Licitatie publică cu strigare pentru închirierea unor spatii comerciale, în vederea comercializării de produse alimentare și nealimentare

Primăria Orașului Covasna, cu sediul în str. Piliske nr. 1, în temeiul HCL nr.67/2018 organizează licitație publică cu strigare pentru închirierea următoarelor spații comerciale, în vederea comercializării de produse alimentare și nealimentare:

Chioșcurile modulare 4 si 5 situate în imobilul proprietate publică a orașului Covasna, aflat în parcarea Pod Central-str. Libertății.

Spațiile comerciale 4 si 5 au o suprafață utilă de 7,88 mp. fiecare, prețul de pornire a licitației este de 40 euro/lună/chioșc

Data limită de depunere a dosarelor: 23 septembrie, ora 12,00
Prețul documentației: 100 lei
Garanția de participare: 4 euro

Licitația se va organiza în sala de ședinte a Primăriei Orașului Covasna, str. Piliske nr. 1, în data de 24 septembrie, ora 10,00

Relații suplimentare privind procurarea documentației și condițiile de participare se pot obține de la sediul Primăriei Orașului Covasna sau la telefon 0267 340 001.

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale

 

Primăria Orașului Covasna, cu sediul în Str. Piliske nr.1 , organizeazã licitaţia publică cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale, dupã cum urmeazã:

1. pentru persoanele care detin in proprietate/chirie apartamente în blocurile din zona străzilor Aurel Vlaicu, - Libertăţii, - Brazilor, - Unirii, - Ştefan cel Mare, - 1 Decembrie 1918, - Bercsényi, - Mihai Eminescu, Aleea Prieteniei: în data de 23 septembrie 2020, ora 9:30 şi la ora 13:30 în cazurile în care rămân locuri nelicitate după licitaţia de la ora 9:30

Data limitã de depunere a dosarelor : 21.09.2020.

Preţul documentaţiei : 5 lei/loc
Taxa de participare : 5 lei/loc.
Garanţia de participare : 140 lei/loc.

Documente necesare :

  • Cerere care include şi numărul/numerele parcărilor dorite (numărul poate fi schimbat pe parcursul şedinţei de licitaţie);
  • Documente privind domiciliul/rezidenţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire;
  • Copie după Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ auto-vehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă;
  • Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de mostenire, contract de comodat;
  • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grad I. sau grad II. (dacă e cazul);
  • Declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu deţine garaj amplasat pe domeniul public şi privat al oraşului Covasna;
  • Copie după chitanţe taxe participare(5+5+140);
  • Dovada achitării obligaţiilor fiscale către bugetul local.

Licitaţia va avea loc în sala mare a Casei orăşeneşti de Cultură din centrul oraşului Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2

Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei și condiţiile de participare se pot obține de la Direcţia Urbanism, str. Piliske nr.1, camera 7, de la Szabó Zoltán în zilele de luni- joi - orele 8-15, vineri intre orele 8-12 sau la telefon 0267-340001.

Licitaţie publică cu depunere de oferte în plic închis pentru vânzarea unor parcele de teren.

Orașul Covasna, cu sediul în Str. Piliske nr. 1 Jud. Covasna CIF 4404613, reprezentat prin Primar Gyerő József, organizează licitație publică pentru vânzarea unei parcele de teren situat în Orașul Covasna.

CFSuprafațaAmplasamentGaranție de particioarePreț de pornire
30141621 mpStr. Gábor Áron nr 27/A389738.974

Documentația de atribuire se poate achiziționa la sediul Primăriei Orașului Covasna, achitându-se suma de 30 lei, pentru multiplicarea documentelor.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor 4 septembrie, ora 10:00, data limită de depunere a ofertelor 10 septembrie, ora 12:00 data deschideri ofertelor 10 septembrie, ora 12:00.

Licitația cu depunere de oferte în plic închis se va desfășura în data de 10 septembrie, ora 12:00

Solicitarea de clarificări, depunerea ofertelor, deschiderea ofertelor și licitația se va desfășura la sediul Orașului Covasna, Str. Piliske nr. 1 Jud. Covasna.

Informații suplimentare la nr de telefon 0267 340 001.

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate