Anunţ privind Concursul de Proiecte pe anul 2024

Primăria Orașului Covasna conform legii 350/2005 invită asociațiile, fundațiile respectiv cultele religioase, care funcționează în oraș, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru proiectele ce se vor derula în anul 2024 pe domeniile: cultură, educație, sport și religie. Proiectele se depun la Registratura Generală al Primăriei Orașului Covasna.

 

Termenul de depunere a propunerilor de proiecte este 02 aprilie 2024, ora 15.00

 

Monitorul Oficial

Ghidului solicitantului si Metodologiei in format editabil pentru Sport

Ghidului solicitantului si Metodologiei in format editabil pentru Cultură, Educație, Religie.


Concursuri de proiecte în anul 2023


Anunţ privind Concursul de Proiecte pe anul 2023

UPDATE: 13. apr. 2023., ora 20:00  Proces verbal de evaluare proiecte sportive.

UPDATE: 13. apr. 2023., ora 20:00  Proces verbal al ședinței de deschidere a propunerilor de proiecte sportive.

UPDATE: 11. apr. 2023., ora 16:40  Proces verbal de evaluare proiecte ducationale

UPDATE: 07. apr. 2023., ora 11:20  Proces verbal de evaluare proiecte religioase

UPDATE: 07. apr. 2023., ora 11:20  Proces verbal al ședinței de deschidere a propunerilor de proiecte educaționale.

 UPDATE: 05. apr. 2023., ora 14:30  Proces verbal de evaluare proiecte culturale

UPDATE: 05. apr. 2023., ora 14:30  Proces verbal al ședinței de deschidere a propunerilor de proiecte religioase.

UPDATE: 05. apr. 20223, ora 14:30  Proces verbal al ședinței de deschidere a propunerilor de proiecte culturale.

Primăria Orașului Covasna conform legii 350/2005 invită asociațiile, fundațiile respectiv cultele religioase, care funcționează în oraș, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru proiectele ce se vor derula în anul 2023 pe domeniile: cultură, educație, sport și religie.

Proiectele se depun la Registratura Generală al Primăriei Orașului Covasna.
Termenul de depunere a propunerilor de proiecte este 27 martie 2023, ora 15.00

Monitorul Oficial

Ghidului solicitantului si Metodologiei in format editabil pentru Sport

Ghidului solicitantului si Metodologiei in format editabil pentru Cultură, Educație, Religie.


Concursuri de proiecte în anul 2022


Anunţ privind Concursul de Proiecte pe anul 2022

UPDATE: 08. apr. 2022., ora 17:30  Proces verbal al ședinței de evaluare a propunerilor de proiecte religioase

UPDATE: 08. apr. 2022., ora 17:30  Proces verbal al ședinței de evaluare a propunerilor de proiecte educaționale

UPDATE: 08. apr. 2022., ora 17:30  Proces verbal al ședinței de evaluare a propunerilor de proiecte sportive

UPDATE: 07. apr. 2022., ora 09:30  Proces verbal al ședinței de deschidere a propunerilor de proiecte religioase

UPDATE: 06. apr. 2022., ora 09:30  Proces verbal al ședinței de deschidere a propunerilor de proiecte educaționale

În conformitate cu prevederile Legii 350/2005 Primăria Orașului Covasna aduce la cunoștința asociațiilor, fundațiilor respectiv cultelor religioase recunoscute prin lege și care funcționează în oraș, că pot depune cereri de finanțare nerambursabilă pentru proiectele ce se vor derula în anul 2022 pe domeniile: cultură, sport, educație, religie.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, educație, religie şi sport, pe anul 2022, este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

2. Sursa de finanţare a contractului și valoarea: bugetul local, 200.000 lei, defalcat pe domeniul cultural 80.000 lei, pentru domeniul educațional 40.000 lei, pentru domeniul religie 40.000, pentru domeniul sport 40.000 lei.

3. Durata proiectelor: de la data semnări contractului de finanțare până la 20.12.2022.

4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte 21.03.2022, ora 15.00.
Conform art. 20, alin. 2 din legea 350/2005, se foloseşte procedura accelerată. Prin reducerea termenului de depunere a propunerilor de proiecte, se poate solicita finanțare și pentru activitățile care o să fie organizate primăvara.

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: orașul Covasna, strada Piliske nr.1, județul Covasna.

6. Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 22.03.2022-07.04.2022.

Cererile se depun la Registratura Generală al Primăriei Orașului Covasna.

Descarcă de >>aici<< ghidul solicitantului și documentația concursului de proiecte sportive.

Descarcă de >>aici<< ghidul solicitantului și documentația concursului de proiecte educaționale, culturale și religioase.

 


Concurs de proiecte pe anul 2021Anunţ privind Concursul de Proiecte pe anul 2021

În conformitate cu prevederile Legii 350/2005 Primăria Orașului Covasna aduce la cunoștința asociațiilor, fundațiilor respectiv cultelor religioase recunoscute prin lege și care funcționează în oraș, că pot depune cereri de finanțare nerambursabilă pentru proiectele ce se vor derula în anul 2021 pe domeniile: cultură, sport, educație, religie.

Cererile se depun la Registratura Generală al Primăriei Orașului Covasna.

Termenul de depunere a propunerilor de proiecte este 27 mai 2021, ora 15.00.

Descarcă de >>aici<< documentația concursului de proiecte.


Concursuri de proiecte pentru anul 2020Invitație pentru participare la concursul de proiecte în anul 2020.

Primăria Oraşului Covasna invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, educaţie (copii și tineret), religie.

Anuntului de participare publicat in Monitorul Oficial

Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului oraşului Covasna alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, Metodologia generală pentru atribuirea contractelor de finanţare neranbursabilă, formularele şi regulamentele speciale ale concursurilor de proiecte şi alte anexe necesare pentru întocmirea dosarului de participare la concursurile de proiecte finanţate din bugetul local pot fi descărcate de  >> aic <<.

Termen de depunere a propunerilor de proiet: 18. mai 2020, ora 15:00.ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile Legii 350/2005 Primăria Orașului Covasna aduce la cunoștința asociațiilor, fundațiilor că pot depune cereri de finanțare nerambursabilă pentru proiectele ce se vor derula în anul 2020 pe domeniul sportiv.

Cererile se depun la Registratura Generală al Primăriei Orașului Covasna.

Termenul de depunere a propunerilor de proiecte este 20 martie 2020, ora 13.00.

Documentația concursului de proiecte poate fi procurată de la sediul Primăriei Orașului Covasna, str. Piliske nr.1 , precum sau se poate descărca de pe pagina de web a Primăriei Orașului Covasna de >>aici<< .

 

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

 

Vezi >>aici<< anunțul din Monitorul Oficial al României.


Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate