Bine de stiut

      Consiliul Local al oraşului Covasna în şedinţa ordinară din 28. decembrie 2017 a adoptat Hotărârea nr. 174/2017 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, precum şi a facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pe anul 2018. Astfel, printre altele, se acordă scutiri de la impozitul/taxa pentru: clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu destinația de locuințe; clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare; clădirile utilizate de organizații nonprofit, folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ.
      Se acordă reduceri cu 50% la impozitul pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea pensionarilor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară, şi nu deţin în proprietate imobile în afara clădirii şi a terenului aferent clădirii utlizate ca domiciliu.
      Pentru mai multe detalii consultaţi hotărâile Consiliului Local, dând clic pe lincurile de mai sus.

Nouătăți legislative

      Prin prezenta vă informăm că a fost publicată în Monitorul Oficial OG nr. 19 din 31 ianuarie 2023 pentru modificarea art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

 

Helyi adó- és illetékek

Adó és illetékre vonatkozó dokumentumokMegnyít
A 2017. évi helyi adó- és illetékekre vonatkozó kedvezmények megállapításáról szóló 2016/155 számú Tanácsi Határozat.
A 2017. évi helyi adók és illetékek megállapításáról szóló 2016/154. számú Tanácsi Határozat.
A 2016. évi helyi adók és illetékek megállapításáról szóló 2015/76. számú Tanácsi Határozat.
Ordin nr. 2068 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale.
Polgármesteri Hivatal

Opens internal link in current windowPolgármester

Alpolgármester

Jegyző

Szakirodák

Pénzügyi Igazgatóság

Társadalombiztosítási Igazgatóság

Anyakönyvi Hivatal

Városrendezési Iroda

Fogadóórák

• Polgármester - kedd 13.00 óra *
• Alpolgármester - csütörtök 11.00 óra
• Jegyző - szerda 11.00 óra

* Feliratkozni személyazonosségi igazolvánnyal lehet a polgármester tikáránál

Helyi Tanács

Szakbizottságok
Helyi Tanács összetétele
Határozatok
Jegyzőkönyvek
Határozattervezetek
Tevékenységi beszámolók
Működési szabályzat
Napirendek