Bugetul local

Anul 2016Fişier
Hotărârea nr.13 din 02.02.2016 cu privire la aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2016 pentru unitatea administrativ - teritorială oraş Covasna
Bugetul general pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019.
Plan al bugetului local finanţat din venituri proprii şi subvenţii, detaliat la venituri, pe capitole şi subcapitole pe anul 2016
Plan al bugetului local finanţat din venituri proprii şi subvenţii, detaliat la venituri, pe capitole şi subcapitole pe anul 2016
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2016
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2016
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2016
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2016
Programul de investiţii pe anul 2016 pe grupe de investiţii şi surse de finanţare.
Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate