Transparenţă

24. mart. 2021. - Referat privind propunerea pentru numirea comisiei pentru reevaluarea activelor fixe din patrimoniul orașului Covasna.

25. febr. 2021. - Raport privind aplicarea legii nr. 52/2003 pentru anul 2020.

30. sept. 2019. - Lista tuturor funcţiilor din instituţie conform  articolului 33 din Legea 153/2017, ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice. 

14. sept. 2018. - Lista tuturor funcţiilor din instituţie conform  articolului 33 din Legea 153/2017, ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.  

05. apr. 2018. - Lista tuturor funcţiilor din instituţie conform  articolului 33 din Legea 153/2017, ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.   

Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate