Programul de lucru
Biroul Electoral de Circumscripție nr. 4. Covasna
LUNI - DUMINICĂ
09.00 - 17.000

Telefon: 0267 341 920
Fax: 0267 342 679

Procese verbale, anunțuri și comunicate

PROCES - VERBAL privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului de PRIMAr la alegerile locale din 9 iunie 2024

PROCES - VERBAL privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru CONSILIUL LOCAL la alegerile locale din data de 9 iunie 2024

- Hotărârea nr. 11/2024 a Biroului Electoral de Circumscripție nr. 4 Covasna, privind soluționarea plângerii depuse de dl Enea Nicolae, candidat pentru funcția de consilier local al orașului Covasna, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 4 Covasna cu nr. 74/31.05.2024.

- Dispoziția nr. 269 a Primarului orașușui Covasna privind delimitarea Secțiilor de vot.

- Proces verbal nr. 27/22.05.2024 privind stabilirea procedurii de completare a Birourilor Electorale ale Secţiilor de votare din Circumscripția Electorală orășenească nr. 4 Covasna.

- Comunicat privind desemnarea membrilor birourilor electorale de circumscripție ale secțiilor de votare 75-82 - 22 mai 2024, ora 11.00.

- Hotărârea nr. 10/2024 privind înlocuirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora arondate Biroului Electoral de Circumscripție nr. 4 Covasna, care au formulat cereri de înlocuire

- Proces verbal nr. 23 din 10.05.2024 cu privire la modificarea Procesului Verbal privind tragerea la sorț

- Proces verbal nr. 22 din 10.05.2024 privind modificarea componenței BECL nr. 4 Covasna

- Proces verbal nr. 21 din 08.05.2024 privind stabilirea ordinii pe buletinele de vot

- Proces Verbal nr. 20 din 08.05.2024 privind completarea BECL 4 COVASNA Etapa a 3-a

- Proces Verbal nr. 19 din 08.05.2024 privind rămânerea definitivă a candidaturilor

- Modelul cererii pentru urna specială mobilă

- Hotărâre privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul unei urne speciale mobile

- Hotararea nr. 9 din 30.04.2024 privind acceptarea candidaturilor depuse de AUR pentru functia de CONSILIER

- Hotararea nr. 8 din 26.04.2024 privind acceptarea candidaturilor depuse de USR pentru functia de PRIMAR

- Hotararea nr. 7 din 26.04.2024 privind acceptarea candidaturilor depuse de USR pentru functia de CONSILIER

- Hotararea nr. 6 din 26.04.2024 privind accesptarea candidaturii depuse de PNL pentru functia de PRIMAR

- Hotararea nr. 5 din 26.04.2024 privind acceptarea candidaturilor depuse de PNL pentru functia de CONSILIER

- Hotararea nr. 4 din 26.04.2024 privind acceptarea candidaturii depuse de UDMR pentru functia de PRIMAR

- Hotararea nr. 3 din 26.04.2024 privind acceptarea candidaturilor depuse de UDMR pentru functia de CONSILIER

- Hotararea nr. 2 din 26.04.2024 privind acceptarea candidaturilor depuse de PSD pentru functia de CONSILIER

- Hot. 1./25. 04. 2024. privind acceptare candidatura Forta Civica Maghiara

- Proces verbal încheiat cu ocazia completării Biroului Electoral de circumscripție orășenească cu reprezentanantul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale din Camera Deputaților / 24. 04. 2024.

- Proces verbal încheiat cu ocazia completării Biroului Electoral de circumscripție orășenească cu reprezentanții partidelor politiceși organizațiilor parlamentare conform legii / 19. 04. 2024.

- Proces verbal de afisare / 17. 04. 2024.

- În atenția candidaților la funcția de primar și consilier local în orașul Covasna

- Dispoziția nr. 232 cu privire la stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral / 17. 04. 2024.