Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unor parcări

Pimăria oraşului Covasna, cu sediul în Str. Piliske nr.1 ,  în data de 10 octombrie 2018, ora 9:30 şi la ora 13:30, în cazul în care rămân locuri nelicitate după licitaţia de la ora 9:30, organizează licitaţie publică cu strigare pentru închirierea numerelor de parcare, după cum urmează:

Blocurile din zona străzilor:

 • Aurel Vlaicu,
 • Libertăţii,
 • Brazilor,
 • Unirii,
 • Ştefan cel Mare,
 • 1 Decembrie 1918,
 • Şcolii,
 • Bercsényi,
 • Frăţiei,
 • Mihai Eminescu,
 • Aleea Prieteniei.

Data limită de depunere a dosarelor : 08.10.2018.
Preţul documentaţiei : 5 lei/loc.
Taxa de participare : 5 lei/loc.
Garanţia de participare : 120 lei/loc.

Documente necesare :

 • Cerere care include şi numărul/numerele parcărilor dorite (numărul poate fi schimbat pe parcursul şedinţei de licitaţie);
 • Documente privind domiciliul/rezidenţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire;
 • Copie după Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ auto-vehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă;
 • Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de mostenire, contract de comodat;
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grad I. sau grad II. (dacă e cazul);
 • Declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu deţine garaj amplasat pe domeniul public şi privat al oraşului Covasna;
 • Copie după chitanţe taxe participare(5+5+120);
 • dovada achitării obligaţiilor fiscale către bugetul local.

Licitaţia va avea loc în sala mare a Casei Orăşeneşti de Cultură din centrul oraşului Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2.

Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei şi condiţiile de participare se pot obţine de la Directia Urbanism, str. Piliske nr.1, camera 6, de la Szabó Zoltán în zilele de luni- joi - orele 8-15, vineri intre orele 8-12 sau la telefon 0267-340001.

Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea chioşcurilor din parcarea de lângă Podul Central

 

Pimăria Oraşului Covasna, cu sediul in str. Piliske nr. 1, în temeiul HCL nr.67/2018 organizează licitaţie publică cu strigare pentru închirierea următoarelor spaţii comerciale, în vederea comercializării de produse alimentare şi nealimentare:

Chioşcurile modulare 1,2,3,4,5,6, situate în imobilul proprietate publică a oraşului Covasna, aflat în parcarea Pod Central - str. Libertatii.

Spaţiile comerciale 1,2,3,4,5 au o suprafaţă utilă de 7,88 m2 fiecare, preţul de pornire a licitaţiei este de 40 euro/lună/chioşc

Spaţiul comercial 6 are o suprafaţă utilă de 12,70 m2, preţul de pornire a licitaţiei este de 65 euro/lună/chioşc

Data limită de depunere a dosarelor: 20 iunie 2018, ora 12.00
Preţul documentaţiei: 100 lei

Taxa de participare:
4 euro pentru spaţiile comerciale 1,2,3,4,5
7 euro pentru spaţiul comercial 6

Licitaţia se va organiza în sala de sedinţe a Primariei Oraşului Covasna, str. Piliske nr. 1, în data de 21 iunie 2018, ora 10.00

Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei si condiţiile de participare se pot obţine de la sediul Primăriei Oraşului Covasna sau la telefon 0267340001. Persoană de contact: Varga Mónica

Primar,
Gyerő József

Primăria Covasna

Primar

Viceprimar

Secretar

Compartimente de Specialitate

Direcţia economică

Direcţia de Asistenţă Socială

Situaţii de urgenţă

Starea civilă

Urbanism

Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate