Comisii de Specialitate

Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț:

Sasu Izabella - președinte
Fülöp Csaba - secretar

Bodó Töhötöm - membru
Enea Nicolae - membru
Bocan Ioan Marcel - membru

Comisia juridică şi pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase:

Neagovici Vasile-Cătălin - președinte
Becsek Éva - secretar

Domaházi János - membru
Gazda István - membru
Bodó Enikő - membru

Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi silvicultură:

Domaházi János - președinte
Lungu Liliana - secretar

Bodó Töhötöm - membru
Vatány Ferenc - membru
Munteanu Felicia-Maria - membru

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:

Ferencz Botond - președinte
Vatány Ferenc - secretar

Bocan Ioan-Marcel - membru
Jeszenovics Albert - medmbru
Molnár János - membru

Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială şi sport:

Becsek Éva - președinte
Bodó Enikő - secretar

Molnár János - membru
Enea Nicolae - membru
Ferencz Botond - membru