Primar

Gyerő József. Are 44 de ani, este licențiat în drept, deține funcția de primar în urma alegerilor din 05. 06. 2016. Audienţe: Marţi ora 13.00

E-mail: primar@primariacovasna.ro

Viceprimar

Jeszenovics Róbert Károly

viceprimar@primariacovasna.ro

Secretar

Enea Vasilica

secretar@primariacovasna.ro

Compartimente şi servicii de specialitate:
 • Primar  (primar@primariacovasna.ro)
 • Viceprimar  (viceprimar@primariacovasna.ro)
 • Secretar  (secretar@primariacovasna.ro)
 • Compartimentul Stare Civilă
 • Serviciul de Asistenţă Socială - Autoritate Tutelară
 • Serviciul Financiar - Compartimentul Impozite şi Taxe, Casierie, Contabilitate
 • Compartimentul Resurse Umane
 • Compartimentul Agricol - Registrul Agricol, Cadastru
 • Serviciul Public de Administraţie Publică, Secretariat
 • Compartimentul Managementul Proiectelor
 • Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului  (urbanism@primariacovasna.ro)
 • Compartimentul Protecţia Mediului şi Protecţia Consumatorului
 • Compartimentul Gospodărie Comunală
 • Serviciul Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă
 • Compartimentul Achiziţii Publice  (achizitii@primariacovasna.ro)