Acte administrativ fiscale


Actele administrative fiscale publicate mai jos pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu aceste anunţuri, îl puteţi contacta pe dl. Somodi Attila la sediul nostru sau la numărul de telefon 0267/341555.


Data publicăriiActe administraive fiscale emise în temeiul art. 47 alin.(5)lit.b) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicatăFişier
29.03.2019.Anunț colectiv nr. 10828/29.03.2019. privind publicarea unor acte administrative fiscale pentru un număr de 228 contribuabili.
10.12.2018.Anunț colectiv nr. 21977/10.12.2018. privind publicarea unor acte administrative fiscale pentru un număr de 63 contribuabili.
07.06.2018.Anunț colectiv nr. 1858/07.06.2018. privind publicarea unor acte administrative fiscale pentru un număr de 96 contribuabili.
14.03.2018.Anunț colectiv nr. 9288/10.01.2018. privind publicarea unor acte administrative fiscale pentru un număr de 170 contribuabili.
10.01.2018.Anunț colectiv nr. 9288/10.01.2018. privind publicarea unor acte administrative fiscale pentru un număr de 110 contribuabili.
Primăria Covasna

Primar

Viceprimar

Secretar

Compartimente de Specialitate

Direcţia economică

Direcţia de Asistenţă Socială

Situaţii de urgenţă

Starea civilă

Urbanism

Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate