COVASNA

site oficialDECLARAŢIE DE ADERARE
la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al
Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012 - 2015

Citeşte declaraţia ->>AICI<<

Fermierii pot depune cererile pentru COP şi Registrul Genealogic
în perioada 26 ianuarie – 6 februarie 2015

Aşa cum au anunţat surse din cadrul Ministerului Agriculturii, crescătorii de animale care nu au depus cereri anuale de solicitare a ajutoarelor de stat pentru COP şi Registrul Genealogic aferente anului 2015 mai pot face acest lucru în perioada 26 ianuarie – 6 februarie 2015. Noul termen este prevăzut într-un proiect de ordin al MADR, care modifică HG nr.1179/2014 (M. Of. 967/30 decembrie 2014), în care termenul iniţial de depunere a cererilor era 15 ianuarie 2015. Documentul respectiv mai prevede şi faptul că serviciile efectuate se decontează după data publicării numărului de exceptare pe site-ul Comisiei Europene.

Această reglementare creează cadrul juridic de aplicare a prevederilor art.9 alin(1) din Reg.(UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă. După cum se spune în noul proiect de ordin iniţiat de MDAR, centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură vor notifica în scris fiecărui solicitant suma aprobată pentru cererile iniţiale anuale de solicitare, precum şi data de la care serviciile aferente se decontează.

Suma alocată pentru plata ajutoarelor de stat în 2015 este de maximum 146,85 mil. lei, din care 44,5 mil. lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 102,35 mil. lei pentru speciile ovine şi caprine, şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MADR pe 2015.

Prin respectivul proiect se completează totodată definiţia „registrului genealogic”. Astfel, registru genealogic – conform punctului 48 al art. 2 din Regulamentul nr. 702/2014 al Comisiei Europene, precum şi legislaţiei naţionale în vigoare, înseamnă “orice inventar, registru, fişier sau suport de stocare a datelor”.

Sursa: ziarulmara.ro

 

Acordarea ajutorului de încălzire pe perioada 01 noiembrie 2014 - 31 martie 2015

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt puse la dispozitia solicitanţilor de către primărie, începând cu data de 08 octombrie 2014, la sediul din str. Piliske nr.1, Biroul de Asistenţă Socială camera 10.

Dosarele de încălzire se depun începând cu data de 15 octombrie 2014, la sediul Primariei din str. Gábor Áron nr.10.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada sezonului rece (01 noiembrie 2014 – 31 martie 2015) se acorda ajutoare pentru încălzirea locuinţei (energie electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri) consumatorilor cu venituri situate până la 615 lei/persoană. Titularul ajutorului este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere, titularul contractului de închiriere ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere.

În conformitate cu prevederile art.15 alin.(4) din O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece coroborat cu prevederile art.3 alin. (4) din HG nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70 / 2011 - formularul de Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială, aprobat prin H.G. nr.778/2013 (acordarea ajutorului social, a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei) va fi pus la dispoziţia solicitanţilor şi în format electronic, pe siteul primariei.

Pentru formular click ->AICI

Dragi vizitatori!

Acest site reprezintă o imagine a oraşului balnear de interes naţional Covasna, iar ceea ce nu veţi găsi în acest site, vă invităm să-l descoperiţi!

Permanent suntem preocupaţi de viitorul acestui minunat colţ de ţară, bogat în minunile naturii cum ar fi: aerul bogat în ioni negativi, apele minerale, mofete şi multe altele. Vă dorim să vă bucuraţi de tot ceea ce înseamnă acest oraş.

Celor care vizitaţi Covasna prin intermediul acestui site, vă adresăm un salut călduros şi vă invităm cu drag pe meleagurile noastre pentru a vă putea demonstra ospitalitatea covăsneană.

Vă aşteptăm cu drag.


Prezentare

Oraşul Covasna este situat în curbura Carpaţilor Orientali, la poalele munţilor Breţcu în depresiunea Târgu Secuiesc . Stațiunea balneoclimaterică permanentă de interes naţional se afla la 31 km de Sf. Gheorghe, la 60 km de Braşov și la 250 de km de Bucureşti. Staţiunea Covasna are 12200 locuitori și are în subordine administrativă localitatea Chiuruş. Cunoscută ca oraşul izvoarelor minerale, localitatea Covasna este traversată de pârâul cu același nume. Altitudinea variază între 550-600 m, iar climatul este răcoros, de depresiune intramontanã. Vara nopțile sunt rãcoroase iar iernile sunt reci. Aerul are un conținut ridicat de ioni negativi - un alt factor terapeutic natural.

Scurt Istoric

Prima atestare documentara a oraşului Covasna dateaza din 1567, în 1773 apele minerale de la Covasna sunt analizate chimic iar într-un manual de geografie aparut la Viena in 1818 este deja menționată ca stațiune balneară. În 1952 este declarat oraș iar odată cu reorganizarea administrativă a României din 1968 județul primește numele stațiunii Covasna. Economia orașului Covasna se bazează mai ales pe industria alimentară, turism și agricultură.

Stațiune balneoclimaterică

Este una dintre cele mai importante stațiuni balneoclimaterice ale României, dispune de 9 hoteluri şi de mai multe pensiuni private precum și de un camping. Izvoarele de ape minerale au debite deosebit de ridicate (unele au un debit de peste 1000 de litri pe oră) și sunt răspândite în tot orașul (peste 1500 de izvoare) existând unele case particulare unde în fântâni este apă minerală. Acestea sunt de o mare varietate fiind carbogazoase, bicarbonatate, feruginoase, clorurosodice, iodurate, hipertone, hipotone, bromurate.

Afecțiuni tratate 

Apele minerale de la Covasna sunt utilizate atât în cura internă cât și în cura externă pentru tratarea afecțiunilor cardiovasculare (stări după infarct miocardic, cardiopatie ischemică, insuficiență mitrală și aortică, hipertensiune arterială), boli hepato-biliare, boli digestive. De asemenea apa minerală este imbuteliată si comercializată în toată țara sub numele Roua (Roua Munţilor). În 2005 aceastei ape minerale i-a fost decernată medalia de aur la Salonul Internațional de ape minerale de la Berkeley Springs (Statele Unite). Trebuie menționate și mofetele (emanații de bioxid de carbon) din Covasna care au o valoare terapeutică majoră fiind extinse în toată stațiunea. Centrele de tratament din Covasna dispun de mofete, instalații pentru băi calde cu ape minerale, buvete pentru cură internă, aerosoli și inhalații. Aici se aflã și Spitalul de Recuperare a Bolilor Cardiovasculare Covasna, unitate renumită atât în țarã cât și în străinătate.

Obiective turistice:

 • "Balta Dracului", 
 • Centrul Civic al oraşului Covasna cu hoteluri şi bază de tratament 
 • Bustul lui Körösi Csoma Sándor 
 • Casa de cultură orăşenească 
 • Biserica reformată 
 • Galeria de artă 
 • Biserica romano-catolică 
 • Mofeta "Bene" 
 • Mofeta "Bardocz" 
 • Biserica reformată din Voineşti 
 • Biserica ortodoxă "Sf. Nicolae" 
 • Biserica ortodoxă din Voineşti 
 • Monumentul soldatului român 
 • Spitalul cardiologic 
 • Valea Zânelor cu "Cetatea Zânelor" 
 • Planul înclinat de la Covasna 
 • Calea ferată îngustă industrială 
 • Biserica reformată din Chiuruş 
 • Bustul lui Körösi Csoma Sándor din Chiuruş 
 • Cămin cultural cu expoziţia memorială a lui Körösi Csoma Sándor 
 • Noua casă memorială a lui Körösi Csoma Sándor 
 • Nucii de pe parcela Csoma din Chiuruş 
 • Bustul lui Iustinian Teculescu 
 • Casa memorială a lui Ignacz Rozsa 

Oraşul Covasna dispune de un potenţial turistic deosebit. Bogăţia şi varietatea resurselor hidrominerale şi carbogazoase având valoare terapeutică excepţională au dat posibilitatea dezvoltării prioritare a turismului balnear. Anual în complexele balneare din Covasna, staţiune cu "stagiune" permanentă, pot beneficia de efecte tămăduitoare şi miraculoase ale tratamentului peste 50.000 de vizitatori

Cum ajungeti aici 

Cu autoturismul: Prin DN11 care leagă Brașovul de Onești. Trebuie sã vă abateți de pe DN 11 între localitățile Sântionlunca și Moacşa în dreptul localitătii Reci. Tot cu abatere de pe DN 11 se poate ajunge în Covasna și dinspre Târgu Secuiesc. 

Cu trenul: Trebuie să ajungeți mai întâi la Sf. Gheorghe de unde pornește linia feroviară de interes local 404 (Sfântu Gheorghe - Brețcu), care trece și prin stațiune. De la gara Covasna există autobuze spre centrul stațiunii. 

Cu avionul: Prin aeroporturile Târgu Mureș sau București și de acolo cu mijloace auto sau feroviare.

Sursa: Ropedia.ro


Pe scurt:

 • Consiliului Județean Covasna întrunită în şedinţa ordinară din data de 24. aprilie 2014 a adoptat hotărârea nr.71/2014 prin care se prelungeşte restricţionarea traicului greu la sfârșit de săptămână și în zilele de sărbători legale până pe data de 31 decembrie 2014 pe drumul comunal DC14 (între Covasna și Comandău), aflat în administrarea Consiliului Județean. Fac exceptie autovehiculele destinate transportului de călători, salvare, pompieri, precum și autovehiculele deținute de autoritățile publice și locale.

 PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA


Cod poștal: 525200

 Str. Piliske nr. 1. 

Județul Covasna 

RomâniaTelefon:

 

+40-267-340001

+40-267-340880

+40-267-341555Fax:

 

+40-267-342679Program de lucru:


Luni - Joi

7.30 - 16.00


Vineri

7.30 - 13.30 POMPIERII VOLUNTARI COVASNA


ÎN CAZ DE INCENDIU

 SUNAŢI LA


Telefon:

 

0267 340 612


Trafic:


eXTReMe Tracker 


Copyright © 2013-2015.   Toate drepturile rezervate                                                                                                                              Condiții de utilizare       |    Impressum