Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea chioşcurilor din parcarea de lângă Podul Central

 

Pimăria Oraşului Covasna, cu sediul in str. Piliske nr. 1, în temeiul HCL nr.67/2018 organizează licitaţie publică cu strigare pentru închirierea următoarelor spaţii comerciale, în vederea comercializării de produse alimentare şi nealimentare:

Chioşcurile modulare 1,2,3,4,5,6, situate în imobilul proprietate publică a oraşului Covasna, aflat în parcarea Pod Central - str. Libertatii.

Spaţiile comerciale 1,2,3,4,5 au o suprafaţă utilă de 7,88 m2 fiecare, preţul de pornire a licitaţiei este de 40 euro/lună/chioşc

Spaţiul comercial 6 are o suprafaţă utilă de 12,70 m2, preţul de pornire a licitaţiei este de 65 euro/lună/chioşc

Data limită de depunere a dosarelor: 20 iunie 2018, ora 12.00
Preţul documentaţiei: 100 lei

Taxa de participare:
4 euro pentru spaţiile comerciale 1,2,3,4,5
7 euro pentru spaţiul comercial 6

Licitaţia se va organiza în sala de sedinţe a Primariei Oraşului Covasna, str. Piliske nr. 1, în data de 21 iunie 2018, ora 10.00

Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei si condiţiile de participare se pot obţine de la sediul Primăriei Oraşului Covasna sau la telefon 0267340001. Persoană de contact: Varga Mónica

Primar,
Gyerő József

Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate