Kovászna

hivatalos honlapja

Határozattervezetek

2016
Szeptember 29-i soros ülés
3. Határozattervezet Kovásznai város 2016. évi megerősített általános költségvetésének kiigazításáról. megnyít
4. Határozattervezet egy speciális köztisztasági illeték bevezetéséről azon szolgáltatások esetében, amelyek haszonélvezői Kovászna város szolgáltatói szerződés nélküli használói, valamint a speciális köztisztasági illeték megállapítására és gyakorlatba ültetésére vonatkozo szabályzat jóváhagyásáról. megnyít
5. Határozattervezet azon anyagi jellegű ösztönzők (ösztöndíjak) mértékének megállapításáról, amelyeket a megyei/megyeközti/regionális versenyeken díjazott tanulók számára utalnak ki. megnyít
6. Határozattervezet a helyi tanácsosok fogadóóráinak megállapításáról a 2016—2020-as mandátum idején. megnyít
7. Határozattervezet a Helyi Tanács képviselőinek kijelöléséről a Kovászna városi egyetem előtti oktatás igazgatói/aligazgatói versenyvizsga-bizottságaiba. megnyít
9. Határozattervezet a Kovászna város köztulajdonában álló, a kovásznai Dr. Benedek Géza Szív- és Érrendszeri Rehabilitáció Kórház külső épületében, a Kovásznai Városi Kórházban található helyiségek bérbe adásáról orvosi rendelőkként. megnyít
Augusztus11-i rendkívüli ülés
1. Határozattervezet a 2016. évi Kovásznai Városnapokhoz kapcsolódó vásár szervezéséhez szükséges egyes intézkedések megállapításáról. megnyít
2. Határozattervezet egy OPEL MOVANO márkájú kisbusz ingyenes átadásáról a Kőrösi Csoma Sándor Líceum tulajdonába. megnyít
3. Határozattervezet a Csikos Tibor-Zoltán úr felmondása nyomán bekövetkezett helyi képviselői mandátuma megszűnésének megállapításáról. megnyít
4. Határozattervezet egy helyi önkormányzati képviselői hely igazolásáról az RMDSZ pótlistájáról - Imre Csaba Lóránd úr megnyít
Július 28-i soros ülés
1. Határozattervezet a Szerzeteskolostor Együttes Térségi Városrendezési Tervének jóváhagyásáról. megnyít
2. Határozattervezet két, Horgász térségi terület haszonbérleti szerződésének felbontásáról. megnyít
3. Határozattervezet a Helyi Tanács képviselőinek kijelöléséről az egyetem előtti oktatás I—III. Sz. Pénzügyi Központjai vezetőtanácsaiba. megnyít
4. Határozattervezet a Helyi Tanács képviselőinek kijelöléséről a Kovászna város oktatási intézményei minőségbiztosító bizottságaiba. megnyít
5. Határozattervezet a Kovásznai Művelődési Ház Czilli Balázs úr általi új menedzseri projektje leadásának megszervezéséről. megnyít
6. Határozattervezet a 2010/57. sz. helyi tanácshatározat és a Tiszta udvar, rendes ház verseny szervezésének és lebonyolításának módosításáról. megnyít
7. Határozattervezet a Kovászna város közvagyonához tartozó területek feltörési engedély-kibocsátására és a közlekedési hálózat visszaállítási feltételeire vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról. megnyít
8. Határozattervezet a POS Környezetvédelmi pályázat nyomán a város tulajdonába került egyes javak közvagyonleltári bejegyzésének jóváhagyásáról. megnyít
9. Határozattervezet a polgármester szakapparátusa tisztségjegyzéke módosításának jóváhagyásáról. megnyít
10. Határozattervezet a város törvényes képviselőjének kijelöléséről a Pro Holland Kórház Egyesületbe. megnyít
11. Határozattervezet Határozattervezet a város törvényes képviselőjének kijelöléséről a Kovászna Megyei Gazdasági és Területfejlesztési Egyesületbe. megnyít
12. Határozattervezet a város törvényes képviselőjének kijelöléséről a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületbe. megnyít
13. Határozattervezet a város törvényes képviselőjének kijelöléséről az Orbai Kistérségi Fejlesztési Egyesületbe. megnyít
14. Határozattervezet egy szolgálati lakás kiutalásáról. megnyít
15. Határozattervezet a Közrendészeti Bizottság kinevezéséről Kovászna város szintjén. megnyít
16. Határozattervezet Kovászna város törvényes képviselőjének megbízásáról a Progressio Helyi Akciócsoporttal való kapcsolattartásra és a Progressio Helyi Akciócsoport statuáris gyűlésein való részvételre. megnyít
Május 12-ői rendkívüli ülés
1. Határozattervezet a POR 2014—2020-as időszakához tartozó európai források lehívásához szükséges egyes pályázati témák jóváhagyásáról a dokumentáció előkészítése érdekében. megnyít
Április 21-i soros ülés
1. Határozattervezet a 2016/5. sz., a Kovászna megyei hulladékok raktározási, kezelési és áthelyezési szolgáltatásai Szabályzatának, illetve a nagyborosnyói Integrált Hulladék Menedzsment Központ (IHMK) és a kézdivásárhelyi Áthelyező Állomás (ÁÁ) működtetési szolgáltatásai átruházásának Odaítélési Dokumentációjának jóváhagyásáról szóló helyi tanácshatározat kiegészítéséről. megnyít
2. Határozattervezet a hulladékkezelési közszolgáltatás díjának módosításáról. megnyít
3. Határozattervezet a Művelődési Ház éves és végleges értékelésének lebonyolításáról. megnyít
