Anunțuri


Operatorul Regional Gospodărie Comunală SA. informează consumatorii că din cauza unei lucrări de racordare, miercuri, 20 septembrie 2023, în intervalul orar 08:00-17:00 se sistează furnizarea apei potabile pe următoarele străzi din Covasna:

 

 • - strada Petőfi Sándor nr. 36-85
 • - strada Porumbeilor
 • - strada Unirii bloc 6 scările A, B, C
 • - strada Unirii blloc 8 scările A, B, C
 • - strada Unirii bloc 9 scările A, B, C, D, E, F
 • - strada Unirii bloc 10 scările A, B, C
 • - clădirea Hotel Dacia
 • - strada Florilor

 

Solicităm consumatorilor ca în perioada indicată să acorde o atenție sporită folosirii aparatelor de uz casnic și a dispozitivelor tehnice care utilizează apă! Menționăm că în anumite zone pot apărea decalaje în privința reluării serviciului de alimentare cu apă, în funcție de realizarea parametrilor de calitate / presiune ai apei.

Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar în cazul în care la repunerea în funcțiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deficiențe în parametrii de furnizare ai apei, vă rugăm să transmiteți orice sesizare la unul dintre numerele de telefon: 0744326104 sau 0267315393.


Locul unde trăim - imaginea noastră

Primăria orașului Covasna aduce la cunoștința locuitorilor că organizează și în acest an concursul ”Locul unde trăim – imaginea noastră” conform HCL nr.111/2023.

Concursul se desfășoară în două secțiuni: casă familială și curtea aferentă, respectiv blocul de locuință și scara aferentă.

Premiile ce se vor acorda câștigătorilor sunt următoarele:

 • Casă familială: Premiul I - 1.200 lei; Premiul II – 1.000 lei; Premiul III – 800 lei

 • Bloc de locuințe: Premiul I - 7.000 lei; Premiul II - 4.000 lei; Premiul III - 2.500 lei

 

Intenția de participare se poate depune la sediul Primăriei orașului Covasna, biroul 6 sau se poate trimite on-line la adresa de e-mail: primar@primariacovasna.ro. Termenul de depunere este de 15 august 2023.

Formularul se poate descărca de >> AICI << sau se poate ridica de la sediul Primăriei orașului Covasna, biroul 6.

 

 
Plafonarea prețului la energie electrică

Vă aducem la cunoștință că clienții casnici:

 • care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor
 • care au în întreţinere cel puţin trei copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ
 • familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 ani în cazul în care urmează o formă de învățământ

pot beneficia de plafonarea prețului la energie electrică prin completarea și depunerea unor formulare. Este important că persoana care completează declarația să fie titularul de contract de furnizare a energiei electrice.

Cererile completate se pot depune la sediile Electrica, sau se poate trimite on-line la adresa de mail:clienti@electricafurnizare.ro. Formularele de cerere și de declarație se poate ridica și de la sediul Primariei Covasna.!

ANEXE:  1. Cerere     2. Declarație pe propria răspundereAnunț de interes public

Primăria oraşului Covasna intenţionează să finalizeze în acest an aplicarea legilor funciare. Astfel, invităm proprietarii/moştenitorii acestora care au adeverinţele eliberate în baza Legii nr. 18/1991, pentru teren agricol, şi nu au încă titlu de proprietate să se prezinte la Primăria oraşului, camera 6, până în data de 28 februarie 2022, cu o cerere în care să se precizeze dacă au lipsă teren, indicând în ce zonă, tarla, parcela, şi dacă au primit în posesie suprafaţă în compensarea deficitului, în ce zonă, tarla, parcela.

La cerere solicităm să se depună copii ale cărţilor de identitate ale proprietarilor, moştenitorilor, certificate deces ale proprietarilor înscrişi în adeverinţele provizorii de proprietate care au decedat între timp, adeverinţele provizorii în copie, fişe de punere în posesie în copie, tabele parcelare privind amplasamentul aflat în posesie.

La Primăria oraşului Covasna este afişată situaţia din anexele validate privind poziţiile pentru care nu sunt emise titluri de proprietate.


Întrerupere alimentare energie electrică

Întrerupere alimentare energie electrică pe data de 09. iunie ac. în str. Pava de Sus,str. A.Șaguna, str. Iustinian Teculescu, str. Verde, str. Stejarului, str. Varului, str. Mihai E. de la Piața Eroilor până la str. Varului.

Detalii aici: link


Anunţ privind funcționarea pieții

Primăria Orașului Covasna vă aduce la cunoștință faptul că începând cu data de 06.06.2020 Piața Agroalimentară și nealimentară va funcționa după următorul program:

Luni-Vineri – între orele 08.00 - 16.00

Sâmbătă – între orele 07.00-15.00

Duminică – Închis


Anunţ privind intabularea gratuită a suprafețelor de teren din extravilanul orașului Covasna

În conformitate cu prevederile art. 9 alin.34 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 se finanţează lucrările de inregistrarea sistematică ( intabularea gratuită a suprafeţelor din extravilan). Pe teritoriul administrativ al oraşului Covasna se va realiza în următoarele tarlale: Hosszu tarla nr.130, Gecsehegy nr. 134, Demetag nr. 131, Kismező nr. 143, Téglaverem nr. 143, Árokköze nr. 144, 145, 146, 147, 149, 152, Bogáncsos, nr. 150, Sás ,nr. 151, Aszalosdombja, nr. 152, Vizköze, nr. 154, Nagyutrajővő, nr. 162, 163, Tőkés , nr. 160, 164, 165, 166, Csaholy , nr. 167, 168, 169, 170, Királydombja, nr. 171, 172, 173.

Pentru a informa proprietarii cu privire la actele solicitate pentru intabulare din tarlalele sus menţionate şi programul de lucru, vă invităm la data de 12.04.2019 ora 11, la Casa de Cultură a oraşului Covasna

Primar,
Gyerő József