Transparenţă

14. sept 2018. - Lista tuturor funcţiilor din instituţie conform  articolului 33 din Legea 153/2017, ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.  

05. apr. 2018. - Lista tuturor funcţiilor din instituţie conform  articolului 33 din Legea 153/2017, ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.   

Primăria Covasna

Primar

Viceprimar

Secretar

Compartimente de Specialitate

Direcţia economică

Direcţia de Asistenţă Socială

Situaţii de urgenţă

Starea civilă

Urbanism

Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate