Dispoziţii de interes publicConform adresei înregistrate sub nr. 3172/22.05.2018, aleşii locali sunt rugaţi să depună declaraţiile de avere şi de interese, completate, până la data de 15. iunie 2018.

Dispoziţia nr. 258/2018 cu privire la desemnarea funcţionarilor din cadrul organului fiscal local pentru acordarea asistenţei privind completarea şi / sau depunerea, precum şi transmiterea declaraţiei unice pentru contribuabilii UAT Covasna.

Conform Dispoziţiei nr.168/12.02.2016, a primarului oraşului Covasna, sunt interzise organizarea şi desfăşurarea adnărilor publice în imediata apropiere a:

  • Gării Covasna
  • Spitalului Orăşenesc
  • Spitalului de Cardiologie Benedek Géza
  • staţiilor de comercializare a carburanţilor
  • locurilor şi traseelor unde se execută lucrări edilitare, şantierelor cu macarale şi utilaje cu grad ridicat de pericol în exploatare
  • firmelor de prelucrare a lemnului, depozite de lemne (S.C. Transgat S.R.L. - str. Pava de Jos nr. 18 şi S.C. Eurocov S.R.L. Str. Pava de Jos nr. 35)
  • staţiei de apă din Valea Zânelor, str. Subşiclău – depozitul de clor.

Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate