Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică are principalul scop de a spori gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative, şi să implice participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative.
Legea 52/2003

Dacă aveți propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, completați formularul și trimiteți-l la adresa de e-mail: primar@primariacovasna.ro


TRANSPARENȚĂ

03. apr. 2024. - Lista tuturor funcţiilor din instituţie conform  articolului 33 din Legea 153/2017, ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.    

27. sept. 2023. - Lista tuturor funcţiilor din instituţie conform  articolului 33 din Legea 153/2017, ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.   

27. mart. 2023. - Lista tuturor funcţiilor din instituţie conform  articolului 33 din Legea 153/2017, ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.   

25. mart. 2022. - Lista tuturor funcţiilor din instituţie conform  articolului 33 din Legea 153/2017, ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice. 

24. mart. 2021. - Referat privind propunerea pentru numirea comisiei pentru reevaluarea activelor fixe din patrimoniul orașului Covasna.

25. febr. 2021. - Raport privind aplicarea legii nr. 52/2003 pentru anul 2020.

30. sept. 2019. - Lista tuturor funcţiilor din instituţie conform  articolului 33 din Legea 153/2017, ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice. 

14. sept. 2018. - Lista tuturor funcţiilor din instituţie conform  articolului 33 din Legea 153/2017, ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.  

05. apr. 2018. - Lista tuturor funcţiilor din instituţie conform  articolului 33 din Legea 153/2017, ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.  

Consultare publică asupra asupra propunerilor preliminare P.U.Z. - Muzeu în aer liber - oraș Covasna, jud. Covasna - Iniţiator: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni

 

Consultare publică cu privire la aprobarea reducerii cu 50% a impozitului pe clădire pentru clădirile noi sau reabilitate pentru care proprietarii execută pe cheltuială proprie lucrări pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare și tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu

ANUNŢ

Astăzi, 17.06.2024 Primăria Orașului Covasna, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea reducerii cu 50% a impozitului pe clădire pentru clădirile noi sau reabilitate pentru care proprietarii execută pe cheltuială proprie lucrări pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare și tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu..

Documentaţia poate fi consultată la sediul primăriei din Orașul Covasna, str. Piliske nr. 1 proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 31 iulie 2024 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei sau ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primar@primariacovasna.ro; la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Covasna, str. Piliske nr. 1, între orele 8.00 – 14.00.

Materialele transmise vor purta menţiunea “Propuneri privind aprobarea reducerii cu 50% a impozitului pe clădire pentru clădirile noi sau reabilitate pentru care proprietarii execută pe cheltuială proprie lucrări pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare și tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 26 iulie 2024.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0267/340001, e-mail: primar@primariacovasna.ro, persoană de contact: Vasilica Enea, Secretar General.

Consultare publică cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familie, pentru anul 2024.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 10.129/31.05.2024 respectiv 10.130/31.05.2024 s-au întregistrat referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre al primarului oraşului Covasna cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familie, pentru anul 2024..
Având în vedere aceaste iniţiative se stabileşte data de 15 iulie 2024 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de act normativ supuse dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aaprobarea începerii demersurilor legale și organizatorice pentru înființarea unui cabinet stomatologic școlar în orașul Covasna; Acordarea unui suport financiar pentru copii cu dizabilități din orașul Covasna

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 10706/13.06.2024 respectiv 10707/13.06.2024 s-au întregistrat referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre al domnului consilier local dr. Enea Nicolae cu privire la aprobarea începerii demersurilor legale și organizatorice pentru înființarea unui cabinet stomatologic școlar în orașul Covasna.

Precum și referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui suport financiar pentru copii cu dizabilități din orașul Covasna, înregistrate sub nr. 8609/25.04.2024 respectiv 8610/25.04.2024

Având în vedere aceaste iniţiative se stabileşte data de 26 iulie 2024 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de act normativ supuse dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică asupra asupra propunerilor preliminare P.U.Z. - Zonă de locuințe individuale - oraș Covasna, jud. Covasna - Iniţiator: Dl. Kátai Károly

 

ANEXE:

Memoriu
Piese desenate

Consultare publică privind aprobare PUZ – AMENAJARE GLAMPING CU IURTE ORAȘ COVASNA, JUDEȚ COVASNA – beneficiară: Dna. Kiss Enikő - Róza.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 9304/16.05.2024 respectiv 9305/16.05.2024 s-au întregistrat referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre al primarului oraşului Covasna cu privind aprobare PUZ – AMENAJARE GLAMPING CU IURTE ORAȘ COVASNA, JUDEȚ COVASNA – beneficiară: Dna. Kiss Enikő - Róza.
Având în vedere aceaste iniţiative se stabileşte data de 26 iunie 2024 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de act normativ supuse dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

ANEXE:

Memoriu
Piese desenate

 

Consultare publică cu privire la modificarea HCL nr. 127/2022 privind aprobarea lansării Programului local de popularizare și stimulare a donării de sânge pe raza UAT Oraș Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 8676/26.04.2024 respectiv 8677/26.04.2024 s-au întregistrat referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre al domnului consilier local dr. Enea Nicolae cu privire la modificarea HCL nr. 127/2022 privind aprobarea lansării Programului local de popularizare și stimulare a donării de sânge pe raza UAT Oraș Covasna..
Având în vedere aceaste iniţiative se stabileşte data de 15 mai 2024 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de act normativ supuse dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea executiei bugetare pe 31.12.2023

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 8426/22.04.2024 respectiv 8427/22.04.2024 s-au întregistrat referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre al primarului oraşului Covasna cu privire la aprobarea executiei bugetare pe 31.12.2023..
Având în vedere aceaste iniţiative se stabileşte data de 10 mai 2024 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de act normativ supuse dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2025.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 6564/14.03.2024 respectiv 6565/14.03.2024 s-au întregistrat referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre al primarului oraşului Covasna cu privire la indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2025..
Având în vedere aceaste iniţiative se stabileşte data de 24 aprilie 2024 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de act normativ supuse dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică asupra asupra propunerilor preliminare Elaborare P.U.D. – Stație PECO - oraş Covasna

 

ANEXE:

Partea scirisă  și partea desenată

Proiectul bugetului local pentru anul 2024.

În conformitate cu prevederile art. 8 litera „a” și cu art. 39 alin. (3) din Legea 273/2006 – legea finanțelor publice locale anunțăm cetățenii orașului Covasna că pe pagina de internet a Primăriei Orașului Covasna www.primariacovasna.ro s-a publicat comunicatul cu privire la proiectul bugetului local pentru anul 2024.

De asemenea, proiectul de buget a fost afișat și la sediul Primăriei din str. Piliske nr. 1.

Locuitorii orașului Covasna pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei, respectiv până la data de 12 februarie 2024, ora 10.00.

Consultare publică cu privire la aprobare PUZ – construire casă de locuit S+P cu garaj și demolare anexă 33246 – C1 – str. Școlii, nr/ 47/A, oraș Covasna, județ Covasna, beneficiari: Smâdu Marius – Tudorel și Smâdu Réka – Melinda.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că: sub numerele 1876/22.01.2024  şi  1878/22.01.2024 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului oraşului Covasna cu privire la aprobare PUZ – construire casă de locuit S+P cu garaj și demolare anexă 33246 – C1 – str. Școlii, nr/ 47/A, oraș Covasna, județ Covasna, beneficiari: Smâdu Marius – Tudorel și Smâdu Réka – Melinda.

Având în vedere aceaste iniţiative se stabileşte data de 05 martie 2024 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de act normativ supuse dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea PUZ pentru amplasare bust Petőfi Sándor și statuie Turul.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că:
- sub numerele 566/09.01.2024 şi 567/09.01.2024 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre  cu privire la aprobare PUZ – amplasare bust „Petofi Sandor”, strada 1 Decembrie 1918, oraș Covasna, beneficiar: Orașul Covasna,
- respectiv sub numerele  570/09.01.2024 şi 571/09.01.2024 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre  cu privire la aprobare PUZ – amplasare statuie „Turul”, strada 1 Decembrie 1918, oraș Covasna, beneficiar: Orașul Covasna.

Având în vedere aceaste iniţiative se stabileşte data de 21 februarie 2024 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de act normativ supuse dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea categoriilor de persoane beneficiare de facilități la transportul public local de persoane, de pe raza administrativ teritorială a orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că: sub numerele 391/08.01.2024  şi  392/08.01.2024 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului oraşului Covasna cu privire la aprobarea categoriilor de persoane beneficiare de facilități la transportul public local de persoane, de pe raza administrativ teritorială a orașului Covasna.

Având în vedere aceaste iniţiative se stabileşte data de 20 februarie 2024 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de act normativ supuse dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că: sub numerele 19.635/07.12.2023 respectiv 19.636/07.12.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului oraşului Covasna cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Covasna.

Având în vedere aceaste iniţiative se stabileşte data de 18 decembrie 2023 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de act normativ supuse dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la înființarea structurii comunitare consultative cu atribuții privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie la nivelul UAT Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că: sub numerele 19.047/22.11.2023 şi 19.048/22.11.2023s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului oraşului Covasna cu privire la înființarea structurii comunitare consultative cu atribuții privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie la nivelul UAT Covasna.

Având în vedere aceaste iniţiative se stabileşte data de 12 ianuarie 2024 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de act normativ supuse dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al orașului Covasna și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că: sub numerele 19.387/29.11.2023 şi 19.388/29.11.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului oraşului Covasna cu privire la aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al orașului Covasna și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia.

Având în vedere aceaste iniţiative se stabileşte data de 15 decembrie 2023 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de act normativ supuse dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social de pe raza UAT Covasna și a planului de măsuri pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale pe anii 2024 – 2025.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că: sub numerele 18.798/17.11.2023 şi 18.799/17.11.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului oraşului Covasna cu privire la aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social de pe raza UAT Covasna și a planului de măsuri pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale pe anii 2024 – 2025.

Având în vedere aceaste iniţiative se stabileşte data de 5 ianuarie 2024 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de act normativ supuse dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale din UAT Covasna, actelor justificative care însoțesc cererea, locului de primire a cererilor, precum constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe sociale pentru anul 2024.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că: sub numerele 18.344/07.11.2023 şi 18.345/07.11.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului oraşului Covasna privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale din UAT Covasna, actelor justificative care însoțesc cererea, locului de primire a cererilor, precum constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe sociale pentru anul 2024.

Având în vedere aceaste iniţiative se stabileşte data de 18 decembrie 2023 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de act normativ supuse dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

PROCES VERBAL DE AFIŞARE

Încheiat astăzi 03.11.2023, orele 13.00, cu ocazia afişării la avizierul Primăriei,

Se face public anunțul Consiliului Județean Covasna împreună cu consiliile locale Sfântu Gheorghe, Covasna, Întorsura Buzăului, Târgu Secuiesc, Baraolt, Aita Mare, Arcuș, Barcani, Bățani, Belin, Bixad, Bodoc, Boroșneu Mare, Brateș, Brăduț;, Catalina, Cernat, Chichiș, Comandău, Dalnic, Dobârlău, Estelnic, Ghelința, Ghidfalău, Ilieni, Lemnia, Malnaș, Micfalău, Mereni, Moacsa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sita Buzăului, Turia, Valea Crișului, Valea Mare, Vâlcele, Vârghiș, Zagon și Zăbala privind elaborarea următorului act normativ:

Proiect de hotărâre privind nacordarea unui mandat special reprezentantului unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV.

PROCES VERBAL DE AFIŞARE

 Încheiat astăzi 06.11.2022, orele 12.00, cu ocazia afişării la avizierul Primăriei și pe site-ul Primăriei,

Se face public anunțul

Consiliului Județean Covasna și consiliile locale Sfântu Gheorghe, Covasna, Întorsura Buzăului, Târgu Secuiesc, Baraolt, Aita Mare, Arcuș, Barcani, Bățani, Belin, Bixad, Bodoc, Boroșneu Mare, Brateș, Brăduț, Brețcu, Catalina, Cernat, Chiciș, Comandău, Dalinc, Dobârlău, Estelnic, Ghelința, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Lemnia, Malnaș, Micfalău, Mereni, Moacșa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzeni, Sita Buzăului, Turia, Valea Crișului, Valea Mare, Vâlcele, Vârghiș, Zagon și Zăbala privind elaborarea următorului act normativ:

Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării nivelului tarifelor de salubrizare propuse de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activităţile de salubrizare prestate în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor-Leț şi acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.

Consultare publică privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pe anul 2024.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că: sub numerele 17.987/02.11.2023  şi  17.988/02.11.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului oraşului Covasna privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pe anul 2024.

Având în vedere aceaste iniţiative se stabileşte data de 18 decembrie 2023 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de act normativ supuse dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind modificarea HCL nr. 166/2021 cu privire la acordarea unui stimulent financiar si a Certificatului Nunții de Aur familiilor care implinesc 50 de ani de căsătorie.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că: sub numerele 17.537/24.10.2023 respectiv 17.539/24.10.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului oraşului Covasna privind modificarea HCL nr. 166/2021 cu privire la acordarea unui stimulent financiar si a Certificatului Nunții de Aur familiilor care implinesc 50 de ani de căsătorie.

Având în vedere aceaste iniţiative se stabileşte data de 11 decembrie 2023 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de act normativ supuse dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobarea PUD – ZONĂ DE LOCUINȚE – str. Petofi Sandor, nr. 15, oraș Covasna, județ Covasna, beneficiari: Szonda Zsombor și Szonda – Fejer Agota.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că: sub numerele 16.960/11.10.2023 respectiv 16.961/11.10.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului oraşului Covasna privind aprobarea PUD – ZONĂ DE LOCUINȚE – str. Petofi Sandor, nr. 15, oraș Covasna, județ Covasna, beneficiari: Szonda Zsombor și Szonda – Fejer Agota.

Având în vedere aceaste iniţiative se stabileşte data de 22 noiembrie 2023 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de act normativ supuse dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2023 - 2024; aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2023 - 2024; stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi „Lőrincz Zsigmond”.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că:

- sub numerele 16.876/10.10.2023 şi 16.879/10.10.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2023 - 2024.

- sub numerele 16.882/10.10.2023 şi 16.883/10.10.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2023 - 2024.

- sub numerele 16.885/10.10.2023 şi 16.886/10.10.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi „Lőrincz Zsigmond”.

Având în vedere aceaste iniţiative se stabileşte data de 22 noiembrie 2023 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de act normativ supuse dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobarea proiectului Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între Județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.”

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

și consiliile locale Sfântu Gheorghe, Covasna, Întorsura Buzăului, Târgu Secuiesc, Baraolt, Aita Mare, Arcuş, Barcani, Băţani, Belin, Bixad, Bodoc, Boroşneu Mare, Brateş, Brăduţ, Breţcu, Catalina, Cernat, Chichiş, Comandău, Dalnic, Dobârlău, Estelnic, Ghelinţa, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Lemnia, Malnaş, Micfalău, Mereni, Moacşa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sita Buzăului, Turia, Valea Crişului, Valea Mare, Vâlcele, Vârghiş, Zagon şi Zăbala,

Astăzi, 04 octombrie 2023, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Hotărâre privind aprobarea proiectului Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între Județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.

Paragraf descriptiv:

• Aprobarea proiectului Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între Județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

• Mandatarea reprezentantului unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, să voteze în favoarea adoptării Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • Proiectul de hotărâre, împreună cu anexe;
 • Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ;
 • Raportul compartimentului de resort

Documentația poate fi consultată:

- pe pagina de internet a Consiliului Județean Covasna, www.cjcv.ro sau www.kvmt.ro; - la sediul Consiliului Județean Covasna/primăriilor unde proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna/Registratura primăriilor.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 14 octombrie 2023:

 • Ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail : office@cjcv.ro;
 • Prin poștă, pe adresa Consiliului Județean Covasna/primăriilor;
 • La sediul Consiliului Județean Covasna/primăriilor în timpul programului oficial de lucru al fiecăruia.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind Hotărârea privind aprobarea proiectului Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între Județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.”

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a Consiliului Județean Covasna, la linkul www.cjcv.ro/ro/transparenta-decizionala-2071.html, respectiv pe pagina de internet a primăriilor.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 14 octombrie 2023.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0267-311190, e-mail: office@cjcv.ro, persoana de contact Kovács Angéla la Consiliul Județean Covasna, iar în cazul primăriilor la persoana responsabilă cu relații cu publicul.

Textul complet al proiectului de hotărâre.

Textul complet al proiectului de hotărâre al Consiliului Local Covasna si Referatul de aprobare al Primarului Orașului Covasna.

Consultare publică privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna.

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

și consiliile locale Sfântu Gheorghe, Covasna, Întorsura Buzăului, Târgu Secuiesc, Baraolt, Aita Mare, Arcuş, Barcani, Băţani, Belin, Bixad, Bodoc, Boroşneu Mare, Brateş, Brăduţ, Breţcu, Catalina, Cernat, Chichiş, Comandău, Dalnic, Dobârlău, Estelnic, Ghelinţa, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Lemnia, Malnaş, Micfalău, Mereni, Moacşa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sita Buzăului, Turia, Valea Crişului, Valea Mare, Vâlcele, Vârghiş, Zagon şi Zăbala,

Astăzi, 4 octombrie 2023, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.

Paragraf descriptiv:

• Aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, conform proiectului Actului adițional nr. 4, prevăzut în anexă.

• Mandatarea reprezentantului unității administrativ-teritoriale în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, să voteze în favoarea adoptării Actul adiţional nr. 4 la Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • Proiectul de hotărâre, împreună cu anexe;
 • Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ;
 • Raportul compartimentului de resort

Documentația poate fi consultată:

- pe pagina de internet a Consiliului Județean Covasna, www.cjcv.ro sau www.kvmt.ro; - la sediul Consiliului Județean Covasna/primăriilor unde proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna/Registratura primăriilor.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 14 octombrie 2023:

 • Ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail : office@cjcv.ro;
 • Prin poștă, pe adresa Consiliului Județean Covasna/primăriilor;
 • La sediul Consiliului Județean Covasna/primăriilor în timpul programului oficial de lucru al fiecăruia.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind Hotărârea pentru aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a Consiliului Județean Covasna, la linkul www.cjcv.ro/ro/transparenta-decizionala-2071.html, respectiv pe pagina de internet a primăriilor.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 14 octombrie 2023.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0267-311190, e-mail: office@cjcv.ro, persoana de contact Kovács Angéla la Consiliul Județean Covasna, iar în cazul primăriilor la persoana responsabilă cu relații cu publicul.

Textul complet al proiectului de hotărâre.

Textul complet al proiectului de hotărâre al Consiliului Local Covasna si Referatul de aprobare al Primarului Orașului Covasna.

Adresa de înaintare cu ANEXE

Consultare publică privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2024.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 16.737/09.10.2023 respectiv 16.738/09.10.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2024.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 20. noembrie 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind majorarea capitalului social al Sc. Gos Trans Com S.R.L., asociat unic orașul Covasna, prin aport în numerar.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 16.221/28.09.2023 respectiv 16.222/28.09.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna privind majorarea capitalului social al Sc. Gos Trans Com S.R.L., asociat unic orașul Covasna, prin aport în numerar.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 13. noembrie 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică asupra asupra propunerilor preliminare Elaborare P.U.Z. – Amplasare bust ”Petőfi Sándor” - oraş Covasna

p

 

ANEXE:

Memoriu PUZ  și Piese desenate

Consultare publică asupra asupra propunerilor preliminare Elaborare P.U.Z. – Amplasare statuie ”Turul” - oraş Covasna

 

ANEXE:

Memoriu PUZ  și Piese desenate

Consultare publică privind aprobarea PUZ – ZONĂ REZIDENȚIALĂ – oraș Covasna, județ Covasna, Beneficiar: S.C. HARD TECHNICS S.R.L.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 14.420/21.08.2023 respectiv 14.421/21.08.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna privind aprobarea PUZ – ZONĂ REZIDENȚIALĂ – oraș Covasna, județ Covasna, Beneficiar: S.C. HARD TECHNICS S.R.L.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 2. octombrie 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind modificarea HCL 103/2018 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului ” Zilele Orașului Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 14.296/17.08.2023 respectiv 14.297/17.08.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna privind modificarea HCL 103/2018 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului ” Zilele Orașului Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 29. august 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea documentației de atribuire privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 49 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 14.215/16.08.2023 respectiv 14.216/16.08.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la aprobarea documentației de atribuire privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 49 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 28. august 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” în vederea exercitării dreptului de vot pentru aprobarea Strategiei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquacov privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare menajeră pentru perioada 2023-2030.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 13969/07.08.2023 respectiv 13972/07.08.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” în vederea exercitării dreptului de vot pentru aprobarea Strategiei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquacov privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare menajeră pentru perioada 2023-2030.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 21. august 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

ANEXĂ

Consultare publică privind actualizarea nomenclatorului stradal al orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 14059/09.07.2023 respectiv 14060/09.07.2023. s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna privind actualizarea nomenclatorului stradal al orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 25. septembrie 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 14013/08.08.2023 respectiv 14014/08.08.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 22. septembrie 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică asupra propunerilor preliminare P.U.Z. – Construire casă de locuit S+P cu garaj și demolare anexă 33246-C1 orașul Covasna, str. Școlii, nr. 47/A, jud. Covasna - Iniţiatori: Smâdu Marius – Tudorel și Smâdu Réka Melinda.

 

ANEXE:

Memoriu PUZ  și Piese desenate

Consultare publică cu privire la la organizarea şi desfăşurarea concursului „LOCUL UNDE TRĂIM – IMAGINEA NOASTRĂ”.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 12.761/06.07.2023 respectiv 12.762/06.07.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la la organizarea şi desfăşurarea concursului „LOCUL UNDE TRĂIM – IMAGINEA NOASTRĂ”. .

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 19. iulie 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat din UAT Covasna, actelor justificative care însoțesc cererea, locului de primire a cererilor, precum și constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 13.116/14.07.2023 respectiv 13.117/14.07.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat din UAT Covasna, actelor justificative care însoțesc cererea, locului de primire a cererilor, precum și constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat..

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 29. august 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică asupra propunerilor preliminare P.U.Z. – Amenajare glamping cu iurte, oraș Covasna - Iniţiator: Kiss Enikő - Róza, Proiect nr. 267/2022 elaborat de B.I.A. Florea Stela - Sfântu Gheorghe/Covasna

ANEXE:

Memoriu PUZ 267 2022
Plansa A-01
Plansa A-02
Plansa A-03
Plansa A-03.1
Plansa A-04
Plansa A-05

Consultare publică cu privire la aprobare PUZ – AMENAJARE SPAȚIU PUBLIC, STRADA 1 DECEMBRIE 1918, ORAȘ COVASNA – beneficiar: Orașul Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 11.663/13.06.2023 respectiv 11.665/13.06.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la aprobare PUZ – AMENAJARE SPAȚIU PUBLIC, STRADA 1 DECEMBRIE 1918, ORAȘ COVASNA – beneficiar: Orașul Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 26. iulie 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire laaprobarea PUZ – AMENAJARE SPAȚIU PUBLIC, STRADA ȘCOLII, ORAȘ COVASNA – beneficiar: Orașul Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 11.651/13.06.2023 respectiv 11.660/13.06.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la aprobarea PUZ – AMENAJARE SPAȚIU PUBLIC, STRADA ȘCOLII, ORAȘ COVASNA – beneficiar: Orașul Covasna..

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 26. iulie 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la probarea execuției bugetare pe 31.12.2022.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 8731/12.04.2023 respectiv 8732/12.04.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la probarea execuției bugetare pe 31.12.2022.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 29. mai 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la modificarea tarifelor la serviciul public de salubritate „Colectarea şi transportul deşeurilor municipale” pe raza oraşului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 8858/14.04.2023 respectiv 8859/14.04.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la modificarea tarifelor la serviciul public de salubritate „Colectarea şi transportul deşeurilor municipale” pe raza oraşului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 30. mai 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind iaprobarea modificării programului de transport local de călători pe raza Orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 7846/23.03.2023 respectiv 7847/23.03.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna privind aprobarea modificării programului de transport local de călători pe raza Orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 04. aprilie 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2024.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 3832/20.03.2023 respectiv 3833/20.03.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2024.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 26. aprilie 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publicăprivind consultarea asupra propunerilor preliminare P.U.Z. - Zonă de locuințe - strada Stejarului, nr. FN, oraș Covasna, jud. Covasna - Iniţiatori: Groza Ștefan și Groza Elena

ANEXĂ:

Memoriu și piese desenate

Consultare publică privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 4411/22.02.2023 respectiv 4412/22.02.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 06. martie 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobarea amplasamentelor pentru monumente de for public.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că:

- sub numărul 644/12.01.2023 respectiv 645/12.01.2023 referatul de aprobare al consilierii locali: dl dr. Enea Nicolae, dl Neagovici Vasile Cătălin, dna Lungu Liliana, dl Bocan Ioan-Marcel și dl Holoșpin Constantin şi proiectul de hotărâre privind aprobarea amplasamentului pentru Monumentul de For Public – Regele Decebal – în Parcul Tineretului din Voineşti;

- sub numărul 3269/07.02.2023 respectiv 3274/07.02.2023 referatul de aprobare al consilierii locali: dl Róbert Jeszenovics Károly, Viceprimar, dl Molnár János, dl Gazda István, dl Domaházi János, dl Jeszenovics Albert, dl Bodó Töhötöm, dl Vatány Ferenc, dna Bodó Enikő, dna Sasu Izabella, dna Becsek Éva, dl dr. Fülöp Csaba, dl Ferencz Botond şi proiectul de hotărâre privind aprobarea amplasamentului pentru Monumentul de For Public – „Petőfi Sándor” – pe suprafaţa de teren în forma triunghiulară, delimitată de clădirea Casei Orăşeneşti de Cultură, trotuarul străzii 1 Decembrie 1918 şi aleea de acces înspre poarta de intrare în curtea Casei Orăşeneşti de Cultură;

- sub numărul 3393/07.02.2023 respectiv 3395/07.02.2023 referatul de aprobareal consilierii locali: dl Róbert Jeszenovics Károly, Viceprimar, dl Molnár János, dl Gazda István, dl Domaházi János, dl Jeszenovics Albert, dl Bodó Töhötöm, dl Vatány Ferenc, dna Bodó Enikő, dna Sasu Izabella, dna Becsek Éva, dl dr. Fülöp Csaba, dl Ferencz Botond şi proiectul de hotărâre privind aprobarea amplasamentului pentru Monumentul de For Public– Pasărea Turul – pe suprafața de teren în formă tringhiulară, situată în intesecția dintre străzile Școlii, 1 Decembrie 1918 și Kálvin.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 29. martie 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publicăprivind consultarea asupra propunerilor preliminare P.U.Z. - Amenajare spațiu public, strada 1 Decembrie 1918, oraș Covasna

ANEXE:

Situația existentă

Încadrare în zonă

Reglementări urbanistice

Proprietatea terenurilor

Echipare edilitară

Memoriu parcare Str. 1 Decembrie 1918

Consultare publică privind consultarea asupra propunerilor preliminare P.U.Z. - Amenajare spațiu public, strada Școlii, oraș Covasna

ANEXE:

Situația existentă

Încadrare în zonă

Reglementări urbanistice

Proprietatea terenurilor

Echipare edilitară

Memoriu parcare Str. 1 Decembrie 1918

Consultare publică privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV în vederea exprimării votului pentru aprobarea actului adiţional nr. 2/2023 la Statutul actualizat al asociaţiei.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 4411/16.02.2023 respectiv 4412/16.02.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV în vederea exprimării votului pentru aprobarea actului adiţional nr. 2/2023 la Statutul actualizat al asociaţiei.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 27. februarie 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind modificarea HCL nr. 177/2022 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pentru anul 2023.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 3832/10.02.2023 respectiv 3833/10.02.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna privind modificarea HCL nr. 177/2022 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pentru anul 2023.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 22. februarie 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 2023.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 3120/06.02.2023respectiv3121/06.02.2023 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 2023.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 21. martie 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind consultarea asupra propunerilor preliminare P.U.Z. - Casă de locuit - Str. Stejarului nr. 21., localitatea Covasna, jud. Covasna, inițiator: Cimpoeșu Constantin

ANEXĂ: Proiect

Proiectul bugetului local pentru anul 2023.

În conformitate cu prevederile art. 8 litera „a” și cu art. 39 alin. (3) din Legea 273/2006 – legea finanțelor publice locale anunțăm cetățenii orașului Covasna că pe pagina de internet a Primăriei Orașului Covasna www.primariacovasna.ro s-a publicat comunicatul cu privire la proiectul bugetului local pentru anul 2023.

De asemenea, proiectul de buget a fost afișat și la sediul Primăriei din str. Piliske nr. 1.

Locuitorii orașului Covasna pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei, respectiv până la data de 25 ianuarie 2023.

Consultare publică cu privire la reorganizarea Asociaţiei Sportive “Asociaţia Sportivă Covasna” prin transformarea ei în Club Sportiv.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 19.800/30.12.2022 respectiv 19.801/27.12. s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la reorganizarea Asociaţiei Sportive “Asociaţia Sportivă Covasna” prin transformarea ei în Club Sportiv.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 14. februarie 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobare PUZ – ZONĂ MIXTĂ LOCUINŢĂ ŞI PENSIUNE TURISTICĂ – str. PETŐFI SÁNDOR, nr. 28, oraș Covasna, județ Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 19.612/27.12.2022 respectiv 19.613/27.12.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la a aprobare PUZ – ZONĂ MIXTĂ LOCUINŢĂ ŞI PENSIUNE TURISTICĂ – str. PETŐFI SÁNDOR, nr. 28, oraș Covasna, județ Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 15. februarie 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

MEMORIU

 

Consultare publică cu privire la aprobare PUZ – ZONĂ DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE – str. Târgului, nr. 6, oraș Covasna, județ Covasna, beneficiar: SC ORKLA FOODS ROMANIA S.A.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 19.486/22.12.2022 respectiv 19.487/22.12.2022 s-au întregistrat Initiates file downloadreferatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna privind modificarea HCL nr. 177/2022 cu privire la aprobare PUZ – ZONĂ DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE – str. Târgului, nr. 6, oraș Covasna, județ Covasna, beneficiar: SC ORKLA FOODS ROMANIA S.A.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 09. februarie 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

MEMORIU

Consultare publică cu privire la astabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pe anul 2023.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 19.463/21.12.2022 şi 19.464/21.12.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pe anul 2023.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 27. decembrie 2022., ora 12.00 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea modificării programului de transport local de călători pe raza Orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 19.188/15.12.2022 respectiv 19.189/15.12.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la aprobarea modificării programului de transport local de călători pe raza Orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 27. decembrie 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobarea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării modificării nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și reziduurilor prestată în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor-Leț.

PROCES VERBAL DE AFIŞARE

Încheiat astăzi 29.11.2022, orele 15.00, cu ocazia afişării la avizierul Primăriei și pe site-ul Primăriei,

Se face public Anunțul:

Consiliului Județean Covasna și consiliile locale Sfântu Gheorghe, Covasna, Întorsura Buzăului, Târgu Secuiesc, Baraolt, Aita Mare, Arcuș, Barcani, Bățani, Belin, Bixad, Bodoc, Boroșneu Mare, Brateș, Brăduț, Brețcu, Catalina, Cernat, Chiciș, Comandău, Dalinc, Dobârlău, Estelnic, Ghelința, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Lemnia, Malnaș, Micfalău, Mereni, Moacșa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzeni, Sita Buzăului, Turia, Valea Crișului, Valea Mare, Vâlcele, Vârghiș, Zagon și Zăbala privind elaborarea următorului act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării modificării nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și reziduurilor prestată în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor-Leț.

Consultare publică cu privire la aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL Modificator al Planului Urbaistic Vechi – proiect nr. 25/2003 – Ansamblu de locuințe și Pensiune, localitatea Covasna, jud. Covasna, beneficiari Luca Ioan şi Luca Salvina.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 18.085/21.11.2022 respectiv 18.090/21.11.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL Modificator al Planului Urbaistic Vechi – proiect nr. 25/2003 – Ansamblu de locuințe și Pensiune, localitatea Covasna, jud. Covasna, beneficiari Luca Ioan şi Luca Salvina.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 23. decembrie 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Piese desenate PUZ

Memoriu PUZ

Consultare publică privind aprobare PUZ – ZONĂ DE LOCUINȚE, ORAȘ COVASNA, SAT CHIURUȘ, JUDEȚUL COVASNA, beneficiari: Kui Norbert – Andras și Kui – Bogdan Szende.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 18.501/28.11.2022 respectiv 18.502/28.11.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la aprobare PUZ – ZONĂ DE LOCUINȚE, ORAȘ COVASNA, SAT CHIURUȘ, JUDEȚUL COVASNA, beneficiari: Kui Norbert – Andras și Kui – Bogdan Szende.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 17. ianuarie 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Memoriu și Regulament de urbanism

Consultare publică privind consultarea asupra propunerilor preliminare P.U.D. - Zonă de locuințe - Str. Petőfi Sándor nr. 15., localitatea Covasna, jud. Covasna, beneficiari Szonda Zsombor şi Szonda Fejér Ágota.

ANEXE:

Memoriu PUD

Piese desenate

Consultare publică cu privire la aprobare PUZ – PÂRTIE DE SCHI ȘI SANIE DE VARĂ, ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 18.085/21.11.2022 respectiv 18.090/21.11.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la aprobare PUZ – PÂRTIE DE SCHI ȘI SANIE DE VARĂ, ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 05. ianuarie 2023. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

ANEXĂ

Consultare publică cu privire la acordarea unui trusou pentru nou – născuți în valoare de 1.000 lei, aprobarea criteriilor, actelor justificative care însoțesc cererea și locului de primire a cererilor.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 17.544/09.11.2022 respectiv 17.545/09.11.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la acordarea unui trusou pentru nou – născuți în valoare de 1.000 lei, aprobarea criteriilor, actelor justificative care însoțesc cererea și locului de primire a cererilor.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 23. deceembrie 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobare PUZ – PENSIUNE TURISTICĂ, ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA, beneficiari: Dancs Attila – Huba și Dancs Livia.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 17.385/07.11.2022 respectivn 17.386/07.11.2022 s-au întregistrat Initiates file downloadreferatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la aprobare PUZ – PENSIUNE TURISTICĂ, ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA, beneficiari: Dancs Attila – Huba și Dancs Livia.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 21. deceembrie 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Proiect - Paertea scrisă

Proiect - Partea desenată.

Consultare publică cu privire la stabilirea modalităţii de acordare a ajutoarelor de urgenţă din bugetul local.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 16.803/25.10.2022 respectiv 16.804/25.10.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la stabilirea modalităţii de acordare a ajutoarelor de urgenţă din bugetul local.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 19. deceembrie 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la majorarea capitalului social al Sc. Gos Trans Com S.R.L., asociat unic orașul Covasna, prin aport în numerar..

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 16.492/19.10.2022 respectiv 16.493/19.10.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la majorarea capitalului social al Sc. Gos Trans Com S.R.L., asociat unic orașul Covasna, prin aport în numerar..

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 07. deceembrie 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” și a patinuarului, pe sezonul de iarnă 2022 - 2023, precum și stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că: 

- sub numerele 16.559/20.10.2022 şi 16.560/20.10.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2022 - 2023.

- sub numerele 16.566/20.10.2022 şi 16.5667/20.10.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2022 - 2023.

- sub numerele 16.562/20.10.2022 şi 16.563/20.10.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi „Lőrincz Zsigmond”.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 08. decembrie 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică asupra propunerilor preliminare PUZ - ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚĂ ȘI PENSIUNE TURISTICĂ - Str. Petőfi Sándor nr. 28.,  Orașul Covasna, Jud Covasna. Inițiator: Albu Zoltán, Albu Enikő

ANEXE:

PUZ - Piese desenate

Memoriu

Consultare publică cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/2021 privind asocierea orașului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna, cu modificările ulterioare.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 15438/28.09.2022 respectiv 15440/28.09.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/2021 privind asocierea orașului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna, cu modificările ulterioare.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 10. octombrie 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică asupra propunerilor preliminareP.U.Z. – ZONĂ REZIDENȚIALĂ,ORAŞUL COVASNA. Iniţiator: HARD TECHNICS S.R.L. – prin Munteanu Dorian Laurențiu. Proiect nr. 02/2022 elaborat de B.I.A. Száraz Ștefania Gabriela – mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, str. Bem József, nr. 2, bl. 3, sc. E, ap. 31.

ANEXE:

Memoriu justificativ

Plan de încadrare înzonă

Piese desenate

Consultare publică cu privire la aprobarea documentaţiei de atribuire privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui număr de 66 de locuri de parcare în zonele de reşedinţă ale oraşului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 14.922/16.09.2022 respectiv 14.923/16.09.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la aprobarea documentaţiei de atribuire privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui număr de 66 de locuri de parcare în zonele de reşedinţă ale oraşului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 01. noiembrie 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2023, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 14.696/13.09.2022 respectiv14.699/13.09.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2023, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 26. oct. 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobare PUZ –ZONĂ DE LOCUINŢE, STRADA FLORILOR, ORAȘUL COVASNA.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 14.697/13.09.2022 respectiv14.698/13.09.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la aaprobare PUZ –ZONĂ DE LOCUINŢE, STRADA FLORILOR, ORAȘUL COVASNA.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 26. oct. 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Proiect și memoriu

Proiect - piese desenate

Reglementări

Consultare publică cu privire la aprobarea PUZ – ZONĂ ZOOTEHNICĂ.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 14.400/07.09.2022 respectiv 14.401/07.09.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna cu privire la aprobarea PUZ – ZONĂ ZOOTEHNICĂ..

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 18. oct. 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Proiect

Plan de încadrare

Reglementări

Plan de situație existentă

Plan de situație existentă

Plan utilități

Plan proprietăți

Consultare publică privind aprobarea PUZ – AMENAJARE ZONĂ TURISTICĂ ȘI SPORTIVĂ, ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA..

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 14.158/01.09.2022 respectiv 14.159/01.09.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna privind aprobarea PUZ – AMENAJARE ZONĂ TURISTICĂ ȘI SPORTIVĂ, ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA..

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 14. oct. 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Memoriu și regulament de urbanism

Consultare publică asupra propunerilor preliminare PUZ - ZONĂ DE DEPOZITARE - Str. Târgului nr. 6.,  Orașul Covasna, Jud Covasna. Inițiator: S.C. ORKLA FOODS ROMÂNIA S.A.

ANEXE:

PUZ - Încadrare în teren

PUZ - Situația existentă

PUZ - Reglementări urbanistice

Certificat de urbanism

Memoriu

Consultare publică privinddelegarea serviciului de salubrizare.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 13572/22.08.2022 respectiv 13573/22.08.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare și proiectul de hotărâre al primarului orașului Covasna privind delegarea serviciului de salubrizare.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 03. oct. 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Studiu de oportunitate referitor la delegarea serviciului de salubritate

Material delegarea serviciului de salubritate - partea I.

Material delegarea serviciului de salubritate - partea II.

Consultare publică privind aprobarea construcţiei unei case de locuit - beneficiar . Bodó Töhötöm.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 13520/19.08.2022 s-a întregistrat referatul de aprobare al primarului orașului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea construcţiei unei case de locuit - beneficiar . Bodó Töhötöm.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 03. oct. 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Referat şi proiect PUZ - Bodó Töhötöm

Proiect - partea scrisă

Proiect - partea desenată

Consultare publică privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Oraşului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 12777/29.07.2022 respectiv 12778/29.07.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului orașului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Oraşului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 18. sept. 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la modificarea HCL 103/2018 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului ” Zilele Orașului Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat sub nr. 12318/18.07.2022.

21.07.2022.

Astăzi, 18.07.2022, Primăria Orașului Covasna, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 103/2018 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului ” Zilele Orașului Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat sub nr. 12318/18.07.2022.

Majorările indicelui prețurilor de consum din ultimii 3 ani, ne pun în situația de-a mării tarifele pentru standurile de comercializare, care se vor percepe începand cu Zilele Orașului Covasn ediția XXIII.

Astfel se propune modificarea Anexei nr. 2 a HCL nr. 103/2018, a Tabelului cu tarifele minime de participare pentru vânzătorii ambulanți.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul de aprobare și raportul de specialitate.

Documentaţia poate fi consultată: pe pagina de internet al instituției, respectiv www.primariacovasna.ro, la sediul primăriei din Orașul Covasna, str. Piliske nr. 1 proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 1 august 2022 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.primariacovasna.ro/informatii-publice/consultare-publica/; ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primar@primariacovasna.ro; la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Covasna, str. Piliske nr. 1, între orele 8.00 – 14.00. Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind modificarea HCL 103/2018 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului ”Zilele Orașului Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare "

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primariacovasna.ro/informatii-publice/consultare-publica/.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 1 august 2022.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0267/340001, e-mail: primar@primariacovasna.ro, persoană de contact: Vasilica Enea, Secretar General.

Consultare publică cu privire la aprobare PUZ – AMENAJARE ZONĂ PUBLICĂ PENTRU AMPLASARE STATUI ÎN PARCUL TINERETULUI, ORAȘUL COVASNA.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 11.838/07.07.2022 respectiv 11.839/07.07.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobare PUZ – AMENAJARE ZONĂ PUBLICĂ PENTRU AMPLASARE STATUI ÎN PARCUL TINERETULUI, ORAȘUL COVASNA.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 20. iul. 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

PUZ - Memoriu și regulament
PUZ - Piese desenate
PUZ - Plan de încadrare în zonă

Consultare publică privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 11387/28.06.2022 respectiv 11388/28.06.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului orașului Covasna şi proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului orșului Covana în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 08. aug. 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Vezi aici: Anunțul Consiliului Județean Covasna

Consultare publică privind aprobarea lansării Programului local de popularizare şi stimulare a donării de sânge pe raza UAT Oraş Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 11266/24.06.2022 respectiv 11267/24.06.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare al consilierului local dr. Enea Nicolae şi proiectul de hotărâre privind aprobarea lansării Programului local de popularizare şi stimulare a donării de sânge pe raza UAT Oraş Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 05. aug. 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică asupra propunerilor preliminare PUZ - ZONĂ LOCUINȚE - Orașul Covasna, Sat Chiuruș. Inițiator: Kui Norbert András și Kui Bogdán Szende

Consultare publică cu privire la aprobarea modificării tarifelor practicate la transportul public în regim de taxi pe raza orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 11.049/20.06.2022 respectiv 11.050/20.06.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării tarifelor practicate la transportul public în regim de taxi pe raza orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 01. aug. 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobare P.U.Z. – MODIFICATOR CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT (S+P+1E) ŞI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ, ORAŞUL COVASNA.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 9988/19.05.2022 respectiv 9989/19.05.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobare P.U.Z. – MODIFICATOR CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT (S+P+1E) ŞI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ, ORAŞUL COVASNA.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 05. iul. 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Proiect - partea scrisă
Proiect - partea desenată

Consultare publică asupra propunerilor preliminare PUZ - ZONĂ ZOOTEHNICĂ - Orașul Covasna. Inițiator: Costea Nicolae și Costea Felicia Cecilia

ANEXE:

PUZ

Proiect nr. 5 / 2021

Consultare publică privind închirierea prin licitație publică deschisă a căsuțelor modulare provizorii din lemn, proprietate privată a Orașului Covasna, situate pe proprietatea publică a orașului Covasna, în vederea comercializării de produse artizanale, suveniruri, produse meșteșugărești cu specific local, produse alimentare ambalate.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 9370/06.05.2022 respectiv 9371/06.052022 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă a căsuțelor modulare provizorii din lemn, proprietate privată a Orașului Covasna, situate pe proprietatea publică a orașului Covasna, în vederea comercializării de produse artizanale, suveniruri, produse meșteșugărești cu specific local, produse alimentare ambalate.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 22. iun. 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan proprietate privată a orașului Covana, în sufrapață de 36 mp, din strada Școlii nr. 25.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 89072/02.05.2022 respectiv 9073/02.052022 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan proprietate privată a orașului Covana, în sufrapață de 36 mp, din strada Școlii nr. 25.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 15. iun. 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la modificarea HCL nr.38/2016 cu privire la înființarea Centrului de zi de informare si consiliere în cadrul Direcției de Asistență Socială și aprobarea procedurilor centrului.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 8415/14.04.2022 respectiv 8416/14.04.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr.38/2016 cu privire la înființarea Centrului de zi de informare si consiliere în cadrul Direcției de Asistență Socială și aprobarea procedurilor centrului.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 25. apr. 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice, care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii la asociațiile de proprietari.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 7998/05.04.2022 respectiv 8000/05.04.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice, care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii la asociațiile de proprietari.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 19. apr. 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică asupra propunerilor preliminare PUZ - Pensiune turistică - Orașul Covasna. Inițiator: Dancs Attila Huba și Dancs Lívia

ANEXE:

Plan de încadrare în zonă

Proiect nr. 240 / 2022

Consultare publică cu privire la aprobarea executiei bugetare pe 31.12.2021.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 7469/25.03.2022 respectiv 7470/25.03.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea aprobarea executiei bugetare pe 31.12.2021.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 10 mai 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea documentației de atribuire privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 38 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 7288/23.03.2022 respectiv 7289/23.03.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de atribuire privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 38 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 06 mai 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor marginalizate social, domiciliate în orașul Covasna..

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 7258/22.03.2022 respectiv 7259/22.03.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor marginalizate social, domiciliate în orașul Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 05 mai 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aderarea orașului Covasna la Asociația Stațiunilor Turistice.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 6737/17.03.2022 respectiv 6738/17.03.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aderarea orașului Covasna la Asociația Stațiunilor Turistice.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 02 mai 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobare P.U.Z. – ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE, STRADA FLORILOR, ORAȘUL COVASNA.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5969/09.03.2022 respectiv 5970/09.03.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobare P.U.Z. – ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE, STRADA FLORILOR, ORAȘUL COVASNA.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 21 aprilie 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Memoriu si regulament de urbanism

Consultare publică privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2023.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5252/03.03.2022 respectiv 5253/03.03.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2023.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 15 aprilie 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 3941/23.02.2022 respectiv 3942/23.02.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 07 aprilie 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobarea categoriilor de persoane beneficiare de facilități la transportul public local de persoane, de pe raza UAT Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 3551/17.02.2022 respectiv 3552/17.02.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea categoriilor de persoane beneficiare de facilități la transportul public local de persoane, de pe raza UAT Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 30 martie 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV".

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 1855/26.01.2022 respectiv 1856/21.01.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV".

Anexa nr. 1.

Anexa nr. 2.

Anexa nr. 3.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 7 februarie 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan proprietate privată a orașului Covasna, în suprafață de 494 mp, situat în str. Benedek Elek FN.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 1596/21.01.2022 respectiv 1594/21.01.2022 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan proprietate privată a orașului Covasna, în suprafață de 494 mp, situat în str. Benedek Elek FN.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 7 martie 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică asupra propunerilor preliminare PUZ - Amenajare zonă turistică și sportivă - Inițiator: Orașul Covasna

ANEXE:

Plan de încadrare în zonă

Proiect nr. 230 / 2021

Consultare publică asupra propunerilor preliminare PUZ - Pârtie de schi și Sanie de Vară - Oraș Covasna - Inițiator: Orașul Covasna

ANEXE:

Plan de încadrare în zonă

Proiect nr. 241 / 2021

Consultare publică cu privire la proiectul bugetului local pentru anul 2022..

În conformitate cu prevederile art. 8 litera „a” și cu art. 39 alin. (3) din Legea 273/2006 – legea finanțelor publice locale anunțăm cetățenii orașului Covasna că pe pagina de internet a Primăriei Orașului Covasna www.primariacovasna.ro s-a publicat comunicatul cu privire la proiectul bugetului local pentru anul 2022.

De asemenea, proiectul de buget a fost afișat și la sediul Primăriei din str. Piliske nr. 1.

Locuitorii orașului Covasna pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei, respectiv până la data de 28 ianuarie 2022.

Consultare publică privind aprobarea modificării tarifelor practicate de către operatorul de transport SC Linka Tranzit SRL, pe raza orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 18.238/13.12.2021 respectiv 18.239/13.12.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor practicate de către operatorul de transport SC Linka Tranzit SRL, pe raza orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 26 ianuarie 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
cu sediul în Sfântu Gheorghe,
Piaţa Libertăţii nr. 4

împreună cu consiliile locale Sfântu Gheorghe, Covasna, Întorsura Buzăului, Târgu Secuiesc, Baraolt, Aita Mare, Arcuş, Barcani, Băţani, Belin, Bixad, Bodoc, Boroşneu Mare, Brateş, Brăduţ, Breţcu, Catalina, Cernat, Chichiş, Comandău, Dalnic, Dobârlău, Estelnic, Ghelinţa, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Lemnia, Malnaş, Micfalău, Mereni, Moacşa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sita Buzăului, Turia, Valea Crişului, Valea Mare, Vâlcele, Vârghiş, Zagon şi Zăbala,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,

aduce la cunoştinţă publică

Iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna și a primarilor unităților administrativ-teritoriale mai sus menționate privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.

Textul complet al Proiectului de hotărâre este afişat la sediul Consiliului Judeţean Covasna, respectiv la sediul primăriilor vizate și poate fi consultat pe pagina web www.cjcv.ro sau www.kvmt.ro, începând cu data de 07 decembrie 2021.

Cei interesaţi pot consulta și pot trimite/depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii la proiectul de hotărâre la toate unitățile administrativ-teritoriale în cauză și la adresa/sediul Consiliului Judeţean Covasna până la data de 17 decembrie 2021.

Textul complet al Proiectului de Hotărâre

Anexa 1

Anexa 2

Consultare publică privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană al Orașului Covasna pentru perioada 2021 – 2027.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 18.019/08.12.2021 respectiv 18.021/08.12.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană al Orașului Covasna pentru perioada 2021 – 2027.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 19 ianuarie 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la stabilirea tarifului pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe raza orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 18.040/08.12.2021 respectiv 18.042/08.12.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea tarifului pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe raza orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 21. decembrie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică asupra propunerilor preliminare PUZ - Construire casă de locuit - Inițiator: Bodó Töhötöm

ANEXE:

Plan de încadrare în zonă

Proiect 186 / 2020

Consultare publică asupra propunerilor preliminare PUZ - Amenajare zonă publică pentru amplasare statui ăn Parcul Ineretului - Oraș Covasna - Inițiator: Orașul Covasna

ANEXE:

Plan de încadrare în zonă

Proiect 229 / 2021

Consultare publică privivind aprobarea Registrului spațiilor verzi din orașul Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 17.290/18.11.2021 respectiv 17.291/18.11.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Registrului spațiilor verzi din orașul Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 04. ianuarie 2022. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2021 - 2022; aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2021 - 2022; stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi „Lőrincz Zsigmond”.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că:

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 22. noiembrie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publicăcu privire la modificarea tarifelor la serviciul public de salubritate.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 16.497/04.11.2021 şi 16.523/04.11.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la modificarea tarifelor la serviciul public de salubritate.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 17. decembrie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind vânzarea prin licitaţie publică a unui panou publicitar din domeniul privat al oraşului Covasna şi scoaterea lui din patrimoniu.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 16320/1 .11.2021 respectiv 16321/1.11.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a unui panou publicitar din domeniul privat al oraşului Covasna şi scoaterea lui din patrimoniu.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 15. decembrie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pe anul 2022.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 16.306/01.11.2021 şi 16.307/01.11.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pe anul 2022.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 15. decembrie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind majorarea capitalului social al S.C. Gos Trans Com S.R.L., aociat unic orașul Covasna, prin aport în numerar.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 15.578/14.10.2021 respectiv 15.579/14.10.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Gos Trans Com S.R.L., aociat unic orașul Covasna, prin aport în numerar.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 25. noiembrie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică asupra propunerilor preliminare PUZ - Zonă de locuințe individuale, str. Florilor, oraș Covasna - Inițiator: Kozák Emőke

ANEXE:

Plan Urbanistic Zonal

Memoriu și Regulament de Urbanism

Consultare publică asupra propunerilor preliminare PUZ - Zonă de locuințe individuale, str. Florilor, oraș Covasna - Iniáiator: Coroiu Nicolae, Coroiu Viorica, Kreitler József, Kreitler Matilda

ANEXE:

Plan Urbanistic Zonal

Memoriu și Regulament de Urbanism

Consultare publică privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 14.676/21.09.2021 respectiv 14.671/21.09.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 3. noiembrie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind închirierea prin licitație publică deschisă a punctului de alimentație publică situat în imobilul proprietate publică a orașului Covasna, str. Brazilor F.N., reprezentând refugiu Pârtie de schi „Lőrincz Zsigmond”.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 14.691/21.09.2021 respectiv 14.692/21.09.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre referitor la închirierea prin licitație publică deschisă a punctului de alimentație publică situat în imobilul proprietate publică a orașului Covasna, str. Brazilor F.N., reprezentând refugiu Pârtie de schi „Lőrincz Zsigmond”.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 3. noiembrie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 13.832/06.09.2021 respectiv 13.833/06.09. s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 19. octombrie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea documentației de atribuire privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 84 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 15.105/30.09.2021 respectiv15.106/30.09.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre referitor la aprobarea documentației de atribuire privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 84 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 15. octombrie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobare PUZ – CHIURUȘ – CONSTRUIRE REȚELE EDILITARE ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 13.723/01.09.2021respectiv13.724/01.09.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre referitor la aprobare PUZ – CHIURUȘ – CONSTRUIRE REȚELE EDILITARE ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 14. octombrie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobare PUD – CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINAT ÎNCHIRIERII – ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 13.720/01.09.2021respectiv13.721/01.09.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre referitor la aprobare PUD – CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINAT ÎNCHIRIERII – ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 14. octombrie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

ANEXE:

Memoriu
Reglementări urbanistice
Situația existentă

Consultare publică cu privire la referatul de aprobare al consilierului local Dr. Enea Nicolae şi proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru perioada 2022 – 2024, în favoarea persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiții, creării de noi locuri de muncă și susținerii dezvoltării economice durabile în orașul Covasna (realizarea unor investiții în: turism, agricultură, meșteșuguri locale, restaurante cu meniuri exclusiv vegetariene, de inovație agrară și promovare a produselor sănătoase, stâni turistice, prelucrarea produselor animaliere, păstrăvării, sere de flori sau de legume).

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 13.295/23.08.2021 respectiv 13.296/23.08.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al consilierului local Dr. Enea Nicolae şi proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru perioada 2022 – 2024, în favoarea persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiții, creării de noi locuri de muncă și susținerii dezvoltării economice durabile în orașul Covasna (realizarea unor investiții în: turism, agricultură, meșteșuguri locale, restaurante cu meniuri exclusiv vegetariene, de inovație agrară și promovare a produselor sănătoase, stâni turistice, prelucrarea produselor animaliere, păstrăvării, sere de flori sau de legume).

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 4. octombrie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la acordarea unui stimulent financiar și a Certificatului Nunții de Aur familiilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie.

Consiliul local al oraşului Covasna, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 13.200/19.08.2021 respectiv 13.201/19.08.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al consilierului local Dr. Enea Nicolae şi proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui stimulent financiar și a Certificatului Nunții de Aur familiilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 1. octombrie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din oraşul Covasna, judeţul Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 12449/29.07.2021 respectiv 12450/29.07.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din oraşul Covasna, judeţul Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 9. august 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea Cimitirul Public situat în Orașul Covasna, str. Stefan cel Mare, nr. 39, Jud. Covasna

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 12274/26.07.2021 respectiv 12275/26.07.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea Cimitirul Public situat în Orașul Covasna, str. Stefan cel Mare, nr. 39, Jud. Covasna

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 9. septembrie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind asocierea orașului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC - COVASNA

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 12218/26.07.2021 respectiv 12219/26.07.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind asocierea orașului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC - COVASNA

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 2. august 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Vezi aici anunțul inițial

Consultare publică cu privire la aprobarea Regulamentului pentru gestionarea cainilor cu stapan din orasul Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 11581/12.07.2021 respectiv 11582/12.07.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului pentru gestionarea cainilor cu stapan din orasul Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 25. august 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică asupra propunerilor preliminare PUD - Construire bloc de locuințe pentru tineri destinat închirierii.

ANEXE:

Memoriu
Reglementări urbanistice
Situația existentă

Consultare publică cu privire la aprobarea documentației de atribuire privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 33 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 8856/19.05.2021 respectiv 8857/19.05.2021 s-au întregistrat  referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre referitor la aprobarea documentației de atribuire privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 33 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 31. mai 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea aderării Orașului Covasna la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică "Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás"

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

cu sediul în Sfântu Gheorghe,

Piaţa Libertăţii nr. 4

împreună cu consiliile locale Sfântu Gheorghe, Covasna, Întorsura Buzăului, Târgu Secuiesc, Baraolt, Aita Mare, Arcuş, Barcani, Băţani, Belin, Bixad, Bodoc, Boroşneu Mare, Brateş, Brăduţ, Breţcu, Catalina, Cernat, Chichiş, Comandău, Dalnic, Dobârlău, Estelnic, Ghelinţa, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Lemnia, Malnaş, Micfalău, Mereni, Moacşa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sita Buzăului, Turia, Valea Crişului, Valea Mare, Vâlcele, Vârghiş, Zagon şi Zăbala,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,

aduc la cunoştinţă publică

Iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna și a primarilor consiliilor locale enumerate mai sus, pentru aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád - Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás”.

Textul complet al Proiectului de hotărâre este afişat la sediul Consiliului Judeţean Covasna respectiv poate fi consultat pe pagina web www.cjcv.ro sau www.kvmt.ro, începând cu data de 20 mai 2021.

Cei interesaţi pot trimite/depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii la proiectul de hotărâre, până la data de 31 mai 2021, la adresa/sediul Consiliului Judeţean Covasna și la toate unitățile administrativ teritoriale în cauză.

 

TAMÁS Sándor

Preşedinte

Textul complet al Proiectului de hotărâre

Textul Referatului de Aprobare al primarului orașului Covasna și Proiectului de Hotărâre propus spre aprobare Consiliului Local al orașului Covasna.

Consultare publică cu privire la aprobarea acordului de cooperare între orașul Covasna, județul Covasna din România și Comuna Nyírkércs, judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria..

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 6552/13.05.2021 respectiv 6553/13.05.2021 s-au întregistrat  referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre aprobarea acordului de cooperare între orașul Covasna, județul Covasna din România și Comuna Nyírkércs, judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria..

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 29. iunie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea PUZ – PENTRU CONSTRUIRE UNITATE DE PRELUCRARE A LAPTELUI.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 8426/11.05.2021 respectiv 8424/11.05.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre aprobarea PUZ – PENTRU CONSTRUIRE UNITATE DE PRELUCRARE A LAPTELUI.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 23. iunie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

ANEXE:

Memoriu si regulament urbanism
Plan de încadrare în zonă
Proprietatea asupra terenurilor
Reglementări edilitare
Reglementări urbanistice
Situația existentă
Zone funcționale

Consultare publică cu privire la aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 8225/05.05.2021 respectiv 8226/05.05.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de __________ 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică asupra propunerilor preliminare P.U.Z. construire unitate de prelucrare a laptelui - Inițiator: S.C. COSELITE S.R.L.

ANEXE:

Memoriu si regulament urbanism
Plan de încadrare în zonă
Reglementări urbanistice
Zone funcționale

Consultare publică cu privire la aprobarea execuției bugetare pe 31.12.2020.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 6474/12.04.2021 respectiv 6475/12.04.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre aprobarea execuției bugetare pe 31.12.2020.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 26. mai 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la modificarea și completarea HCL 109/2016 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări de servicii din orașul Covasna și pentru aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 6464/12.04.2021 respectiv 6465/12.04.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL 109/2016 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări de servicii din orașul Covasna și pentru aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 26. mai 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobare PUZ – CASĂ DE LOCUIT PARTER.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 6121/30.03.2021 respectiv 6122/30.03.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobare PUZ – CASĂ DE LOCUIT PARTER.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 13 mai 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 6218/01.04.2021 respectiv 6219/01.04.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 16. apr. 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

ANUNŢ

privind consultarea asupra propunerilor preliminare

P.U.Z. MODIFICATOR CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ( S+P+1 E )ȘI ANEXĂ GOSPODAREASCĂ

Iniţiatori: MEZEI SZILVESZTER ȘI MEZEI NOÉMI-KINGA

Proiect nr. 204/2020 elaborat de B.I.A. Florea Stela – Sfântu Gheorghe/Covasna

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, coroborate cu Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în oraşul Covasna, aprobat prin HCL 24/2011 se iniţiază consultarea publicului asupra propunerilor preliminare de PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICATOR CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT (S+P+1E) ȘI ANEXĂ GOSPODAREASCĂ, beneficiari Mezei Szilveszter și Mezei Noémi-Kinga.

Documentaţia de urbanism este elaborată de B.I.A. Florea Stela – Sfântu Gheorghe /

Covasna (proiect nr. 204/2020).

Obiective şi argumente:

Zona, conform P.U.G. și a regulamentului local de urbanism aferent P.U.G. se află în UTR 7 cu funcțiunea dominantă – Zonă industrie mică și servicii, spații și dotări aferente acestora.

Indicatori urbanistici propuşi: P.O.T. max = 35%, C.U.T. max = 0,70 (conform memoriului de prezentare PUZ, capitol 5.)

Prin documentaţia de urbanism se propune reglementarea suprafeţei de 678 m² (imobil înscris în C.F. nr. 30324 Covasna) şi crearea unei zone cu funcţiunea unică de “Zonă de locuit.

Documentaţia se poate studia la sediul primăriei orașului Covasna.

Publicul este invitat să consulte propunerile preliminare P.U.Z. şi să transmită observaţii şi propuneri asupra documentelor prin depunerea de adrese la registratura instituţiei: str. Piliske nr.1, oraş Covasna, jud. Covasna, fax 0267/342679 sau prin e-mail primar@primariacovasna.ro

Persoanele interesate pot formula observaţii până la data de 25. 03. 2021.
Consultare publică privind vânzarea prin licitație publică a trenulețului de agrement marca SUZHOU, tipul PQC92/Spl, compus din locomotiva și 2 vagoane și scoaterea lui din patrimoniu..

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 3917/01.03.2021 respectiv 3920/01.03.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a trenulețului de agrement marca SUZHOU, tipul PQC92/Spl, compus din locomotiva și 2 vagoane și scoaterea lui din patrimoniu.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 14. apr. 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind închirierea prin licitație publică deschisă a 2.100 metri de șine de cale ferată forestieră aflate în proprietatea privată a orașului Covasna, între punctele Pod Horgasz (zona Hotelului Bradul) și baza Planului înclinat, pentru circulația unui trenuleț de agrement.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 3609/25.02.2021 respectiv 3610/25.02.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă a 2.100 metri de șine de cale ferată forestieră aflate în proprietatea privată a orașului Covasna, între punctele Pod Horgasz (zona Hotelului Bradul) și baza Planului înclinat, pentru circulația unui trenuleț de agrement.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 12 aprilie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 3154/12.02.2021 respectiv 3155/22.02.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire laaprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 8 aprilie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”..

 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

cu sediul în Sfântu Gheorghe,

Piaţa Libertăţii nr. 4

împreună cu Consiliile Locale Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Întorsura Buzăului, Aita Mare, Arcuș, Barcani, Bățani, Belin, Bixad, Bodoc, Boroșneu Mare, Brateș, Brăduț, Catalina, Cernat, Chichiș, Comandău, Dobârlău, Estelnic, Ghelința, Ghidfalău, Ilieni, Lemnia, Malnaș, Micfalău, Mereni, Moacșa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sita Buzăului, Turia, Valea Crișului, Valea Mare, Vâlcele, Vârghiș, și Zăbala

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,

 

aduce la cunoştinţă publică

Iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna și a primarilor consiliilor locale enumerate mai sus, cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”.

 

Textul complet al Proiectului de hotărâre este afişat la sediul Consiliului Judeţean Covasna, respectiv la sediul primăriilor vizate și poate fi consultat pe pagina web www.cjcv.ro sau www.kvmt.ro, începând cu data de 21 decembrie 2020.

 

Cei interesaţi pot consulta și pot trimite/depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii la proiectul de hotărâre la toate unitățile administrativ-teritoriale în cauză și la adresa/sediul Consiliului Judeţean Covasna până la data de 31 decembrie 2020.

 

Textul complet al Proiectului de Hotărâre

Textul Referatului de Aprobare al primarului orașului Covasna și Proiectul de Hotărâre propus spre aprobare Consiliului Local al orașului Covasna


Consultare publică cu privire la aprobarea modificării Programului de Transport Local de Călători pe raza orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 2634/15.02.2021 respectiv 2636/15.02.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire laaprobarea modificării Programului de Transport Local de Călători pe raza orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 31. martie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la acordarea unui trusou pentru nou – născuţi în valoare de 1.000 lei, aprobarea criteriilor şi actelor justificative care însoţesc cererea şi locului de primire a cererilor.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 294/18.01.2021 respectiv 295/18.01.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui trusou pentru nou – născuţi în valoare de 1.000 lei, aprobarea criteriilor şi actelor justificative care însoţesc cererea şi locului de primire a cererilor.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 03. martie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.

 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

cu sediul în Sfântu Gheorghe,

Piaţa Libertăţii nr. 4

împreună cu consiliile locale Sfântu Gheorghe, Covasna, Întorsura Buzăului, Târgu Secuiesc, Baraolt, Aita Mare, Arcuş, Barcani, Băţani, Belin, Bixad, Bodoc, Boroşneu Mare, Brateş, Brăduţ, Breţcu, Catalina, Cernat, Chichiş, Comandău, Dalnic, Dobârlău, Estelnic, Ghelinţa, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Lemnia, Malnaş, Micfalău, Mereni, Moacşa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sita Buzăului, Turia, Valea Crişului, Valea Mare, Vâlcele, Vârghiş, Zagon şi Zăbala,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,

 

aduce la cunoştinţă publică

Iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna și a primarilor unităților administrativ-teritoriale mai sus menționate privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.

 

Textul complet al Proiectului de hotărâre este afişat la sediul Consiliului Judeţean Covasna, respectiv la sediul primăriilor vizate și poate fi consultat pe pagina web www.cjcv.ro sau www.kvmt.ro, începând cu data de 21 decembrie 2020.

 

Cei interesaţi pot consulta și pot trimite/depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii la proiectul de hotărâre la toate unitățile administrativ-teritoriale în cauză și la adresa/sediul Consiliului Judeţean Covasna până la data de 31 decembrie 2020.

 

Textul complet al Proiectului de Hotărâre

Textul Referatului de Aprobare al primarului orașului Covasna

Textul Proiectului de Hotărâre propus spre aprobare Consiliului Local al orașului Covasna

Anexa nr. 1.

Anexa nr. 2.


Consultare publică cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 2021, actelor justificative care însoţesc cererea şi locului de primire a cererilor.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 99/06.01.2021 respectiv 100/06.01.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 2021, actelor justificative care însoţesc cererea şi locului de primire a cererilor.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 18. februarie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, actelor justificative care însoţesc cererea şi locului de primire a cererilor.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 94/06.01.2021 respectiv 95/06.01.2021 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, actelor justificative care însoţesc cererea şi locului de primire a cererilor.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 18. februarie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind propunerile preliminare PUZ – CHIURUȘ – CONSTRUIRE REȚELE EDILITARE ORAȘUL COVASNA, SAT CHIURUȘ, JUDEȚUL COVASNA
Iniţiator: Orașul Covasna
Proiect nr. 190/2020 elaborat de B.I.A. Florea Stela – Sfântu Gheorghe/Covasna

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, coroborate cu Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în oraşul Covasna, aprobat prin HCL 24/2011 se iniţiază consultarea publicului asupra propunerilor preliminare de Plan Urbanistic Zonal – CHIURUȘ CONSTRUIRE REȚELE EDILITARE, ORAȘUL COVASNA, SAT CHIURUȘ, JUDEȚUL COVASNA, beneficiar Orașul Covasna.

Documentaţia de urbanism este elaborată de B.I.A. Florea Stela – Sfântu Gheorghe/Covasna (proiect nr. 190/2020).

Obiective şi argumente:

Pentru realizarea investiției de construire rețele edilitare în Chiuruș, localitate componentă al orașului Covasna, este necesară realizarea unei documentații urbanistice, care să reglementeze zona străzilor principale din localitate, în vederea construirii de rețele edilitare și amenajării de trasee pietonale și piste de biciclete acolo unde se impune și unde ampriza zonei drumului permite aceste amenajări. Toate propunerile se referă numai la domeniul public al orașului Covasna.

Suprafața totală reglementată va fi de 43100 m².

Principalele obiective propuse sunt: rețea de conducte de canalizare sub presiune, rețele de canalizare gravitațională, subtraversări ale drumurilor carosabile, ale pârâului Chiuruș, pârâului Büdös, ale canalelor și viroagelor, prin foraj orizontal dirijat, în tub de protecție. Dezvoltarea echipării edilitare prin realizarea canalizării menajere estimată pentru lungimea totală a reţelei de 6470,00 m.

Prin documentaţia de urbanism se propune reglementarea suprafeţei de 1212 m² (imobilele identificate prin nr. cad. 28261, 28257, 28288, 28274, 28350, 28450, 28341, 28,381, 28406, 28407, 28408, 28517, 28518, 28522, 28543, 28545, aflate în intravilanul localității, fiind în proprietatea orașului Covasna, conform extras CF NR. 28261, 28257, 28288, 28274, 28350, 28450, 28341, 28381, 28406, 28407, 28408, 28517, 28518, 28522, 28543, 28545, si al INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL ORASULUI COVASNA) şi crearea unei zone cu funcţiunea unică de “casă de locuit”.

Documentaţia se poate studia la sediul primăriei orașului Covasna.

Publicul este invitat să consulte propunerile preliminare P.U.Z. şi să transmită observaţii şi propuneri asupra documentelor prin depunerea de adrese la registratura instituţiei: str. Piliske nr.1, oraş Covasna, jud. Covasna, fax 0267/342679 sau prin e-mail primar@primariacovasna.ro

Persoanele interesate pot formula observaţii până la data de 28/01/2021.

Consultare publică privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru 2021, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5975/11.12.2020 respectiv 5976/11.12.2020 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru 2021, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 27. ianuarie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobare PUZ – Casă de locuit.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5691/24.11.2020 şi 5692/24.11.2020 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobare PUZ – Casă de locuit.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 12. ianuarie 2021. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului și taxei pe clădiri pentru anul 2020.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5285/02.11.2020 şi 5286/02.11.2020 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului și taxei pe clădiri pentru anul 2020.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 13. noiembrie 2020. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială orașul Covasna, prin Consiliul local al orașului Covasna și Highlight Agency SRL, în numele clientului său, URSUS BREWERIes S.A., în vederea desfășurării unui program de renovare/amenajare și redare în folosul comunităților locale ale unor zone de picnic/agrement, prin realizarea unei zone de relaxare dotată cu elementele de mobilier urban în zona de agrement Valea Zânelor.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5138/23.10.2020 şi 5139/23.10.2020 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială orașul Covasna, prin Consiliul local al orașului Covasna și Highlight Agency SRL, în numele clientului său, URSUS BREWERIes S.A., în vederea desfășurării unui program de renovare/amenajare și redare în folosul comunităților locale ale unor zone de picnic/agrement, prin realizarea unei zone de relaxare dotată cu elementele de mobilier urban în zona de agrement Valea Zânelor.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 9. noiembrie 2020. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond”, a patinoarului mobil artificial și stabilirea unor tarife pentru închirierea echipamentelor sportive la Pârtia de schi „Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2020 - 2021.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că:

- sub numerele 5125/23.10.2020 şi 5126/23.10.2020 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2020 - 2021.

- sub numerele 5128/23.10.2020 şi 5129/23.10.2020 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2020 - 2021.

- sub numerele 5131/23.10.2020 şi 5132/23.10.2020 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi „Lőrincz Zsigmond”.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 8. decembrie 2020. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Covasna, județul Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5105/023.1. şi2020 5106/23.10.2020 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Covasna, județul Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 8. decembrie 2020. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 56 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5024/19.10.2020  şi  5025/19.10.2020 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 56 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 2. noiembrie 2020. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pe anul 2021.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 4959/14.10.2020  şi  4960/14.10.2020  s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și tprivaxele locale pe anul 2021.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 25. noiembrie 2020. (transparența decizională se realizează în procedură de urgență) pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală și Turistică a orașului Covasna pentru perioada 2021 – 2027.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 4885/09.10.2020 şi 4886/09.10.2020 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre ci privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală și Turistică a orașului Covasna pentru perioada 2021 – 2027.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 23. noiembrie 2020. (transparența decizională se realizează în procedură de urgență) pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobarea Regulamentului și a taxei de utilizare pentru terenul de Sport Gheorghe Doja.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 4381/15.09.2020 şi 4382/15.092020 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și a taxei de utilizare pentru terenul de Sport Gheorghe Doja.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 28. septembrie 2020. (transparența decizională se realizează în procedură de urgență) pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 72 locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 3858/12.08.2020 şi 3859/12.08.2020 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 72 locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 26. august 2020. (transparența decizională se realizează în procedură de urgență) pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobare PUZ – Cort evenimente, anexă TIP “P”, parcare și împrejmuire teren.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 3812/10.08.2020 şi 3813/10.08.2020 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire laaprobare PUZ – Cort evenimente, anexă TIP “P”, parcare și împrejmuire teren.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 23 septembrie 2020. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Anunț privind consultarea asupra propunerilor preliminare PUZ - CORT EVENIMENTE, ANEXĂ TIP "P", PARCARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN. Inițiator: S.C. IFPA EVENTS S.R.L.

