Hirdetések


Plafonarea prețului la energie electrică

Vă aducem la cunoștință că clienții casnici:

  • care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor
  • care au în întreţinere cel puţin trei copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ
  • familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 ani în cazul în care urmează o formă de învățământ

pot beneficia de plafonarea prețului la energie electrică prin completarea și depunerea unor formulare. Este important că persoana care completează declarația să fie titularul de contract de furnizare a energiei electrice.

Cererile completate se pot depune la sediile Electrica, sau se poate trimite on-line la adresa de mail:clienti@electricafurnizare.ro. Formularele de cerere și de declarație se poate ridica și de la sediul Primariei Covasna.!

ANEXE:  1. Cerere     2. Declarație pe propria răspundere


Véradás

December 20-án, az emberi szolidaritás nemzetközi napján a kovásznai lakosok, turisták és a szomszédos települések lakosai vért adhatnak, kifejezve szolidaritásukat a rászoruló emberekkel, ami által akár életeket menthetnek, a Sepsiszentgyörgyi Vérátömlesztési Központ és a Dr. Benedek Géza Szív- és Érrendszeri Rehabilitás Központtal együttműködésben szervezett véradási akció keretén belül a Városi Kórház tornatermében.

Lech Walesa, Nobel-békedíjas volt lengyel államfő, a Szolidaritás szakszervezeti mozgalom egyik alapítója, 1983-ban azt mondta, hogy „az emberi szolidaritás gondolata globális szinten megváltoztathatja a világot”! Ezért felkérjük Önt, hogy az emberi szolidaritás jegyében próbáljunk életeket menteni, ezáltal pedig megváltoztatni a világot!! Mindannyian lehetünk szolidárisak és felelősek a körülöttünk lévőkért!

A Véradást Népszerűsítő Helyi Program Szabályzatot tartalmazó 127/2022 számú Helyi Tanácshatározat értelmében a programban minden vért adni kívánó személy jelentkezhet (legalább 20 fő) 2022.12.19-ig, délelőtt 11 óráig a Kovásznai Polgármesteri Hivatal keretében működő Szociális Ellátási Igazgatóságnál az 1918 December 1. számú székhelyen.

Azok a résztvevők, akik ezen a programon keresztül adnak vért, a következő ingyenes juttatásokban részesülnek:

- A véradók a véradástól számított egy hónapig ingyenesen használhatják a Kovászna város Önkormányzatához tartozó sportlétesítményeket, előzetes bejelentkezés alapján.

- A véradók a véradástól számított 3 hónapon keresztül ingyenesen résztvehetnek a Városi Művelődési Ház által szervezett kulturális műsorokon, előzetes bejelentkezés alapján.

- A jogosult személyek a fent említett juttatásokban Kovászna Város Polgármestere által kiállított igazolás felmutátásával részesülhetnek.


Forgalmi irányváltozás a Szélely - Testvériség - Ady Endre utcákban

Kovászna város Polgármesteri Hivatala értesíti a tisztelt lakosságot, hogy az Ady Endre utca - Testvériség utca - Székely utca közötti útszakaszon megfordítjuk az egyirányú forgalmat. Így, . november 21-en 12.00 órától a forgalom  a Székely utcából a Testvériség utca és az Ady Endre utca irányába halad.

Kérjük a környék lakóit és a járművezetőket, hogy vezessenek óvatosan és tartsák be az új közlekedési szabályokat."Tiszta udvar, rendes ház"

A kovásznai Polgármesteri Hivatal a 57/2010, valamint a 116/2022 számú tanácshatározatok értelmében idén is megszervezi a "Tiszta udvar, rendes ház" versenyt.

A verseny két kategóriában zajlik: családi ház és a hozzá kapcsolódó udvar és lakótömbök a hozzá kapcsolódó lépcsőházak.

A jelentkezési határidő 2022. augusztus 19. 

 


Hírdetés a 2022.03.14-2022.05.15 közötti periódusban zajló népszámlálás segített önkitöltés szakaszáról (ARA)Anunț de interes public

Primăria oraşului Covasna intenţionează să finalizeze în acest an aplicarea legilor funciare. Astfel, invităm proprietarii/moştenitorii acestora care au adeverinţele eliberate în baza Legii nr. 18/1991, pentru teren agricol, şi nu au încă titlu de proprietate să se prezinte la Primăria oraşului, camera 6, până în data de 28 februarie 2022, cu o cerere în care să se precizeze dacă au lipsă teren, indicând în ce zonă, tarla, parcela, şi dacă au primit în posesie suprafaţă în compensarea deficitului, în ce zonă, tarla, parcela.

La cerere solicităm să se depună copii ale cărţilor de identitate ale proprietarilor, moştenitorilor, certificate deces ale proprietarilor înscrişi în adeverinţele provizorii de proprietate care au decedat între timp, adeverinţele provizorii în copie, fişe de punere în posesie în copie, tabele parcelare privind amplasamentul aflat în posesie.

La Primăria oraşului Covasna este afişată situaţia din anexele validate privind poziţiile pentru care nu sunt emise titluri de proprietate.


“Az év otthona”

Kovászna Város Polgármesteri Hivatala, az 57/2010 és a 101/2018-as helyi tanácshatározat alapján idén is megszervezi “Az év otthona” című versenyt, amelyen részt vehetnek a települések lakóházai, valamint a tömbházakhoz tartozó lépcsőházak.

A megmérettetéshez szükséges szándéknyilatkozatot 2021 október 10-ig lehet benyújtani Kovászna Város Polgármesteri Hivatalához.


Kovászna város lakosságának figyelmébe

2021 augusztus 27-31 között, 04:00-07.00 óra közötti időintervallumban rovar- és rágcsálóirtási munkálatok zajlanak Kovászna és Csomakőrös területén.

Kérjük, hogy a beavatkozás idején ne tartózkodjanak/időzzenek az érintett területen.

A szer nem mérgező, de köhögési- és tüsszentési tüneteket okozhat a közvetlen belélegzés során.

Köszönjük megértésüket és közreműködésüket!
COV-DERATEX Kft.


Întrerupere alimentare energie electrică

Întrerupere alimentare energie electrică pe data de 09. iunie ac. în str. Pava de Sus,str. A.Șaguna, str. Iustinian Teculescu, str. Verde, str. Stejarului, str. Varului, str. Mihai E. de la Piața Eroilor până la str. Varului.

Detalii aici: link


"Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi"

Prin prezenta, vă facem cunoscut că a fost publicată în Monitorul Oficial al României Hotărârea Guvernului nr. 515 din 5 mai 2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, prin s-a modificat formularul de înscriere. Data limită pentru înscrierea în Program rămâne 15 mai 2021.

Detalii: bit.ly/2RJtQNY


Anunţ privind Concursul de Proiecte pe anul 2021

În conformitate cu prevederile Legii 350/2005 Primăria Orașului Covasna aduce la cunoștința asociațiilor, fundațiilor respectiv cultelor religioase recunoscute prin lege și care funcționează în oraș, că pot depune cereri de finanțare nerambursabilă pentru proiectele ce se vor derula în anul 2021 pe domeniile: cultură, sport, educație, religie.

Cererile se depun la Registratura Generală al Primăriei Orașului Covasna.

Termenul de depunere a propunerilor de proiecte este 27 mai 2021, ora 15.00.

Descarcă de >>aici<< documentația concursului de proiecte.


Anunţ privind Recensământul Agricol

În perioada 10 mai – 31 iulie, la nivelul întregii ţări va avea loc Recensământul General Agricol, amânat de anul trecut pentru vara acestui an.

Primăria oraşului Covasna atrage atenţia asupra importanţei acestui demers, care are loc o dată la 10 ani, fiind un recensământ de interes public. În acest sens, autorităţile locale fac un apel la locuitori să comunice cu recenzorii şi să le permită accesul în gospodării, asigurându-i de confidenţialitatea şi siguranţa informaţiilor colectate, acestea fiind utilizate numai în scopuri statistice.

În cadrul recensământului vor fi înregistrate exploatațiile în care se desfășoară activități agricole, indiferent de statutul lor juridic.

Având în vedere noile reglementări ale Uniunii Europene, vor fi recenzate doar exploatațiile agricole care utilizează suprafețe de peste 15 ari și au efective de animale.

În cadrul recensământului vor fi colectate informații generale privind exploataţiile agricole, modul de utilizare a terenului, efectivele de animale, adăposturile pentru animale, gestionarea dejecţiilor animaliere, agricultura ecologică, persoanele care au lucrat în agricultură, respectiv dezvoltarea rurală, care vor evidenția schimbările survenite de la Recensământul Agricol din 2010. Recensământul se va desfășura pe bază de interviu față în față, cu fiecare șef de exploatație agricolă, indiferent de personalitatea juridică, prin intermediul unui chestionar electronic instalat pe o tabletă, și nu va fi impusă prezentarea unor documente justificative.

Persoana intervievată va primi un formular cuprinzând întrebările ce-i vor fi puse către recensor, în limba română sau în limba maghiară. Recenzorul va avea legitimaţia de recenzor asupra sa. Nu va intra în casă.

La nivelul oraşului Covasna vor fi patru recenzori pe teren.

Persoanele care refuză să dea informaţiile recenzorului riscă amendă contravenţională.

Se vor declara doar terenurile agricole UTILIZATE.

Pentru efectivul de animale perioada de referinţă este 30 decembrie 2020.


Anunț privind privind consultarea asupra propunerilor preliminare PUZ – CASĂ DE LOCUIT

Iniţiatori: Szabó Zsuzsa și Pethő Alpár
Proiect nr. 1911/2019 elaborat de B.I.A. Monica Șerban – Sfântu Gheorghe/Covasna

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, coroborate cu Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în oraşul Covasna, aprobat prin HCL 24/2011 se iniţiază consultarea publicului asupra propunerilor preliminare de Plan Urbanistic ZonalCASĂ DE LOCUIT, beneficiari Szabó Zsuzsa și Pethő Alpár.

Documentaţia de urbanism este elaborată de B.I.A. Monica Șerban – Sfântu Gheorghe /

Covasna (proiect nr. 1911/2019).

Elaborarea documentaţiei de urbanism a fost solicitată prin certificatul de urbanism nr.627 din 02.12.2019 şi respectă prevederile avizului favorabil nr. 24 din 04.09.2020.

Obiective şi argumente:

Zona, conform P.U.G. și a regulamentului local de urbanism se află în UTR 34 cu funcțiunea dominantă Locuințe și dotări aferente.

Indicatori urbanistici propuşi: P.O.T. max = 35%, C.U.T. max = 0,7 (conform memoriului de prezentare PUZ, capitol 3.)

Prin documentaţia de urbanism se propune reglementarea suprafeţei de 1212 m² (imobil înscris în C.F. nr. 30252 Covasna) şi crearea unei zone cu funcţiunea unică de casă de locuit.

Documentaţia se poate studia la sediul primăriei orașului Covasna.

Publicul este invitat să consulte propunerile preliminare P.U.Z. şi să transmită observaţii şi propuneri asupra documentelor prin depunerea de adrese la registratura instituţiei: str. Piliske nr.1, oraş Covasna, jud. Covasna, fax 0267/342679 sau prin e-mail primar@primariacovasna.ro

Persoanele interesate pot formula observaţii până la data de ___/___/2020.


 

Primar,
Gyerő József

ntocmit:Arhitect șef,
ing. Ambrus Attila


Hirdetés a Kovászna város helyi költségvetéséhez tartozó, fennálló fő költségvetési kötelezettségekhez kapcsolódó, 2020. március 31-én fennálló járulékok eltörlésének jóváhagyásáról

Kovászna város helyi önkormányzatának 104 / 2020.09.24.sz. Határozata szerint jóváhagyásra került a 2020.03.31-én fennálló fő költségvetési kötelezettségekhez kapcsolódó járulékok eltörlésére vonatkozó adókedvezmények bevezetése.

Az adófizetők 2020. december 15-ig értesíteniük kell a Kovászna Város Gazdasági Igazgatóságát arról a szándékukról, hogy igénybe kívánják venni ezeket a kedvezményeket.

A járulékok törlődnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

  • a) a helyi költségvetési szerv által kezelt összes fő költségvetési kötelezettség, beleértve a 2020. március 31-ig fennálló bírságokat is, amelyeket a helyi adóügyi szerv kezel, megszűnik a többször módosított és kiegészített 207/2015.sz. Törvény 22.cikk.által előírt módozatok valamelyike szerint, a tartozékok törlése iránti kérelem benyújtásának napjáig, a kérelem benyújtásának határideje 2020. december 15. (beleértve);
  • b) a helyi adóhatóság által kezelt összes fő költségvetési kötelezettség megszűnik a többször módosított és kiegészített 207/2015.sz. Törvény 22.cikk.által előírt módozatok bármelyike szerint, a tartozékok törlése iránti kérelem benyújtásának napjáig, amelyek kifizetési határideje 2020. Január 1 és december 15. közötti időszakra esik;
  • c) az adós az összes adóbevallását benyújtotta a tartozékok törlésére vonatkozó kérelem benyújtásának napjáig. Ezt a feltételt akkor is teljesítettnek tekintik, ha azokra az időszakokra, amelyekben nem nyújtottak be bevallást, az adókötelezettségeket a helyi adószerv határozattal határozta meg;
  • d) az adós az a)-c) pontok szerint előírt feltételek megfelelő módon való teljesítése után benyújtja a tartozékok törlésének kérelmét, legkésőbb 2020. december 15-ig, a jogvesztés szankciója alatt.

Kérjük az érdekelt adóalanyokat, hogy látogassák meg a www.primariacovasna.ro webhelyet, és tanulmányozzák a helyi önkormányzat 104/2020.sz. Határozatának 1.sz. Mellékletét a 2020. Március 31-én fennálló, a Kovászna Város helyi költségvetése irányában fennálló fő költségvetési kötelezettségekhez kapcsolódó tartozékok eltörlésére vonatkozó kedvezményekről szóló eljárásokra vonatkozóan.


Az év otthona

Az 57/2010 helyi tanácshatározat alapján Kovászna Város Polgármesteri Hivatala idén is megszervezi “Az év otthona” című versenyt, amelyre két kategóriába lehet jelentkezni: magánházak, valamint tömbházak/társasházak.
A megmérettetéshez szükséges szándéknyilatkozatot 2020 augusztus 10-ig lehet benyújtani Kovászna Város Polgármesteri Hivatalához.

GYERŐ JÓZSEF
polgármesterA piac nyitvatartási programja

Kovászna Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy 2020.06.06-tól a Kovásznai Városi Piac a következő program szerint tart nyitva:

Hétfő – Péntek– 08.00 – 16.00 óra között

Szombat – 07.00 - 15.00 óra között

Vasárnap – Zárva


Külterületek ingyenes telekkönyvezése

A Kataszteri és ingatlanhirdetési 7 számú/1996 törvény, 9.paragrafusa , 34. cikkelye értelmében térítésmentes telekkönyvezésre kerül sor Kovászna város adminisztratív területén a következő megnevezésű parcellákban: Hosszú nr.130, Gecsehegy nr. 134, Demetag nr. 131, Kismező nr. 143, Téglaverem nr. 143, Árokköze nr. 144, 145, 146, 147, 149, 152, Bogáncsos, nr. 150, Sás ,nr. 151, Aszalosdombja, nr. 152, Vizköze, nr. 154, Nagyutrajővő, nr. 162, 163, Tőkés , nr. 160, 164, 165, 166, Csaholy , nr. 167, 168, 169, 170, Királydombja, nr. 171, 172, 173.

Ezen földterületek tulajdonosait meghívjuk 2019.04.12-én, pénteken 11 órára a Kovászna városi Művelődési Házba, hogy közöljük a telekkönyvezéshez szügséges aktákat valamint a munkaprogramot.

Gyerő József
polgármester


Anunţ privind ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi

Detalii aici: ,

 

 


Anunţ privind identificarea locurilor de veci

Primăria Orașului Covasna

solicită cetățenilor care au cumpărat locuri de veci în cimitirul central al Orașului Covasna, al căror amplasament nu este delimitat prin semne de hotar vizibile, să se prezinte la Primăria orașului Covasna până la data de 31 martie 2019, cu documentul care atestă cumpărarea locului de veci, în vederea identificării amplasamentului, respectiv delimitării prin semne de hotar a parcelei.

În caz contrar, locul de veci se consideră necumpărat..

PRIMAR
GYERŐ JÓZSEF