Bine de stiut

      Consiliul Local al oraşului Covasna în şedinţa ordinară din 28. decembrie 2017 a adoptat Hotărârea nr. 174/2017 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, precum şi a facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pe anul 2018. Astfel, printre altele, se acordă scutiri de la impozitul/taxa pentru: clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu destinația de locuințe; clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare; clădirile utilizate de organizații nonprofit, folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ.
      Se acordă reduceri cu 50% la impozitul pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea pensionarilor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară, şi nu deţin în proprietate imobile în afara clădirii şi a terenului aferent clădirii utlizate ca domiciliu.
      Pentru mai multe detalii consultaţi hotărâile Consiliului Local, dând clic pe lincurile de mai sus.

Impozite şi taxe locale

Documente privind reglementările fiscale la nivel local şi generalDescarcă

HCL 174/2017 cu rivire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale.

Hotărârea nr. 155/2016 privind stabilirea facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pe anul 2017.
Hotărârea nr. 154/2016 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017.
Hotărârea nr. 76/2015 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.
Ordin nr. 2068 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale.
Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate