Hirdetések


Ingatlantulajdonosok figyelmébe

Kockakő igényelhető a Polgármesteri Hivatalon!

Kovászna Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érdeklődőket, hogy a település belterületén fekvő ingatlanok tulajdonosai/használói igénylésére kockakő mennyiséget bocsát rendelkezésre, a magántulajdonban levő ingatlan határa (kerítés, kapu, házfal) és az út/járda közti közterület burkolása céljából. A hivatalban iktatott kérésben szükséges megjelölni a burkolandó közterület felületét és közigazgatási címét. Az igénylőnek köteleznie szükséges magát, hogy az illető kockakő mennyiséget kizárólagosan csak az említett célra használja és, hogy vállalja a burkolási munkálatok költségeinek fedezését is.

További információval a városkarbantartási iroda munkatársai szolgálnak, a polgármesteri hivatal székhelyén (3-as szoba), illetve a 0267340001-es telefonszámon.


Helyi roncsautó-program 2023

Kezdődik az iratok leadása

A Környezetvédelmi Alap elküldte Kovászna Város Polgármesteri Hivatalának a Helyi roncsautó-programra jelentkező személyek listáját. Összesen 75 olyan járműtulajdonos jelentkezett, akik leadnák a 15 évnél régebbi gépkocsijukat, melyért cserébe 3.000 lejt kapnak.

FRISSÍTÉS:2023. nov. 15. Iratcsomók leadási határidejének meghosszabbítása 2023. november 30-ig

Kovászna Polgármesteri Hivatala értesíti a Helyi roncsautó programba beiratkozott személyeket, hogy november 30-ig meghosszabbította az iratcsomók leadási határidejét.

A programban részt vevő személyeknek a Polgármesteri Hivatal székhelyén a következő iratokat kell leadniuk:

 1. Programban való részvételi beleegyezés

 2. Személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás

 3. Kérvényező személyazonosító igazolványának másolata

 4. Gépjármű törzskönyv másolata (carte de identitate vehicul)

 5. Gépjármű forgalmi engedélye (certificat de înmatriculare)

 6. Adóigazolás az állami adókról (Certificat de atestare fiscală buget de stat)

 7. Adóigazolás a helyi adókról (Certificat de atestare fiscală buget local)

 8. Meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolatban és a meghatalmazott személyazonosító igazolványa, amennyiben meghatalmazott személy nyújtja be a dokumentációt

 9. Érvényes bankszámlakivonat 

  MELLÉKLET


Tiszta udvar, rendes ház

Kovászna Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy a 111/2023 számú tanácshatározat értelmében idén is megrendezésre kerül a "Tiszta udvar, rendes ház" verseny.

A verseny két kategóriában zajlik: családi ház valamint tömbházak

Nyeremények:

 • családi ház: I hely – 1.200 lej, II hely – 1.000 lej, III hely – 800 lej

 • tömbházak: I hely – 7.000 lej, II hely – 4.000 lej, III hely – 2.500 lej


Jelentkezni a Kovászna Városi Polgármesteri Hivatal 6-os irodájában, vagy online a primar@primariacovasna.ro email címen keresztül lehet.

Határidő: 2023 augusztus 15

A jelentkezési űrlap letölthető >> INNEN <<, vagy személyesen beszerezhető a Kovászna Városi Polgármesteri Hivatal 6-os irodájában
Plafonarea prețului la energie electrică

Vă aducem la cunoștință că clienții casnici:

 • care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor
 • care au în întreţinere cel puţin trei copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ
 • familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 ani în cazul în care urmează o formă de învățământ

pot beneficia de plafonarea prețului la energie electrică prin completarea și depunerea unor formulare. Este important că persoana care completează declarația să fie titularul de contract de furnizare a energiei electrice.

Cererile completate se pot depune la sediile Electrica, sau se poate trimite on-line la adresa de mail:clienti@electricafurnizare.ro. Formularele de cerere și de declarație se poate ridica și de la sediul Primariei Covasna.!

ANEXE:  1. Cerere     2. Declarație pe propria răspundereAnunț de interes public

Primăria oraşului Covasna intenţionează să finalizeze în acest an aplicarea legilor funciare. Astfel, invităm proprietarii/moştenitorii acestora care au adeverinţele eliberate în baza Legii nr. 18/1991, pentru teren agricol, şi nu au încă titlu de proprietate să se prezinte la Primăria oraşului, camera 6, până în data de 28 februarie 2022, cu o cerere în care să se precizeze dacă au lipsă teren, indicând în ce zonă, tarla, parcela, şi dacă au primit în posesie suprafaţă în compensarea deficitului, în ce zonă, tarla, parcela.

La cerere solicităm să se depună copii ale cărţilor de identitate ale proprietarilor, moştenitorilor, certificate deces ale proprietarilor înscrişi în adeverinţele provizorii de proprietate care au decedat între timp, adeverinţele provizorii în copie, fişe de punere în posesie în copie, tabele parcelare privind amplasamentul aflat în posesie.

La Primăria oraşului Covasna este afişată situaţia din anexele validate privind poziţiile pentru care nu sunt emise titluri de proprietate.


Întrerupere alimentare energie electrică

Întrerupere alimentare energie electrică pe data de 09. iunie ac. în str. Pava de Sus,str. A.Șaguna, str. Iustinian Teculescu, str. Verde, str. Stejarului, str. Varului, str. Mihai E. de la Piața Eroilor până la str. Varului.

Detalii aici: link


A piac nyitvatartási programja

Kovászna Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy 2020.06.06-tól a Kovásznai Városi Piac a következő program szerint tart nyitva:

Hétfő – Péntek– 08.00 – 16.00 óra között

Szombat – 07.00 - 15.00 óra között

Vasárnap – Zárva


Külterületek ingyenes telekkönyvezése

A Kataszteri és ingatlanhirdetési 7 számú/1996 törvény, 9.paragrafusa , 34. cikkelye értelmében térítésmentes telekkönyvezésre kerül sor Kovászna város adminisztratív területén a következő megnevezésű parcellákban: Hosszú nr.130, Gecsehegy nr. 134, Demetag nr. 131, Kismező nr. 143, Téglaverem nr. 143, Árokköze nr. 144, 145, 146, 147, 149, 152, Bogáncsos, nr. 150, Sás ,nr. 151, Aszalosdombja, nr. 152, Vizköze, nr. 154, Nagyutrajővő, nr. 162, 163, Tőkés , nr. 160, 164, 165, 166, Csaholy , nr. 167, 168, 169, 170, Királydombja, nr. 171, 172, 173.

Ezen földterületek tulajdonosait meghívjuk 2019.04.12-én, pénteken 11 órára a Kovászna városi Művelődési Házba, hogy közöljük a telekkönyvezéshez szügséges aktákat valamint a munkaprogramot.

Gyerő József
polgármester