Concursuri de proiecte în anul 2018

UPDATE: 25. apr. 2018., - Procesul-Verbal al comisiei de soluționarea contestațiilor privind evaluarea proiectelor pentru finanțări nerambursabile, domeniul cultural.

UPDATE: 24. apr. 2018., - Procesul-Verbal al comisiei de soluționarea contestațiilor privind evaluarea proiectelor pentru finanțări nerambursabile, domeniul educațional.

UPDATE: 19. apr. 2018.,- Vezi aici: rezultatul evaluării proiectelor sportive

UPDATE: 18. apr. 2018.,- Vezi aici: rezultatul evaluării proiectelor culturale

UPDATE: 18. apr. 2018.,- Vezi aici: rezultatul evaluării proiectelor religioase

UPDATE: 18. apr. 2018.,- Vezi aici: rezultatul evaluării proiectelor educaţionale

Primăria Oraşului Covasna invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, educaţie (copii și tineret), religie.

Vezi >> aici << anunţul de participare

Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului oraşului Covasna alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, Metodologia generală pentru atribuirea contractelor de finanţare neranbursabilă, formularele şi regulamentele speciale ale concursurilor de proiecte şi alte anexe necesare pentru întocmirea dosarului de participare la concursurile de proiecte finanţate din bugetul local pot fi descărcate de  >> aic <<.

Termen de depunere a propunerilor de proiet: 27.03.2018, ora 15:00.

Primăria Covasna

Primar

Viceprimar

Secretar

Compartimente de Specialitate

Direcţia economică

Direcţia de Asistenţă Socială

Situaţii de urgenţă

Starea civilă

Urbanism

Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate