Mersul autobuzelor

LINIA 1 LINIA 1 LINIA 3 LINIA 3
Centru-Voinești Voinești-Centru Centru-Gară Gară-Centru
06:00 06:15 06:30 06:46
06:30 06:45 08:30 08:50
06:50 07:05 11:10 11:30
07:20 07:35 13:40 13:50
07:50 08:10 15:00 15:20
09:00 09:15 15:55 16:00
10:40 10:55 17:15 17:35
11:35
11:55 18:10 18:30
13:10 13:25 20:00 20:20
14:00 14:20 21:00
21:15
14:45 15:00

15:25 15:40

16:10 16:25

17:40 17:55

18:35 18:50

20:40 20:50

21:25 21:40

Primăria Covasna

Primar

Viceprimar

Secretar

Compartimente de Specialitate

Direcţia economică

Direcţia de Asistenţă Socială

Situaţii de urgenţă

Starea civilă

Urbanism

Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate