Hotărâri adoptate în 2015

Numărul hotărâriiData adoptăriiAnexe/CompletăriFişier
HCL 107 - 10829. 12. 2015.
HCL 99 - 10622. 12. 2015.
HCL 90 -9817. 12. 2015
HCL 86 - 8804. 12. 2015.
HCL 78 - 8526. 11. 2015.
HCL 69 - 7505. 11. 2015.Anexe la HCL 72/2015
HCL 62 - 6816. 10. 2015.
HCL 60 - 6107. 10. 2015.Anexe la HCL 61/2015
HCL 5929. 09. 2015.Anexă la HCL59/2015
HCL 5816. 09. 2015.
HCL 55 - 5710. 9. 2015.
HCL 46 - 5427. 08. 2015.
HCL 40 - 4528. 07. 2015.
HCL 36 - 3911. 06. 2015.
HCL 28 - 3528. 05. 2015.
HCL 23 - 2620. 04. 2015.Anexă la HCL 26/2015
HCL 19 - 2217. 03. 2015
HCL 13 - 1812. 03. 2015.
HCL 10 - 1212. 02. 2015.
HCL 1 - 9209. 01. 2015.


Hotărâri adoptate în 2014

Hotărârile Consiliului Local Nr. 108-111. adoptate în Şedinţa Ordinară din 29. 12. 2014
Hotărârile Consiliului Local Nr. 101-107. adoptate în Şedinţa Ordinară din22. 12. 2014
Hotărârile Consiliului Local Nr. 99-100. adoptate în Şedinţa Ordinară din 156. 12. 2014
Hotărârile Consiliului Local Nr. 97-98. adoptate în Şedinţa Ordinară din 08. 12. 2014
Hotărârile Consiliului Local Nr. 85-96. adoptate în Şedinţa Ordinară din 27. 11. 2014
Hotărârile Consiliului Local Nr. 80-84. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 28. 10. 2014
Hotărârile Consiliului Local Nr. 72-75. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 30. 09. 2014
Hotărârile Consiliului Local Nr. 56-67. adoptate în Şedinţa Ordinară din 28. 08. 2014
Hotărârea Consiliului Local Nr. 55. adoptată în Şedinţa Extraordinară din 31. 07. 2014
Hotărârile Consiliului Local Nr. 46-54. adoptate în Şedinţa Ordinară din 15. 07. 2014
Hotărârile Consiliului Local Nr. 41-45. adoptate în Şedinţa Ordinară din 12. 06. 2014
Hotărârile Consiliului Local Nr. 32-40. adoptate în Şedinţa Ordinară din 22. 05. 2014
Hotărârile Consiliului Local Nr. 30-31. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 30. 04. 2014
Hotărârile Consiliului Local Nr. 24-29. adoptate în Şedinţa Ordinară din 24. 04. 2014
Hotărârile Consiliului Local Nr. 16-23. adoptate în Şedinţa Ordinară din 27. 03. 2014
Hotărârile Consiliului Local Nr. 11-15. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 20. 02. 2014
Hotărârile Consiliului Local Nr. 7-10. adoptate în Şedinţa Ordinară din 03. 02. 2014
Hotărârile Consiliului Local Nr. 1-6. adoptate în Şedinţa Ordinară din 23. 01. 2014

 

 

Hotărâri adoptate în 2013

Hotărârile Consiliului Local Nr. 144-151 . adoptate în Şedinţa Ordinară din 17. 12. 2013 - Anexe la HCL nr. 144; Anexă la HCL nr. 145  
Hotărârile Consiliului Local Nr. 133-138. adoptate în Şedinţa Ordinară din 28. 11. 2013
HCL 102/2013 cu privire la organizarea licitaţiei publice pentru executarea de lucrări silvice în anul 2013. şi a modificării preţului minim pentru vânzarea materialului lemnos pe picior.
HCL 101/2013 cu privire la revocarea HCL 68/2013 privind aprobarea scoaterii din rezerva comisiei de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor unor trupuri de păşune în vederea menţinerii lor înproprietatea oraşului.
HCL 100/2013 privind repartişia unei locuinţe de serviciu pentru d-ra Dr. Andra-Lavinia Drăgoiu.
HCL 99/2013 cu privire la completarea HCL 126/2012 privind aprobarea achiziţionării, în condiţiile le gii, de servicii de reprezentare în justiţie şi la stabilirea poziţiei procesuale în cauza privind plângerea formulată de către S.C. Conforest S.A.
HCL 97/2013 privind aprobarea introducerii unei noi linii pentru transportul local de călători pe raza oraşului Covasna, a traseului şi graficului orar aferent.
HCL 96/2013 cu privire la amplasarea în parcul oraşului Covasna a bustului artistei Gazdáné Olosz Ella.
HCL 95/2013 cu privire la închirierea terenului aferent Cabanei Chiurus noilor proprietari, familia Apostol Andrei şi Răuţă Silvia.
HCL 94/2013 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Cabană şi căsuţe de vacanţă pentru servicii de agrement" jud. Covasna, oraşul Covasna-extravilan, zona de agrement Comandău, str. Lăcăuţi, f.n., beneficiar S.C. Nikos S.R.L., Oltean Gheorghe şi soţia.
HCL 93/2013 cu privire la aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea licitaţiei publice pentru parcările de reşedinţă din oraşul Covasna în zonele de reşedinţă din str. 1 Decembrie 1918 - str. Ştefan cel Mare; str. Şcolii - str. 1 Decembrie 1918; str. Brazilor - str. Bercsényi.
HCL 92/2013 privind modificarea hotîrârii nr. 19/2013 cu privire la aprobarea declanşării procedurii de contractare a unui credit bancar intern în valoare de 3.300.000 Ron şi a unei linii de credit în valoare de 4.000.000 Ron pentru investiţia "Reabilitarea infrastructuruii în staşiunea balneoclimaterică Covasna".
HCL 91/2013 cu privire la aprobarea scutirii de impozite pe construcţie, solicitată de doamna Demes Gyöngyi.
HCL 90/2013 cu privire la aprobarea dreptului de servitute pentru S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. şi S.C. GDF Energy România S.A. pentru terenul concesionat de către TTS (Transport Trade Services) S.A.
HCL 88/2013 privind execuţia bugetară pe anul 2013, semestrul I.
HCL 87/2013 privind rectificarea bugetului local general al oraşului Covasna pe anul 2013.
HCL 86/2013 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 85/2013 privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutul "Asociaţiei Pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna".
HCL 84/2013 cu privire la stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului "Zilelor Oraşului Covasna 2013".
HCL 83/2013 privind aprobarea intabulării şi cuprinderii în domeniul public al oraşului Covasna a drumului DC 14, Covasna - Comandău.
HCL 82/2013 privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de complexitate redusă.
HCL 81/2013 privind numirea comisiei de specialitate pentru soluţionarea cererilor de scutire de la plata impozitului pe clădiri conform anexei 5 din HCL 2/2013.
HCL 80/2013 privind interzicerea păşunatului în intravilanul oraşului Covasna.
HCL 79/2013 cu privire la aprobarea actualizării Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Orbai".
HCL 78/2013 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcţiuni, al aparatului de specialitate al primarului.
HCL 75/2013 cu privire la modificarea şi completarea HCL 126/2012 părivind aprobarea achiziţionării, în condiţiile legii, de servicii de reprezentare în justiţie3 şi la stabilirea poziţiei procesuale în cele două cauze privind Curtea de Conturi a României.
HCL 76/2013 privind modificareaHCL 65/2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Covasna.
HCL 77/2013 cu privire la modificarea HCL 67/2013 privind aprobarea rezultatului final al concursului, proiectului e management câştigător şi a duratei contractului de management pentru Casa Orăşenească de Cultură Covasna.
HCL 73/2013 privind modificarea şi completarea actului constitutiv al S.C. Gospodărire Comunală S.A. Sfântu Gheorghe. 
HCL 72/2013 cu privire la aprobarea finanţării proiectelor pentru tineret.
HCL 71/2013 cu privire la repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat.
HCL 70/2013 cu privire la micşorarea redevenţei pentru concesionarea trupului de păşune Golul cu Păruşca din lipsă de ofertanţi.
HCL 69/2013 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul oraşului Covasna.
HCL 68/ 2013 cu privire la aprobarea scoaterii din rezeva comisiei de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a unor trupuri de păşune în vederea menţinerii în proprietatea oraşului.
HCL 67/2013 cu privire la aprobarea rezultatului final al concursului, proiectului de management câştigător şi a duratei contractului de management pentru Casa Orăşenească de Cultură Covasna.
HCL 66/2013 cu privire la aprobarea transmiterii terenului "Drum" acces la depozitul neconform de deşeuri al oraşului Covasna, din proprietatea publică şi administrarea Consiliului Local în proprietatea publică şi administrarea Consiliului Judeţean, în vederea realizării investiţiei de închidere a depozitului neconform, în cadrul proiectului "Sistem integrat al deşeurilor în judeţul Covasna". 
HCL 65/2013 privind rectificarea bugetului local al oraşului Covasna.
HCL 38/2013 cu privire la aprobarea componenţei comisiei de selecţie a proiectelor culturale şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
HCL 37/2013 privind modificarea HCL 22/2010 cu privire la aprobarea instituirii "Premiului de excelenţă al oraşului Covasna pentru activităţi şcolare" elevilor din anul terminal la Grupul şcolar Kőrösi Csoma Sándor.
HCL 36/2013 cu privire la aprobarea echipei de management în vederea implementării proiectului"Reabilitarea infrastructurii în Staţiunea balneoclimaterică Covasna" - axa 5.2
HCL 35/2013 cu privire la aprobarea organizării unui nou concurs pentru postul de manager la Casa de Cultură.
HCL 34/2013 cu privire la aprobarea concesionării prin licitaţie publică a păşunii Golul cu Păruşca aparţinând domeniului privat al oraşului.
HCL 33/2013 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I, 2013.
HCL 32/2013 cu privire la aprobarea bugetului S.C. Gos-Trans-Com S.R.L. pe anul 2013.
HCL 31/2013 cu privire la aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi la S.C. Gos-Trans-Com S.R.L. pentru anul 2012.

Hotărâri adoptate în 2012

HCL 132/2012 cu privire la completarea HCL 126/2012 privind achiziţionarea, în condiţiile legii, de servicii de reprezentare în justiţie.
HCL 131/2012 cu privire la rectificarea bugetului general al oraşului Covasna pe anul 2012.
HCL 113/2012 cu privire la alegerea preşedintelui de şediţă.
HCL 114/2012 privind rectificarea bugetului local.
HCL 115/2012 privind execuţia bugetară pe anul 2012 trimestrul III.
HCL 116/2012 privind aprobarea solicitrii transmiterii din domeniul public al statului ăn domeniul public al oraşului Covasna a imobilului dei strada Gábor Áron nr. 10.
HCL 117/2012 cu privire la aprobarea participării la licitaţia organizată pentru închirierea imobilului, fost sediu AFP Covasna.
HCL 118/2012 privind darea în folosinţă gratuită Parohiei ortodoxe Covasna a terenului situat în oraşul Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 3. pe care se află edificată biserica ortodoxă, cumpărat de la d-na Bârlă Olga şi d-na Vlădăreanu Elena.
HCL 119/2012 cu privire la aprobarea PUz " Zonă edilitară şi de servicii" oraş Covasna, jud. Covasna, beneficiar: Solomon Ioan, Solomon Maria şi alţii.
HCL 120/2012 privind aprobarea transmiterii în administraţia Casei de Cultură a construcţiei reamenajate a fostei centrale termice din Voineşti.
HCL 121/2012 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, Caietul de obiective, anunţului cu privire la condiţiile de participarea, a bibliografiei, precum şi numirea comisiei de concurs şi de soluţionarea a contestaţiilor, pentru concursul de proiecte de management - Casa Orăşenească de Cultură Covasna.
HCL 122/2012 cu privire la aprobarea încheierii contractului de concesionare a serviciului public de transport local de călători şi a infrastructurii aferente acestuia, pe raza oraşului Covasna cu S.C. CIPDATA S.R.L.
HCL 123/2012 privind numirea comisiei de evaluare pentru lucrările suplimentare baferente investiţiei "Modernizarea staţiei de epurare şi extindere reţelei de canalizare menajeră în oraşul Covasna".
HCL 124/2012 privind organizarea licitaţiei publice pentru vânzarea masei lemnoase din partidele Ölves şi Halom.
HCL 125/2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administraţie din cadrul Centrului financiar nr. 3 - Grădiniţa de copii cu program prelungit nr. 1. Covasma.
HCL 126/2012 privind aprobarea achiziţionării, în condiţiile legii, de servicii de reprezentare în justiţie.
HCL 127/2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Covasna în cauza nr. 1558/119/2010 aflată în recurs pe rolul Curţii de Apel Braşov.
HCL 107/2012 cu privire la aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice postului de administrator public.
HCL 108/2012 cu privire la aprobarea identificării terenurilor din Valea Zânelor în vederea cuprinderii în intravilanul domeniului public al oraşiului.
HCL 109/2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Covasna.
HCL 110/2012 pentru modificarea HCL nr. 73/2007 privind asocierea oraşului Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV).
HCL 111/2012 privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate de către consilierii locali, în mandatul 2012-2016.
HCL 112/2012 cu privire la completarea HCL 55/2012 cu privire la angajare de zilieri pentru realizarea de activităţi de întreţinere spaţii verzi, modificată ţi completată prin HCL nr. 83/2012.
HCL 105/2012 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 106/2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Covasna în cauza nr. 1620/119/2012 aflată pe rolul Tribunalului Covasna.
HCL 104/2012 privind clarificarea situaţiei juridice a cimitirului orăşenesc.
HCL 103/2012 cu privire la aprobarea Proiectului "Reabilitarea infrastructurii în Staţiunea balneoclimaterică Covasna" a Studiului de fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiect.
HCL 102/2012 cu privire la desemnarea persoanelor cărora li se acordă titlul "PRO URBE".
HCL 101/20102 privind organizare licitaţiei publice pentru vânzarea de material lemnos.
HCL 100/2012 cu privire la stabilirea unor măsuri în vederea organizării Tărgului "Zilelor Oraşului Covasna 2012"
HCL 99/2012 privind aprobarea fondurilor necesare din bugetul local pentru premierea âştigătorilor concursului "Locul nde trăim - Imaginea noastră".
HCL 98/2012 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a cabanei "Pilis".
HCL 97/2012 privind aprobarea individualizării şi dezlipirii terenului aferent construcţiei din piaţa agroalimentară.
HCL 96/2012 privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului din Aleea Prieteniei - fosta centrală termică.
HCL 95/2012 privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului de la adresa strada Ştefan cel Mare nr. 22 bis - fosta centrală termică.
HCL 94/2012 privind darea în administrarea Casei de Cultură, a Cinematografului oraşului Covasna.
HCL 93/2012 privind aprobarea devizului general la investiţia "Modernizarea staţiei de epurare şi extinderea reţelei de canalizare în oraşului Covasna".
HCL 92/2012 privind aprobarea contractării uneifinanţări rambursabile interne în valoare de 5 000 000 lei.
HCL 91/2012 privind execuţiay bugetară pe anul 2012 semestrul I.
HCL 90/2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Covasna.
HCL 84/2012 privind modificarea HCL 63/2012 cu privire la aprobarea derulării programului "Promovarea valorilor familiale şi culturale".
HCL 82/2012 privind aprobarea cuprinderii în inventarul domeniului privat al oraşului Covasna a parcelelor cuprinse în C.F. nr. 26685 şi 26684, parcele ocupate parţial de construcţia "Baracă ACR".
HCL 77/2012 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Covasna.
HCL 76/2012 privind alegerea viceprimarului oraşului Covasna.
HCL 75/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 74/2012 privind declararea Consiliului local al oraşului Covasna ca legal constituită.
HCL 73/2012 privind consemnarea rezultatului validării mandatelor consilierilor din Consiliul local al oraşului Covasna.
HCL 72/2012 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul local al oraşului Covasna.
HCL 71/2012 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru reamenajarea parcării din zona bloc voineşti.
HCL 70/2012 cu privirela aprobarea transiterii din domeniul public al statului în domeniul public al oraşului Covasna a imobilului din strada Gábor Áron nr. 10.
HCL 69/2012 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 68/2012 cu privire la aprobarea Proiectului „Reabilitarea infrastructurii în Stţiunea balneoclimaterică Covasna” a Studiului de fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiect.
HCL 67/2012 cu privire la aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a unor păşuni aflate în proprietatea privată a oraşului Covasna.
HCL 66/2012 privind atribuirea contractului de lucrări silvice în fondul forestier, proprietatea oraşului Covasna.
HCL 65/2012 privind aprobarea amenajării a trei parcări din zona centrală.
HCL 64/2012 cu privire la modificarea şi completarea HCL 80/2011 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea spaţiilor din chioşcurile modulare.
HCL 63/2012 cu privire la aprobarea derulării programului „Promovarea valorilor familiale şi culturale”.
HCL 62/2012 cu privire la acceptarea donaţiei de la F.C. Carpaţi Covasna, constând în aparate fitness.
HCL 61/2012 privind modificarea HCL nr. 161/2009 privind înfiinţarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân în subordineaConsiliului Local al oraşului Covasna.
HCL 60/2012 privind acordarea „Premiului de excelenţă al oraşului Covasna pentru activităţi şcolare” pentru trei elevi.
HCL 59/2012 cu privire la modificarea hotărârii nr. 145/2011 privind organizarea reţelei şcolarea a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe raza oraşului Covasna.
HCL 58/2012 cu privire la aprobarea planului de acţiune, la nivel local, pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.
HCL 57/2012 cu privire la stabilirea zonelor care vor fi amenajater pentru activităţi de picnic.
HCL 56/2012 cu privire la aprobarea Proiectului Tehnic, Deviului Economic şi caietului de sarcini pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuit din cadrul Asociaţiilor de proprietari Viitorul, Duo şi Patru Brazi.
HCL 55/2012 cu privire la angajarea de zilieri pentru realizarea de activtăţi de întreţinere spaţii verzi.
HCL 54/2012 cu privire la aprobarea criteriilor procedurilor şi atribuţiilor specifice postului de administrator public.
HCL 53/2012 cu privire la aprobarea bilanţului contabil şi contului de profit şi pierdere la S.C. Gos-Trans-Com S.R.L. pe anul 2012.
HCL 52/2012 privind execuţia bugetară pe anul 2012 trimestrul I.
HCL 51/2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Covasna.
HCL 50/2012 privind execuţia bugetară pe anul 2011.
HCL 48/2012 privind aprobarea noilor condiţii pentru închirierea spaţiilor comerciale din chioşcurile modulare situate în parcarea pod-central din str. Libertăţii.
HCL 47/2012 cu privire la finanţarea nerambursabilă a proiectelor sportive şi religioase pentru anul 2012.
HCL 46/2012 cu privire la amenajarea unor locuri de joacă pentru copii la Grădiniţele din oraşul Covasna.
HCL 45/2012 cu privire la organizarea licitaţiei pentru executarea se lucrări silvice.
HCL 44/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.
HCL 43/2012 privind înregistrarea în inventarul imobilelor proprietate privată a oraşului Covasna a unor terenuri din yona Horgász.
HCL 42/2012 cu privire la neacordarea facilităţii fiscale solicitată de către S.C. Turism Covasna S.A.
HCL 41/2012 privind rectificarea bugetului local.
HCL 40/2012 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 39/2012 cu privire la aprobarea unificării parcelare a terenurilor componente străzii Meşteşugarilor.
HCL 38/2012 cu privire la aprobării finanţării nerambursabile a proiectelor culturale pe anul 2012.
HCL 37/2012 cu privire la aprobarea reparării parţiale a str. Libertăţii din suma prevăzută în bugetul local pe anul 2012.
HCL 36/2012 cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a câte un spaţiu pentru OCPI ţi pentru secţia Poliţia rutieră.
HCL 35/2012 cu privire la aprobarea PUZ „Zona case de vacanţe” oraş Covasna, jud. Covasna, Beneficiar: Olteanu Elena şi Olteanu Staicu Ilie.
HCL 34/2012 cu privire la aprobarea dezlipirii parcelare a terenului aferent construcţiei proprietate privată a S.C. Gos-Trans-Com S.R.L. din str. Ştefan cel Mare nr. 37.
HCL 33/2012 cu privire la aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a terenului de 9 m2 pentru administraţia Naţională „Apele Române” S.G.A. Covasna.
HCL 32/2012 privind numirea comisieide soluţionarea cererii de scutire la plata impozitului pe clădire depusă de către S.C. Turism Covasna S.A.
HCL 31/2012 privind acordarea unui mandat special d-lui Bagoly Zsolt Lajos, pentru şedinţa AGA din data de 02.04.2012.
HCL 30/2012 privind revocarea HCL 57/2011 cu privire la primirea în folosinţă gratuită a spaţiului fost sedi AFP de la Ministerul Finanţelor Publice – DGFP Covasna.
HCL 25/2012 cu privire la aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a unor păşuni aflateîn proprietatea privată a oraşului Covasna.
HCL 24/2012 cu privire la prelungirea termenului contractului de închiriere încheiat cu d-ul Nagy Ioan.
HCL 23/2012 privind stabilirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor a proiectelor şi acţiunilor culturale.
HCL 22/2012 cu privire la modificarea HCL nr. 135/2011 privind aprobarea unor măsuri pentru clarificarea situaţiei juridice a imobilului de la adresa str. Kodály Zoltán nr. 8.
HCL 21/2012 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2012 conform legii rivind venitul minim garantat.
HCL 20/2012 privid aprobarea programului anual al achiziţiilor publice.
HCL 19/2012 privind aprobarea documentaţiei descriptive şi desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor pentru contractarea unei finanţări interne rambursabile, contractare declanşată prin HCL nr. 11/2012.
HCL 18/2012 privind rectificarea bugetului local.
HCL 17/2012 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă onstrucţii şi amenajări pentru păşunat oi – Covasna” beneficiar Uţă Ioan, Covasna, str. Iustinian Teculescu, nr. 12/A.
HCL 16/2012 cu privire la aprobarea transmiterii din proprietatea publică a oraşului Covasna şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Covasna ăn proprietatea publică a Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţului Covasna a terenului pe care se află depozitul neconform de deşeuri al oraşului Covasna şi care constituie obiectiv al proiectului „Sistem de Management Integral al Deşeurilor în judeţul Covasna”.
HCL 15/2012 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50 000 locuitori”, asigurarea finanţării şi punerea la dispoziţie a terenului necesar realizării obiectivului de investiţii „Extindere reţea de camnalizare menajeră pe străzile: Forestierilor, Podului, Plevnei, Butykák, Lucseafărului, Kovásznai Sándor, Secuiască şi legătura strada Şcolii cu Kovásznai Sándor” ăn localitatea Covasna.
HCL 14/2012 privind aprobarea S-F. nr. 11/2012 „Extindere reţea de camnalizare menajeră pe străzile: Forestierilor, Podului, Plevnei, Butykák, Lucseafărului, Kovásznai Sándor, Secuiască şi legătura strada Şcolii cu Kovásznai Sándor”.
HCL 13/2012 pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul”Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna” şi a indicatorilor tehnico-economici ferenţi investiţiei din aglomerarea Covasna.
HCL 10/2012 privind asigurarea teremului necesar proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50 000 locuitori”.
HCL 9/2012 cu privire la aprobarea studiului de feyabilitate nr. 11/2012 „Extindere reţea de canalizare menajeră”.
HCL 4/2012 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 012 pentruunitatea administrativ-teritorială oraş Covasna.

Hotărâri adoptate în 2011

Hotărâri adoptate în Şedinţa Extraordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 28.12.2011
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 29.11.2011
Hotărâri adoptate în Şedinţa Extraordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 17.11.2011
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 27.10.2011
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 30.09.2011
Hotărâri adoptate în Şedinţa Extraordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 21.09.2011
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 29.08.2011
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 29.07.2011
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 09.06.2011
Hotărâri adoptate în Şedinţa Extraordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 01.06.2011
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 19.05.2011
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 28.04.2011
Hotărâri adoptate în Şedinţa Extraordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 11.04.2011
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 24.03.2011
Hotărâri adoptate în Şedinţa Extraordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 15.02.2011
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 10.02.2011
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 24.01.2011