4. Határozattervezet a Szociális Igazgatóságon belül működő Napközi Információs és Tanácsadói Központ létrehozásáról. megnyít
Április 19-i rendkívüli ülés
1. Határozattervezet a Kovászna város helyi költségvetéséből biztosított, a helyi érdekeltségű nonprofit tevékenységek 2016. évi vissza nem térítendő támogatásához kapcsolódó támogatások elfogadásáról az alábbi pályázati területeken: művelődési, oktatási és a vallási felekezetek támogatása. megnyít
Április 11-i rendkívüli ülés
1. Határozattervezet az urbanisztikai és műszaki-gazdasági tanulmányok, valamint a POR 2014—2020-as időszakához tartozó európai források lehívásához szükséges tervek és pályázatok megrendelésének jóváhagyásáról a város Fejlesztési stratégiája alapján. megnyít
Március 31-i soros ülés
1. Határozattervezet egy szolgálati lakás kiutalásáról, a Szívkórház külső egy7sége, a Városi Kórház munkatársa, dr. Németh Mária számára. megnyít
2. Határozattervezet a heti piachoz tartozó egyes területek egyesítési javaslatának jóváhagyásáról. megnyít
2015
Október 7-i rendkívüli ülés
1. Határozattervezet a város 2015. évi költségvetésének kiigazításáról. megnyít
Szeptember 29-i rendkívüli ülés
1. Határozattervezet a város 2015. évi költségvetésének kiigazításáról. megnyít
Szeptember 10-i rendkívüli ülés
1. Határozattervezet a város 2015. évi költségvetésének kiigazításáról. megnyít
2. Határozattervezet 32.500 lej kiutalásáról a Mihai Eminescu utca bal oldalán lévő vízelosztó-vezeték kialakítására vonatkozó műszaki dokumentáció megrendeléséről és elkészítéséről. megnyít
Augusztus 27-i soros ülés
4. Határozattervezet Bagoly Zsolt-Lajos úr megbízásáról arra vonatkozóan, hogy hagyja jóvá a Regionális Szolgáltató általi, 2.680.995 euró értékű társfinanszírozást. megnyít
5. Határozattervezet Bagoly Zsolt-Lajos úrnak speciális felhatalmazásáról arra vonatkozóan, hogy jóváhagyja a Regionális Szolgáltató és a Louis Berger Kft. konzultáns cég közti munkafelügyeleti szerződés meghosszabbításának és értékének kiegészítését. megnyít
Július 28-i soros ülés
1. Határozattervezet a Kovászna városi sportcsarnok Iordan Popica nevével való ellátásáról. megnyít
2. Határozattervezet a Kovászna Városi Művelődési Központ Ignácz Rózsa nevével való ellátásáról. megnyít
3. Határozattervezet egyes, a Mihai Eminescu és Petőfi Sándor utcákban lévő területek bevételéről a város magánvagyonleltárába. megnyít
5. Határozattervezet a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület Alapító okirata és Alapszabályzata módosításáról és kiegészítéséről. megnyít
Május 28-i soros ülés
2. Határozattervezet a 2014. évi költségvetés-végrehajtás elfogadásáról . megnyít
3. Határozattervezet a 2015. évi I. negyedév költségvetés-végrehajtásáról. megnyít
4. Határozattervezet Kovászna város 2015. évi helyi költségvetésének kiigazításáról. megnyít
5. Határozattervezet a 2015. évi szociális szolgáltatásokhoz köthető éves tevékenységi terv jóváhagyásáról. megnyít
7. Határozattervezet a GOS-TRANS COM KFT. 2014. évre vonatkozó könyvelési mérlegének és a nyereségi és veszteségi számadásának jóváhagyásáról, valamint a nettó nyereség felhasználásáról . megnyít
9. Határozattervezet Avram Iancu mellszobra felállításának elfogadásáról az Avram Iancu Általános Iskola udvarán (a Mihai Eminescu utca 15. sz. alatt). megnyít
10. Határozattervezet a Mihai Eminescu utca 1. sz. alatti, a Kovászna-Vajnafalvi Ortodox Egyházközségnek kiutalt terület jogi helyzetének rendezéséről. megnyít
11. Határozattervezet a Kovászna város által oktatási tevékenységekért adományozott kiválósági-díj kiosztásáról négy tanuló számára. megnyít
Február 12-i soros ülés
1. Határozattervezet Kovászna város 2015. évi megerősített helyi költségvetésének elfogadásáról. megnyít
Január 29-i soros ülés
1. Határozattervezet a helyi adók és illetékek mértékének megállapításáról a 2015. évre. megnyít
2. Határozattervezet Kovászna város társulásának elfogadásáról alapítói minőségben a Pro Holland Kórház Egyesület létrehozásában és egy képviselő kijelöléséről ez ügyben. megnyít
3. Határozattervezet két, egyenként 6 m2-es reklámpannó elkészítésének jóváhagyásáról. megnyít
6. Határozattervezet a Kovászna város területén lebonyolított hulladékgazdálkodási szolgáltatás közép- és hosszú távú fejlesztési és működési helyi stratégiája jóváhagyásáról. megnyít
7. Határozattervezet a törvény által előírt minimális jövetelemet biztosító helyi érdekeltségű munkálatok akciótervének elfogadásáról a 2015. évre. megnyít
2014
Október 15-i rendkívüli ülés
1. Határozattervezet Kovászna város 2014. évi költségvetésének kiigazításáról. megnyít
2. Határozattervezet a 2013/44. sz., egy 3.300.000 lejes belső banki hitel felvételéhez és egy 4.000.000 lejes hitelvonalhoz kapcsolódó leíró dokumentáció jóváhagyásáról és az ajánlatértékelőbizottság tagjainak kijelöléséről a Kovászna balneoklimatikus település infrastruktúrájának helyreállítása beruházáshoz szóló helyi tanácshatározat módosításáról. megnyít
Szeptember 30-i rendkívüli ülés
1. Határozattervezet a Hegyi menedékház – közélelmezési egység beruházás megvalósíthatósági tanulmányának és általános költségbecslésének jóváhagyásáról. megnyít
2. Határozattervezet a Kőrösi Csoma Sándor Líceum épületének bővítése beruházás műszaki előírásainak és az általános költség-előirányzás módosításának jóváhagyásáról. megnyít
3. Határozattervezet Kovászna város 2014. évi általános konszolidált helyi költségvetésének kiigazításáról. megnyít
5. Határozattervezet a 2013/111. sz. helyi tanácshatározat módosításáról, melynek tárgya a Helyi Tanács képviselőinek kijelölése az 1. Sz. Pénzügyi Központ – a Kőrösi Csoma Sándor Líceum, illetve a 2. Sz. Pénzügyi Központ – az Avram Iancu Általános Iskola vezetőtanácsába. megnyít
Augusztus 28-i soros ülés
2. Határozattervezet a 2014. évi II. negyedév költségvetés-végrehajtásának elfogadásáról. megnyít
3. Határozattervezet a 2013/145. sz., a beruházások és munkahelyteremtések ösztönzését szolgáló csekély összegű (de minimis) támogatások rendszerének jóváhagyásáról szóló helyi tanácshatározat módosításáról az Európai Bizottság 2013/1407. sz. Szabályzata fényében. megnyít
5. Határozattervezet faanyag nyilvános árverásen való értékesítéséről. megnyít
6. Határozattervezet a 2014/55. sz. helyi tanácshatározat visszavonásáról törvénytelenségre hivatkozva, melynek tárgya Kovászna város képviselőjének megbízása az AQUACOV Közösségfejlesztési Egyesület Részvényesi Közgyűlésébe annak érdekében, hogy jóváhagyja a Közüzemek Rt. közszolgáltató ivóvíz és csatornázási díjának módosítását. megnyít
7. Határozattervezet a 2011/26. sz. helyi tanácshatározat mellékletének módosításáról, melynek tárgya egyes erdei utak átvétele állami közvagyonból városi közvagyonba. megnyít
8. Határozattervezet az ÁLLATTENYÉSZÉSI FARM Területi Városrendészeti Terv (PUZ) jóváhagyásáról. Haszonélvezők: Costea Gheorghe Iulian és Costea Iuliana. megnyít
9. Határozattervezet a LŐRINCZ ZSIGMOND SÍPÁLYA a Kovászna megyei Kovászna városban Területi Városrendészeti Terv (PUZ) jóváhagyásáról. Haszonélvező: KOVÁSZNA VÁROS. megnyít
10. Határozattervezet a heti piac területi leválasztására vonatkozó javaslat jóváhagyásáról. megnyít
11. Határozattervezet a 2014/9. sz., a Gos-Trans-Com Kft. költségvetését jóváhagyó helyi tanácshatározat 5. sz. mellékletének (beruházási program) módosításáról. megnyít
Július 15-i soros ülés
1. Határozattervezet Somodi Attila helyi képviselő úr mandátuma lemondás általi megszűnésének megállapításáról. megnyít
2. Határozattervezet Kádár Melinda asszony, az RMDSZ listáján szereplő póttag helyi képviselői tisztségének igazolásáról. megnyít
3. Határozattervezet a helyi költségvetés kiigazításáról. megnyít
4. Határozattervezet Kőrősi Csoma Sándor mellszobrának felállításáról a Kőrösi Csoma Sándor Líceum udvarán. megnyít
5. Határozattervezet a 2014/20. sz., a napszámosok alkalmazásáról a 2014. évben szóló helyi tanácshatározat módosításáról. megnyít
6. Határozattervezet a Művelődési Ház menedzsere 2013. évi értékelésének jóváhagyásáról. megnyít
7. Határozattervezet egyes eljárások megállapításáról a Kovásznai Városnapok 2014 vásár megszervezése érdekében. megnyít
8. Határozattervezet egy helyi képviselő megbízásáról a Dr. Benedek Géza Szívkórház vezetőtanácsába. megnyít
Június 12-i soros ülés
2. Határozattervezet az Olteanu Elena asszony által bérelt terület nyilvános versenytárgyalás nélküli értékesítésének jóváhagyásáról. megnyít
3. Határozattervezet a Fortuna Forex Kft. által haszonbérbe vett terület nyilvános versenytárgyalás nélküli értékesítésének jóváhagyásáról. megnyít
4. Határozattervezet a Linka Tranzit Kft., a Kovászna város területén lebonyolított helyi személyszállítási menetrend módosítására vonatkozó kérésének részleges jóváhagyásáról. megnyít
Május 22-i soros ülés
1. Határozattervezet a 2013. évi költségvetés-végrehajtás jóváhagyásáról . megnyít
2. Határozattervezet a Gos-Trans Com Kft. 2013. évre vonatkozó könyvelési mérlegének és a nyereség és veszteségi számadásának, valamint a nettó profit felhasználási módjának jóváhagyásáról. megnyít
4. Határozattervezet az Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszert (CMID) és a Kézdivásárhelyi Átrakóállomást(ST) érintő szolgáltatás-átadásra vonatkozó célszerűségi tanulmány jóváhagyásáról. megnyít
6. Határozattervezet Kovászna Város Helyi Tanácsa részvételének jóváhagyásáról a vidéki művelődési házak helyreállítása és korszerűsítése megyei programban. megnyít
7. Határozattervezet a 2014. évi szociális szolgáltatásokhoz köthető éves tevékenységi terv jóváhagyásáról. megnyít
8. Határozattervezet a 2013—2014-es tanévre vonatkozó iskolai ösztöndíjak számának és értékének elfogadásáról. megnyít
9. Határozattervezet a 2014. évi Kiválósági-díj kiosztásának jóváhagyásáról. megnyít
10. Határozattervezet Kovászna város csatlakozásának jóváhagyásáról a Turisztikai Települések Egyesületébe, illetve a tagsági díj befizetéséről. megnyít
Április 24-i soros ülés
1. Határozattervezet Kovászna város helyi költségvetésének kiigazításáról. megnyít
3. Határozattervezet Bagoly Zsolt Lajos úr, Kovászna város részvényesi képviselőjének speciális megbízásáról a Közművek Rt. 2014. április 25-i Részvényesi Közgyűlésén való részvételére vonatkozóan . megnyít
4. Határozattervezet a 2007/7014. számú, a Kovászna városi köztisztaság-ellátási közszolgáltatások átadását rögzítő szerződéshez járuló kiegészítő okirat jóváhagyásáról. megnyít
5. Határozattervezet az Orbán Balázs Általános Iskola ingatlan-nyilvántartásba vételének és Kovászna város az épület fölötti közösségi tulajdonjogának jóváhagyásáról. megnyít
Március 27-i soros ülés
4. Határozattervezet a 2014. évre kiírt sport pályázatok finanszírozásának elfogadásáról. megnyít
5. Határozattervezet a 2014. évre kiírt ifjúsági pályázatok finanszírozásának elfogadásáról. megnyít
7. Határozattervezet a napszámosok alkalmazásának elfogadásáról 2014-ben is. megnyít
Február 20-i rendkívüli ülés
1. Határozattervezet az Erzsébet utca 24. szám alatti terület felértékelési jelentésének tudomásul vételéről, illetve a terület megvásárlásának jóváhagyásáról.
 megnyít 
2. Határozattervezet az ifjúsági pályázatok leadási határideje módosításának jóváhagyásáról.
 megnyít 
Január 23-i soros ülés
1. Határozattervezet egy szakértői felértékelés megrendeléséről a Vasiliu családnak visszajuttatott területre vonatkozóan, ennek megvásárlása érdekében
 megnyít 
2. Határozattervezet a Mihai Eminescu utca 225. szám alatti, az ODISEEA büféhez tartozó terület értékesítésének jóváhagyásáról nyilvános versenytárgyalás nélkül.
 megnyít 
3. Határozattervezet a Ştefan cel Mare utca 37/D szám alatti garázs- és melléképülethez tartozó terület értékesítésének jóváhagyásáról nyilvános versenytárgyalás nélkül.
 megnyít 
4. Határozattervezet a törvény által előírt minimális jövedelemet biztosító helyi érdekeltségű munkálatok akciótervének elfogadásáról a 2014. évre.
 megnyít 
5. Határozattervezet a város képviselőjének felhatalmazásáról a sepsiszentgyörgyi KÖZMŰVEK RT. részvényesi közgyűlésén való részvételére vonatkozóan
 megnyít 
2013
December 17-i soros ülés
2.Határozattervezet a 2014. évre vonatkozó helyi adó- és illetékek jóváhagyásáról.
 megnyít 
4.Határozattervezet a helyi költségvetés kiigazításáról.
 megnyít 
5.Határozattervezet a IV. évnegyedi költségvetés-végrehajtás jóváhagyásáról 2013. december 1-ig.
 megnyít 
6.Határozattervezet a köztisztasági szolgáltatáshoz kapcsolódó illeték megemeléséről
 megnyít 
9.Határozattervezet a Kovásznai Erdészeti Hivatallal, erdészeti szolgáltatásokat szabályozó szerződéskötés jóváhagyásáról
 megnyít 
November 28-i soros ülés
1. Határozattervezet az általános költségvetés kiigazításáról
 megnyít 
2. Határozattervezet a város magántulajdonában álló Egyesülés terem átadásáról a Művelődési Ház vagyongondnokságába
 megnyít 
3. Határozattervezet a Városi Művelődési Ház 2013. évi menedzsment-felmérésének megszervezéséről és lebonyolításáról
 megnyít 
4. Határozattervezet a Helyi Tanács képviselőjének kijelöléséről a kovásznai 1. Sz. Napközi Otthon vezetőtanácsába.
 megnyít 
5. Határozattervezet Kovászna város 2014. évi tagsági díjának elfogadásáról a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodás Rendszer Közösségfejlesztő Egyesület anyagi alapjába
 megnyít 
Október 30-i soros ülés
3. Határozattervezet az általános költségvetés kiigazításáról
 megnyít 
5. Határozattervezet a GOS-TRANS-COM Kft. alaptőke-növelésének jóváhagyásáról.
 megnyít 
6. Határozattervezet a villanyáram termeléshez szükséges napelemes park és a fogyasztói áramhálózatra való csatlakozás Területi Városrendészeti Tervének elfogadásáról. Haszonélvező: Pohl Eikő.
 megnyít 
7. Határozattervezet a Mihai Eminescu utca 156/A szám alatt található lakóházhoz tartozó terület nyilvános árverés nélküli értékesítésének jóváhagyásáról
 megnyít 
8. Határozattervezet a város külterületén található csomakőrösi Királydombon építendő lakóházak Területi Városrendészeti Tervének elfogadásáról.
 megnyít 
10. Határozattervezet a gyermekjogvédelmi feladatkörökkel rendelkező közösségi konzultatív bizottság újjászervezéséről
 megnyít 
11. Határozattervezet saját szükségletű erdőgazdálkodási szolgáltatások és 5 km-es távolságra vonatkozó szállítási szolgáltatás igénybe vételéről
 megnyít 

 megnyít 
Szeptember 24-i soros ülés
1. Az egyetem előtti oktatási intézmények pénzügyi központjainak tájékoztatása az oktatási intézmények előkészítésének módozatairól a 2013—2014-es tanévben; problémák, pénzügyi szükségletek a 2014. költségvetési évre
 megnyít 
2. Határozattervezet az általános helyi költségvetésének kiigazításának elfogadásáról
 megnyít 
3. Határozattervezet az orvosi rendelők új bérleti jogdíjának megállapításáról
 megnyít 
4. Határozattervezet a csomakőrösi ravatalozóház elkészüléséhez szükséges területcsere jóváhagyásáról
 megnyít 
6. Határozattervezet A nyomásemelő állomás és a hideg ivóvízhálózat kiterjesztése Horgász üdülőtelepen beruházás műszaki tervének, általános költség-előirányzásának és finanszírozásának jóváhagyásáról
 megnyít 
7. Határozattervezet a Kovászna város területén található járművek bejegyeztetésére, nyilvántartására és törlésére vonatkozó szabályzat elfogadásáról, azon járművek esetében, amelyeket nem szükséges rendszámmal ellátni
 megnyít 
8. Határozattervezet a Helyi Tanács képviselőjének kijelöléséről a kovásznai Benedek Géza Szívés Érrendszeri Rehabilitációs Kórház vezetőtanácsába
 megnyít 
10. Határozattervezet az Ady Endre 1. sz., 1-es tömbház, 11-es lakrész alatti lakás kiutalásáról
 megnyít 
11. Különfélék
 megnyít 
12. Határozattervezet a Helyi Tanács képviselőinek kijelöléséről az 1. Sz. Pénzügyi Központ - a Kőrösi Csoma Sándor Elméleti Líceum vezetőtanácsába
 megnyít 
13. Határozattervezet a 2013. 08. 29./95. sz. helyi tanácshatározat visszavonásáról, melynek témája a csomakőrösi vendégházhoz tartozó terület bérbe adása az új tulajdonosok, az Apostol Andrei és a Răuţă Silvia családok számára
 megnyít 

Határozattervezet a 2013. évi költségvetés első félévi végrehajtásának elfogadásáról
 megnyít 
Határozattervezet Kovászna város 2013. évi általános költségvetésének kiigazításáról
 megnyít 
Határozattervezet a Hankó—Horgász-völgyben kialakítandó turisztikai útvonalakhoz kapcsolódó munkálatok tervének elfogadásáról
 megnyít 
Határozattervezet a 2013/19. számú helyi tanácshatározat módosításáról
 megnyít 
Határozattervezet Területi Városrendészeti Terv (PUZ) elfogadásáról vendégház és üdülőházikók építése céljából a városon kívüli, kommandói üdülőhelyen (Lakóca utca sz. n.) . Haszonélvező: Nikos Impex Kft., Oltean Gheorghe és neje
 megnyít 
Határozattervezet a csomakőrösi vendégházhoz tartozó terület bérbe adásáról az új tulajdonosok, az Apostol Andrei és a Răuţă Silvia családok számára
 megnyít 
Határozattervezet Gazdáné Olosz Ella mellszobrának felállításáról Kovászna város parkjában
 megnyít 
Határozattervezet a szolgalmi jog jóváhagyásáról a Distrigaz Déli Hálózatok Kft. és a GDF Suez Energy Románia Rt. számára a TTS (Transport Trade Service) Rt. által haszonbérbe vett területeken
 megnyít 
Határozattervezet a Kovászna város területén lebonyolított közszállítási szolgáltatáshoz kapcsolódó új vonal bevezetésének jóváhagyásáról, az útvonalról és az ehhez kapcsolódó menetrendről
 megnyít 
Határozattervezet a 2012/126. sz., a törvény által megengedett jogi képviselet szolgáltatásának igénybe vételéről szóló és a Conforest Rt. által kezdeményezett peres üggyel kapcsolatos jogi álláspont megfogalmazását szabályozó helyi tanácshatározat kiegészítéséről
 megnyít 
Határozattervezet egy szolgálati lakás kiutalásáról dr. Andra-Lavinia Drăgoiu kisasszony számára
 megnyít 
Határozattervezegt Kovászna város részes társulásának jóváhagyásáról a Sonnetech KFT.-vel és Pohl Enikő asszonnyal egy fotovoltaikus park létrehozásának és működtetésének érdekében
 megnyít 
Határozattervezet a KOVÁSZNA MEGYE TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET Alapító okiratának és Alapszabályzatának módosításáról
 megnyít 
Határozattervezet a 2013. évi Kovásznai Városnapokhoz kapcsolódó vásár szervezéséhez szükséges egyes intézkedések megállapításáról
 megnyít 
Határozattervezet a Kovászna—Kommandó 14. sz. községi út bekebelezésének és Kovászna város köztulajdonába vételének jóváhagyásáról
 megnyít 
Határozattervezet a csökkentett komplexitású közbeszerzési szerződés-kibocsátási értékelő bizottság kinevezéséről
 megnyít 
Határozattervezet a 2013/2. sz. helyi tanácshatározat 5. sz. melléklete alapján igényelt épületadókedvezményre vonatkozó kéréseket elbíráló szakbizottság kinevezéséről
 megnyít 
Határozattervezet a 2012/96. sz., a Barátság sétányon található ingatlan nyilvános árverésen való értékesítését szabályozó, valamint a 2012/95. sz., a Ştefan cel Mare utca 22 bis sz. alatt található ingatlan nyilvános árverésen történő értékesítéséről szóló helyi tanácshatározatok módosításáról és kiegészítéséről
 megnyít 
Határozattervezet az Orbai Kistérségi Fejlesztési Egyesület alapító okirata és alapszabályzata frissítésének jóváhagyásáról
 megnyít 
Határozattervezet a KOVÁSZNA VÁROSI LAKÓÖVEZET Területi Városrendészeti Terv elfogadásáról
 megnyít 
Határozattervezet a NAPELEMES KÖZPONT (Fotovoltaikus park) a Kovászna megyei Kovászna város Csomakőrös falujában Területi Városrendészeti Terv elfogadásáról
 megnyít 
Határozattervezetek a 2013. március 28-i tanácsülés napirendjén.
 megnyít 
Határozattervezet jogi képviselet szolgáltatásának igénybe vételéről a törvény adta lehetőségek alapján.
 megnyít 
Határozattervezet a Helyi Tanács képviselőjének kijelöléséről a III. Sz. Pénzügyi Központ, a kovásznai 1. Sz. Napközi Otthon vezetőtanácsába.
 megnyít 
Határozattervezet faanyag eladásához kapcsolódó nyilvános versenytárgyalás megszervezéséről az Ölves és a Halom erdőrészeken.
 megnyít 
Határozattervezet víztisztító állomás korszerűsítése és a háztartási csatornahálózat bővítése Kovászna városban beruházáshoz kapcsolódó többletmunkák átvételi bizottságának kinevezéséről
 megnyít 
Határozattervezet a helyi közszállítási szolgáltatás és a hozzá tartozó infrastruktúra haszonbérbe adási szerződéskötésének jóváhagyásáról a CIPTADA Kft.-vel.
 megnyít 
Határozattervezet a Város Művelődési Háza menedzseri pályázati versenyvizsgájához kapcsolódó Szervezési és lebonyolítási szabályzat, a pályázati feltételek, cél-meghatározási leírások, szakirodalom, valamint a vizsga- és fellebbezési bizottság jóváhagyásáról.
 megnyít 
Határozattervezet a Mihai Eminescu utca 98. szám alatti, felújított, egykori hőközpont átadásáról a Művelődési Ház gondnokságába.
 megnyít 
Határozattervezet a Dózsa György utca 6. szám alatt található épület Sind Romania Kft. tulajdonaként való bejegyzésének jóváhagyásáról.
 megnyít 
Határozattervezet Területi Városrendészeti Terv (PUZ) elfogadásáról. Haszonélvezők: Solomon Ioan, Solomon Maria és mások.
 megnyít 
Határozattervezet a Mihai Eminescu utca 3. szám alatt található terület ingyenes használatba adásáról a kovásznai ortodox egyházközség részére, mely területen jelenleg az ortodox templom áll.
 megnyít 
Határozattervezet a Gábor Áron utca 10. szám alatt található ingatlan, egykori Közpénzügyi Hivatal bérleti tárgyalása alkalmából szervezett versenytárgyaláson való részvétel jóváhagyásáról.
 megnyít 
Határozattervezet a Gábor Áron utca 10. szám alatt található ingatlan államiból városi köztulajdonba való átírási kérelmének jóváhagyásáról.
 megnyít 
Határozattervezet a 2012. évi III. negyedév költségvetés-végrehajtásáról.
 megnyít 
Határozattervezet a helyi költségvetés kiigazításáról.
 megnyít 
Határozattervezet a Ştefan cel Mare utca 22/b. szám alatti volt hőközpont elárverezéséről.
 megnyít 
Határozattervezet a Barátság sétányban levő volt hőközpont elárverezéséről.
 megnyít 
Határozattervezet a helyi költségvetés kiigazításáról.
  megnyít  
Határozattervezet a 2012. évi költségvetés félévi végrehajtásáról.
 megnyít 
Határozattervezet a városi köztemető jogi helyzetének tisztázásáról.
 megnyít 
Határozat tervezet a pilisi menedékház nyilvános árverésen való bérbeadásáról.
 megnyít 
Határozattervezet a PRO URBE-dijban részesülendő személyek megnevezéséről.
 megnyít 
Határozattervezet a Kovászna Napok vásárának megszervezésére vonatkozó intézkedésekről.
 megnyít 
Határozattervezet a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat nyerteseinek díjazásához szükséges összeg jóváhagyásáról.
 megnyít 
Határozattervezet a Művelődési Központ épületének a Városi Művelődési Ház kezelésébe való átadásáról.
 megnyít 
Határozattervezet területfelosztás jóváhagyásáról telekkönyveztetés végett.
 megnyít 
Határozattervezet a szennyvíztisztító állomás korszerűsítését és a csatornahálózat kibővítését célzó beruházás költségelőirányzatának aktualizálásáról.
 megnyít 
Határozattervezet egy 5. 000. 000 lejes kölcsön felvételéről.
 megnyít 
Határozattervezet faanyag eladására vonatkozó nyilvános árverés megszervezéséről.
 megnyít 
Határozattervezet 1. négyzetméter terület ingyenes használatba adásáról a S.C. GDF SUEZ Energy România gázszolgáltató társaságnak.
 megnyít 
Határozattervezet a telekkönyvben 26685 - 26684 számmal bejegyzett parcellák felvételéről a város magántulajdonának leltárába.
 megnyít 
Határozattervezet a Helyi Tanács napszámosok alkalmazására vonatkozó 2012/55-ős határozatának módosításáról.
 megnyít 
Határozattervezet a „Családi és kulturális értékek” támogatására vonatkozó 2012/63-as tanácsi határozat módosításáról.
 megnyít 
Határozattervezet a megyei vízszolgáltató részvénytársaság alapító okiratába bejegyzett módosítások és kiegészítések jóváhagyásáról.
 megnyít 
Határozattervezet Bagoly Zsolt Lajos felhatalmazásáról a 2012. július 16-i részvényesek közgyűlésén való részvételére.
 megnyít 
Határozattervezet a Gos-Trans-Com városgazdálkodási kft. 2012. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
 megnyít 
Határozattervezet a Horgász völgyi víz- és csatornahálózat kibővítésére vonatkozó megvalósíthatósági előtanulmány jóváhagyásáról.
 megnyít 
Határozattervezet faanyag eladására vonatkozó nyilvános árverés megszervezéséről.
 megnyít 
Határozattervezet a Gábor Áron utcai kincstári épület állami köztulajdonból városi köztulajdonba való átírásáról.
 megnyít 
Hátározattervezet a folyóvízek mezőgadálkodásból származó nitrátokkal való szennyezésének megakadályozására vonatkozó helyi cselekvési terv elfogadásáról.
 megnyít 
Határozattervezet a város magántulajdonában levő legelők nyilvános árverésen való bérbeadásáról.
 megnyít 
Határozattervezet a városmenedzseri állás hatásköreiről.
 megnyít 
Határozattervezet a családi és kulturális értékek támogatásáról.
 megnyít 
Határozattervezet a piknik-helyek kialakításáról.
 megnyít 
Határozattervezet az iskolahálózat megszervezésére vonatkozó 2011/145-ös tanácsi határozat módosításáról
 megnyít 
Határozattervezet a 2012. évi költségvetés félévi végrehajtásáról.
 megnyít 
Határozattervezet a „Viitorul”, „Duo” és „Patru brazi” lakótársulásokhoz tartozó tömbházak hőszigetelésére vonatkozó műszaki terv, költségelőirányzat és feladatfüzet jóváhagyásáról.
 megnyít 
Határozattervezet három parkoló kialakításáról a város központjában.
 megnyít 
Határozattervezet a moduláris fabódék bérbeadására vonatkozó feladatfüzet módosításáról és kiegészítéséről
 megnyít 
Határozattervezet a Gos-Trans Com városgazdálkodási vállalat 2011. évi számviteli mérlegének elfogadásáról.
 megnyít 
Határozattervezet a polgármesteri kabinet szervezeti felépítésének és tisztségleírások módosításáról.
 megnyít 
Határozattervezet napszámosok alkalmazásáról zöldövezetek gondozására.
 megnyít 
Határozattervezet a 2009/161. számú, a Kovászna Város Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó, a gazdátlan kutyákkal foglalkozó szolgálat létrehozására vonatkozó helyi tanácshatározat módosításáról.
 megnyít 
Határozattervezet a városi „ÉRDEMDÍJ” odaítéléséről kiválí tanulmányi eredményeket elérő diákoknak."
 mentés 
Határozattervezet a Kovásznai Kárpátok FC testépítő felszerelésekből álló adományának elfogadásáról.
 megnyít 
Határozattervezet a helyi költségvetés kiigazításáról.
 megnyít 
Határozattervezet a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról.
 megnyít 
Határozattervezet sportegyesületek és vallási felekezetek számára kiírt pályázatok 2012. évi pénzügyi támogatásáról.
 megnyít 
Határozattervezet a város magánvagyonát képező ingatlanok leltárba vételéről.
 megnyít 
Határozattervezet a helyi költségvetés kiigazításáról.
 megnyít 
Határozattervezet adókedvezmények elutasításáról a „S. C. Turism Covasna” részvénytársaságnak.
 megnyít 
Határozattervezet közbeszerzés kiírására erdőgazdálkodási szolgáltatások kivitelezésére.
 megnyít 
Határozattervezet a Szabadság utca javítására vonatkozó iratcsomó jóváhagyásáról.
 megnyít 
Határozattervezet a központi Bazár moduláris fabódéinak bérbeadására vonatkozó új feltételekről.
 megnyít 
Határozattervezet az épületek építészeti-hangulati értékemelését meghatározó beavatkozások szabályozására vonatkozóan.
 megnyít 
Határozattervezet a Horgász völgyben bérbe adott területek beírásáról a város belterületébe.
 megnyít 
Határozattervezet játszóterek felszereléséről a város óvodáiba.
 megnyít 
Határozattervezet a Nagy Baszkai vízvevő területének leválasztásáról a Gos-Trans-Com városgazdálkodási kft. tulajdonrészének telekkönyveztetése céljából.
 megnyít 
Határozattervezet a Városi Művelődési Ház menedzseri tisztségének betöltésére vonatkozó pályázat előírásairól.
 megnyít 
Határozattervezet a városi köztemető működésére vonatkozó szabályzatról.
 megnyít 
Indoklás helyiségek használatba adásáról a telekkönyvi hivatal és a vidéki rendőrség részére.
 megnyít 
Határozattervezet Bagoly Zsolt Lajos felhatalmazásáról a megyei vízszolgáltató részvénytársaság 2012. április 2-i részvényesi közgyűlésén való részvételéről.
 megnyít 
Határozattervezet területegyesítésről a Mesterek utcában.
 megnyít 
Határozattervezet 9 négyzetméter terület ingyenes használatba adásáról az országos vízgazdálkodási társaságnak.
 megnyít 
Határozattervezet a Gábor Áron utcai kincstári épület ingyenes átvételéről szóló 2011/157-es tanácsi határozat visszavonásáról.
 megnyít 
Határozattervezet területfelosztásról a Gos-Trans-Com tulajdonához tartozó Ştefan cel Mare utcai területre vonatkozóan.
 megnyít 
Határozattervezet a Szabadság utcai forgalmi korlátozás visszavonására vonatkozóan.
 megnyít 
Határozattervezet a Szabadság utca részleges javításának jóváhagyásáról a költségvetésben e célra előirányzott összegből.
 megnyít 
Határozattervezet bizottság kinevezéséről a „S. C. Turism Covasna” adókedvezményi kérelmének megoldására.
 megnyít 
Az élelmiszerpiac területéhez tartozó épület bérleti szerződésének módosítására vonatkozó polgármesteri indoklás.
 megnyít 
Határozattervezet a városi közszállítás bérbeadásáról és a személyszállításra vonatkozó működési szabályzatról.
 megnyít 
A szennyvízcsatorna-hálózat kibővítéséről szóló megvalósíthatósági tanulmány elfogadására vonatkozó polgármesteri indoklás.
 megnyít 
Polgármesteri indoklás a Horgász völgyében található egyes területek nyilvános árverésének megszervezésére és lebonyolítására kinevezett bizottság módosításáról.
 megnyít 
Határozattervezet a kisebb közbeszerzésekkel foglalkozó bizottság módosításáról.
 megnyít 


KOVÁSZNA POLGÁRMESTERI HIVATALA


525200 Kovászna

 Piliske utca 1. szám 

Kovászna Megye 

RomániaTelefon:

 

+40-267-340001     

+40-267-340880Fax:

 

+40-267-342679MUNKAIDŐ:


Hétfő - Péntek

8.00 - 16.00 óráig

Térképek

Csomakőrös
Vajnafalva

 


Látogatók:


eXTReMe Tracker 


Copyright © 2013.   Minden jog fenntartva                                                                                                                              Felhasználói feltételek       |    Impressum