Anunț începere proiect ” Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna ”

Proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod MySMIS 119599, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Covasna și are o valoare totală de 19.041.336,53 lei, din care 18.660.509,80 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 17.08.2017 - 16.07.2019.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini creșterea ocupări forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen al stațiuni balneoclimatică Covasna, conform strategiei de dezvoltare locală privind turismul.

Obiectivul specific este constituit de creșterea numărului mediu de salariați în cadrul stațiuni balneoclimatice Covasna.

In acest sens în urma efectuării consultărilor publice cu o parte din operatorii/entitățile economice care operează activități turistice în orașul Covasna s-au identificat posibilitatea creșterii numărului mediu de salariații cu un număr de 251 persoane, precum și un număr 11 investiții ulterioare într-un orizont de 5 ani.

Vezi comunicatul de presă

Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate