Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică are principalul scop de a spori gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative, şi să implice participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative.

Formulare tipizate pentru lucrări de construcţiiPDFDoc
Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire / desfiinţare
Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare
Anexă la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfinţare
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism
Formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale.PDFDoc
Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pentru clădiri rezidenţiale/nerezidenţiale cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pentru clădiri rezidenţiale/nerezidenţiale cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice (PF) /persoanelor juridice (PJ)

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice (PF) /persoanelor juridice (PJ)

Alte formulare tipizatePDFDoc
Cerere pentru acordarea ajutorului de încălzire
Declaraţie de avere conform legii 176/2010
Declaraţie de interese conform legii 176/2010
Primăria Covasna

Primar

Viceprimar

Secretar

Compartimente de Specialitate

Direcţia economică

Direcţia de Asistenţă Socială

Situaţii de urgenţă

Starea civilă

Urbanism

Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate