Bugelul local


Proiectul bugetului local pentru anul 2018

 

Înconformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, ale Legii nr. 273/2006 actualizată privind finanţele publice locale şi ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul oraşului Covasna prezintă Proiectul de buget general al oraşului Covasna pe anul 2018 conform următoarelor anexe la prezenta:

  • -proiectul bugetului local de venituri pe anul 2018 (anexa 1)
  • -proiectul bugetului local de cheltuieli pe anul 2018 (anexa 2)
  • -proiectul bugetului local de cheltuieli pentru instituţii publice finanţate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018 (anexa 3)
  • -program de investiţii publice, activitate proprie, pe anul 2018 din bugetul local (anexa 4)

Eventualele sugestii şi propuner asupra Proiectului de buget al oraşului Covasna pe anul 2018 se primesc în scris până la data de 22.03.2018. la sediul instituţiei din strada Piliskenr. 1., camera 6 registratura, la adresa de e-mail: primar@primariacovasna.ro sau la nr. Fax: 0267-342679.

 

Notă: În în proiectul bugetului local nu sunt definitivate următoarele sume: sumele alocate din TVA pentru drumuri 250.000 lei şi cotele alocate de către Consiliul Judeţean Covasna în valoare de 200.000 lei, sume ce ne-au fost comunicate oficial. Lipsesc din proiect sumele alocate din TVA pentru cheltuieli materiale învăţământ, motiv lipsa repartizării pe judeţ.


Anul 2016Fişier
Hotărârea nr.13 din 02.02.2016 cu privire la aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2016 pentru unitatea administrativ - teritorială oraş Covasna
Bugetul general pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019.
Plan al bugetului local finanţat din venituri proprii şi subvenţii, detaliat la venituri, pe capitole şi subcapitole pe anul 2016
Plan al bugetului local finanţat din venituri proprii şi subvenţii, detaliat la venituri, pe capitole şi subcapitole pe anul 2016
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2016
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2016
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2016
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2016
Programul de investiţii pe anul 2016 pe grupe de investiţii şi surse de finanţare.
Primăria Covasna

Primar

Viceprimar

Secretar

Compartimente de Specialitate

Direcţia economică

Direcţia de Asistenţă Socială

Situaţii de urgenţă

Starea civilă

Urbanism

Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate