Dacă te confrunți cu probleme de natură socială, Centrul de zi de Informare și Consiliere din cadrul Primăriei orașului Covasna îți poate oferi informațiile și consilierea necesară pentru depășirea acestor probleme !!!

Unde ne găsești ?

În orașul Covasna strada 1 Decembrie 1918, nr. 1 în incinta Casei Orășenești de Cultură

Sau la următorul număr de telefon !

0267/340001

SUNTEM LA DISPOZIȚIA TA ZILNIC

luni - joi orele 07:30-16:00
vineri orele 07:30-13:30

Activități desfășurate:

  • informare şi consiliere: privind drepturile sociale, prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială (violenţa în familie, traficul de persoane, delincvenţă ş.a.), precum şi măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a categoriilor de persoane defavorizate;
  • acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale;
  • alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială.

Raport anual de activitate

Personal de specialitate angajat în vederea elaborării și aplicării planului de intervenție și efectuarea activităților,
2 asistenți sociali.

Persoane de contact: asistent social – Sîntoiu Angela
                                  asistent social – Zágoni Paula