Hirdetések


Anunţ privind ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi

Detalii aici:  , 


Anunţ privind identificarea locurilor de veci

Primăria Orașului Covasna

solicită cetățenilor care au cumpărat locuri de veci în cimitirul central al Orașului Covasna, al căror amplasament nu este delimitat prin semne de hotar vizibile, să se prezinte la Primăria orașului Covasna până la data de 31 martie 2019, cu documentul care atestă cumpărarea locului de veci, în vederea identificării amplasamentului, respectiv delimitării prin semne de hotar a parcelei.

În caz contrar, locul de veci se consideră necumpărat..

PRIMAR
GYERŐ JÓZSEF


Înștințare cu privire la depunerea dosarelor pentru acordarea Premiul de Excelență al orașului Covasna pentru elevii din anul terminal

Consiliul Local al oraşului Covasna

- având în vedere Hotărârea Consiliului Local 22/2010, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă elevii din anul terminal de la unitatea de învăţământ „Liceul Kőrösi Csoma Sándor”, că termenul pentru depunerea dosarelor pentru obţinerea „Premiul de Excelenţă al Oraşului Covasna” - este 15 aprilie 2019.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

 • copie BI/CI;
 • scrisoare de intenție;
 • C.V.;
 • adeverință pentru mediile anuale de la unitatea de învățământ unde își desfășoară activitatea;
 • copie după diplome (obținute la concursuri sau olimpiade);
 • copie după certificate de participare (la concursuri sau olimpiade);
 • recomandări din partea organizațiilor;
 • alte documente care atestă activitățile extrașcolare (membru trupă de teatru, cor, etc.).

 

Dosarele se depun la Primăria Oraşului Covasna, camera 6, secretariat.

PRIMAR,                                                                                         SECRETAR,
GYERŐ JÓZSEF                                                                                 VASILICA ENEA


Értesítés az adó- és illetékek törlesztésére vonatkozóan

Kovászna Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy:

- a Helyi Tanács 2017. évi 29. számú határozata alapján, Kovászna Város Polgármesteri Hivatalának, negyed évente, közzé kell tennie az önkormányzat weboldalán azon természetes és jogi személyek lajstromát, akik természetes személyek esetén 1000 lej, illetve jogi személyek esetén 3000 lej feletti helyi adó- és illeték hátralékkal szerepelnek a hivatal nyilvántartásában.

Kérjük az érintetteket törlesszék tartozásaikat. Az “Adósok névsorát” 2019. február 28. után teszünk közzé.

Gyerő József
polgármester


Anunţ privind unele modificări la acordarea ajutorului de încălzire

Primăria Oraşului Covasna vă anunță că:

- prin OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, s-a stabilit că începând cu luna ianuarie a anului 2019, pentru consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri s-a modificat limita de venit pentru accesarea acestei prestații sociale de la 615 lei/membru de familie la 750 lei/membru de familie. Persoanele interesate se vor adresa Directiei de Asistenta Sociala, cu sediul in incinta Casei orasenesti de cultura, str. 1 Decembrie 1918 nr.1, oras Covasna.

PRIMAR,                                                                                         SECRETAR,
GYERŐ JÓZSEF                                                                                 VASILICA ENEA


Anunţ privind ajutorul de încălzire

Primăria Oraşului Covasna vă aduce la cunoştinţă următoarele:

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către primărie, începând cu data de 15 octombrie 2018, la Biroul de Asistenţă socială din incinta casei oraşeneşti de cultură.
Dosarele de încălzire se depun începând cu data de 22 octombrie 2018, la Biroul de Asistenţă socială din incinta casei oraşeneşti de cultură
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada sezonului rece (01 noiembrie 2018 – 31 martie 2019) se acordă ajutoare pentru încălzirea locuinţei (energie electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri) consumatorilor cu venituri situate până la 615 lei/persoana. Titularul ajutorului este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere, titularul contractului de închiriere ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere.

PRIMAR,                                                                                         SECRETAR,
GYERŐ JÓZSEF                                                                                 VASILICA ENEA


Kovászna Város Önkormányzata és a Kovászna Városi Művelődési Ház köszönetét fejezi ki a 2018 évi Kovásznai Városnapok támogatóinak és partnereinek a szervezési munkában nyújtott segítségért

 

Támogatóink:

 1. HEINEKEN
 2. TRANSBUS CODREANU
 3. ZARAH MODEN
 4. DEPO
 5. PEPSI
 6. AMIGO
 7. TRIO IMPEX
 8. S.C. TRANSGAT - SORT S.R.L.
 9. S.C. PREST. SERVICII “CONI-TRANS” S.R.L.
 10. CONI TRANS EXPORTPACKAGING
 11. LINS WEINZIERL EXPORT PACKAGING
 12. AUTOLIV
 13. DUNAPACK
 14. FARMACIA CATENA GYÓGYSZERTÁR
 15. BANCA BRD BANK
 16. FURTUNA CONSTANTIN
 17. ALCOM
 18. CARP UMANITATEA
 19. COMAN GHEORGHE
 20. SC. EUROCOV SRL
 21. NIKOS IMPEX
 22. DEBRECZI LEVENTE
 23. DEBRECZI ELEMÉR
 24. SZÁSZ-VERES ATTILA
 25. S.A.MINISERVICE S.A.
 26. CSOMA GÉZA
 27. S.C. ARIX IMPEX S.R.L.
 28. ROINVEST
 29. ELEKES ENIKŐ
 30. BIROUL NOTARIAL PUBLIC DRILEA MIRELA NICOLETA
 31. MAGAZINUL SONAR ÜZLET
 32. MAGAZINUL BARBARA ÜZLET
 33. S.C. TURISM COVASNA S.A.
 34. HOTEL TTS SZÁLLÓ
 35. HOTEL CLERMONT SZÁLLÓ
 36. HOTEL MONTANA SZÁLLÓ
 37. ABIGEL IMPEX
 38. MAGAZINUL BERTIS ÜZLET
 39. FARMACIA VIPERA GYÓGYSZERTÁR
 40. OREX
 41. MAGAZINUL DONATA ÜZLET
 42. GÁL SZABOLCS
 43. BRUTĂRIA DIÓSZEGI PÉKSÉG
 44. BENCZE SINCLER LÓRÁND ERNŐ
 45. RÉTI MAGDOLNA
 46. SC VIKK-KATTY MÁTYÁS
 47. MAGAZINUL COROIU ÜZLET
 48. METALUBS
 49. HUSQVARNA
 50. GOSPODĂRIA COMUNALĂ S.A.SF. GHEORGHE
 51. COVALACT
 52. DR. GONDOS ISTVÁN
 53. DEMES BARNA
 54. SANDIL
 55. PENESCU IUSTIN
 56. CREȚU VLAD
 57. BOC LÓRÁND
 58. MAGAZINUL PC GURU ÜZLET
 59. ASOCIAȚIA GRIT EGYESÜLET
 60. TEGA RT.
 61. ELENIS INVESTMENTS
 62. ORKLA FOODS, ARDEALUL
 63. ORIFLAME
 64. BENDE KÁLMÁN
 65. DARVAS CSABA
 66. BARTHA ERNŐ
 67. MOB COMPANY
 68. RESTAURANTUL KEOPS
 69. RESTAURANTUL SEHEREZADE
 70. SZILVESZTER KFT.
 71. KOCSIS BÉLA
 72. KISS ATTILA
 73. DOMOKOS NORBERT
 74. BANCA RAIFFEISEN
 75. ASOCIAȚIA SZENTKERESZTY ALAPíTVÁNY
 76. S.C. SPERANZA S.R.L.
 77. VÉN BIRÓ S.R.L.
 78. MAGAZINUL PRAKTIK ÜZLET
 79. HOTEL DACIA SZÁLLÓ
 80. A&ALOAN IFN SRL – KÖZPONTI ZÁLOGHÁZ
 81. FLORĂRIA IULIA VIRÁGBOLT
 82. FLORĂRIA FITOFARMA VIRÁGBOLT
 83. HSV BROT
 84. LAZĂR MARIAN
 85. MAGAZINUL E&T ÜZLET
 86. 1001 ARTICOLE
 87. JAKAB CSABA
 88. S.C. CS&E Car Service S.R.L.
 89. MAGAZINUL „LA DOI PAȘI” ÜZLET
 90. KOPACZ LEVENTE
 91. VERES LÁSZLÓ
 92. FURTUNĂ IANCU
 93. MOLDOVAI ILONA
 94. BVB BIRO CONSTRUCT
 95. FERMA MĂNIȘCA
 96. GERGELY - KOVÁCS GYÖRGY
 97. JAKABOS IONUȚ
 98. NAGY JÁNOS
 99. LICEUL “KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
 100. ASOCIAȚI CULTURALĂ KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
 101. MARTINI KÁROL

Partnereink:

104. Kovászna Városi Művelődési Ház, Kovászna Város Önkormányzata, MCP Events, Székely Kosarasok Egyesülete, Román Csendőrség, Nemzeti Rendőrség, Helyi Rendőrség, Sport 4 All Egyesület, Kovásznai Sport Egyesület, Tündérvár Egyesület, Asimcov, Autocrono, Kovásznai Vöröskereszt, Kovásznai Közösségi Alapítvány, PopArtCov, A Hagyományos és Helyi Termékek Vásárának résztvevői, Domaházi János, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum Diákszínjátszó csoportja, Havadtőy Sándor Cserkészcsapat, FIKOSZ, HÁRIT

Médiapartnerek:

Pixels fom Piliske, Székely Hírmondó, Háromszék, Observatorul de Covasna, Friss FM, Profi Rádió


Apel de strângere de cărţi

UPDATE: 10. mai. 2018. - Lista cărților donate pentru orașul înfrățit Călărași, Republica Moldova poate fi accesată >>aici<<.

Unirea Basarabiei cu România sărbătorită an de an pe 27 martie are o semnificaţie cu sensibilităţi şi rezonanţe puternice în anul 2018, anul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.
Cu acest prilej Primăria oraşului Covasna a lansat un nou apel de strângere de cărţi pentru elevii şi studenţii din oraşul Călăraşi din Republica Moldova, oraş înfrăţit cu oraşul Covasna.

Acceptăm, de această dată, numai cărţi noi, având ca obiect:

 • evenimente, analize, prezentări, albume, personalităţi ale perioadei înfăptuirii Marii Uniri sau cărţi dedicate Centenarului Marii Uniri
 • volume ale poeţilor şi scriitorilor al căror ideal îl reprezintă unirea tuturor provinciilor româneşti
 • beletristică românească
 • albume dedicate pictorilor români
 • cărţi, albume cuprinzând descrieri ale tradiţiilor, obiceiurilor, meşteşugurilor, portului popular, muzeelor din România
 •  cărţi categoria istoria românilor

Donatorii pot dona şi sume de bani în contul Casei de Cultură a oraşului Covasna RO52 TREZ 25721 G 370100 XXXX deschis la Trezoreria Târgu Secuiesc, cu menţiunea "Cărţi pentru Călăraşi", bani din care se vor achiziţiona cărţi având ca obiect temele solicitate. 

Astfel, prin această acţiune a oraşului, cu sprijinul covăsnenilor, persoane fizice şi juridice, dorim să întreţinem flacăra aprinsă între cele dou oraşe înfrăţite.

Prin urmare, rugăm acele persoane (fizice şi juridice) care doresc să doneze cărţi noi sau sume de bani pentru achiziţionarea de cărţi noi, să respecte termenul de 27 martie 2018 şi tenatica solicitată.

Cărţile se depun la secretariatul Primăriei Covasna.

                PRIMAR                                                                                                     SECRETAR
             GYERŐ JÓZSEF                                                                                          VASILICA ENEA

Polgármesteri Hivatal

Opens internal link in current windowPolgármester

Alpolgármester

Jegyző

Szakirodák

Pénzügyi Igazgatóság

Társadalombiztosítási Igazgatóság

Anyakönyvi Hivatal

Városrendezési Iroda

Fogadóórák

• Polgármester - kedd 13.00 óra *
• Alpolgármester - csütörtök 11.00 óra
• Jegyző - szerda 11.00 óra

* Feliratkozni személyazonosségi igazolvánnyal lehet a polgármester tikáránál

Helyi Tanács

Szakbizottságok
Helyi Tanács összetétele
Határozatok
Jegyzőkönyvek
Határozattervezetek
Tevékenységi beszámolók
Működési szabályzat
Napirendek