Funcţionari publici

Numele şi prenumel funcţionarului2015201620172018
Enea Vasilica - secretar
Antal Levente
Bagoly Zsolt Lajos
Balea Maria-
Bálint Brigitta---
Bârlă Mariana
Bartha Noemi-
Barti Edit
Bende Éva---
Bularca Elena
Ciurea Maria Crina
Cucu Dragoş-
Cucu Irma
Csorba Zoltán---
Dancs Ibolya---
Deák Barna
Dimény Hunor Attila
Fábián Réka---
Gazda Rózália-
Gecse Erzsébet---
Gecse Imre---
Incefi István
Kiss Gábor
Kocsis Sarolta---
Lungu Marian Lucian--
Opra Debreczi Beáta
Opra Éva
Pap Alexe-
Praporgescu Dan
Precup Gabriel
Preda Petruţa
Ráduly Faragó Gyula
Rákosi Áron-
Réti László
Sîntoiu Angela Cornelia
Somodi Attila---
Stancu Leu Viorel
Torok Gheorghe
Varga Monica Annamaria-
Zágoni Paula--

 

 

Primăria Covasna

Primar

Viceprimar

Secretar

Compartimente de Specialitate

Direcţia economică

Direcţia de Asistenţă Socială

Situaţii de urgenţă

Starea civilă

Urbanism

Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate