A Helyi Tanács 2018 évi határozataiMegnyít
HCL 21/2018 cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local al orașului Covasna în dosarul 1851/322/2012 aflat pe rolul Curții de Apel Brașov.
HCL 20/2018 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 19/2018 cu privire la finalizarea procedurilor legale pentru vânzarea terenului de 446 mp, aferent casei de locuit, proprietatea domnului Kerekes András și a doamnei Kerekes Éva.
HCL 18/2018  privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat cu completările ulterioare.
HCL 17/2018 cu privire la aprobarea brandului Stațiunii Covasna cu logo-ul și sloganul aferente.
HCL 16/2018 cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea  listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului, cu modificările și completările ulterioare.
HCL 15/2018 cu privire la stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea postului de consilier  juridic – Serviciul de administrație publică – Compartimentul administrație locală, aparatul consiliului local.
HCL 14/2018 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2017.
HCL 13/2018 privind repartizarea locuinței sociale din str. Brazilor, prin închiriere, familiei d-nei Magyari Margit - Enikő.
HCL 12/2018 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru 2018 conform legii privind venitul minim garantat.
HCL 11/2018 pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, din data de 21 aprilie 2006.
HCL 10/2018 cu privire la aprobarea cotizaţiei oraşului Covasna ca membru al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna.
HCL 9/2018 pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului sociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
HCL 8/2018 cu privire la aprobarea contractării serviciului de audit pentru certificarea situațiilor financiare la S.C. Gos Trans Com S.R.L. pe anii 2017-2019.
HCL 7/2018 privind aprobarea unei curse Centru-Voineşti în graficul de transport local de călători pe raza oraşului Covasna.
HCL 6/2018 privind concesionarea, prin licitaţie publică deschisă, a serviciului de gestionarea a câinilor fără stăpân din oraşul Covasna.
HCL 5/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia "Dotarea pârtiei de schi »Lőrincz Zsigmond« din oraşul Covasna cu sistem acces şi pompare apă".
HCL 4/2018 privind implementarea proiectului "Dotarea pârtiei de schi »Lőrincz Zsigmond« din oraşul Covasna cu sistem acces şi pompare apă".
HCL 3/2018 privindaprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii a deficitului secţiunii de funcţionare a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anul 2017.
HCL 2/2018 privind aprobarea utilizării sumei de 18.500 lei din excedentul bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii aferent anului 2017, pentru acoperirea golului temporar de casă.
HCL 1/2018 privind alegerea preşedintelui de sedinţă.

A Helyi Tanács 2017 évi határozatai

SzámTárgyMegnyít
2017/9Határozat a 105/2014 számú tanácsi határozat módosításáról, amely a Diakónia Alapítvánnyal kötött partnerségi szerződésről szól, a 2015 - 2018 közötti időszakra vonatkozóan.
2017/8Határozat az Aquasic Közösségek Közti Társulásnak a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületbe való beolvadás általi egyesülése jóváhagyásáról.
2017/7Határozat a 2017 évi cselekvési terv és helyi érdekű munkálatok jegyzékének jóváhagyásáról a garantált minimumjövedelemre vonatkozó törvénnyel összhangban.
2017/6

Határozat a 2005/55 számú tanácsi határozat visszavonásáról, amely a Szabadság utca 11. szám alatti ingatlan rendeltetésének megváltoztatására vonatkozik.

2017/5Határozat a Kovászna városi iskolahálózat megszervezéséről a 2017 - 2018-as tanévre.
HCL 2-4/06. 01. 2017.

A Helyi Tanács Határozatai

2016
A határozat számaElfogatás dátumaMellékletek/KiegészítésekMegnyít
153 - 160 számú határozat2016. 12. 29.
151 - 152 számú határozat2016. 12. 19.
145 - 150 számú határozat2016. 12. 07.
134 - 143 számú határozat2016. 11. 28
130 - 133 számú határozat2016. 11. 07.
119 - 129 számú határozat2016. 1. 31.
116 - 118 számú határozat2016. 10. 10116. számú határozat
108 - 114 számú határozat2016. 09. 29.
103 - 107 számú határozat2016. 09. 08.
90 - 102 számú határozat2016. 08. 25.
84 - 89 számú határozat2016. 08. 11.
68 - 83 számú határozat2016. 07. 28.
61 - 67 számú határozat2016. 07. 14.
55 - 60 számú határozat2016. 06. 24.
41 - 54 számú határozat2016. 05. 26.
39 - 40 számú határozat2016. 05. 12.
35 - 38 számú határozat2016. 04. 21.
34. számú határozat2016. 04. 19.
32 - 33 számú határozat2016. 04. 11.
27 - 31 számú határozat2016. 3. 31.
22 - 26 számú határozat2016. 03. 22.22. számú határozat melléklete
20 - 21 számú határozat2016. 03. 16.
16 - 20 számú határozat2016. 02. 25.
13 - 15 számú határozat2016. 02. 02.
4 - 11 számú határozat2016. 01. 28.
2 - 3 számú határozat2016. 01. 08.

Opens internal link in current windowA 2011-2015 évi határozatok arhívuma