Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică are principalul scop de a spori gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative, şi să implice participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative.

Formulare pentru activități comercialePDFDoc
Cere pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţile tip restaurant 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive în Oraşul Covasna
Cerere pentru eliberarea avizului programului de funcționare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în Oraşul Covasna
Cerere pentru vizarea anuală a avizului programului de funcționare
Cerere pentru vizarea anuală a autorizației de funcționare
Formulare tipizate pentru lucrări de construcţiiPDFDoc
Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire / desfiinţare
Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare
Anexă la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfinţare
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism
Formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale.PDFDoc
Declarație pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport
Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pentru clădiri rezidenţiale/nerezidenţiale cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pentru clădiri rezidenţiale/nerezidenţiale cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice (PF) /persoanelor juridice (PJ)
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice (PF) /persoanelor juridice(PJ)

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea Persoanelor fizice (PF) / persoanelor juridice (PJ)

Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice

Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice
Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Declarație
Alte formulare tipizatePDFDoc
Cerere pentru acordarea ajutorului de încălzire
Declaraţie de avere conform legii 176/2010
Declaraţie de interese conform legii 176/2010