celor două componente ale obiectivului de investiții  Regenerare urbană zonă centrală în Orașul Covasna; Punerea în valoare a obiectivelor turistice din orașul Covasna, prin crearea unei alei pietonale și construirea unui punct de observare-Panorama orașului, în zona pârtiei de schi, și aprobarea participării UAT Orașul Covasna la Programul Regiunea Centru, prioritatea 8: O regiune atractivă, Acțiunea 8.2 - Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru.

Şedinţa ordinară din 12. februarie 2024.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2024.
02.Proiect de hotărârecu cu privire la stabilirea principalelor manifestări cultural-rtistice și educative pentru 2024 și a sumelor alocate acestora.
03.Proiect de hotărâre privire la aprobarea cotizației orașului Covasna nîn asociațiile în care este membru, pentru anul 2024.
04.Proiect de hotărârecu privire la aprobarea organigramei și statutului de funcții al Casei Orășenești de Cultură Covasna și al Bibliotecii Orășenești Covasna.

Şedinţa ordinară din 31. ianuarie 2024.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social de pe raza UAT Covasna și a planului de măsuri pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale pe anii 2024 – 2025.
02.Proiect de hotărâre cu privire la înființarea structurii comunitare consultative cu atribuții privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie la nivelul UAT Covasna.
03.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 10/2023 cu privire la stabilirea modalităților de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local.
04.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2023.
05.Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul public al orașului Covasna a drumurilor forestiere și ale terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al orașului Covasna și în administrarea Consiliului local al orașului Covasna, în scopul întreținerii, reabilitării și modernizării acestora.
06Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea ADI ”AQUACOV” să semneze act adițional la contractul de delegare încheiat cu S.C. Gospodăria Comunală S.A. pentru predarea sistemului de utilitate publică realizat prin investiția „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna” precum și pentru investiția „Înlocuire conducte de distribuire apă potabilă în strada Luceafărului” din orașul Covasna.
07.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic cu detalii de execuție și a indicatorilor tehnico – economici al obiectivului de investiții „Reabilitare Strada Ștefan cel Mare – Zona Piața Centrală”.
08.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, pentru fondul forestier proprietatea orasului Covasna, administrat în baza contractului de administrare nr. 597/2015
09.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea volumului de masă lemnoasă propus pentru recoltare în anul 2024 din fondul forestier proprietatea publică a orașului Covasna, a prețului de referință și a modalității de valorificare al acestuia
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pe raza orașului Covasna încheiat cu SC GOS - TRANS - COM SRL.
08. Diverse

Şedinţa ordinară din 17. ianuarie 2024.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea membrilor în comisia pentru predarea imobilului  situat în oraș Covasna, județ Covasna, suprafață de 2030 mp, înscris în CF nr. 33572 în vederea construirii unui sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din localitatea Covasna.
02.Proiect de hotărâre cu privire la revocarea HCL NR. 3/2024 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023.
03.Informare – adresa S.C. Gos Trans Com S.R.L., înregistrată cu nr. 793/11.01.2024.

Şedinţa extraordinară din 08. ianuarie 2024.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării sumei de 1.200.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2023, pentru acoperirea golului temporar de casă
02.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 437.567 lei din excedentul bugetului local rezultat la încheierea anului precedent ca surse de finanțare pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului local
04.Proiect de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025 din orașul Covasna
05.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare pentru investiția "Stații de reânvărcare vehicule electrice" finanțată prin PNRR, Componenta 10 - Fondul local, Investiția 1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reâncărcare vehicule electrice

Şedinţa eordinară din 21. decembrie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale din UAT Covasna, actelor justificative care însoțesc cererea, locului de primire a cererilor și constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe sociale pentru anul 2024
02.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 166/2021 cu privire la acordarea unui stimulent financiar și a Certificatului Nunții de Aur familiilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie.
03.Proiect de hotărâre cu privire la finanțarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, domiciliate în orașul Covasna.
04.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pe anul 2024.
05.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe 30.11.2023.
06.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV.
07.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al orașului Covasna și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia.
08.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit, pentru investiția: „Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna, județul Covasna”.
09.Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare sens giratoriu la intersecția Str. Ștefan cel Mare și Str. 1 Decembrie 1918 în orașul Covasna.
10.Aprobarea Proiectului Tehnic cu detalii de executie si a indicatorilor tehnico-economici pentru  „Renovarea energetica moderata a blocului de locuinte, situat in Orasul Covasna,  str.Libertatii, nr.20, bl.2” respectiv pentru ,,Renovarea energetica moderata a blocului de locuinte, situat in Orasul Covasna,  in str. Libertatii, nr. 21, bl.3",   în cadrul proiectului ,,Renovarea energetica moderata a blocurilor de locuinte, situate in Orasul Covasna,  str.Libertatii, nr.20, bl.2, respectiv in str. Libertatii, nr. 21, bl.3": beneficiar U.A.T/ Covasna (PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1)
11.Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Cimitirului Public din Orașul Covasna.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de functii și a organigramei ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna conform Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.
13.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Covasna.
14.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcţii al S.C. GOS – TRANS – COM SRL.
15.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la HCL 160/2018 privind aprobarea unor noi zonări a terenurilor din intravilanul oraşului Covasna.
16.Proiect de hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase scoasă la drum auto, din pășunile comunale a orașului Covasna.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru investiția “EXTINDEREA CLADIRII LICEULUI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR, ORAȘ COVASNA, JUDEȚUL COVASNA”

Şedinţa extraordinară din 18. decembrie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general al Orașului Covasna pe anul 2023.
02.Proiect de hotărâreprivind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții Amenajare sens giratoriu la intersecția Str. Ștefan cel Mare și Str. 1 Decembrie 1918 î orșul Covasna.
03.Proiect de hotărâre

Şedinţa extraordinară din 08. decembrie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 145/2023 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 6.000.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.
02.Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Oraşului Covasna în Consiliul de Administraţie la S.C. GOS-TRANS COM SRL pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscale- bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.
03.Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea membrilor în comisia pentru predarea – preluarea drumurilor forestiere Borviz, Horgaz, Hankó și drum deviere trafic greu în stațiunea Covasna.

Şedinţa extraordinară din 29. noiembrie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 72/2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere in statiunea balneoclimaterica Covasna” și a cheltuielilor legate de proiect.
02.Proiect de hotărâre  cu privire la modificarea anexei 2.4 la H.C.L. nr. 137/2022 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localității către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., având ca asociat unic orașul Covasna.
03.Proiect de hotărâre  cu privire la rectificarea bugetului general al orașului Covasna pe anul 2023.

Şedinţa ordinară din 23. noiembrie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al Sc. Gos Trans Com S.R.L., asociat unic orașul Covasna, prin aport în numerar.
02.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între Județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.”
04.Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării nivelului tarifelor de salubrizare propuse de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activităţile de salubrizare prestate în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor-Leț şi acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
05.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – ZONĂ DE LOCUINȚE – str. Petofi Sandor, nr. 15, oraș Covasna, județ Covasna, beneficiari: Szonda Zsombor și Szonda – Fejer Agota.
06.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2023 - 2024.
07.Proiect de hotărâre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2023 - 2024.
08.Proiect de hotărâre stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi „Lőrincz Zsigmond”.
09.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2024.
10.Proiect de hotărâre Aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici în faza PT pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare strazi oras Covasna 2018-Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala în străzile Podului, Plevnei, Butykak, Ady Endre, Bartok Bela, Mihai Eminescu, Luceafarului" în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
11.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare sistem rutier și canalizare pluvială în str. Petőfi Sándor", în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, aprobați prin HCL nr. 134/2023.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 136/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna, cu modificări ulterioare
13.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 35/2023 cu privire la aprobarea prețului de referință și  modalității de valorificare a masei lemnoase care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2023.
14.Diverse

Şedinţa ordinară din 26. octombrie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. Gos Trans Com S.R.L. pe anul 2023.
02.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2023.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe 30.09.2023.
04.Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței din fondul locativ de stat situată în orașul Covasna, str. Gara Mare nr. 10.
05.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, fără licitație publică, a unui teren de 978 mp proprietate privată a Orașului Covasna, concesionat de către Cojan Gheorghe.
06.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în anul 2024.
07.Diverse

Şedinţa extraordinară din 12. octombrie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 6.000.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.
02.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 136/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna, cu modificările ulterioare.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – ZONĂ REZIDENȚIALĂ – oraș Covasna, județ Covasna, Beneficiar: S.C. HARD TECHNICS S.R.L.
04.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic cu detalii de execuție și a indicatorilor tehnico-economici în faza PT pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare termică Școala Gimnazială Avram Iancu 29320-C2", cod proiect C10-I3-1101.
05.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic cu detalii de execuție și a indicatorilor tehnico-economici în faza PT pentru obiectivul de investiții Construire piste de biciclete in Orasul Covasna, cod proiect C10-I1.4-481.
06.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic cu detalii de execuție și a indicatorilor tehnico-economici în faza PTh pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare termică Liceul Kőrösi Csoma Sándor 29171-C2, 29171-C3, 29171-C11", în cadrul PNRR (PNRR/2022/C10/I3, PNRR/2022/C10/I1.3), beneficiar U.A.T Covasna.
07.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in faza de Proiect tehnic pentru investitia “LUCRARI TEHNICO EDILITARE, AMENAJARE PARCARE- BLOC DE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINAT ÎNCHIRIERII, Str.Ignácz Rózsa Nr.2, 16 unitati locative”.

Şedinţa ordinară din 28. septembrie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” – aprobare strategie.
02.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” – aprobare act adițional.
03.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2023.
04.Proiect de hotărâre privind actualizarea nomenclatorului stradal al orașului Covasna.
05.Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 2853/1998, încheiat cu S.C. Sigur Import Export S.R.L. Covasna, prin act adițional.
06.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 119/2020 cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație la Centrele Financiare I, II și III de învățământ preuniversitar, cu modificările ulterioare.
07.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic cu detalii de execuție și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea termică a sediului Primăriei Orașului Covasna”, în cadrul PNRR Componenta 10 – Fondul local, cod proiect C10-I3-723, beneficiar UAT Covasna.
08.Informarea d-lui Primar despre deplasarea oficială în străinătate – Ungaria, orașul Papa, în perioada 07-10 septembrie 2023.

Şedinţa extraordinară din 18. septembrie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economici - faza PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE - pentru obiectivul de investiții „Viabilizare zonă turistică şi sportivă Oraşul Covasna - racord de utilităţi şi reţele exterioare de incintă”.
02.. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier și canalizare pluvială în Str. Petőfi Sándor” în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase pe picior din pășunea proprietatea orașului Covasna, pentru nevoile oraşului Covasna.

Şedinţa ordinară din 31. august 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat din UAT Covasna, actelor justificative care însoțesc cererea, locului de primire a cererilor, precum și constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat.
02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de atribuire privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 49 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.
03.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă a punctului de alimentație publică situat în clădirea proprietate privată a orașului Covasna, str. Brazilor FN, reprezentând refugiu Pârtie de schi „Lorincz Zsigmond”.
04.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea câștigătorilor concursului „LOCUL UNDE TRĂIM – IMAGINEA NOASTRĂ”- ediția 2023.
05.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 103/2018 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului” Zilele Orașului Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare.
06.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
07.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 136/2021 cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna, cu modificările ulterioare.
08.Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință înscris în foaia de sarcini pentru nr. top. 1472/1/11/2 precum și a dreptului de folosință atribuit prin Decizia 50/1986 privind atribuirea unui teren.
09.Punct suplimentar
10.Diverse

Şedinţa extraordinară din 24. august 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2023.
02.Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului înscris în CF 33752 Covasna, nr. cad. 33752, în suprafață de 2030 mp din domeniul public al orașului Covasna în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna (U.M. 0220), pentru construirea unui sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din localitatea Covasna.

Şedinţa extraordinară din 17. august 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ – AMENAJARE SPAȚIU PUBLIC, STRADA 1 DECEMBRIE 1918, ORAȘ COVASNA – beneficiar: Orașul Covasna.
02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ – AMENAJARE SPAȚIU PUBLIC, STRADA ȘCOLII, ORAȘ COVASNA – beneficiar: Orașul Covasna.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru DEZLIPIREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. nr. 26446 COVASNA (nr. cad. 26446), ÎN DOUĂ LOTURI.
04.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru DEZLIPIREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. nr. 24010 COVASNA (nr. cad. 24010), ÎN DOUĂ LOTURI.
05.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă a patru parcele de teren din Piața agroalimentară, domeniul public al orașului Covasna.

Şedinţa extraordinară din 24. iulie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării şi cofinanţării obiectivului de investiții „Alimentarea cu gaze naturale a locului de consum situat în str. BRAZILOR 97, Covasna, judetul Covasna”

Şedinţa ordinară din 20. iulie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe 30.06.2023.
02.Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2023.
03.Proiect de hotărâre cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului „LOCUL UNDE TRĂIM – IMAGINEA NOASTRĂ”.
04.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, fără licitație publică, a terenului proprietate privată al Orașului Covasna, concesionat de către S.C. Fortuna Forest S.R.L.
05.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Covasna a terenului în suprafață de 60.050 mp și a construcției - Pavilion, clădire în suprafață de 46 mp (fostul Poligon).
06.Diverse

Şedinţa extraordinară din 06. iulie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului local al orașului Covasna pentru anul 2023.
02.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 32/2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Viabilizare zonă turistică și sportivă Orașul Covasna”.

Şedinţa ordinară din 29. iunie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru Construirea de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ - Proiect TIP cu 6 apartamente, și a indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului “Construirea de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ-Proiect TIP cu 6 apartamente”, cod proiect C10-I2-297, Beneficiar U.A.T. oraș Covasna (PNRR/2022/C10/I2).
02.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL NR.72/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere in statiunea balneoclimaterica Covasna" și a cheltuielilor legate de proiect.
03.Proiect de hotărâre pentru aprobarea obiectivului de investiții „Lucrare de reabilitare conducte de apă potabilă și canalizare menajeră în Orașul Covasna, strada Mihai Eminescu pe porțiunea dintre imobilele cu numerele 110 și 158”.
04.4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Casei Orășenești de Cultură Covasna.
05.Diverse

Şedinţa extraordinară din 13. iunie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Construirea de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ - Proiect TIP cu 6 apartamente, și a indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului “Construirea de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ-Proiect TIP cu 6 apartamente”, cod proiect C10-I2-297, Beneficiar U.A.T. oraș Covasna (PNRR/2022/C10/I2). Documentatie faza SF

Şedinţa ordinară din 31. mai 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea tarifelor la serviciul public de salubritate „Colectarea şi transportul deşeurilor municipale” pe raza oraşului Covasna.
02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și aprobarea repartizării profitului net la S.C. Gos Trans Com S.R.L. pe anul 2021.
03.Proiect de hotarâre privind cu privire la aprobarea execuției bugetare pe 31.12.2022
04.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Construire piste de biciclete în Orașul Covasna”.
05.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare DALI pentru proiectul „Reabilitare sistem rutier și canalizare pluvială în străzile Korosi Csoma Sandor, Debreczi Sandor, Livezilor”.
06.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare DALI pentru proiectul „Reabilitare sistem rutier DC 13”.
07.Proiect de hotărâre privind inchirierea prin licitație publica deschisă a spațiului comercial în suprafață de 18,48 mp din Clădirea „Hala pentru produse agricole”, situată în incinta pieței agro-alimentare, oraș Covasna, str. Ștefan cel Mare nr. 35.
08.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului orașului Covasna, pe anul 2023.
09.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru DEZDEZLIPIREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. nr. 26848 COVASNA (nr. cad. 26848), ÎN DOUĂ LOTURI, Beneficiar: S.C. PRODUCȚIE FORTUNA FOREST S.R.L.
10.Proiect de hotărâre Privind acordarea „PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru patru elevi în anul 2023.
11.Diverse.

Şedinţa extraordinară din 25. mai 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT oraş Covasna, județul Covasna, la Parteneriatul LEADER cu denumirea „Asociația Grupul de Acțiune Local PROGRESSIO”, în vederea depunerii sprijinului pregătitor și a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală prin accesarea Planului Național Strategic PAC 2023 – 2027.
02.Proiect de hotărâre privind cu privire la modificarea HCL NR.149/2022 privind aprobarea proiectului ”INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR LA NIVELUL ORAȘULUI COVASNA", în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/l.1.B, componenta C3 - Managementul deşeurilor, Subinvestiţia I.1.B­ Construirea de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, cu modificări ulterioare.
03.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2023.
04.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 183/2022 cu privire la aprobarea numărului burselor şcolare şi a cuantumului acestora pentru anul 2023, cu modificările ulterioare.
05.Punct suplimentar 1.
06.Punct suplimentar 2.

Şedinţa extraordinară din 04. mai 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. pentru Reabilitarea termică a Liceului Kőrösi Csoma Sándor în cadrul proiectului ,,Reabilitarea termică Liceul Kőrösi Csoma Sándor 29171-C2, 29171-C3, 29171-C11”, cod proiect C10-I3-546, beneficiar U.A.T. Covasna (PNRR/2022/C10/I3, PNRR/2022/C10/I1.3)

02.Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. pentru Reabilitarea termică a sediului Primăriei Orașului Covasna, în cadrul proiectului „Reabilitarea termică a sediului Primăriei Orașului Covasna”, cod proiect C10-I3-723, beneficiar U.A.T. Covasna (PNRR/2022/C10/I3).
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. pentru Reabilitarea termică Școala Gimnazială Avram Iancu, în cadrul proiectului ,,Reabilitarea termică Școala Gimnazială Avram Iancu 29320-C2”, cod proiect C10-I3-1101, beneficiar U.A.T/ Covasna (PNRR/2022/C10/I3).

Şedinţa ordinară din 27. aprilie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024.
02.Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării programului de Transport local de Călători pe raza orașului Covasna.
03.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
04.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2023.
05.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 23/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia.
06.Proiect de hotărâre privind acceptarea donării unor terenuri de către Dna. Olteanu Elena, persoană fizică, în vederea reconfigurării și amenajării Centrului Civic al Orașului Covasna.
07.Diverse.

Şedinţa extraordinară din 19. aprilie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Oraş Covasna la Programul privind protecţia speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente şi/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor şi reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Montare gard electric în zona Valea Zânelor și zona pârtiei de schi Lőrincz Zsigmond din Covasna”

02.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune, ca efect al tacitei relocaţiuni, prin încheierea unui nou contract de închiriere pentru ENGIE ROMÂNIA S.A.

Şedinţa extraordinară din 12. aprilie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre privind aprobare DALI „Renovarea Energetică Moderată a blocului de locuințe situat în orașul Covasna, str. Libertății nr. 20, bl. 2” în cadrul proiectului “Renovarea Energetică Moderată a blocurilor de locuințe situate în orașul covasna, str. Libertății nr. 20, bl. 2, respectiv str. Libertății nr. 21, bl. 3” și DALI „Renovarea Energetică Moderată a blocului de locuințe situat în orașul Covasna, str. Libertății nr. 21, bl. 3” în cadrul proiectului “Renovarea Energetică Moderată a blocurilor de locuințe situate în orașul Covasna, str. Libertății nr. 20, bl. 2, respectiv str. Libertății nr. 21, bl. 3” (PNRR 2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR 2022/C5/1/A.3.2/1).

02.Punct suplimentar

Şedinţa ordinară din 30. martie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2023..

02.Proiect de hotarâre privind aprobarea amplasamentului pentru Monumentul de For Public – Regele Decebal – în Parcul Tineretului din Voineşti.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului pentru Monumentul de For Public – „Petőfi Sándor” – pe suprafaţa de teren în forma triunghiulară, delimitată de clădirea Casei Orăşeneşti de Cultură, trotuarul străzii 1 Decembrie 1918 şi aleea de acces înspre poarta de intrare în curtea Casei Orăşeneşti de Cultură.
04.Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului pentru Monumentul de For Public – Turul – pe suprafața de teren în formă tringhiulară, situată în intesecția dintre străzile Școlii, 1 Decembrie 1918 și Kálvin.
05.Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului pentru Monumentul de For Public Orbán Balázs – în curtea Școlii Primare „Orbán Balázs”, pe str. Gábor Áron nr. 1.
06.Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 2023.
07.Proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea Asociației Sportive „Asociația Sportivă Covasna” prin transformarea ei în Club Sportiv.
08.Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului proprietate privată a Orașului Covasna, înscris în CF 31755, nr. cad. 31755, aferent casei de locuit din strada Pakohegy nr. 7, oraș Covasna.
09.roiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru proiectele de finanțare nerambursabilă din bugetul local depuse în cadrul domeniului cultură, educație, sport și religie.
10.Raportul Primarului orașului Covasna asupra situației gestionării bunurilor pentru anul 2022.
11.Raportul Primarului orașului Covasna privind starea economică, socială și de mediu pe anul 2022.
12.

Rapoarte de activitate Asociații:

13.Raportul de activitate al consilierilor locali pe anul 2022.
14.Raportul de activitate al comisiilor de specialitate ale consiliului local al orașului Covasna pe anul 2022.
15.Diverse.
16.Diverse.
17.Diverse.
18. Diverse
19.Punct suplimentar nr. 1.
20.Punct suplimentar nr. 2.

Şedinţa extraordinară din 20. martie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre privind ALIPIREA IMOBILELOR ÎNSCRISE ÎN C.F. NR. 30204 COVASNA (nr. cad. 30204)ȘI C.F. NR. 27859 (nr. cad. 27859), SITUATE ÎN ORAȘUL COVASNA,ÎN STR. PILISKE NR. 1. ȘI ÎN STR. LIBERTĂȚII NR.26.

Şedinţa extraordinară din 14. martie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 183/2022 cu privire la aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul 2023.

02.Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 136/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna, cu modificări ulterioare.
03.Proiect de hotarare privind transmiterea cu titlu gratuit în patrimoniul Comunei Zagon unei „Autospeciale stins incediu” – marca Automecanica București – an de fabricație 1988, aparținând domeniului privat al orașului Covasna.
04.Proiect de hotarare cu privire la aprobarea susținerii financiare a asociației sportive “Asociaţia Sportivă Covasna” în anul 2023 în vederea promovării și dezvoltării activității sportive în orașul Covasna.
05.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Eficientizarea actului educațional, prin dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din orașul Covasna, județul Covasna” în cadrul programului PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA- COMPONENTA C15 –EDUCATIE.

Şedinţa ordinară din 28. februarie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2023.

02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ – ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚĂ ȘI PENSIUNE TURISTICĂ – str. Petofi Sandor nr. 28, oraș Covasna, județ Covasna.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ – ZONĂ DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE – str. Târgului nr. 6, oraș Covasna, județ Covasna.
04.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 177/2022 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pentru anul 2023.
05.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentreu S.C. Gos Trans Com S.R.L.
06.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Viabilizare zonă turistică și sportivă Orașul Covasna”.
07.Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul public al orașului a parcelelor 646, 648, 649 și 650, în suprafață de 2.283 mp, parte componentă a Parcului central al orașului Covasna, identificate sub nr. cadastral 4146 și 4147.
08.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, pentru fondul forestier proprietatea orașului Covasna, administrat în baza contractului de administrare nr. 597/2015.
09.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea volumului de recoltare a masei lemnoase pentru anul 2023.
10.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prețului de referință și modalității de valorificare a masei lemnoase care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2023.
11.Diverse.
12.Punct suplimentar 1.
13.Punct suplimentar 2.
14.Punct suplimentar 3.

Şedinţa extraordinară din 14. februarie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul propriu al consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia.

02.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea principalelor manifestări cultural-artistice şi educative de interes local pentru 2023 și a sumelor alocate acestora.
03.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de Director Financiar Contabil și Director Îngrijiri Medicale la Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza” Covasna.
04.Proiect de hotărâre privind acceptarea donării unor terenuri de către proprietari, persoane fizice, pentru lărgirea străzii Florilor și constatarea apartenenței la domeniul public a suprafeței primite în proprietatea orașului.

Şedinţa ordinară din 31. ianuarie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2023.Initiates file download
02.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul propriu al consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia.
03.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2022.Initiates file download
04.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al orașului Covasna pentru anul 2023.Initiates file download
05. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea modalităţii de acordare a ajutoarelor de urgenţă din bugetul local.Initiates file download
06.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului intravilan proprietate privată a Orașului Covasna din strada Mihai Eminescu nr. 225, în suprafață de 800 mp, CF nr. 25360, în vederea amenajării de spații de joacă, filegorii, bâncuțe, spații verzi amenajate.Initiates file download
07.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului intravilan proprietate privată a Orașului Covasna din strada Mihai Eminescu nr. 225, în suprafață de 1.212 mp, CF nr. 25361, în vederea amenajării de spații de joacă, filegorii, băncuțe, spații verzi amenajate.Initiates file download
08.Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului proprietate privată a Orașului Covasna, înscris în CF 31754, nr. cad. 31754, aferent casei de locuit din strada Pakohegy nr. 14/A, oraș Covasna.Initiates file download
09.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ – ZONA DE LOCUINTE, ORAȘ COVASNA, SAT CHIURUȘ, JUDEȚUL COVASNA, beneficiari: Kui Norbert – Andras și Kui Bogdan Szende.
10.Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – PÂRTIE DE SCHI ȘI SANIE DE VARĂ, ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA.Initiates file download
11.Proiect de hotărâre cu privire la revocarea art.2 din HCL 35/2012 privind PUZ – ZONĂ CASE DE VACANȚĂ, ORAȘ COVASNA, JUDEȚUL COVASNA, beneficiari: Olteanu Elena și Olteanu Staicu Ilie.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului fondului forestier, proprietate publică și privată a orașului Covasna, Județul Covasna.Initiates file download
13.Informare privind stadiul pregătirii amenajamentului pastoral în vederea aprobării lui. – Prezintă dl Incefi István.
14.Proiect de hotărâre cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2023-2024 din oraşul Covasna.Initiates file download
15.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2023 și a sumelor alocate acestora.Initiates file download
16.Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării programului de transport local de călători pe raza orașului Covasna.Initiates file download
17.Punct suplimentar 1.Initiates file download
18.Punct suplimentar 2.Initiates file download
19.Diverse.Initiates file download
20.DiverseInitiates file download
21.DiverseInitiates file download

Şedinţa extraordinară din 05. ianuarie 2023.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume din excedentul bugetului local aferent anului 2022, pentru acoperirea golului temporar de casă.

02.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii a deficitului secțiunii de funcționare a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022.
04.Punct suplimentar 1.
05. Punct suplimentar 2.

Şedinţa ordinară din 27 decembrie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la finanțarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, domiciliate în orașul Covasna.

02.Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Gos Trans Com S.R.L., asociat unic oraș Covasna, prin aport în numerar.
03.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 31/2021 cu privire la acordarea unui trusou pentru nou – născuți în valoare de 1.000 lei, aprobarea criteriilor, actelor justificative care însoțesc cererea și locului de primire a cererilor.
04.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea modalităților de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local.
05.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ-PENSIUNE TURISTICĂ, ORAȘUL COVASNA, județul Covasna.
06.Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea ADI ”AQUACOV” să semneze act adițional la contractul de delegare încheiat cu S.C. Gospodăria Comunală S.A. pentru predarea sistemului de utilitate publică realizat prin investiția „Reabilitarea rețelei de canalizare menajeră pe distanța de 300 ml pe strada Pava de Jos între fabrica de îmbuteliere apă minerală și răcoritoare Pepsi Cola Covasna și intersecția DJ121 cu fosta cale ferată forestieră”
07.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul 2023.
08.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2023.
09.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe 30.11.2022.
10.Proiect de hotărâre hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Covasna.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Orașului Covasna, pentru perioada 2021 – 2030, varianta decembrie 2022.
12.Diverse 1.
13.Diverse 2.
14.Diverse 3.
15.Punct suplimentar 1.
16.Punct suplimentar 2.

Şedinţa extraordinară din 15. decembrie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2022 – 2023.

02.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2022 – 2023.
03.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi „Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2022 – 2023.
04.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc – Covasna în vederea exprimării votului pentru aprobarea actului adițional de modificare al Statutului asociației.
05.Proiect de hotărâre cu privire la prorogarea aplicării termenului prevăzut în HCL nr. 139/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Cimitirului Public din Orașul Covasna.
06.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării modificării nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și reziduurilor prestată în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor-Leț și acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
07.Punct suplimentar

Şedinţa extraordinară din 29. noiembrie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2022. Anexă la proiect  Documentație

02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în anul 2023.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării locuinței de serviciu situat în str. Unirii nr. 3, bl. 9, sc. D, ap. 3 din Orașul Covasna.

Şedinţa ordinară din 24. noiembrie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei Orășenești de Cultură Covasna și al Bibliotecii Orășenești Covasna.

02.Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. NR. 139/2022 cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/2021 privind asocierea orașului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna, cu modificările ulterioare.
03.Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unor locuințe din fondul locativ de stat din orașul Covasna.
04.Punct suplimnta

Şedinţa extraordinară din 10. noiembrie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2022

02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică cu strigare, a masei lemnoase pe picior din pășunea proprietatea orașului Covasna, partida 34 - Pârtia de schi.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei de atribuire privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui număr de 66 de locuri de parcare în zonele de reşedinţă ale oraşului Covasna.
04.Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pe raza orașului Covasna încheiat cu S.C. Gos Trans Com S.R.L.

Şedinţa ordinară din 27. octombrie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ - AMENAJARE ZONĂ TURISTICĂ ȘI SPORTIVĂ, ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA.

02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ – ZONĂ ZOOTEHNICĂ, Oraș Covasna, beneficiari: Costea Nicolae și Costea Felicia Cecilia.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ – ZONĂ DE LOCUINȚE, STRADA FLORILOR, ORAȘUL COVASNA, beneficiar: Kozak Emoke. ANEXA 1, ANEXA 2, ANEXA 3
04.Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice in cadrul obiectivului de investiții „Grădiniță cu program prelungit în orașul Covasna, județul Covasna”.
05.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la apelul de proiecte ”INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR LA NIVELUL ORAȘULUI COVASNA", in vederea participarii la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/l.1.B, componenta C3 - Managementul deseurilor, Subinvestitia I.1.B Construirea de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta
06.de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic pentru investiția „Lucrări tehnico edilitare „Amenajare parcare bloc de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, str. Ignacz Rozsa, nr. 2, 16 unități locative”. ANEXA
07.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2023, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
08.Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 88/2022 şi nr.111/2022
09.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe 30.09.2022.
10.Diverse
11.Punct  suplimentar 1ANEXA
12.Punct suplimentar 2

Şedinţa extraordinară din 13. octombrie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 103/2021 privind asocierea orașului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc - Covasna, cu modificările ulterioare.

02.Punct suplimentar
03.Punct suplimentar
04.Diverse

Şedinţa extraordinară din 06. octombrie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre  ANEXE

02.

Proiect de hotărâre ANEXE

Şedinţa ordinară din 29. septembrie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Covasna.
02.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă a etajului 1 al imobilului proprietate privată a orașului Covasna, strada Elisabeta nr. 24. ANEXA
03.privind închirierea prin licitație publică deschisă a  punctului de alimentație publică situat în clțdirea proprietate privată a orașului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând "Refugiu Montan".
04. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului "Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe  situat în orașul Covasna, str. Ștefan cel Mare nr. 92, bl. 12 la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație, prin Planul Național de Redresare și Reziliență - COMPONENTA 5 - VALUL RENOVĂRII, axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 - Renovare energetică moderată sau aprofundată a clșdirilor multifamiliale, PNNR/2022/C5/1/A.3.2/1."
05. Punct suplimentar 1. Documentație
06.Punct suplimentar 2.
07.Diverse

Şedinţa extraordinară din 08. septembrie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre privind aprobarea lansării programului local de popularizare și stimulare a donării de sânge pe raza UAT Oraș Covasna.

02.

Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor elaborate de proiectantul general al investiției "Centru balneoclimateric multifuncțional, Covasna orașul Covasna, județul Covasna, privind configurarea soluțiilor tehnice la nivelul bazinelor de apă/căzilor de balneație în cadrul investiției. ANEXE: 1, 2, 3, 4, 5, 67.

03.Proiect de hotărâre privind solicitarea modificării contractului de finanțare cu titlul Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna Cod SMIS Proiect 119599.
04.
05.
06.Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale consiliului local al orașului Covasna din domeniul finanțărilor nerambursabile pentru proiectele cultural-educaționale, religioase și sportive. ANEXĂ
07.Punct suplimentar
08.Proiectul ordinii de zi pentru Sedința Ordinară din luna septembrie.

Şedinţa ordinară din 25. august 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” (aderare comune)

02.

Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” (modificare listă investiții).

03.Proiect de hotărâre privind aprobarea lansării Programului local de popularizare și stimulare a donării de sânge pe raza UAT Oraș Covasna.
04.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Covasna pentru perioada 2021 – 2030 – varianta iulie 2022.
05.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat, proprietatea privată a orașului Covasna. ANEXĂ
06.Proiect de hotărâreprivind modificarea HCL 61/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului program și a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în orașul Covasna.
07.Punct suplimentar 1.  
08.Punct suplimentar 2.  ANEXA
09.Punct suplimentar 3.
10.Punct suplimentar 4.

Şedinţa ordinară din 21. iulie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobare P.U.Z. – MODIFICATOR CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT (S+P+1E) ŞI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ, ORAŞUL COVASNA.

Proiect - Partea scrisăProiect - Partea desenată

02.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ – AMENAJARE ZONĂ PUBLICĂ PENTRU AMPLASARE STATUI ÎN PARCUL TINERETULUI, ORAȘUL COVASNA.

Anexa 1 Anexa 2

03.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe 30.06.2022.
04.Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2022.
05.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului din str. Spitalului nr. 6, proprietate publică a oraşului, şi darea lui în administrarea Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek-Géza” Covasna.
06.Punct suplimentar 1.
07.Punct suplimentar 2. Anexe
08.Punct suplimentar 3.
09.Diverse

Şedinţa ordinară din 30. iunie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 159/2021 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2022.
02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Casei Orășenești de Cultură Covasna. Anexe
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului intravilan situat în Orașul Covasna, strada Brazilor FN, în vederea construirii unui hotel de minimum 3 stele. Anexa
04.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă a căsuțelor modulare provizorii din lemn, proprietate privată a Orașului Covasna, situate pe proprietatea publică a orașului Covasna, în vederea comercializării de produse artizanale, suveniruri, produse meșteșugărești cu specific local, produse alimentare ambalate.
05.Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan proprietate privată a orașului Covasna, în suprafață de 36 mp, din strada Școlii nr. 25.
06.Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale consiliului local al orașului Covasna din domeniul finanțărilor nerambursabile pentru proiecte culturale, educaționale, religioase și sportive.  Anexa
07.Punct suplimentar 1.
08.Punct suplimentar 2.
09.Punct suplimentar 3.

Şedinţa extraordinară din 23. iunie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre 1
02.Proiect de hotărâre 2
03.Punct suplimentar

Şedinţa ordinară din 26. mai 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privire la aprobarea execuției bugetare pe 31.12.2021.
02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor marginalizate social, domiciliate în orașul Covasna.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Compartimentului „Personal medical din instituțiile de învățământ”, aflat în subordinea Consiliului local al orașului Covasna.
04.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației imobilului situat în strada Spitalului nr. 6, oraș Covasna, județ Covasna, în care a funcționat Grădinița cu program prelungit nr. 1.
05.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și aprobarea repartizării profitului net la S.C. Gos Trans Com S.R.L. pe anul 2021.
06.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului Orașului Covasna. Anexă
07.Raportul de activitate al Asociației de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Covasna”, pe anul 2021.
08.Punct suplimentar
09.Diverse

Şedinţa extraordinară din 19. mai 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâreprivind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitarea Termică Liceul Kőrösi Csoama Sándor 29171-C2, 29171-C3, 29171-C11 și depunerii lui în cadrul programului PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ-COMPONENTA 10 - FONDUL LOCAL, PNRR/2022/C10, 1.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru îmbunătățirea serviciilor publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, APELUL LA PROIECTE PNRR/2022/C10.
03.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea  HCL nr. 136/2021 privind aprobarea organigramei și statutului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.

Şedinţa extraordinară din 13. mai 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre
02.Proiect de hotărâre
03.Punct suplimentar

Şedinţa extraordinară din 05. mai 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2022, pentru proiectele culturale.
02.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2022, pentru proiectele educaționale.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2022, pentru proiectele sportive.
04.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2022, pentru sprijinirea cultelor religioase.
05.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
06.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna, pe anul 2022.
07.Proiect de hotărâre cu privire la aderarea orașului Covasna la Asociația Stațiunilor Turistice.
08.Punct suplimentar
09.Diverse

Şedinţa ordinară din 27. aprilie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate urbană (PMUD). Documentație la proiect.
02.Informarea Poliției Stațiunii Covasna cu privire la activitatea desfășurată în anul 2021.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare P.U.Z. – ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE, STRADA FLORILOR, ORAȘUL COVASNA.
04.Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2023.
05.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 38/2016 cu privire la înființarea Centrului de zi de informare și consiliere în cadrul Direcției de Asistență Socială și aprobarea procedurilor centrului.
06.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice, care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii la asociațiile de proprietari.
07.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2022, pentru proiectele culturale, educaționale, sportive și pentru sprijinirea cultelor religioase.
08.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al oraşului Covasna în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV).
09.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna.
10.Raportul anual al Primarului orașului Covasna privind starea economică, socială și de mediu.
11.Punct suplimentar 1.
12.Punct suplimentar 2.
13.Punct suplimentar 3.
14.Punct suplimentar 4.
15.Diverse1. 2. 3. 3-anexa.

Şedinţa extraordinară din 22. aprilie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărârecu privire la rectificarea bugetului general consolidat al Orașului Covasna pe anul 2022.

Şedinţa extraordinară din 15. aprilie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărârecu privind aprobarea cumpărării imobilului din str. Libertății nr. 26., "Casă de locuit și teren intravilan".

Şedinţa extraordinară din 08. aprilie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre
02.Proiect de hotărâre
03.Proiect de hotărâre
04.Proiect de hotărâre
05.Proiect de hotărâre
06.Proiect de hotărâre
07.Punct suplimentar 1.
08.Punct suplimentar 2.
09.Punct suplimentar 3.

Şedinţa ordinară din 31. martie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de persoane beneficiare de facilități la transportul public local de persoane, de pe raza UAT Covasna.
02.Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan proprietate privată a orașului Covasna, în suprafață de 494 mp, situat în str. Benedek Elek.
03.Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea cotei de 50% din veniturile realizate de către S.C. Gos Trans Com SRL din închirierea locuințelor sociale, poprietate publică a UAT Covasna și virarea acesteia în contul bugetului local.
04.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru dezlipirea unui teren situat în orașul Covasna, str. Brazilor FN, CF nr. 27502.
05.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru SC. GOS-TRANS-COM SRL.
06.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru proiectele de finanțare nerambursabilă din bugetul local depuse în cadrul domeniului cultură, educație, sport și religie.
07.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului final al evaluării activității administratorilor S.C. Gos Trans Com SRL.
08.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 10/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare.
09.Raportul Primarului orașului Covasna asupra situației gestionării bunurilor pentru anul 2021.
10.Raportul Primarului orașului Covasna privind starea economică, socială și de mediu pe anul 2021.
11.Raportul de activitate al consilierilor locali pe anul 2021.
12.Raportul de activitate al comisiilor de specialitate ale consiliului local al orașului Covasna pe anul 2021.
13.Raportul privind modul de ducere la îndeplinire măsurilor dispuse prin Decizia nr. 25/19.10.2021, înregistrat sub nr. 15.821/09.02.2022/76/08.02.2022 privind activitatea S.C. Gos Trans Com SRL.
14.Diverse 1.
15.Diverse 2.
16.Diverse 3.
17.Diverse 4.
18.Diverse 5.
19.Diverse 6.

Şedinţa extraordinară din 10. martie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum şi acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
02.Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru perioada 2022-2023 în favoarea persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii, creării de noi locuri de muncă şi susţinerii dezvoltării economice durabile în oraşul Covasna
03.Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor individuale ale secretarului general al oraşului Covasna
04.Proiect de hotărâre privind includerea unor suprafeţe, păşuni împădurite, aflate în proprietatea privată a Oraşului Covasna, în fondul forestier naţional şi aprobarea întocmirii amenajamentului silvic pentru acestea

Şedinţa extraordinară din 24. februarie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare a terenului aferent Cetăţii Zânelor.
02.Proiect de hotărâre privind numirea comisiei pentru evaluarea anuală a activității administratorilor S.C. Gos-Trans-Com S.R.L. cu privire la execuția planului de administrare și a contractului de mandat.
03.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 15/2021 privind stabilirea programului de audiențe al consilierilor locali pentru mandatul 2020-2024.
04.Proiect de hotărâre privind HCL nr. 21/2021 cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, actelor justificative care însoţesc cererea şi locului de primire a cererilor.
05.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 14/2021 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 din oraşul Covasna și a HCL nr. 7/2022 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023 din oraşul Covasna.
06.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție în cadrul obiectivului de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat prin eficientizarea infrastructurii de iluminat public în orașul Covasna, Județul Covasna”.

ANEXE:

Proiect tehnic - Partea scrisă
Proiect tehnic - Deviz general și grafic de execuție
Proiec tehnic - Lista de cantități
Proiect tehnic - Piese desenate
Fișe tehnice
Referat de verificare

07.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Covasna în comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în unitățile de învățământ Școala Gimnazială Avram Iancu și Grădinița cu Program Prelungit nr. 1.
08.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul Covasna.

09.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local în cauza 35/119/2022.   >>Documentație<<
10.

RAPOARTE DE ACTIVITATE:

GAL Progressio
Direcția de asistență socială
Cabinet medical școlar
Asociația Pro Spital Olandez
Asociația Sportivă Covasna
Asociația pentru Dezvoltarea Turismului
Asociația Națională a Orașelor Balneare
AQUACOV
ADI Zona Metropolitană Tg. Secuiesc Covasna

11.Punct suplimentar 2.
12.Diverse 1.
13.Diverse 2.
14.Diverse 3.
15.Diverse 4.
16.Informare grupe antepreșcolare 1.
17.Informare grupe antepreșcolare 2.

Şedinţa ordinară din 11. februarie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2022.

Comunicat

Documentație partea I.

Documentație partea II.

Documentație partea III.

02.Diverse

Şedinţa ordinară din 31. ianuarie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Depunerea jurământului de către dl consilier local Holoșpin Constantin.
02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2022.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al orașului Covasna pentru anul 2022.
04.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2021.
05.Proiect de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Orașul Covasna, pentru anul școlar 2022 – 2023.
06.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2022 și a sumelor alocate acestora.
07.Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în strada Spitalului, localitatea Covasna, jud. Covasna.
08.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentu dezlipirea unui teren situat în orașul Covasna, str. Școlii nr. 25, CF nr. 32821
09.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării datelor cadastrale (rectificare hotar) ale imobilului situat în orașul Covasna, înscris în CF nr 29335 Covasna, nr. cad. 29335, Parcul Tineretului din Voinești.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 aferent contractului de administrare 597/2015 cu Ocolul Silvic Covasna.
11.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului cotizației orașului Covasna la asociațiile în care este membru pentru anul 2022.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 117/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Covasna și a HCL nr. 121/2020 cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ din orașul Covasna
13.Diverse

Şedinţa extraordinară din 05. ianuarie 2022.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetului local aferent anului 2021, pentru acoperirea golului temporar de casă.
02.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii a deficitului secțiunii de funcționare a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021.

Şedinţa ordinară din 23. decembrie 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea tarifelor la serviciul public de salubritate.
02.Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Gos Trans Com S.R.L., aociat unic orașul Covasna, prin aport în numerar.
03.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea tarifului pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe raza orașului Covasna.
04.Proiect de hotărâre cu privire aprobarea execuției bugetare la 30.10.2021.
05.Proiect de hotărâre cu privire cu privire la acordarea unui stimulent financiar și a Certificatului Nunții de Aur familiilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie.
06.Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut de art. 3 al HCL nr. 139/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Cimitirului Public din Orașul Covasna.
07.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul 2022.
08.Diverse 1.
09.Diverse 2.
10.Puncte suplimentare: 1. , 2. 3. 4.

Şedinţa extraordinară din 16. decembrie 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2021.
02.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pe anul 2022.
03.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a unui panou publicitar din domeniul privat al oraşului Covasna şi scoaterea lui din patrimoniu.
04.Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării de muncitori zilieri în anul 2022.

Şedinţa ordinară din 25. noiembrie 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2021.
02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2021 – 2022.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2021 – 2022.
04.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi „Lőrincz Zsigmond”.
05.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Covasna.
06.Proiect de hotărâre cu privire la completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat al orașului Covasna.
07.Proiect denhotarare privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a oraşului Covasna în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora, către S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., asupra unor imobile, situate în domeniul public al oraşului Covasna.
08.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare pe raza oraşului Covasna, aprobat prin HCL nr. 152/2017.
09.Diverse 1.
10.Diverse 2.

Şedinţa extraordinară din 04. noiembrie 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici, a cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare strazi oras Covasna 2018-Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala in strazile Podului, Plevnei, Butykak, Ady Endre, Bartok Bela, Mihai Eminescu, Luceafarului”
02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala in strada Petőfi Sándor"
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala în străzile Țiglăriei, Kós Károly, Filaturii, Florilor, Salcâmului, Târgului, Apelor, Toamnei, Gazdané Olosz Ella, Baia de piatră.”
04.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala in stra zile Korosi Csoma Sandor, Debreceni Sandor, Livezilor.”
05.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii “CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE PENTRU TINERI DESTINAT ÎNCHIRIERII”.
06.Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consilului local al oraşului Covasna în comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru funcţia de director sau director adjunct în unitatea de învăţământ Liceul „Kőrösi Csoma Sándor”
07.Punct suplimentar

Şedinţa ordinară din 28. octombrie 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.
02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
04.
05.Proiect de hotărâre privind stabilirea câștigătorilor concursului “LOCUL UNDE TRĂIM – IMAGINEA NOASTRĂ” – ediția 2021.
06.Diverse
07.Punct suplimentar 1.
08.Punct suplimentar 2.

Şedinţa extraordinară din 18. octombrie 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2021. >> Documentație la proiect <<
02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ – CHIURUȘ – CONSTRUIRE REȚELE EDILITARE ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUD – CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINAT ÎNCHIRIERII – ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA.
04.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 84 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.
05.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 60/2021 cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2021 și a sumelor alocate acestora.
06.Proiect de hotărâre privind actualizarea informațiilor tehnice a imobilului înscris în CF nr. 29.636 Covasna, nr. top 1728, proprietatea orașului Covasna.

Şedinţa extraordinară din 11. octombrie 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea capitalului social şi pentru aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al Societăţii.
02. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării modificării contractului de finanțare nr. 315/16.08.2017 pentru implementarea proiectului de reabilitare a infrastructurii rutiere în Stațiunea Covasna, COD SMIS 119599.

Şedinţa ordinară din 30. septembrie 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâreprivind rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2021.
02. Proiect de hotărâre privind revocarea parțială a H.C.L. nr. 103/2021 privind asocierea oraşului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA.
03.Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3344/2000 încheiat cu Parohia unitară şi abrogarea HCL 18/2000 cu privire la concesionarea fără licitaţie publică, a unui teren din domeniul privat al oraşului pentru construirea unei biserici unitare.
04.Proiect de hotărâre
05.Proiect de hotărâre privind arondarea grupelor de educație timpurie antepreșcolară la unitățile de învățământ cu program prelungit din orașul Covasna.
06.Diverse
07.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Cimitirului Public situat în orașul Covasna str. Ștefan cel Mare nr. 39.
08.Punct suplimentar: Proiect de hotărârecu privire la modificarea organigramei și statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Covasna.

Şedinţa extraordinară din 20. septembrie 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru invetiţia „EXTINDEREA CLĂDIRII LICEULUI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR, ORAŞ COVASNA, JUDEŢUL COVASNA”
02. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat, pentru invesiţia „EXTINDEREA CLĂDIRII LICEULUI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR, ORAŞ COVASNA, JUDEŢUL COVASNA”
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru investiţia “GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA”
04.Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat, pentru invesiţia “GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA”
05.Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program, pentru investiţia “REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ORAȘUL COVASNA, SAT CHIURUȘ, JUDEȚUL COVASNA”
06.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor prevăzute în calendarul concursului “LOCUL UNDE TRĂIM-IMAGINEA NOASTRĂ”, aprobat prin HCL nr. 57/2010 privind organizarea şi desfăşurarea concursulu “LOCUL UNDE TRĂIM-IMAGINEA NOASTRĂ”, cu modificările ulterioare.
07.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcţionarea Cimitirului Public situat în oraşul Covasna, str. Ştefan cel Mare, nr. 39, Jud. Covasna
08.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a oraşului Covasna, pentru nevoile oraşului Covasna
09.Punct suplimentar

Şedinţa extraordinară din 19. august 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la numirea comisiei pentru atribuirea contractelor de achiziție publică cu complexitate redusă.
02. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru gestionarea câinilor cu stăpân din orașul Covasna.
03.Proiect de hotărâre cu privire la însușirea documentației cadastrale pentru dezlipirea unui teren situat în orașul Covasna, str. Pakohegy nr. 7-23.
04.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică, a masei lemnoase pe picior din pădurile proprietatea orașului Covasna.
05.Informare privind activitatea de aplicare a legilor funciare.
06.Diverse
07.Punct suplimentar

Şedinţa extraordinară din 19. august 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Covasna, județul Covasna.
02. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, actualizat, pentru investiția “Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna”.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico - economici al investiției “Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna”.
04.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, actualizat, pentru investiția “Centru Balneoclimateric Multifuncțional Covasna”.
05.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiției “Centru Balneoclimateric Multifuncțional Covasna”.
06.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 84/2020 privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public pentru proiectul: „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PRIN EFICIENTIZAREA INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA”
07.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna.
08.Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Covasna cu alte unități administrativ – teritoriale, în vederea înființării Asociației Intercomunitară ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC – COVASNA.
09.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat cu Asociația Română de Balneologie și S.C. Turism Covasna S.A. în vederea organizării Congresului Național de Balneologie, Covasna, 1-5 septembrie 2021.
10.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea unor erori materiale cuprinse în HCL nr. 90/2021 și HCL nr. 91/2021 cu privire la denumirea ministerului coordonator.

Şedinţa ordinară din 29. iulie 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I al anului 2021
02. Proiect de hotărâre cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” -SA a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Sală de Sport cu tribună 180 locuri – Proiect Tip, oraş Covasna, DN13E, km 61+650-61+810, judeţul Covasna”
03.Proiect de hotărâre cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” -SA a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor necesare realizării investiţiei „Centru Balneoclimateric Multifuncţional Covasna”
04.Proiect de hotărâre cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” -SA a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna, judeţul Covasna”
05.Proiect de hotărâre
06.Proiect de hotărâre
07.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea alocării, prin transfer, a sumei de 217.841,24 lei pentru introducerea canalizării menajere pe strada Pava de sus

Şedinţa extraordinară din 15. iulie 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
02. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării şi cuprinderii în domeniul public al oraşului Covasna a drumului DC 13, Covasna-Surcea, tronsonul din extravilanul orașului, în suprafață de 24730 mp.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea alocării, prin transfer, a sumei de 217.814,24 lei pentru introducere canalizării menajere pe strada Pava de Sus.
04.

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 59/2021 privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean de dezvoltare a infrastructurii unitatilor de invatamant preuniversitar”.

05.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale al managementului Casei Orășenești de Cultură Covasna.

Şedinţa ordinară din 30. iunie 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ – PENTRU CONSTRUIRE UNITATE DE PRELUCRARE A LAPTELUI.
02. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
03.Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului înscris în CF 30388, nr. top. 884/3/2/e/3/3, aferent casei de locuit din str. Secuiască nr. 1/c, oraș Covasna
04.

Proiect de hotărâre cu privire la propunerea restrângerii zonei de protecție a Sitului „Covasna – Cetatea Zânelor”, comandării documentației topografice de dezmembrare a nr. cadastral 27273 – „pădure” și a documentației tehnico – economice pentru restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric și a căii de acces spre Cetate.

Completare

05.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna.
06.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordului de cooperare între orașul Covasna, județul Covasna din România și comuna Nyírkércs, județul Szabolcs – Szatmár – Bereg din Ungaria.
07.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2021, pentru proiectele culturale, educaționale, sportive și pentru sprijinirea cultelor religioase.
08.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute legală către S.C. Engie România S.A. asupra unei suprafețe de teren situate în orașul Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 11, pentru executarea de lucrări de reabilitare stație de protecție catodică cu injecție de curent.
09.Proiect de hotărâre cu privire la solicitarea de trecere a imobilului situate în str. Gabor Aron nr. 10 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice – D.G.R.F.P. Brașov, în domeniul public al orașului Covasna, județul Covasna.
10.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație pentru perioada 2021 – 2025.
11.Diverse 1.
12.Diverse 2.
13.Punct suplimentar

Şedinţa extraordinară din 08. iunie 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre nr.1 Anexele proiectului
02. Proiect de hotărâre nr. 2
03.Proiect de hotărâre nr. 3
04.Proiect de hotărâre nr. 4
05.Proiect de hotărâre nr. 5
06.Proiect de hotărâre nr. 6

Şedinţa ordinară din 27. mai 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna.
02. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru SC. GOS-TRANS-COM SRL.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul 2021.
04.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ – CASĂ DE LOCUIT PARTER – beneficiar Debreczi Attila și Vas Zsuzsanna.
05.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe 31.03.2021.
06.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe 31.12.2020.
07.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL 109/2016 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din orașul Covasna și pentru aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei special de salubrizare.
08.Proiect de hotărâre cu privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru proiectele de finanțare nerambursabilă din bugetul local depuse în cadrul domeniilor cultură, educație, sport și religie.
09.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean de dezvoltare a infrastructurii unitatilor de invatamant preuniversitar”.
10.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean pentru dotarea spațiilor de joacă din mediul rural”.
11.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2021 și a sumelor alocate acestora.
12.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL 63/2020 privind solicitarea trecerii unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea RNP – Romsilva în domeniul public al orașului Covasna.
13.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 148/2020 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Covasna, județul Covasna.
14.Raportul de activitate al Asociației de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Covasna” pe anul 2020.
15.Diverse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
16.Punct suplimentar

Şedinţa extraordinară din 17. mai 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâreprivind aprobare închirierii, prin licitație publică, a unor pășuni aflate în proprietatea privată a orașului Covasna.
02. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Covasna.
03.Punct suplimentar cu privire la modificarea HCL nr. 22/210 privind aprobarea instituirii Premiului de Excelență al Orașului Covasna Pentru Activități Școlare elevilor din anul terminal la Grupul Școlar Kőrösi Csoma Sándor, cu modificările ulterioare.

Şedinţa ordinară din 22. aprilie 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2021.
02. Proiect de hotărâre cu privire la indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.
03.Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică deschisă a 2.100 metri de șine de cale ferată forestieră aflate în proprietatea privată a orașului Covasna, între punctele Pod Horgasz (zona Hotelului Bradul) și baza Planului înclinat, pentru circulația unui trenuleț de agrement.
04.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a trenulețului de agrement marca SUZHOU, tipul PQC92/Spl, compus din locomotiva și 2 vagoane și scoaterea lui din patrimoniu.
05.Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat.
06.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local al orașului Covasna.
07.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării programului de transport local de călători pe raza orașului Covasna.
08.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea pactului comisoriu înscris în foaia de sarcini a CF 24366 Covasna, proprietar Centinvest Group SRL.
09.Diverse 1. – Adresa Camerei de Conturi a Județului Covasna cu privire la prelungirea termenului stabilit pentru aducerea la îndeplinire a Măsurii nr. 1 din Decizia nr. 2/17.01.2020 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi a Județului Covasna, comunicate societății S.C. Gos Trans Com S.R.L.
10.Diverse 2. -

Şedinţa ordinară din 31. martie 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Informarea Poliției Stațiunii Covasna cu privire la activitatea desfășurată în anul 2020.

02.

Raportul anual al Primarului orașului Covasna privind starea economică, socială și de mediu.

03.

Raportul anual al Primarului orașului Covasna asupra situației gestionării bunurilor pentru 2020

04.

Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui trusou pentru nou – născuți în valoare de 1.000 lei, aprobarea criteriilor, actelor justificative care însoțesc cererea și locului de primire a cererilor.

05.

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei 2 – Secțiunea terenuri și Anexei 3 – Secțiunea clădiri la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat al orașului Covasna, cu completările ulterioare.

06.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unor pășuni aflate în proprietatea privată a orașului Covasna.

07.

Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare

08.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractării serviciilor de audit statuar pentru certificarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Gos Trans Com S.R.L. pentru perioada 2020 – 2022

09.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării termenelor și condițiilor stipulate în actul adițional autentificat sub nr. 492/21.03.2018 ce vizează terenul în suprafață de 19.871 mp, proprietatea Centinvest Group S.R.L.

10.

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei 1 la HCL 10/23.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia.

11.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice aferente funcției de administrator public al orașului Covasna.

12.

Raportul de activitate al Asociației Sportive Covasna pentru anul 2020.

13.Diverse -Solicitarea consilierului local Jeszenovics Albert cu privire la inițierea procedurilor de înfrățirea a orașului Covasna cu localitatea Nyirkecs din Ungaria.
14.

Diverse- Htârârea Civilă nr. 122/2021 din data de 4 martie 2021 în dosarul nr. 929/119/2018 – Litigii de munca – Sindicatul Sanitas.

15.Diverse- Prezentarea recursului promovat de către S.C. Valdek Impex S.R.L. în cauza 1042/119/2018 – pârât orașul Covasna, prin Primar
16.Proiectul ordinii de zi pe luna aprilie 2021.

Şedinţa ordinară din 25 februarie 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.


02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.Diverse
13.Diverse
14.Diverse

Şedinţa ordinară din 28 ianuarie 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Prezentare inițiativă CENTINVEST cu privire la situația terenului cumpărat de la CNSLR Frăția și investițiile propuse pe acest amplasament. Prezentare propunere modificare HCL 25/2018 (CNSLR FRăția)

02.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ – CASĂ DE LOCUIT.
04.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Actului Constitutiv și a Statutului S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L.
05.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
06.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2020.
07.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ da stat, proprietate orașului Covasna.
08.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație din aparatul propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia pentru anul 2021.
09.Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință, lunare, a consilierilor locali pentru anul 2021.
10.Proiect de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Orașul Covasna, pentru anul școlar 2021 – 2022.
11.Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de audiențe al consilierilor locali pentru mandatul 2020 - 2024
12.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în anul 2021.
13.Diverse 1 - Raportul de Inspecție Economico – Financiară nr. 6 – CV 11.12.2020 și Dispoziția Obligatorie nr. 5 – CV 11.12.2020 – documente comunicate societății comerciale Gos Trans Com S.R.L. de către ANAF.
14.Diverse 2

Şedinţa extraordinară din 7 ianuarie 2021.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii sumei de 30.000 lei din excedentul bugetului activitatilor finantate din venituri proprii aferent anului 2020, pentru acoprerirea golului temporar de casă.

02.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii sumei de 675.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2020, pentru acoprerirea golului temporar de casă.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii a deficitului secțiunii de funcționare a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.
04.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020
05.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Covasna
06.Punct suplimentar

Şedinţa ordinară din 28 decembrie 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  Strategiei de Dezvoltare Locală și Turistică a orașului Covasna pentru perioada 2021 – 2027.

02.Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică deschisă, a autoturismului marca Dacia Logan, tipul SD 4 SDL 1, cu nr. de circulație CV-16-PCV, proprietatea privată a UAT Covasna, deteriorat în urma unei accident și scoaterea acestuia din inventar.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Covasna, județul Covasna.
04.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare la 30.11.2020.
05.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundația Creștină Diakonia pentru anul 2021.
06.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 102/2017 privind reorganizarea Serviciului Public Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Covasna.
07.Punct suplimentar 1.
08.Punct suplimentar 2.
09.Punct suplimentar 3.
10.Punct suplimentar 4.
11.Punct suplimentar 5.
12.Diverse

Şedinţa extraordinară din 23 decembrie 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2020.

Şedinţa extraordinară din 16 decembrie 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea hotărârii de consiliu nr. 27/2020 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a terenului - imobil situat în orașul Covasna, către Agenția Națională Pentru Locuințe în vederea realizării investiției "Locuințe pentru tineri destinate închirierii".

02.

Proiect de hotărârecu privire la implementarea proiectului "Achiziție tractor și echipamente întreținere urbană".

03.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare pentru anul școlar 2020 - 2021.

04.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării programului de transport local de călători pe raza orașului Covasna.

05.

Punct supliumentar

06.

Diverse 1.

07.

Diverse 2.

Şedinţa extraordinară din 10 decembrie 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a „Pârtiei de schi Lőrincz Zsigmond” pentru iarna 2020-2021.

02.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2020-2021.

03.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi "Lőrincz Zsigmond" pentru sezonul 2020-2021.

04.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitatea a Centrului Balneoclimateric Multifuncțional Covasna.

05.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere, în cazul locuinţei sociale din str. Ale. Prieteniei nr.6 bl.4 ap.7.

06.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2020.

07.

Proiect de hotărâre privind stabilirea poziției procesuale în dosarul cu nr. 1042/119/2018.

Şedinţa extraordinară din 26 noiembrie 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pe anul 2021.
02.Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului și taxei pe clădiri pentru anul 2020.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială orașul Covasna, prin Consiliul local al orașului Covasna și Highlight Agency S.R.L., în numele clientului său, URSUS BREWERIES S.A., în vederea desfășurării unui program de renovare/amenajare și redare în folosul comunităților locale ale unor zone de picnic/agrement, prin realizarea unei zone de relaxare dotată cu elemente de mobilier urban în zona de agrement Valea Zânelor.
04.Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea d-lui/d-nei ___________________ca reprezentant al acţionarului oraş Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional.
05.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional, dl ____________________.
06.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în consiliul de administrație al Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”.
07.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL nr. 83/2016 cu privire la numirea comisiei de ordine publică la nivelul orașului Covasna, cu modificările ulterioare.

Şedinţa extraordinară din 05 noiembrie 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de Administrație la Centrele Financiare I, II și III de învățământ preuniversitar.
02.Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ din orașul Covasna.
03.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local în cauza 400/119/2020, față de Hotărârea Civilă nr. 840/2020 pronunțată de către Tribunalul Covasna.
04.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 106/2020 privind închirierea, prin licitație publică deschisă a punctului de alimentație publică situat în imobilul proprietate publică a Orașului Covasna, strada Brazilor F.N., reprezentând „Refugiu Montan”.
05.Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 56 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.
06.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III, 2020.

Şedinţa extraordinară din 08 octombrie 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre Privind aprobarea Regulamentului și a tarifelor de utilizare pentru „Terenul de Sport Gheorghe Doja”
02.Raport privind activitatea S.C. Gos-Trans-Com S.R.L. pe semestrul I al anului 2020.

Şedinţa ordinară din 24 septembrie 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ – CORT EVENIMENTE, ANEXĂ TIP „P”, PARCARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN.
02.Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică deschisă a punctului de alimentație publică situat în imobilul proprietate publică a Orașului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al orașului Covasna.
04.roiect de hotărâre cu privire la stabilirea câștigătorilor concursului „Locul unde trăim – Imaginea noastră” ediția 2020.
05.Proiect de hotărâre cu privire la distribuirea unor măști de protecție către Liceul „Kőrösi Csoma Sándor” și Școala Gimnazială „Avram Iancu”.

Şedinţa extraordinară din 17 septembrie 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2020.
02.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico – economice pentru proiectul privind „Reabilitare strada Ștefan cel Mare, zona Piața Centrală”.
04.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico – economice pentru proiectul privind „Amenajări parcări rezidențiale în orașul Covasna”.

Şedinţa ordinară din 27 august 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 72 locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.
02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului local al Orașului Covasna.
03.Diverse
04.Punct suplimentar

Şedinţa ordinară din 30 iulie 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la validarea mandatului de consilier local al d-lui Mikola Tihamér.
02.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului și taxei pe clădiri pentru anul 2020.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II. al anului 2020.
04.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurat în semestrul I.
05.Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat.
06.Proiect de hotarâre privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren de 12,00 mp, situat în intravilanul orațului Covasna, în vederea înființării unei intrări exterioare.
07.Diverse - Sentința civilă nr. 465/2020 a Tribunalului Covasna în prices cu S.C. svetlana S.R.L.
08.Diverse - Citație în dosaru nr. 400/119/2020
09.Diverse -
10.Punct suplimentar
11.Punct suplimentar
12.Punct suplimentar

Şedinţa extraordinară din 10 iulie 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. pentru proiectul „Modernizarea sistemului de iluminat prin eficientizarea infrastructurii de iluminat public în orașul Covasna, județul Covasna”.
02.Punct suplimentar

Şedinţa ordinară din 25 iunie 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2020.Initiates file download
02.

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 41/2020 privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de complexitate redusă.

Initiates file download
03.Proiect de hotărâre privind vânzarea la licitație publică a imobilului proprietate privată a orașului Covasna. Str. Gabor Aron nr. 27A.Initiates file download
04.Proiect de hotărâre cu privire la completarea anexei la HCL nr. 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului Covasna, cu modificările și completările ulterioare – secțiunea I – bunuri imobile.
05.Proiect de hotărâre cu privire la modificare anexei la HCL nr. 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului Covasna, cu modificările și completările ulterioare – secțiunea I – bunuri imobile.Initiates file download
06.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării investiției „Sistem de colectare a apelor pluviale din Piața Eroilor, orașul Covasna”.Initiates file download
07.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici a obiectivului investiției „Reparații Capitale Trotuare Strada Mihai Eminescu, oraș Covasna”.Initiates file download
08.Proiect de hotărâre privind acordarea „Premiului de Excelenţă al oraşului Covasna pentru activităţi şcolare”, pentru patru elevi.Initiates file download
09.DiverseInitiates file download
10.Punct suplimentarInitiates file download
11.Punct suplimentarInitiates file download
12.Punct suplimentarInitiates file download
13.Punct suplimentarInitiates file download

Şedinţa extraordinară din 10 iunie 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2020, pentru proiectele educaționale, religioase și culturale.
02.

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local în cauza nr. 400/119/2020.

03.Punct suplimentar 1
04.Punct suplimentar 2
05.Diverse

Şedinţa ordinară din 28 mai 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2019.

02.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale pe anul 2020.

03.

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului Covasna, cu modificările și completările ulterioare – secțiunea bunuri imobile.

04.Proiect de hotărâre cu privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea RNP Romsilva în domeniul public al orașului Covasna.
05.Rapoartele de activitate ale consilierilor locali pe anul 2019.
06.Rapoarte de activitate ale comisiilor de specialitate al consiliului local pentru anul 2019.
07.Raport de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Covasna” pe anul 2019.
08.Diverse.
09.Punct suplimentar 1.
10.Punct suplimentar 2.

Şedinţa extraordinară din 12 mai 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la corectarea unor erori materiale cuprinse în denumirea unei investiții.

02.

Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui sprijin financiar pentru orașul Călărași din Republica Moldova în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID – 19.

03.

Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna, pe anul 2020.

Şedinţa ordinară din 30. aprilie 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.

02.

Proiect de hotărâre cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip „Construire bază sportivă tip 1, DN 13E, km. 61+650-61+810” din orașul Covasna, jud. Covasna.

03.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv reactualizat și a Statutului reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna.

04.

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.

05.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2020.

06.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final, proiectul de management câștigător și durata contractului de management pentru Casa Orășenească de Cultură.

07.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul civil nr. 1042/119/2018 pentru exercitarea căii de atac a apelului, la Curtea de Apel Brașov în proces cu Valdek Impex SRL.

08.Diverse
09.Punct suplimentar 1.
10.Punct suplimentar 2.

Şedinţa extraordinară din 09. aprilie 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2020.

02.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren, imobile aparținând domeniului public al orașului Covasna pentru asigurarea amplasamentului pentru „Construire baza sportivă Tip I, oraș Covasna, DN 13E, Km 61+650-61+810”

03.

Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea Primarului orașului Covasna de a semna contractul de vânzare – cumpărare pentru cumpărarea în proprietatea publică a orașului Covasna și în administrarea Consiliului local Covasna a bunurilor imobile și mobile care fac parte din monumentul istoric denumit „Ansamblul tehnic – Plan înclinat de la Covasna - Comandău”

04.Punct suplimentar 1.
05.Punct suplimentar 2.
06.

Punct suplimentar 3.

Şedinţa ordinară din 26. martie 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului și cuantumul burselor școlare pentru anul 2020.

Initiates file download
02.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat, proprietatea orașului Covasna.privind competarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat – secțiunea terenuri.

Initiates file download
03.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță a serviciului public de salubrizare a orașului Covasna. 

Initiates file download
04.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea datei Zilei Cetății Zânelor.
05.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 35/2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului și Metodologiei Generale privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile locale ale orașului Covasna alocate pentru activități non profit de interes local precum și a Regulamentului special al finanțărilor nerambursabile pentru domeniul religios, criterii specifice de selecționare aprobat prin HCL 36/2017.Initiates file download
06.

Raportul privind starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2019 – 2020.

07.Raportul Asociației „Pro Spitalul Olandez”
08.Raport Diakonia – pentru serviciul de îngrijire la domiciliu.
09.Informarea Șefului Poliției Stațiunii Covasna pentru anul 2019.
10.Raportul primarului privind situația economică și de mediu.
11.Raportul primarului orașului Covasna asupra situației gestionării bunurilor pentru anul 2019.
12.Raportul de activitate al asociației sportive pe anul 2019.
13. Diverse.

Şedinţa extraordinară din 12. martie 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna. Anexe

02.

Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a terenului – imobil situat în orașul Covasna, str. Ignacz Rozsa, fosta Școlii FN - către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata realizării investiției ” Locuințe pentru tineri, destinate închirierii”.

03.

Proiect de hotărâre privind predarea în folosință cu titlu gratuit către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip „Construire bază sportivă tip I. în orașul Covasna”.

04.Prezentarea adresei Instituției Prefectului nr. ad. 1678/20.02.2020.

Şedinţa ordinară din 20. februarie 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2020. Documente proiect

02.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice (PT – proiect tehnic) la obiectul de investiții „Grădinița cu program prelungit în orașul Covasna” – reactualizate, conform Proiect nr. 465/2007/Ad1/2019 – întocmit de către S.C. Ambient S.R.L.

03.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ – Construire atelier reparații auto și vulcanizare.

04.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului și cuantumul burselor școlare pentru anul 2020.

05.

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Casa de Cultură a orașului Covasna.

06.Proiect de hotărâre privind acceptarea succesiunii vacante, în cotă de 1/1 pentru imobilul situat în orașul Covasna str. Școlii nr. 25 și desemnarea reprezentantului în procedura succesorală.

07.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2020 și a sumelor alocate acestora .

08.Raportul de activitate al „Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna” pe anul 2019.

09.Raportul de activitate al Asociației „Grupul de Acțiune Locală Progressio” pe anul 2019.

10.Decizia Curții de Conturi nr. 2/17.01.2020 și Raportul de Control cu privire la activitatea S.C. Gos Trans Com SRL.

11.Diverse

Şedinţa ordinară din 23. ianuarie 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație din aparatul propriu al Consiliului Local și din serviciile publice din subordonarea acestuia.

02.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundația Creștină Diakónia pentru anul 2020.

03.

Proiect pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2019.

04.

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020. conform legii privind venitul inim garantat.

05.

Proiect de hotătâre cu privire la însușirea documentației  tehnice cadastrale de apartamentare a blocului cu 19 apartamente din str, Țcolii nr. 20.

06.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea PUZ - Schimbare destinație zonă Centu Covasna din zonă de locuințe înalte și dotări aferente în zonă spații de cazare cu specific balnear și dotări aferente.

07.Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării documentației tehnico-economice al obiectivului de investiții Grădinița cu program prelungit în orașul Covasna.

08.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.

09.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului unitar de acțiune, de prevenire și combatere a vectorilor în orașul Covasna.

10.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei 2/4/8 a HCL nr 152/2017 cu privire la atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localității către S.C. Gos Trans Com S.R.L., având ca asociat unic orașul Covasna.

11.Diverse

12.punct suplimentar

Şedinţa extraordinară din 09. ianuarie 2020.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019.

02.

Proiect de hotărâre cu privire la acoperirea deficitului Secțiunii de funcționare la activități finanțate parțial sau integral din venituri proprii.

03.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de casă.

04.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de casă pentru activități finanțate parțial sau integral din venituri proprii.

05.

Proiect de hotătâre cu privire la însușirea dispoziției nr. 496/2019 privind rectificarea (majorarea) bugetului local cu suma de 500.000 lei.

06.Punct suplimentar 1

07.Punct suplimentar 2

Şedinţa ordinară din 19. decembrie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna, pe anul 2019.

02.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe 30.11.2019.

03.

Proiect de hotărâre cu privire la majorarea tarifelor la serviciul public de salubrizare.

04.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea majorarea capitalului social al S.C. Gos Trans Com S.R.L, asociat unic orașul Covasna, prin aport în numerar.

05.

Proiect de hotătâre privind aprobarea modificării HCL nr. 69/2019 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru S.C. GOS-TRANS-COM SRL.

06.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru prima înscriere a terenului în suprafață de 14.749 mp, situat în str. Pakóhegy.
07.Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea managerului interimar la Casa Orășenească de Cultură Covasna.
08.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 145/2019 privind închirierea, prin licitație publică cu strigare, a punctului de alimentație publică situat în imobilul proprietate publică a Orașului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.
09.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de Transport local de călători pe raza orașului Covasna.
10.Punct suplimentar 1

11.Punct suplimentar 1

12.Diverse

Şedinţa extraordinară din 05. decembrie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna, pe anul 2019.

02.

Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului orașului Covasna să depună oferta orașului Covasna pentru achiziționarea unor bunuri ce fac parte din monumentul istoric „Ansamblul tehnic Planul Înclinat Covasna - Comandău” și să participe la ședința de negociere directă în interesul orașului.

03.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului final al evaluării anuale și al evaluării finale a managementului Casei orășenești de Cultură Covasna.

04.

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 12/2019 cu privire la stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local.

05.

Punct suplimentar 1. - Proiect de hotărârecu privire la aprobarea volumului de recoltare a masei lemnoase pentru anul 2020.

06.Punct suplimentar 2. - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prețului de referințp și modalității de valorificare a masei lemnoase care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2020.
07.Punct suplimentar 3. - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada 01.01.2020. - 31.03.2020.

Şedinţa ordinară din 28. noiembrie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pentru anul 2020.

02.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute legală către S.C. Engie România S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în orașul Covasna: strada Varului și strada Elisabeta.

03.

Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței sociale din str. Frăției bl. 8, sc. A, ap. 4.

04.

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului înscris în CF 29999, aferent casei de locuit , situată în str. Ignacz Rozsa nr. 7.

05.

Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de complexitate redusă.

06.Prezentarea înștințării lichidatorului judiciar al S.C. Brafor S.A. – în falimet, pentru valorificarea bunurilor ce fac parte din monumentul istoric denumit generic „Ansamblul tehnic Planul înclinat de la Covasna - Comandău” înscris în Lista Monumentelor Istorice, având codul LMI 2004 CV – II –a – A – 13195, amplasate pe raza U.A.T. Covasna.
07.Diverse

Şedinţa extraordinară din 15. noiembrie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică cu strigare a punctului de alimentație publică situat în imobilul proprietate publică a orașului Covasna, str. Brazilor F.N., reprezentând refugiu Pârtie de schi „Lőrincz Zsigmond”.

02.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2019-2020.

03.

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi „Lőrincz Zsigmond”.

04.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2019-2020.

05.

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 43/2019 privind aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul 2019.

Complectare la proiect

Şedinţa extraordinară din 08 noiembrie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2019.

Şedinţa ordinară din 31. octombrie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2019.
02.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe 30.06.2019.
03.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 166/2018 cu privire la aprobarea majorării, prin supraimpozitare, a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite ai căror proprietari nu s-au conformat somației Primăriei.
04.Proiect de hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al UAT Covasna și în administrarea Liceului Kőrösi Csoma Sándor.
05.

Rapoartele Centrelor financiare I, II și III privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 2018-2019.

 
06.Diverse

Şedinţa extraordinară din 22. octombrie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna.

Şedinţa extraordinară din 10. octombrie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Înmânarea premiilor câștigătorilor concursului „Locul unde trăim – Imaginea noastră”.
02.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Proceselor – verbale de negociere a prețului de cumpărare a două loturi de teren în vederea extinderii cimitirului orașului Covasna.
04.Proiet de hotărâre cu privire la completarea HCL nr. 112/2019 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului Public de Transport Local de Călători și a infrastructurii aferente de pe raza orașului Covasna.
05.Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru prima înscriere a imobilului teren în suprafață de 621 mp situat în str. Gabor Aron nr. 27A.
06.Punct suplimentar 1 - Proiect de hotărâre privind stabiirea câștigătorilor concursului Locul unde trăim - Imaginea noastră - ediția 2019.
07.Punct suplimentar 2 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a orașului Covasna, pentru nevoile orașului.
08.Punct suplimentar 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire pentru valorificarea masei lemnoase din partida 103 din fondul forestier proprietate publică a orașului.

Şedinţa ordinară din 26. septembrie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna.
02.Proiect de hotărâre cu privire la completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat – secțiunea terenuri.
03.Diverse

Şedinţa extraordinară din 12. septembrie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Covasna.
02.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2019.
03.Proiect de hotărâre cu privire la finanțarea din bugetul local a Programului „Școală după Școală” în orașul Covasna.
04.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 83/2019 privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean de dezvoltare a infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar”
05.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării tarifelor serviciului public de alimentare cu apă potabilă și canalizare – epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.
06.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 110/2017 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”, cu modificările ulterioare.
07.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Covasna în „Programul Județean pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban în perioada 2017 – 2020.”
08.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 108/2019 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
09. Punct suplimentar

Şedinţa ordinară din 29. august 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii Serviciului Public de Transport Local de Călători și a infrastructurii aferente pe raza orașului Covasna.
02.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat, proprietatea orașului Covasna din strada Unirii.
04.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat, proprietatea orașului Covasna din strada Ștefan cel Mare.
05.Raport privind activitatea S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L., privind semestrul I. din anul 2019.
06.Punct suplimentar 1.
07.Punct suplimentar 2.
08.Diverse 1.
09.Diverse 2.
10.Diverse 3.
11.Diverse 4.
12.Diverse 5.

Şedinţa ordinară din 31. iulie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare la 30.06.2019.
02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea structurii organizatorice și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
03.Proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare pentru elevii/echipele premiate la concursurile școlare organizate în anul școlar 2018-2019.
04.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 47/2009 cu privire la administrarea parcărilor din orașul Covasna, cu modificările și completările ulterioare.
05.Diverse.

Şedinţa extraordinară din 15. iulie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la revocarea HCL nr. 63/2019 privind aprobarea modelului de steag al orașului Covasna.
02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cumpărării unui teren în vederea extinderii cimitirului orășenesc.
03.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 76/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între orașul Covasna și Parohia Romano – Catolică.
04.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 110/2019 cu privire la aprobarea documentației tehnico – economice D.A.L.I – revizuită - și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției „Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”, cu modificările ulterioare.
05.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției „Reparații capitale trotuare și parcări la str. Libertății nr. 12, oraș Covasna”.
06.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției „Reparații capitale trotuare oraș Covasna, 2019”.
07.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Covasna.
08.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea temei de proiectare privind întocmirea unui Studiu de fezabilitate pentru investiția „Centru Balneoclimateric Multifuncțional, oraș Covasna”.
09.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea temei de proiectare privind întocmirea unui Studiu de fezabilitate pentru investiția „Sanie de vară – oraș Covasna”.
10.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării licitației publice în plic închis pentru vânzare de material lemnos pe picior, pentru anul 2019.

Şedinţa ordinară din 27. iunie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea carnetului cu documente de mobilizare al orașului Covasna.
02.Proiect de hotărâre privind închirirerea prin licitație publică cu strigare a unui spațiu de 12,89 mp compus din două părți: una de 3 mp și cealaltă de 9,89 mp din imobilul clădirea „Hala pentru produse agricole”, situată în incinta Pieței agro-alimentare, oraș Covasna, str. Ștefan cel Mare nr. 35.
03.Proiect de hotărâre privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat.
04.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.
05.Punct suplimentar -Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale strecurate în art. unic al HCL nr. 65/2019 privind modificarea HCL nr. 30/2019 cu privire la aprobarea ameliorării prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4., proprietatea orașului Covasna.

Şedinţa extraordinară din 12. iunie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea poziției procesuale a Consiliului local al orașului Covasna în cauza 11401/3/2019 – aflată pe rolul Tribunalului București.
02.Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de preemțiune de către orașul Covasna prin Consiliul local al orașului Covasna pentru cumpărarea unor imobile care fac parte din monumentul istoric denumit „Ansamblul tehnic – Plan înclinat de la Covasna - Comandău”, situate în comuna Comandău.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.

Şedinţa ordinară din 30. mai 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2018.
02.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe 31.03.2019.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2018 la S.C. Gos Trans Com S.R.L.
04.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului la S.C. Gos Trans Com S.R.L. pe anul 2019.
05.Proiect de hotărâre privind aprobarea ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local din domeniul sport.
06.Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orașului Covasna în perioada 2019 – 2029 și a Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale pe anul 2019.
07.Proiect de hotărâre privind alipirea parcelară a terenurilor componente a imobilului de la strada Ștefan cel Mare nr. 35.
08.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 160/2018 privind aprobarea unei noi zonări a terenurilor din intravilanul orașului Covasna cu modificările ulterioare.
09.Proiect de hotărâre cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului, cu modificările și completările ulterioare.
10.Proiect de hotărâre cu privire la scoaterea din domeniul public a unui bun mobil și trecerea acestuia în domeniul privat în vederea casării și valorificării acestuia.
11.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui contract de comodat între Orașul Covasna și Parohia Romano – Catolică.
12.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de expertiză pentru achiziționarea unui autoturism marca Dacia, tip Dokker 1,5 DCI.
13.Punct suplimentar -Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 107/2018 cu privire la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția Reabilitare străzi oraș Covasna - 2018 și a indicatorilor tehnico economici, cu modificările ulterioare.  >>Anexe<<
14.Punct suplimentar -Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la Programul Județean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural.
15.Diverse -Informare cu privire la dosarul nr. 11401/3/2019 privind cererea, în contencios administrativ, de anulare a HCL 49/2017.

Şedinţa extraordinară din 17. mai 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2019 și a sumelor alocate acestora.
02.Proiect de hotărâre cu privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul domeniilor de finanțare nerambursabilă din bugetul local
03.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 107/2018 cu privire la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția „Reabilitarea străzi oraș Covasna – 2018” și a indicatorilor tehnico economici, cu completările ulterioare.
04.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 110/2017 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”.
05.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna.
06.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Orășenești de Cultură pentru anul 2017.

Şedinţa extraordinară din 09. mai 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea nodificării HCL 31/2019 cu privire la aprobarea documentației faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico/economici ai investiției Dotarea pârtiei de schi Lőrincz Zsigmond din orașul Covasna, județul Covasna cu sistem control acces și echipament de pompare
02.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunare Generală ordinară a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. - Operator Regional, domnului Imre Csaba Lóránd pentru ședința din 15. mai 2019.
03.Punct suplimuntar - Proiect de hotărâre privind acordarea Premiului de Excelență al orașului Covasna pentru activități școlare pentru patru elevi
04.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada 15. 05. 2019. - 31. 12. 2019.

Şedinţa extraordinară din 25. aprilie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020.

Şedinţa ordinară din 18. aprilie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2019.

Alte anexe

02.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statutului de funcții.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind ănchirierea prin licitație publică, a unui număr de 41 locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.
04.

Rapoartele Caentrelor Financiare I., II. și III. privind starea ănvățământului în semestrul I. al anului școlar 2018-2019.

Centrul Financiar Şcoala Gimnazială Avram Iancu
Centrul Financiar Liceul Kőrösi Csoma Sándor
Centrul Financiar Grădinițe

 

05.Diverse
06.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unui parteneriat cu Direcția Silvică Covasna - Ocolul Silvic Comandău.
07.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții Înfințare spații de joacă pentru copii pe domeniul public al orașului Covasna.

Şedinţa extraordinară din 12. aprilie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la revocarea HCL 38/2019 privind modificarea HCL 94/2018 cu privire la aprobarea Proiectului tehnic, detaliilor de execuție și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției “Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna” și HCL 45/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”.
02.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 94/2018 cu privire la aprobarea Proiectului tehnic, detaliilor de execuție și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției “Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”.
03.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”.

Şedinţa ordinară din 28. martie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – beneficiar Coznean Nicolae.
02.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 29/2017 privind stabilirea plafonului minim de publicare pe pagina de internet proprie a obligaţiilor fiscale restante înregistrate de către persoane juridice.
03.Rapoarte de ativitate ale primarului, consilierilor şi comisiilor din cadrul Consiliului Local pentru anul 2018.
04.Diverse 1 - Răspuns la petiţia domnului Bereandă Ion
05.Diverse 2 - Înştinâare din partea Curâii de Conturi
06.Diverse 3 - Adresă din partea Agenţiei de Deyvoltare Intercomunitară SIMD
07.Punc suplimentar 1.
08.Punc suplimentar 2.
09.Punc suplimentar 3.

Şedinţa extraordinară din 20. martie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei 2 la HCL nr. 160/2018 privind aprobarea unei noi zonări terenurilor din intravilanul orașului Covasna cu modificările ulterioare.
02.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 129/2016 cu privire la aprobarea D.A.L.I. – Rev 01 octombrie 2016, devizului general și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției “Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cu modificările ulterioare.
03.Diverse - Informare cu privire la demersurile autorităților, referitor la monumentul istoric:  Ansamblu Tehnic - Planul Înclinat Covasna-Comandău și patrimoniul cultural aferent.

Şedinţa extraordinară din 08. martie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier al d-lui Dali Gyula Lóránd.
02.Proiect de hotărâre cu privire la validarea mandatului de consilier local al supleantului de pe lista UDMR – dl Demes Ferenc.
03.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei 2 la HCL nr. 160/2018 privind aprobarea unei noi zonări a terenurilor din intravilanul orașului Covasna cu modificările ulterioare.
04.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
05.Diverse -  Informare privind oferta de vânzare a Planului Înclinat și CFF Covasna, proprietate a S.C. Brafor S.A., aflată în faliment. 

Şedinţa ordinară din 28. februarie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ Centru Balneoclimateric Covasna.
02.Proiect de hotărâre cu privire la majorarea prețului biletelor și abonamentelor pentru serviciul public de transport local.
03.Proiect de hotărâre cu privire la completarea anexei 2 la HCL 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat, secțiunea terenuri.
04.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea dezlipirii parcelare a terenului din str. Păcurarilor.
05.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei 2 al HCL 8/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia.
06.Raport de activitate: Asociația Pro Spitalul Olandez – Pro Holland Kórház.
07.Raport de activitate: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”.
08.Raport asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor Poliției Locale conform Planului de ordine și siguranță publică a orașului Covasna.
09.Raport de activitate al Fundației Creștine Diakonia pe anul 2018 în orașul Covasna și Chiuruș.
10.Informare referitor la măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuțiilor specifice la Poliția Stațiunii Covasna în anul 2018.
11.Raportul de activitate pe anul 2018 al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna.
12.Diverse: - Adresa Direcției Județene pentru Cultură Covasna nr. 1046/18.01.2019 în urma controlului efectuat al monumentelor istorice aflate pe teritoriul orașului Covasna.
13.Diverse: - Adresa Primăriei orașului Călărași nr. 86/12.02.2019 prin care solicită sprijin pentru construirea unui teren de joacă pentru copii.
14.Diverse: - Prezentarea Buletinului Oficial de Proprietate Industrială referitoare la Brandul Orasului Covasna
15.Diverse: - Plângere prealabilă înaintată de Dan Tanasă
16.Diverse: - Informare privind situația Planului Înclinat
17.Diverse: - Informare referitoare la unele aspecte privind Codul de Procedură Fiscală
18.Punct suplimentar: - Proiect de hotărâre cu privire la acțiunea de ameliorare prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.
19.Punct suplimentar: - Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției Dotarea pârtiei de schi Lőrincz Zsigmond  din orașul Covasna, județul Covasna cu sistem control acces și echipament de pompare. ->>  Detalii Proiect <<

Şedinţa extraordinară din 14. februarie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind modificarea modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
02.Proiect de hotărâre privind desfășurarea evaluării anuale a managementului Casei orășenești de Cultură.
03.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre cu privire la constituirea echipei mobile pentru intervenții de urgență în cazurile de violență domestică.
04.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art. 1 din HCL nr. 54/2016 privind aprobarea statului de funcții pentru înființarea posturilor didactice și nedidactice din cele 4 grupe de educație timpurie antepreșcolară.

Şedinţa ordinară din 31. ianuarie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unor poziții în anexa nr. 2 din HCL nr. 160/2018 cu privire la aprobarea unei noi zonări a terenurilor din intravilanul orașului Covasna;
02.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 14/2017, cu privire la desemnarea d-lui Imre Csaba Lóránd ca reprezentant al acţionarului oraş Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional;
03.Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea în folosință gratuită a spațiului nr. 10 din imobilul „Clădire P.S.I” pentru sediul Direcției de Sănătate Publică și pentru Siguranța Alimentelor Covasna;
04.Proiect de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 din orașul Covasna;
05.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta din bugetul local;
06.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundația Creștină Diakonia pentru anul 2019;
07.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2018;
08.Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuințe sociale din str. Pakohegy;
09.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru 2019 conform legii privind venitul minim garantat.
10.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 65/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al orașului Covasna
11.Diverse 1 - 
12.Diverse 2 -
13.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 162/2018 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, prin majorare, a  scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2019.
14.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 78/2008 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului.

Şedinţa extraordinară din 18. ianuarie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind stabilirea slariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu al Consiliului Local și din serviciile publice din subordinea acestuia, începând cu data de 01 ianuarie 2019.
02.Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare, de care beneficiază consilierii locali, începând cu data de 01 ianuarie 2019.

Şedinţa extraordinară din 15. ianuarie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind stabilirea slariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu al Consiliului Local și din serviciile publice din subordinea acestuia, începând cu data de 01 ianuarie 2019.
02.Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare, de care beneficiază consilierii locali, începând cu data de 01 ianuarie 2019.

Şedinţa extraordinară din 08. ianuarie 2019.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la acoperirea deficitului Secțiunii de dezvoltare a bugetului local a orașului Covasna.
02.Proiect de hotărâre cu privire la acoperirea deficitului Secțiunii de funcționare la activități finanțate parțial sau integral din venituri proprii
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru acoperirirea temporară a golului de casă
04.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de casă pentru activități finanțate parțial sau integral din venituri proprii
05.Punct suplimentar

Şedinţa ordinară din 27. decembrie 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi zonări a orașului Covasna.
02.Proiect de hotărâre publică privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale prin majorare, a scutirilor şi facilităţilor fiscale la impozitele şi taxele locale pe anul 2019.
03.Proiect de hotărâre privind completarea anexei 2 la HCL 145/2009 privind aprobarea instituirii de taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale pe raza orașului Covasna.
04.Proiect de hotărâre cu privire la majorarea capitalului social al S.C. Gos Trans Com S.R.L.
05.Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și al Regulamentului local de urbanism.
06.Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuției bugetare la 30.11.2018.
07.Rapoartele Centrelor Financiare nr. I, II și III privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 2017-2018.
08.Punct suplimentar
09.Punct suplimentar
10.Punct suplimentar
11.Diverse

Şedinţa extraordinară din 14. decembrie 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2018..
02.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de Transport Local de Călători pe raza orașului Covasna..
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării de zilieri în perioada 17.12.2018 – 31.03.2019.
04.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuinţe de serviciu
05.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" pentru aprobarea modificării tarifelor serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărire Comunală S.A.

Şedinţa extraordinară din 05. decembrie 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 5293/06.12.2012, privind serviciul public de transport local.
02.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2.4.2 - Frecvenţă de colectare - la Caietul de sarcini privind Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza oraşului Covasna.
03.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea tarifului pentru colectarea selectivă a deşeurilor pe raza oraşului Covasna.

Şedinţa extraordinară din 28. noiembrie 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2018.
02.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna.
04.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi zonări a terenurilor din intravilanul orașului Covasna.
05.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru acordarea locuințelor sociale în anul 2019.
06.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului, cu modificările și completările ulterioare.
07.Proiect de hotărâre cu privire la revocarea HCL 131/2018 cu privire la stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta din bugetul local.
08.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul nr. 1042/119/2018 aflat pe rolul Tribunalului Covasna.
09.Diverse - 

Şedinţa extraordinară din 13. noiembrie 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local.
02.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de Schi “Lőrincz Zsigmond” pentru sezonul de iarnă 2018-2019.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului mobil artificial.
04.Proiect de hotărâre cu privire la cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de Schi Lőrincz Zsigmond pentru sezonul de iarnă 2018-2019.
05.Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică cu strigare a punctului de alimentație publică situat în imobilul proprietate publică a orașului Covasna, str. Brazilor F.N, reprezentând refugiu Pârtie de schi „Lőrincz Zsigmond”.

Şedinţa ordinară din 25. octombrie 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea amplasării în Parcul Tineretului din Voinești a unei troițe comemorative.
02.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local.
03.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 177/2017 privind aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul 2018.
04.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III, anul 2018.
05.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului Covasna, cu modificările și completările ulterioare.
06.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 128/2017 cu privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea RNP-Romsilva în domeniul public al oraşului Covasna.
07.Proiect de hotărâre cu privire la completarea HCL 109/2018 cu privire la aprobare PUZ pentru construire casă de locuit S+P, beneficiar Cojan Iancu
08.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării masei lemnoase fasonată din fondul forestier, proprietate publică a orașului Covasna.
09.Proiect de hotărâre privind completarea HCL 60/2006 cu privire la stabilirea situațiilor deosebite pntru acordarea ajutoarelor de urgență, cu modificările și completările ulterioare.
10.Diverse – Decernarea premiilor câștigate la concursul „Locul unde trăim – Imaginea noastră”.
11.Punct suplimentar - Proiect de hotúrűre privind mandatarea primarului entru formularea éi susáinerea ún instanáő a unei acáiuni civile de reziliere a contractelor de închiriere u numerele 2719 şi 2719/a, încheiat la data de 04.06.2010. cu S.C. SVETLANA SRL.

Şedinţa extraordinară din 12. octombrie 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna.    Anexe la proiect

Şedinţa ordinară din 27. septembrie 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna.
02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 51 locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția „Reabilitare străzi oraș Covasna - 2018” și a indicatorilor tehnico – economici.  >> ANEXE <<
04.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea dezlipirii parcelare a terenului din strada Școlii nr. 20 în vederea înregistrării blocului cu 16 apartamente.
05.Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ pentru construire casă de locuit S+P, beneficiar Cojan Iancu.
06.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordării denumirii „Castelul de apă” unei străzi din orașul Covasna.
07.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea amplasamentului monumentelor de for public “Bustul lui Mihai Eminescu” și a „Grupului Statuar al Regelui Ferdinand I, Reginei Maria alături de Iuliu Maniu și Ion I.C. Brătianu”.
08.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea amplasamentului Porții Tradiționale Secuiești, oferită de către doamna Stoia Adriana, la intrarea în parcul Gheorghe Doja.
09.Proiect de hotărâre cu privire la finanțarea din bugetul local a Programului „Școală după Școală” în orașul Covasna în anul școlar 2018-2019.
10.Raportul privind activitatea S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L. pe semestrul I. 2018.
11.Proiect de hotărâre cu privind acordarea stimulentelor financiare pentru elevii/echipele premiate la olimpiadele și concursurile școlare organizate în anul școlar 2017-2018.
12.

Diverse:

- adresa ADI SMID nr. 4767/6.09.2018 cu privire la obligativitatea UAT – urilor în domeniul serviciilor de colectare a deșeurilor 

- proiectul de hotărâre cu privire la o nouă propunere de zonare a intravilanului orașului în vederea impozitării 

- fişa de fundamentare pentru modifivarea preţurilor / tarifelor la apă 

Şedinţa ordinară din 30. august 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului “Zilelor Orașului Covasna”
02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea amplasamentului monumentelor de for public “Bustul lui Mihai Eminescu” și a „Grupului Statuar al Regelui Ferdinand I, Reginei Maria alături de Iuliu Maniu și Ion I.C. Brătianu”.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea amplasamentului Porții Tradiționale Secuiești, oferită de către doamna Stoia Adriana, la intrarea în parcul Gheorghe Doja.
04.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea dezlipirii parcelare a terenului din strada Școlii nr. 20 în vederea înregistrării blocului cu 16 apartamente.
05.
06.Raportul privind activitatea S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L. pe semestrul I. 2018.
07.Diverse

Şedinţa ordinară din 26. iulie 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna.
02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordării dreptului de trecere și pentru utilități asupra terenului înscris în CF 25994 oraș Covasna în favoarea imobilului înscris în CF 27502 oraș Covasna.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2018.
04.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul II, anul 2018.
05.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitație publică în plic închis a masei lemnoase din Pășune proprietate privată a orașului pentru anul 2018.
06.Proiect de hotărâre privind aprobarea Novației Contractelor de Concesiune nr. 102/10.01.2011 și 2097/14.05.2012 în favoarea TTS Covasna SRL.
07.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea HCL 57/2010 privind organizarea si desfasurarea concursului ”Locul unde trăim- Imaginea noastră”
08. Diverse

Şedinţa extraordinară din 13. iulie 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației faza Proiect Tehnic - Detalii de Execuție și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”.

Descarca de >> aici  << anexele proiectului

02.Diverse

Şedinţa ordinară din 27. iunie 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea, fără licitație publică, a unui teren pentru Dinu Natalia în vederea amplasării unui container de locuit donat de către Fundația SERA, în parteneriat cu DGASPC.

Raport de evaluare a terenului

02.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu pentru structurile de jandarmi care execută misiuni de ordine și siguranță publică pe raza orașului Covasna.
03.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului, cu modificările și completările ulterioare.
04.

Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2018.

Anexele proiectului de hotărâre

Şedinţa ordinară din 31. mai 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe anul 2017.
02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bilanțului contabil, a Contului de profit și pierdere la S.C. Gos-Trans-Com S.R.L. și repartizarea profitului pe anul 2017.
03.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 110/2016 privind stabilirea cuantumurilor stimulentelor financiare ce se acordă elevilor care obțin distincții la etapele județeană/interjudețeană/regională ale competițiilor școlare.
04.

Rapoartele instituțiilor de învățământ preuniversitar cu privire la calitatea învățământului în semestrul I. al anului școlar 2017/2018.

05.Informare privind stadiul aplicării Legilor Funciare.
06.Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat din str. Frăției nr. 1, bl. 11.
07.Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică cu strigare, a spațiilor libere din Clădirea „Hală pentru produse agricole”, situată în incinta Pieței agro-alimentare, oraș Covasna, str. Ștefan cel Mare nr. 35.
08.Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică cu strigare, a unei parcele din Piața agroalimentară.
09.Diverse

Şedinţa extraordinară din 10. mai 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru reparații capitale Piața Eroilor, oraș Covasna.
02.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici a obiectivului „Reparații Capitale trotuare stada Unirii/Școlii, oraș Covasna”.
03.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici a obicetivului „Reparații Capitale trotuare 2018, oraș Covasna”.
04.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local.  >>ANEXE<<
05.Proiect de hotărâre cu privire la acceptarea unei donații din partea orașului Gyula constând în 500 buc. fotolii de teatru.
06.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea sumelor pentru proiectele culturale și educaționale, admise la concursul de proiecte.
08.Proiect de hotărâre privind acordarea Premiului de Excelenţă al Oraşului Covasna pentru activităţi şcolare pentru patru elevi.
09.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 33/2018 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din oraşul Covasna.

Şedinţa ordinară din 26. aprilie 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea Primarului orașului să aprobe Strategia de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră în județul Covasna pentru perioada 2018-2027.
Initiates file downloadDescarcă anexa proiectului de hotărâre
Completare la proiect
02.Prezentarea Raportului de Activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIM Deșeuri în județul Covasna pe anul 2017.
03.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
04.Proiect de hotărâre cu privire la indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019.
05.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trim. I, 2018.
06.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea sumelor pentru proiectele culturale, educaționale, religioase și de sport, admise la concursul de proiecte.
07.Informare privind stadiul aplicării legilor funciare.
08.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 38/2018 privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a chioşcurilor modulare situate în imobilul proprietate publică a oraşului Covasna aflat în parcarea Pod Central - str. Libertăţii.
09.Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică a chioșcurilor modulare situate în parcarea Pod Central – str. Libertății.
10.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea DALI pentru investiția „Reabilitarea Parcului Tineretului din zona Voinești, oraș Covasna”.
11.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului Covasna, cu modificările și completările ulterioare.
12.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea amplasamentului în care vor fi plantați puieți sub egida Centenarului Marii Uniri.
13.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre cu privire la acţiunea de ameliorare prin împădurire a unei suprafeţe de 10 ha, categoria păşuni cu consistenţă peste 0,4, proprietatea oraşului Covasna

Şedinţa extraordinară din 19. aprilie 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
02.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general privind cheltuielile necesare finalizării lucrărilor investiției în continuare ”Grădinița cu program prelungit în orașul Covasna, județul Covasna”.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării lucrărilor investiției în continuare „Grădinița cu program prelungit în orașul Covasna, județul Covasna” în vederea accesării fondurilor pentru finalizarea acesteia prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
04.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL 35/2018  privind acceptarea unei donaţii reprezentând o "Poartă tradiţională secuiască".
05.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafețelor de 18 mp din strada Horea Cloșca și Crișan și de 30 mp din strada Mihai Eminescu pentru amplasarea posturilor de transformare. ANEXĂ la proiect
06.Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat.
07.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor pentru depunerea dosarelor privind acordarea „Premiului de excelență al orașului Covasna pentru activități școlare” pentru patru elevi, pentru anul 2018.
08.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 26214 – Covasna, în vederea individualizării terenului aferent construcției „Sala Unirea”.

Şedinţa ordinară din 29. martie 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.

Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea Primarului orașului să aprobe Strategia de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră în județul Covasna pentru perioada 2018-2027.

Aexe:

 1. Strategia de dezvoltare a  inrastructurii de apă potabilă şi de canalizare menajeră în judeţul Covasna pentru perioada 2018-2027.
 2. Investiţii prioritare POS 2 apa  oraşe 2017 ADI
 3. Investiţii prioritare POS 2 canal  oraşe 2017 ADI
02.Raportul de activitate pe anul 2017 al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat.
04.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului S.C. Gos Trans Com S.R.L. pe anul 2018.
05.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii contractului de închiriere a suprafeţelor de 1,5 mp din str. 1 Decembrie 1918 şi str. Mihai Eminescu, terenuri pe care sunt amplasate staţiile de protecţie catodică.
06.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea alipirii parcelare a terenurilor ce compune imobilul din str. Şcolii nr. 20.
07.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale, pe anul 2018.
08.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă amplasate pe domeniul public al oraşului Covasna.
09.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea transferului autoturismului Dacia Logan CV – 03 – PCV către Poliţia locală a oraşului Covasna.
10.Proiect de hotărâre privind numirea comisiilor de evaluare şi a celor de selecţionare a contestaţiilor pentru concursul de proiecte culturale, educative, sportive, religioase.
11.Raportul Primarului privind situaţia economică, socială şi de mediu pe anul 2017.
12.Raportul Poliţiei Locale a Oraşului Covasna asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al UAT Oraş Covasna.
13.

Raportul de activitate al consilierilor locali pe anul 2017.

 1. Bocan Ioan Marcel
 2. Dali Lóránd
 3. Neagovici Vasile Cătălin
 4. Tabalai Gheorghe
 5. Tozlovanu Horia Mihai
14.

Raportul de activitate al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local pe anul 2017.

 1. Comisia Juridică
15.Raportul de activitate al reprezentanţilor Consiliului Local/ primarului în Consiliul de Administraţie la nivelul Centrelor financiare I, II şi III.
16.

Raportul de activitate al reprezentanţilor Consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ la nivelul Centrelor financiare I, II şi III.

 1. Neagovici Vasile Cătălin
 2. Tabalai Gheorghe
17.Raportul de activitate al Asociaţiei Sportive Covasna, pentru sezonul 2017-2018.
18.

Diverse

 1. Ordin privind modificarea componenţei Comitetului judeţean de coordonare, monitorizare şi sprijin a manifestărilor de aniversare a centenarului României (1918 - 2018) organizate la nivelul judeţului Covasna
 2. Informare cu privire la delegarea gestiunii serviciului de iluminat public

Şedinţa extraordinară din 16. martie 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Discutarea problemelor legate de transportul local de călători - invitat reprezentant legal al S.C. Linka Tranzit S.R.L.
02.Informarea Poliției Stațiunii Covasna referitoare la măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuțiilor specifice de Poliția Stațiunii Covasna în anul 2017.
03.Proiect de hotărâre privind acceptarea unui donații reprezentând o „Poartă tradițională Secuiască”.
04.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local a bustului lui Mihai Eminescu și a Grupului Statuar al Regelui Ferdinand I, Reginei Maria, alături de Iuliu Maniu și I.C. Brătianu pentru sărbătorirea Centenarului Marii Uniri.
05.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea reabilitării și modernizării Parcului Tineretului din Voinești
06.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării la licitație în vederea achiziționării imobilului de la str. Meșteșugarilor nr. 2-4.
07.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat.
08.Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică cu strigare, a chioșcurilor modulare situate în imobilul proprietate publică a orașului Covasna, aflat în parcarea Pod Central – str. Libertății.
09.Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al orașului Covasna.
10.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 16/2018 cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului Covasna, cu modificările ulterioare.
11.Proiect de hotărâre privind însușirea Dispoziției primarului nr.177/2018 și numirea d-lui Zărnescu Mircea – Octavian în funcția de consilier juridic II - Serviciul de administrație publică - Compartimentul administrație locală, aparatul consiliului local.
12.Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de cheltuire a sumelor alocate pentru proiectele culturale prioritare.
13.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art. 4 din HCL 177/2017 pentru aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul 2018.
14.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în anul 2018.
15.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în dosarul nr. 839/119/2016 aflat pe rolul Tribunalului Covasna.
16.

Diverse:

Solicitări din partea prefectului judeţului Covasna pentru şedinţa extraordinară din 16. 03. 2018.

Răspuns din partea Fundaţiei Diakonia referitor la o sesizare a d-lui Tozlovanu Horia Mihai.

Informare a Direcţiei Judeţene Pentru Sport şi Tineret Covasna cu privire la proiectul: "Marşul Centenarului Marii Uniri".

Şedinţa ordinară din 15. februarie 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2018.
02.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 174/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii termenelor stipulate în contractul de vânzare – cumpărare nr. 603/21.03.2011 – încheiat cu CNSLR – Frăția.
04.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului mobil artificial.
05.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea întocmirii Strategiei de reducere a emisiilor de dioxid de carbon.
06.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 132/2017 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru firma S.C. Orkla Foods Romania S.A.
07.Proiect de hotărâre cu privire la abrogarea unor poziții din lista finală a bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Covasna, aprobată prin HCL nr. 19/2002, cu modificările și completările ulterioare.
08.Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 2 și 3 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat cu completările ulterioare.
09.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris in CF 26445 – Covasna în vederea evidențierii separate a parcului Gheorghe Doja – Chiuruș.
10.

Prezentarea rapoartelor centrelor financiare din învățământul preuniversitar cu privire la calitatea educației.

11.Raport anual cu privire la situația gestionării bunurilor pentru anul 2017.
12.Raportul de activitate al Fundației Creștine Diakonia privind serviciul de îngrijire socio- medicală la domiciliu în orașul Covasna și Chiuruș, pentru anul 2017.
13.Punct suplimentar 1. - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unei locuinţe din fondul locativ de stat, proprietate a oraşului Covasna.
14.Punct suplimentar 2. - Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al oraşului Covasna.
15.Diverse 1 - Informare cu privire la adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale referitoare la necesitatea întocmirii amenajamentului pastoral.
16.Diverse 2 - Informare privind adresele trimise către Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin care primarului oraşului Covasna a solicitat informaţii referitoare la posibilităţile prin care se pot obţine fonduri pentru reabilitarea Internatului Şcolar.
17.Diverse 3 - Informare privind oferta inventarierea topografrică a cimitirelor.
18.Diverse 4 - Informare din partea Ocolului Silvic Covasna privind realizări BVC 2017 -proprietate publică a oraşului Covasna.
19.Proiectul ordinii de zi pentru luna martie

Şedinţa ordinară din 25. ianuarie 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractării serviciului de audit pentru certificarea situaţiei financiare la S.C. Gos-Trans-Com S.RL. pe ani 2017-2019.
02.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
03.Proiect de hotărţre privind probarea cotizației pentru ADI „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” pentru 2018.
04.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, din data de 21 aprilie 2006.
05.Proiect de hotarărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2018, conform legii privind venitul minim garantat.
06.Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale, prin închiriere.
07.Proiect de hotărţre privind aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurat în semestrul II, 2017.
08.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea comisiei de concurs şi soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de conilier juridic – Serviciul de administraţie publică – Comartimentul administraţie locală, aparatul Consiliului Local.
09.Proiect de hotarare cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzand bunurile care apartin domeniului publica al orasului, cu modificarile si completarile ulterioare.
10.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea brandului Stațiunii Covasna și a logo-ului aferent.
11.Proiect de hotărâre privind finalizarea procedurilor legale pentru vânzarea terenului de 446 m2, aferent casei de locuit, proprietatea domnilor Kerekes András şi Kerekes Éva.
12.Punct suplimentar: Proiect de hotarâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului.
13.Punct suplimentar: Proiect de hotărâre cu privire la completarea anexei 2 la HCL 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniului privat cu completarile ulterioare.

Şedinţa extraordinară din 18. ianuarie 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și devizului general actualizat, pentru investiția „Dotarea Pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” din orașul Covasna, județul Covasna cu sistem control acces și echipament de pompare”.
02.Proiect de hotărâre privind Implementarea proiectului „Dotarea Pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” din orașul Covasna, județul Covasna cu sistem control acces și echipament de pompare”.
03.Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică deschisă, a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al orașului Covasna.
04.Punct suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea unei curse Centru-Voineşti în graficul de transport călători pe raza oraşului Covasna.

Şedinţa extraordinară din 09. ianuarie 2018

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii pentru acoperirea golului temporar de casă.
02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii a deficitului Secţiunii de funcţionare a acestui buget pe anul 2017.

Şedinţa ordinară din 28. decermbrie 2017

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.
02. Proiect de hotărâre privind însușirea dispoziției Primarului nr. 709/2017 privind majorarea sumelor alocate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de personal și hotărâri judecătorești pentru învățământul preuniversitar de stat și virări de credite în cadrul capitolului 65.02 învățământ.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare la 30 noiembrie 2017.
04. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumurilor acestora pentru anul 2018.
05.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Covasna pentru anul şcolar 2018-2019.
06.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri ?i cheltuieli pentru fondul forestier, proprietate publică a ora?ului.
07.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea volumului de recoltare și a prețului de referință pentru valorificarea masei lemnoase pentru anul 2018.
08.Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului maxim al tarifelor pentru prestări servicii de exploatare precum şi preţurile pe sortimente ale lemnului fasonat.
09.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea noii organigrame şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului.
11.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru func?ionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al Consiliului local şi din serviciile publice din subordinea acestuia.
12.Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei lunare, de care beneficiază consilierii locali, începând cu data de 1 ianuarie 2018.
13.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea demolării imobilului din str. Libertății nr. 11.
14.Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat al oraşului.
15.Proiect de hotărâre cu privire la solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 3561 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Covasna.
16.Diverse

Şedinţa extraordinară din 15. decermbrie 2017

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției cu privire la depozitele de gunoi menajer din anexele 2.5 și 2.6 la contractul de delegare nr. 6813/15.11.2017, aprobat prin HCL 152/2017 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localității către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., având ca asociat unic orașul Covasna, și stabilirea modului de administrare a acestora.
02. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de Schi Lőrincz Zsigmond pe sezonul de iarnă 2017-2018.
03.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de Schi Lőrincz Zsigmond pentru sezonul de iarnă 2017-2018.
04.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Covasna.
05.Proiect de hotărâre privind corectarea unei erori materiale la Hotărârea 153/2017 cu privire la închirierea, prin licitaţie publică cu strigare, a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.
06.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Orășenești de Cultură Covasna pentru anul 2016.
Pct. supl.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de consilier juridic - serviciul de administraţie publică - compartimentul administraţie locală, aparatul consiliului local.

Ședinţa extraordinară din 07 decembrie 2017

Nr. crt.Ordinea de ziFişier
02.Proiect de hotărâre cu privire la majorarea capitalului social al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L. – asociat unic Oraşul Covasna, prin aport în numerar.

Ședinţa ordinară din 29 noiembrie 2017

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna.
04.Rapoarte privind eficacitatea și eficiența utilajului de măturat mecanic.
05.Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a ADI „AQUACOV” pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare practicat de către Operatorul Regional Gospodărie Comunală SA.
06.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a ADI „AQUACOV” pentru aprobarea aderării unor noi UAT-uri, retragerii comunei Hăghig și aprobarea actului adițional nr. 8/2017.
07.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.
08.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate pentru acordarea locuințelor sociale în anul 2018.
09.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumurilor acestora pentru anul 2018.
10.Proiect de hotărâre cu privire la acceptarea transmiterii, fără plată, în proprietatea privată al orașului Covasna a unui patinoar mobil.
11.Proiect de hotărâre cu privire la acceptarea transmiterii, fără plată, în proprietatea privată al orașului Covasna a unui autoturism din partea Curții Constituționale.
12.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea caietului de sarcinin privind închirierea, prin licitaţie publică, a un ui număr de 71 locuri de parcare în zonele de reşedinţă al oraşului Covasna.

Ședinţa extraordinară din 13 noiembrie 2017

Nr. crt.Ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităţii către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., având ca asociat unic oraşul Covasna.
02.Proiect de hotărâre cu privire la închirierea, prin licitaţie publică cu strigare, a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a oraşului Covasna, Str. Brazilor F.N., reprezentând "Refugiu montan".
03.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre privind desfăşurarea evaluării anuale a managementului Casei orăşeneşti de Cultură.

Ședinţa extraordinară din 07 noiembrie 2017

Nr. crt.Ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2017.

Ședinţa ordinară din 26 octombrie 2017

Nr. crt.Ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la preluarea, în administrarea Consiliului local al orașului Covasna, a investiției începute și neterminate „Grădinița cu program prelungit Covasna”.
02.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea SF-ului revizuit, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat al investiției „Extinderea Liceului Kőrösi Csoma Sándor”.

 

03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea SF-ului revizuit, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat al investiției „Rețea de canalizare menajeră în orașul Covasna, sat Chiuruș, jud. Covasna”.
04.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
05.Prezentarea Raportului de Control al Curții de Conturi Covasna nr. 2005/479/31.08.2017 cu privire la administrarea domeniului public și privat al orașului Covasna de către S.C. Gos Trans Com S.R.L. și a măsurilor ce se impun în vederea realizării măsurilor dispuse la termenele stabilite.
06.Raportul de activitate al Centrului Național de Informare Turistică, oraș Covasna, pe semestrul I/2017.
07.Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a orașului Covasna.
08.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art. 1 al HCL 63/2016 privind numirea echipei manageriale pentru investiția „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”.
09.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Actului constitutiv și a Statutului S.C. Gos Trans Com S.R.L.
10.Proiect de hotărâre cu privire la solicitarea transmiterii unei părți din imobilul 3561 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Covasna.
11.Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea d-lui Imre Csaba Loránd, reprezentantul orașului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Gospodărie Comunală S.A. pentru a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație pe perioada 2013-2017.
12.Informarea trimestrială a compartimentului administrarea domeniului public și privat cu privire la bunurile care aparțin domeniului public al orașului și care nu sunt întabulate în cartea funciară.
13.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2017.
14.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III, anul 2017.
15.Diverse.
16.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 19/2017 cu privire la finanţarea din bugetul local a Programului "Şcoală după Şcoală" în oraşul Covasna.

Ședinţa extraordinară din 20 octombrie 2017

Nr. crt.Ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre  privind dotarea pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” din orașul Covasna, județul Covasna cu sistem control acces și echipament de pompare.
02.Proiect de hotărâre  privind aprobarea încadrării drumului DC 14, aflat în administrarea UAT Covasna pe nivelul de viabilitate II. şi de intervenţie pe periada de iarnă.

Ședinţa extraordinară din 10 octombrie 2017

Nr. crt.Ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru S.C. Orkla Foods Romania S.A.
02.Proiect de hotărâre  privind modificarea Anexei nr.4 la HCL nr. 116/2017 cu privire la modificarea şi completarea HCL nr. 107/2017 cu privire la aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice postului de administrator public.