Comisii de Specialitate

Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț:

Kádár Gyula - președinte
Bocan Ioan Marcel - secretar

Imre Csaba Lóránd - membru
Fülöp Csaba - membru
Sasu Izabella - membru

Comisia juridică şi pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase:

Neagovici Vasile-Cătălin - președinte
Gazda István - secretar

Domaházi János - membru
Kopacz Levente Benedek - membru
Tabalai Gheorghe - membru

Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi silvicultură:

Domaházi János - președinte
Manea Ovidiu-Mihai - secretar

Dali Gyula Lóránd - membru
Molnár János - membru
Fülöp Csaba - membru

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:

Kopacz Levente Benedek - președinte
Tabalai Gheorghe - secretar

Bocan Ioan-Marcel - membru
Gazda István - medmbru
Kádár Gyula - membru

Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială şi sport:

Szabó Levente - președinte
Tozlovanu Horia-Mihai - secretar

Bodó Enikő - membru
Imre Csaba Lóránd - membru
Molnár János - membru