Consultare publică privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului locl al Orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 3701/04.08.2020 şi 3702/04.08.2020 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului locl al Orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 18 septembrie 2020. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind închirierea prin licitație publică deschisă a punctului de alimentație publică situat în imobilul proprietate publică a orașului Covasna, str. Brazilor F.N., reprezentând refugiu Pârtie de schi „Lőrincz Zsigmond”

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 3736/05.08.2020 şi 3737/05.08.2020 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă a punctului de alimentație publică situat în imobilul proprietate publică a orașului Covasna, str. Brazilor F.N., reprezentând refugiu Pârtie de schi „Lőrincz Zsigmond”

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 18 septembrie 2020. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 3133/02.07.2020 şi 3134/02.07.2020 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 14. august 2020. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului și taxei pe clădiri pentru anul 2020.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 2755/12.06.2020 şi 2756/12.06.2020 s-au întregistrat referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului și taxei pe clădiri pentru anul 2020.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 24. iulie 2020. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2019.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 1805/09.04.2020 şi 1806/09.04.2020 s-au înregistrat referatul de aprobare a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2019.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 22. mai 2020. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 1741/06.04.2020 şi 1742/06.04.2020 s-au înregistrat referatul de aprobare a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 24 aprilie 2020 (transparența decizională se realizează în procedură de urgență) pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la proiectul bugetului local pentru anul 2020.

În conformitate cu prevederile art. 8 litera „a” și cu art. 39 alin. (3) din Legea 273/2006 – legea finanțelor publice locale anunțăm cetățenii orașului Covasna că a fost întocmit proiectul bugetului local pentru anul 2020.

Proiectul de buget a fost afișat și la sediul Primăriei din str. Piliske nr. 1.

Locuitorii orașului Covasna pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei, respectiv până la data de 14 februarie 2020.

Cu stimă,

              PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL
               Gyerő József                                                          Vasilica Enea

Consultare publică cu privire la aprobare indicatorilor de performanță a serviciului public de salubrizare a orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 174/15.01.2020 şi 176/15.01.2020 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobare indicatorilor de performanță a serviciului public de salubrizare a orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 26 februarie 2020 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobare PUZ – Construire atelier de reparații auto și vulcanizare.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 6430/16.12.2019 şi 6431/16.12.2019 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobare PUZ – Construire atelier de reparații auto și vulcanizare.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 03 februarie 2020 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020 conform legii privind venitul minim garantat.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 6094/28.11.2019 şi 6095/28.11.2019 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre cu privire aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020 conform legii privind venitul minim garantat.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 17 ianuarie 2020 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la aprobare PUZ – Schimbare destinație zonă Centru Covasna din zonă de locuințe înalte și dotări aferente în zonă spații de cazare cu specific balneo și dotări aferente.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5991/22.11.2019 şi 5992/22.11.2019 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobare PUZ – Schimbare destinație zonă Centru Covasna din zonă de locuințe înalte și dotări aferente în zonă spații de cazare cu specific balneo și dotări aferente.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 15 ianuarie 2020 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind închirierea prin licitație publică cu strigare a punctului de alimentație publică situat în imobilul proprietate publică a orașului Covasna, str. Brazilor F.N., reprezentând refugiu Pârtie de schi „Lőrincz Zsigmond”.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5593/31.10.2019 şi 5594/31.10.2019 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică cu strigare a punctului de alimentație publică situat în imobilul proprietate publică a orașului Covasna, str. Brazilor F.N., reprezentând refugiu Pârtie de schi „Lőrincz Zsigmond”.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 14 noiembrie 2019 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi „Lőrincz Zsigmond”

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5631/04.11.2019 şi 5632/04.11.2019 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi „Lőrincz Zsigmond”.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 14 noiembrie 2019 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2019 – 2020.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5635/04.11.2019 şi 5636/04.11.2019 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2019 – 2020.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 14 noiembrie 2019 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2019-2020.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5627/04.11.2019 şi 5628/04.11.2019 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2019-2020.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 14 noiembrie 2019 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind majorarea capitalului social al SC Gos Trans Com SRL, asociat unic orașul Covasna, prin aport în numerar.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5563/31.10.2019 şi 5564/31.10.2019 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Gos Trans Com SRL, asociat unic orașul Covasna, prin aport în numerar.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 12 decembrie 2019 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică privind majorarea tarifelor la serviciul public de salubrizare.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5395/23.10.2019 şi 5396/23.10.2019 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind majorarea tarifelor la serviciul public de salubrizare.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 05 decembrie 2019 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Consultare publică cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2020.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5231/11.10.2019 şi 5232/11.10.2019 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2020.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 26 noiembrie 2019 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 3670/09.07.2019 şi 3671/09.07.2019 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 21 august 2019 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică cu privire la aprobarea delegării gestiunii Serviciului Public de Transport local de Călători și a infrastructurii aferente de pe raza orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 3365/20.06.2019 şi 3366/20.06.2019 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea delegării gestiunii Serviciului Public de Transport local de Călători și a infrastructurii aferente de pe raza orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 02 august 2019 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică cu privire laaprobarea cumpărării unui teren în vederea extinderii cimitirului orășenesc.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 2785/21.05.2019 şi 2786/21.05.2019 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea cumpărării unui teren în vederea extinderii cimitirului orășenesc.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 08 iulie 2019 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciiilor sociale la nivelul orașului Covasna în perioada 2019 – 2029 și a Planului Anual de Acțiune privind serviciiile sociale pe anul 2019.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 1945/03.04.2019 şi 1946/03.04.2019 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciiilor sociale la nivelul orașului Covasna în perioada 2019 – 2029 și a Planului Anual de Acțiune privind serviciiile sociale pe anul 2019.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 22 mai 2019 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local din domeniul sport.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 1880/01.04.2019 şi 1881/01.04.2019 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local din domeniul sport.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 17 mai 2019 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Informare

Cu privire la lista tuturor functiilor din institutie cf. art.33 din Legea 153/2017, ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - martie 2019 .

Dezbatere publică privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2018.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 1637/20.03.2019 şi 1638/20.03.2019 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2018.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 8 mai 2019 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 1561/15.03.2019 şi 1562/15.03.2019 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 25 aprilie 2019 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică privind aprobare PUZ – Zonă de locuințe – beneficiar Coznean Nicolae.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 494/29.01.2019 respectiv 495/29.01.2019 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind privind aprobare PUZ – Zonă de locuințe – beneficiar Coznean Nicolae.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 15 martie 2019 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică privind aprobare PUZ Centru Balneoclimateric Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 65/07.01.2019 şi 66/07.01.2019 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind aprobare PUZ Centru Balneoclimateric Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 20. februarie 2019 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului. 

UPDATE: Raport privind consultarea publicului

Dezbatere publică privind majorarea prețului biletelor și abonamentelor pentru serviciul de transport public local.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 6600/21.12.2018 şi 6601/21.12.2018 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind majorarea prețului biletelor și abonamentelor pentru serviciul de transport public local.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 15. februarie 2019 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru 2019 conform legii privind venitul minim garantat.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 6459/14.12.2018 respectiv 6460/14.12.2018 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru 2019 conform legii privind venitul minim garantat..

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 31. ianuarie 2019 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică cu privire la stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5962/16.11.2018 respectiv 5963/16.11.2018 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local..

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 04. ianuarie 2019 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și al Regulamentului local de urbanism.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5818/08.11.2018 respectiv 5819/08.11.2018 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și al Regulamentului local de urbanism..

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 21 decembrie 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a scutirilor şi facilităţilor fiscale la impozitele şi taxele locale pe anul 2019.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5713/02.11.2018 şi 5714/02.11.2018 8, s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a scutirilor şi facilităţilor fiscale la impozitele şi taxele locale pe anul 2019..

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 19 decembrie 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică privind majorarea capitalului social al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5748/05.11.2018 şi  5749/02.11.2018, s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L..

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 19 decembrie 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică privind completarea anexei 2 la HCL 145/2009 privind aprobarea instituirii de taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale pe raza Orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5718/02.11.2018 şi  5719/02.11.2018, s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind completarea anexei 2 la HCL 145/2009 privind aprobarea instituirii de taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale pe raza Orașului Covasna..

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 18 decembrie 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


ANUNŢ

Primăria Orașului Covasna în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,

aduce la cunoştinţă publică

Iniţiativa domnului Tamás Sándor, preşedintele Consiliului Judeţean, precum și primăriilor unităților administrativ-teritoriale Sfântu Gheorghe, Întorsura Buzăului, Târgu Secuiesc, Baraolt, Aita Mare, Arcuş, Barcani, Băţani, Belin, Bixad, Bodoc, Boroşneu Mare, Brateş, Brăduţ, Breţcu, Catalina, Cernat, Chichiş, Comandău, Dalnic, Dobârlău, Estelnic, Ghelinţa, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Lemnia, Malnaş, Micfalău, Mereni, Moacşa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sita Buzăului, Turia, Valea Crişului, Valea Mare, Vâlcele, Vârghiş, Zagon şi Zăbala,

privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.

Textul complet al Proiectului de hotărâre este afişat la sediul Consiliului Judeţean Covasna, respectiv poate fi consultat pe pagina web www.cjcv.ro sau www.kvmt.ro, începând cu data de 02 noiembrie 2018. Transparența decizională se realizează în procedură de urgență.

Cei interesaţi pot trimite/depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L., până la data de 13 noiembrie 2018, la adresa/sediul Consiliului Judeţean Covasna.

              PRIMAR,                                                                                                                                SECRETAR,
         GYERŐ JÓZSEF                                                                                                                        VASILICA ENEA


Dezbatere publică privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 5293/06.12.2012, privind serviciul public de transport local.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5551/23.10.2018 respectiv 5552/23.10.2018, s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 5293/06.12.2012, privind serviciul public de transport local. .

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 04 decembrie 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică privind modificarea anexei 2.4.2 – Frecvență de colectare – la caietul de sarcini pentru Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza orașului Covasna..

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5404 și 5405/16.10.2018, s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2.4.2 – Frecvență de colectare – la caietul de sarcini pentru Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza orașului Covasna..

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 29 noiembrie 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică pentru stabilirea tarifului pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe raza orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5401 și 5402/16.10.2018, s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifului pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe raza orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 29 noiembrie 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică privind închirierea prin licitație publică cu strigare a punctului de alimentație publică situat în imobilul proprietate publică a orașului Covasna, str. Brazilor F.N, reprezentând refugiu Pârtie de schi „Lőrincz Zsigmond”.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5425/17.10.2018 respectiv 5426/16.10.2018 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică cu strigare a punctului de alimentație publică situat în imobilul proprietate publică a orașului Covasna, str. Brazilor F.N, reprezentând refugiu Pârtie de schi „Lőrincz Zsigmond”. .

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 02 noiembrie 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5304/09.10.2018 şi 5305/09.10.2018 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 23 noiembrie 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului mobil artificial pentru sezonul 2018-2019.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5114/02.10.2018 şi 5115/02.10.2018 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului mobil artificial pentru sezonul 2018-2019.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 13 noiembrie 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de Schi ”Lőrincz Zsigmond” pentru sezonul 2018-2019.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5111/02.10.2018 şi 5112/02.10.2018 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de Schi ”Lőrincz Zsigmond” pentru sezonul 2018-2019.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 13 noiembrie 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de Schi Lőrincz Zsigmond pentru sezonul de iarnă 2018-2019.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 5117/02.10.2018 şi 5118/02.10.2018 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de Schi Lőrincz Zsigmond pentru sezonul de iarnă 2018-2019.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 13 noiembrie 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică privind aprobarea unei noi zonări a terenurilor din intravilanul orașului Covasna, în vederea impozitării lor.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 4904/18.09.2018 şi 4905/18.09.2018 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unei noi zonări a terenurilor din intravilanul orașului Covasna, în vederea impozitării lor..

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 02 noiembrie 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică privind aprobarea amplasării în Parcul Tineretului din Voinești a unei troițe comemorative

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 4502/21.08.2018 şi 4522/23.08.2018  s-au întregistrat expunerea de motive a domnilor Neagovici Vasile – Cătălin și Bocan Ioan -Marcel, Consilieri Locali ai Oraşului Covasna, şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea amplasării în Parcul Tineretului din Voinești a unei troițe comemorative.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 04 octmbrie 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică cu privire la aprobare PUZ pentru construire casă de locuit S+P, beneficiar Cojan Iancu.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 4442/14.08.2018 şi 4443/14.08.2018 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobare PUZ pentru construire casă de locuit S+P, beneficiar Cojan Iancu.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 27 septembrie 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 51 locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 4456/14.08.2018 şi 4457/14.08.2018 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 51 locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 27 septembrie 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică privind aprobarea acordării denumirii “Castelul de apă” unei străzi din Orașul Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 4424/13.08.2018 şi 4425/13.08.2018 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării denumirii “Castelul de apă” unei străzi din Orașul Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 26 septembrie 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică privind aprobarea amplasamentului Porții tradiționale Secuiești oferită de doamna Stoia Adriana, la intrarea în parcul Gheorghe Doja.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 4062/17.07.2018 şi 4063/17.07.2018 s-au înregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea amplasamentului Porții tradiționale Secuiești oferită de doamna Stoia Adriana, la intrarea în parcul Gheorghe Doja.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 30 august 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică privind aprobarea amplasamentului „Bustului lui Mihai Eminescu” și al „Grupului Statuar al Regelui Ferdinand I, Reginei Maria alături de Iuliu Maniu și Ion I.C. Brătianu”.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 4033/16.07.2018 şi 4034/16.07.2018 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea amplasamentului „Bustului lui Mihai Eminescu” și al „Grupului Statuar al Regelui Ferdinand I, Reginei Maria alături de Iuliu Maniu și Ion I.C. Brătianu”.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 24 august 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului „Zilelor Orașului Covasna”.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 3976/12.07.2018 şi 3977/12.07.2018 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului „Zilelor Orașului Covasna”.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 24 august 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului Public de Transport Local de Călători și a infrastructurii aferente de pe raza orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 3262/25.05.2018 şi 3263/25.05.2018 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului Public de Transport Local de Călători și a infrastructurii aferente de pe raza orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 13 iulie 2018 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică privind indexarea impozitelor și taxelor locale.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 1537/05.03.2018 şi 1538/05.03.2018 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 20. aprilie 2018. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


Dezbatere publică privind închirierea prin licitație publică cu strigare a chioșcurilor modulare situate în imobilul proprietate publică a orașului Covasna, aflat în parcarea Pod Central – str. Libertății.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 1306/22.02.2018 şi 1307/22.02.2018 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică cu strigare a chioșcurilor modulare situate în imobilul proprietate publică a orașului Covasna, aflat în parcarea Pod Central – str. Libertății.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 13. martie 2018. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.


ANUNŢ

Primăria Orașului Covasna în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,

aduce la cunoştinţă publică

Iniţiativa domnului Tamás Sándor, preşedintele Consiliului Judeţean, precum și a primarilor unităților administrativ-teritoriale: Sfântu Gheorghe, Covasna, Întorsura Buzăului, Târgu Secuiesc, Aita Mare, Arcuş, Barcani, Băţani, Belin, Bixad, Bodoc, Boroşneu Mare, Brateş, Brăduţ, Breţcu, Catalina, Cernat, Chichiş, Comandău, Dalnic, Dobârlău, Estelnic, Ghelinţa, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Lemnia, Malnaş, Micfalău, Mereni, Moacşa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sita Buzăului, Turia, Valea Crişului, Valea Mare, Vâlcele, Vârghiş, Zagon şi Zăbala,

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră în județul Covasna pentru perioada 2018-2027

Textul complet al Proiectului de hotărâre este afişat la sediul Consiliului Judeţean Covasna, respectiv poate fi consultat pe pagina web www.cjcv.ro sau www.kvmt.ro, începând cu data de 30 ianuarie 2018.

Cei interesaţi pot trimite/depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră în județul Covasna pentru perioada 2018-2027, până la data de 10 februarie 2018, la adresa/sediul Consiliului Judeţean Covasna.

              PRIMAR,                                                                                                                                SECRETAR,
         GYERŐ JÓZSEF                                                                                                                        VASILICA ENEA


Proiectul bugetului local pentru anul 2018

 Primarul oraşului Covasna a înaintat spre transparenţă proiectul bugetului local pentru anul 2018, care poate fi consultat pe pagina consacrată bugetului local.


Dezbatere publică privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă amplasate pe domeniul public al orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 322/17.01.2018 şi 302/16.01.2018 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă amplasate pe domeniul public al orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 05. martie 2018. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică privind aprobarea aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului mobil artificial.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 301/16.01.2018 şi 302/16.01.2018 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului mobil artificial.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 29. ianuarie 2018. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
cu sediul în Sfântu Gheorghe,
Piaţa Libertăţii nr. 4

împreună cu Sfântu Gheorghe, Covasna, Întorsura Buzăului, Târgu Secuiesc, Aita Mare, Arcuş, Barcani, Băţani, Belin, Bixad, Bodoc, Boroşneu Mare, Brateş, Brăduţ, Breţcu, Catalina, Cernat, Chichiş, Comandău, Dalnic, Dobârlău, Estelnic, Ghelinţa, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Lemnia, Malnaş, Micfalău, Mereni, Moacşa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sita Buzăului, Turia, Valea Crişului, Valea Mare, Vâlcele, Vârghiş, Zagon şi Zăbala,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,

aduc la cunoştinţă publică

Iniţiativa domnului Tamás Sándor, preşedintele Consiliului Judeţean, precum și a primariilor unităților administrativ-teritoriale menționate mai sus pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.

Textul complet al Proiectului de hotărâre este afişat la sediul Consiliului Judeţean Covasna, respectiv poate fi consultat pe pagina web www.cjcv.ro sau www.kvmt.ro, începând cu data de 15 decembrie 2017.

Cei interesaţi pot trimite/depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii la proiectul de hotărâre pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, până la data de 29 decembrie 2017, la adresa/sediul Consiliului Judeţean Covasna.

TAMÁS Sándor
Preşedinte


Dezbatere publică privind aprobarea brandului Staţiunii Covasna şi a logo-ului aferent.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 6896/20.11.2017. şi 6897/20.11.2017. s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea brandului Staţiunii Covasna şi a logo-ului aferent.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 08. ianuarie 2018. pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a scutirilor şi facilităţilor fiscale la impozitele şi taxele locale pe anul 2018.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 6505/02.11.2017 şi 6506/02.11.2017 s-au întregistra expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a scutirilor şi facilităţilor fiscale la impozitele şi taxele locale pe anul 2018.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 19 decembrie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică privind stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtiei de Schi “Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2017-2018.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 6424/31.10.2017 şi 6425/31.10.2017 s-au întregistra expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtiei de Schi “Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2017-2018.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 15 decembrie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Pârtiei de Schi “Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2017-2018.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub numerele 6421/31.10.2017 şi 6422/31.10.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Pârtiei de Schi “Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2017-2018.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 15 decembrie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea, prin licitaţie publică, a unui număr de 71 de locuri de parcare.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 6398/30.10.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea, prin licitaţie publică, a unui număr de 71 de locuri de parcare în zonele de reşedinţă ale oraşului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 17 noiembrie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică privind concesionarea prin licitație publică deschisă a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 6117/23.10.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică deschisă a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 05 decembrie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică cu privire la majorarea capitalului social al S.C. Gos-Trans-Com S.R.L.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 6007/18.10.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la majorarea capitalului social al S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., asociat unic oraşul Covasna, prin aport în numerar.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 29 noiembrie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 5679/05.10.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 15 noiembrie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localității către S.C. Gos Trans Com S.R.L.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 5539/02.10.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localității către S.C. Gos Trans Com S.R.L., având ca acționar unic orașul Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 25 octombrie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru firma SC Orkla Foods România SA.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 4403/21.08.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru firma SC Orkla Foods România SA.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 21 septembrie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică privind constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe sociale.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 4175/03.08.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, aprobarea criteriilor pentru repartizarea louințelor sociale, actelor justificative care însoțesc cererea și locului de primire a cererilor.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 20. septembrie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului ”Zilelor Orașului Covasna 2017”.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 3708/13.07.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului ”Zilelor Orașului Covasna 2017”.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 23august 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pe Situaţii de Urgenţă a Oraşului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 3241/16.06.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pe Situaţii de Urgenţă a Oraşului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 28 iulie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică privind Regulamentul de funcționare a Pieței agroalimentare oraș Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 3208/15.06.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind Regulamentul de funcționare a Pieței agroalimentare oraș Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 26 iulie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică cu privire la aprobarea tarifului pentru măturat mecanic.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 1848/10.04.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea tarifului pentru măturat mecanic.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 24 mai 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică cu privire la supraimpozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite de pe raza orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 1527/27.03.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la supraimpozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite de pe raza orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 12 mai 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului program și a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în orașul Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 451/06.02.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului program și a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în orașul Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 19 aprilie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică privind Proiectul de buget general al Orasului Covasna pe anul 2017.

În conformitate cu prevederile Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, ale Legii nr.273/2006 actualizată privind finanţele publice locale şi ale Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare Primarul oraşului Covasna prezintă Proiectul de buget general al Oraşului Covasna pe anul 2017 conform următoarelor anexe la prezenta:

 • proiectul bugetului local de venituri pe anul 2017(anexa 1)
 • proiectul bugetului local de cheltuieli pe anul 2017(anexa 2)
 • proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru instituţii publice finanţate intergral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017(anexa3)
 • program de investiţii publice pe anul 2017 buget local(anexa4)
 • program de investiţii publice pe anul 2017 instituţii publice finanţate intergral sau parţial din venituri proprii (anexa5)

Eventualele sugestii şi propuneri asupra Proiectului de buget general al Oraşului Covasna pe anul 2017 se primesc în scris până la data de 22.03.2017. la sediul instituţiei din strada Piliske nr.1 camera 6 registratura, la adresa e-mail primar@primariacovasna.ro sau la nr.fax 0267-342679

Dezbatere publică privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a orașului Covasna.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 857/27.02.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a orașului Covasna.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 14 aprilie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică cu privire la amplasarea pe peretele exterior a clădirii Casei Orășenești de Cultură din Orașul Covasna a plăcii comemorative (basorelief) reprezentând-ul pe Széchenyi Istvan.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 868/27.02.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a consilierilor din fracțiunea UDMR şi proiectul de hotărâre cu privire la amplasarea pe peretele exterior a clădirii Casei Orășenești de Cultură din Orașul Covasna a plăcii comemorative (basorelief) reprezentând-ul pe Széchenyi István, donată orașului de către numitul Halasy-Nagy Endre, respectiv a unei plăci de marmură inscripționată cu text în limba română respectiv maghiară evocând personalitatea lui Széchenyi István.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 10 aprilie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică cu privire la aprobarea execuției bugetare pe anul 2016.

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 609/15.02.2017 s-a întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe anul 2016.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 05 aprilie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Dezbatere publică cu privire la majorarea tarifelor la serviciul public de salubritate

Consiliul local al oraşului Covasna, în temeiul art. 7 al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, anunţă cetăţenii şi asociaţiile legal constituite că sub nr. 451/06.02.2017 s-au întregistrat expunerea de motive a primarului oraşului Covasna şi cu privire la majorarea tarifelor la serviciul public de salubritate.

Având în vedere această iniţiativă se stabileşte data de 22 martie 2017 pentru ca cetăţenii şi asociaţiile interesate de această problemă să formuleze, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Aceste propuneri vor fi comunicate în scris Secretarului oraşului.

Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate