Anunţuri


Anunţ privind intabularea gratuită a suprafețelor de teren din extravilanul orașului Covasna

În conformitate cu prevederile art. 9 alin.34 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 se finanţează lucrările de inregistrarea sistematică ( intabularea gratuită a suprafeţelor din extravilan). Pe teritoriul administrativ al oraşului Covasna se va realiza în următoarele tarlale: Hosszu tarla nr.130, Gecsehegy nr. 134, Demetag nr. 131, Kismező nr. 143, Téglaverem nr. 143, Árokköze nr. 144, 145, 146, 147, 149, 152, Bogáncsos, nr. 150, Sás ,nr. 151, Aszalosdombja, nr. 152, Vizköze, nr. 154, Nagyutrajővő, nr. 162, 163, Tőkés , nr. 160, 164, 165, 166, Csaholy , nr. 167, 168, 169, 170, Királydombja, nr. 171, 172, 173.

Pentru a informa proprietarii cu privire la actele solicitate pentru intabulare din tarlalele sus menţionate şi programul de lucru, vă invităm la data de 12.04.2019 ora 11, la Casa de Cultură a oraşului Covasna

Primar,
Gyerő József


Anunţ privind ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi

Detalii aici: ,

 

 


Anunţ privind identificarea locurilor de veci

Primăria Orașului Covasna

solicită cetățenilor care au cumpărat locuri de veci în cimitirul central al Orașului Covasna, al căror amplasament nu este delimitat prin semne de hotar vizibile, să se prezinte la Primăria orașului Covasna până la data de 31 martie 2019, cu documentul care atestă cumpărarea locului de veci, în vederea identificării amplasamentului, respectiv delimitării prin semne de hotar a parcelei.

În caz contrar, locul de veci se consideră necumpărat..

PRIMAR
GYERŐ JÓZSEF


Înștințare cu privire la depunerea dosarelor pentru acordarea Premiul de Excelență al orașului Covasna pentru elevii din anul terminal

Consiliul Local al oraşului Covasna

- având în vedere Hotărârea Consiliului Local 22/2010, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă elevii din anul terminal de la unitatea de învăţământ „Liceul Kőrösi Csoma Sándor”, că termenul pentru depunerea dosarelor pentru obţinerea „Premiul de Excelenţă al Oraşului Covasna” - este 15 aprilie 2019.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

  • copie BI/CI;
  • scrisoare de intenție;
  • C.V.;
  • adeverință pentru mediile anuale de la unitatea de învățământ unde își desfășoară activitatea;
  • copie după diplome (obținute la concursuri sau olimpiade);
  • copie după certificate de participare (la concursuri sau olimpiade);
  • recomandări din partea organizațiilor;
  • alte documente care atestă activitățile extrașcolare (membru trupă de teatru, cor, etc.).

 

Dosarele se depun la Primăria Oraşului Covasna, camera 6, secretariat.

PRIMAR,                                                                                         SECRETAR,
GYERŐ JÓZSEF                                                                                 VASILICA ENEA


Anunţ privind unele modificări la acordarea ajutorului de încălzire

Primăria Oraşului Covasna vă anunță că:

- prin OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, s-a stabilit că începând cu luna ianuarie a anului 2019, pentru consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri s-a modificat limita de venit pentru accesarea acestei prestații sociale de la 615 lei/membru de familie la 750 lei/membru de familie. Persoanele interesate se vor adresa Directiei de Asistenta Sociala, cu sediul in incinta Casei orasenesti de cultura, str. 1 Decembrie 1918 nr.1, oras Covasna.

PRIMAR,                                                                                         SECRETAR,
GYERŐ JÓZSEF                                                                                 VASILICA ENEA


Primăria Covasna

Primar

Viceprimar

Secretar

Compartimente de Specialitate

Direcţia economică

Direcţia de Asistenţă Socială

Situaţii de urgenţă

Starea civilă

Urbanism

Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate