Concurs de proiecte pe anul 2021Anunţ privind Concursul de Proiecte pe anul 2021

În conformitate cu prevederile Legii 350/2005 Primăria Orașului Covasna aduce la cunoștința asociațiilor, fundațiilor respectiv cultelor religioase recunoscute prin lege și care funcționează în oraș, că pot depune cereri de finanțare nerambursabilă pentru proiectele ce se vor derula în anul 2021 pe domeniile: cultură, sport, educație, religie.

Cererile se depun la Registratura Generală al Primăriei Orașului Covasna.

Termenul de depunere a propunerilor de proiecte este 27 mai 2021, ora 15.00.

Descarcă de >>aici<< documentația concursului de proiecte.


Concursuri de proiecte pentru anul 2020Invitație pentru participare la concursul de proiecte în anul 2020.

Primăria Oraşului Covasna invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, educaţie (copii și tineret), religie.

Anuntului de participare publicat in Monitorul Oficial

Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului oraşului Covasna alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, Metodologia generală pentru atribuirea contractelor de finanţare neranbursabilă, formularele şi regulamentele speciale ale concursurilor de proiecte şi alte anexe necesare pentru întocmirea dosarului de participare la concursurile de proiecte finanţate din bugetul local pot fi descărcate de  >> aic <<.

Termen de depunere a propunerilor de proiet: 18. mai 2020, ora 15:00.ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile Legii 350/2005 Primăria Orașului Covasna aduce la cunoștința asociațiilor, fundațiilor că pot depune cereri de finanțare nerambursabilă pentru proiectele ce se vor derula în anul 2020 pe domeniul sportiv.

Cererile se depun la Registratura Generală al Primăriei Orașului Covasna.

Termenul de depunere a propunerilor de proiecte este 20 martie 2020, ora 13.00.

Documentația concursului de proiecte poate fi procurată de la sediul Primăriei Orașului Covasna, str. Piliske nr.1 , precum sau se poate descărca de pe pagina de web a Primăriei Orașului Covasna de >>aici<< .

 

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

 

Vezi >>aici<< anunțul din Monitorul Oficial al României.


Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate