Comisii de Specialitate

Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț:

Sasu Izabella - președinte
Imre Lóránd - secretar

Kádár Gyula - membru
Bocan Ioan-Marcel - membru
Fülöp Csaba - membru

Comisia juridică şi pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase:

Gazda István - președinte
Domaházi János - secretar

Kopacz Levente Benedek - membru
Tabalai Gheorghe - membru
Neagovici Vasile-Cătălin - membru

Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi silvicultură:

Domaházi János - președinte
Dali Gyula Lóránd - secretar

Molnár János - membru
Manea Ovidiu-Mihai - membru
Fülöp Csaba - membru

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:

Kopacz Levente Benedek - președinte
Gazda István - secretar

Kádár Gyula - membru
Tabalai Gheorghe - medmbru
Bocan Ioan-Marcel - membru

Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială şi sport:

Molnár János - președinte
Bodó Enikő - secretar

Imre Lóránd - membru
Szabó Levente - membru
Tozlovanu Horia-Mihai - membru