COVASNA

site oficial

EXPUNERE DE MOTIVE

privind executia bugetara pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale promulgata de Decretul 895/2006 art.57 alineat 1, Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autoritatilor deliberative până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor

a) la venituri: prevederi bugetare iniţiale; prevederi bugetare definitive; încasări realizate;

b) la cheltuieli: credite bugetare iniţiale; credite bugetare definitive; plăţi efectuate.

Potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata si Ordinul 116/2014 privind Normele metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2013, organele de specialitate ale administratiei publice locale si institutiile publice subordinate au obligatia sa intocmeasca bilant contabil, cont de executie si anexe. Pe baza actelor normative si a hotararilor consiliului local al orasului Covasna, bugetul general al orasului Covasna, aprobat pe anul 2013 a fost executat potrivit contului de executie astfel:

I.

BUGET LOCAL

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE

-lei-

Nr.

crt.

Indicatori

Prevederi bugetare initiale

Prevederi anuale definitive

Realizari efective

%

1.

Venituri totale – din care:

13.413.800

14.274.500

14.130.443

98,99

a)

Venituri fiscale din care

13.404.380

14.300.880

14.284.579

99,87

Venituri proprii

8.466.380

8.932.380

8.864.014

99,23

b)

Venituri nefiscale

-540.580

-576.380

-224.140

38,89

c)

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibil solid

175.000

175.000

70.004

40,00

d)

Sume primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

375.000

375.000

-

-

2.

Cheltuieli totale SF

13.413.800

14.274.500

13.751.620

96,34

Excedent

378.823

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

-lei-

Nr.

crt.

Indicatori

Prevederi bugetare initiale

Prevederi anuale definitive

Realizari efective

%

1.

Venituri totale – din care:

17.015.580

5.533.880

2.712.418

49,01

a)

Venituri fiscale din care

90.000

90.000

38.518

42,80

Venituri proprii

90.000

90.000

38.518

42,80

b)

Venituri nefiscale

1.894.580

1.972.880

1.560.000

79,07

c)

Subventii pentru finantarea progamelor multianulale de mediu

3.200.000

-

-

-

d)

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea unor obiective de investitii

500.000

500.000

-

-

e)

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare finantarii programelor FEN

3.309.000

623.000

-

-

f)

Finantarea subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor

-

700.000

700.000

100,00

g)

Finantarea programului national de dezvoltare locala

-

500.000

413.900

82,78

h)

Sume primite de la UE

8.022.000

1.148.000

-

-

2.

Cheltuieli totale SD

17.333.580

5.851.880

2.701.475

46,16

Excedent

10.943

Executia partii de cheltuieli a bugetului local

Cheltuieli totale ale bugetului local in anul 2013 s-au realizat in procent de 81,75% fata de prevederi definite defalcat pe sectiuni si pe activitati dupa cum urmeaza:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- lei-

Nr.

crt.

Activitatile finantate

Credite bug.initiale

Prevederi anuale definite

Plati efectuate

%

1.

Autoritati executive, total din care:

1.664.300

1.947.000

1.923.220

98,78

- cheltuieli de personal

832.300

1.020.800

1.016.982

99,63

- cheltuieli cu bunuri si servicii

800.000

894.200

874.238

97,77

-alte cheltuieli

32.000

32.000

32.000

100,00

2.

Alte servicii publice generale, total din care:

194.050

164.550

148.847

90,46

- cheltuieli de personal

125.270

122.770

121.810

99,22

- cheltuieli cu bunuri si servicii

58.780

31.780

27.037

85,08

-fond de rezerva

10.000

10.000

-

-

3.

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi, total din care:

544.000

249.500

202.966

81,35

- cheltuieli cu bunuri si servicii

84.000

64.000

56.865

88,85

- dobanzi

460.000

185.500

146.101

78,76

4.

Ordine publica si siguranta nationala, total din care:

308.890

310.990

291.128

93,61

- cheltuieli de personal

188.890

182.490

181.900

99,68

- cheltuieli cu bunuri si servicii

120.000

128.500

109.228

85,00

5.

-Invatamant, total din care:

5.858.000

6.426.000

6.410.484

99,76

- cheltuieli de personal

4.958.000

5.403.000

5.394.425

99,84

- cheltuieli cu bunuri si servicii

860.000

983.000

982.862

99,99

- alte transferuri

-

41.970

41.966

99,99

- alte cheltuieli

40.000

40.000

33.197

82,99

-plati efecuate in anii precedenti si recuperate anul curent

-

-41.970

-41.966

99,99

6.

Sanatate, total din care:

76.150

67.350

65.278

96,92

- cheltuieli de personal

73.150

66.350

66.226

99,81

- cheltuieli cu bunuri si servicii

3.000

1.000

52

5,20

7.

Cultura, recreere si religie, total din care:

1.123.840

1.226.940

1.189.411

96,94

- cheltuieli de personal

207.340

196.440

195.614

99,58

- cheltuieli cu bunuri si servicii

466.500

484.000

447.631

92,49

- transferuri curente

300.000

394.500

394.500

100,00

- alte cheltuieli

35.000

37.000

37.000

100,00

- rambursari de credite

115.000

115.000

114.666

99,71

8.

Asigurari si asistenta sociala, total din care:

689.540

688.460

560.670

81,44

- cheltuieli de personal

233.260

227.360

222.903

98,04

- cheltuieli cu bunuri si servicii

78.000

78.000

61.649

79,04

- asistenta sociala

342.280

347.280

240.118

69,14

- alte cheltuieli

36.000

36.000

36.000

100,00

9.

Locuinte, servicii si dezvoltare publica, total din care:

745.300

947.300

899.992

95,00

- cheltuieli cu bunuri si servicii

720.300

922.300

894.742

97,01

- alte transferuri

25.000

25.000

5.250

21,00

10.

Protectia mediului, total din care:

813.380

907.380

898.563

99,03

- cheltuieli cu bunuri si servicii

750.000

844.000

835.525

99,00

- alte transferuri

34.380

34.380

34.372

99,98

- rambursari de credite

29.000

29.000

28.666

98,85

11.

Transporturi, total din care:

1.146.350

970.350

830.590

85,60

- cheltuieli cu bunuri si servicii

895.350

895.350

789.799

88,21

- subventii

65.000

65.000

40.791

62,76

- rambursari de credite

186.000

10.000

-

-

12.

Alte actiuni economice, total din care:

250.000

368.500

330.471

89,68

- cheltuieli cu bunuri si servicii

250.000

368.500

330.471

89,68

Total general:

13.413.800

14.274.500

13.751.620

96,34

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

-lei-

Nr.

crt.

Activitatile finantate

Credite bug.initiale

Prevederi anuale definite

Plati efectuate

%

1.

Autoritati publice, total din care:

80.000

80.000

-

-

- active nefinanciare

80.000

80.000

-

-

2.

-Invatamant, total din care:

6.000

6.000

5.561

92,68

- active nefinanciare

6.000

6.000

5.561

92,68

3.

Cultura, recreere si religie, total din care:

156.100

156.100

152.458

97,67

- active nefinanciare

156.100

156.100

152.458

97,67

4.

Locuinte, servicii si dezvoltare publica, total din care:

642.500

642.500

165.213

25,71

- active nefinanciare

642.500

642.500

165.213

25,71

5.

Protectia mediului, total din care:

4.318.000

2.363.000

1.516.172

64,16

- participare capital social

-

45.000

44.935

99,86

- active nefinanciare

4.318.000

2.318.000

1.471.237

63,47

6.

Transporturi, total din care:

11.050.980

1.524.280

812.670

53,32

- proiecte FEDR

10.298.000

738.000

43.747

5,93

- active nefinanciare

752.980

786.280

768.923

97,79

12.

Alte actiuni economice, total din care:

1.080.000

1.080.000

49.401

4,58

- proiecte FEDR

1.050.000

1.050.000

42.222

4,02

- active nefinanciare

30.000

30.000

7.179

23,93

Total general:

17.333.580

5.851.880

2.701.475

46,16

II.

CONTUL DE EXECUTIE BUGET INSTITUTII PUBLICE

FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

Analiza veniturilor defalcate pe sectiuni se prezinta in felul urmator:

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE

-lei-

Nr.

crt.

Indicatori

Prevederi bugetare initiale

Prevederi anuale definitive

Realizari efective

%

1.

Venituri totale – din care:

828.210

1.022.710

1.284.435

125,59

a)

Venituri nefiscale, din care:

528.210

628.210

889.935

141,66

Venituri din proprietate

192.060

502.060

834.022

166,12

Vanzari de bunuri si servicii

336.150

126.150

55.913

44,32

b)

Subventii

300.000

394.500

394.500

100,00

2.

Cheltuieli totale SF

992.000

1.186.500

997.291

84,05

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

-lei-

Nr.

crt.

Indicatori

Prevederi bugetare initiale

Prevederi anuale definitive

Realizari efective

%

1.

Venituri totale – din care:

-

210.000

191.664

91,27

a)

Venituri nefiscale

-

210.000

191.664

91,27

2.

Cheltuieli totale SF

-

210.000

191.664

91,27

Executia partii de cheltuieli a institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii

Cheltuieli defalcate pe sectiuni si pe activitati sunt urmatoarele:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- lei-

Nr.

crt.

Activitatile finantate

Credite bug.initiale

Prevederi anuale definite

Plati efectuate

%

1.

-Invatamant, total din care:

267.000

267.000

170.682

63,93

- cheltuieli cu bunuri si servicii

267.000

267.000

170.682

63,93

2.

Cultura, recreere si religie, total din care:

380.000

474.500

471.413

99,35

- cheltuieli de personal

80.000

77.000

76.326

99,13

<

- cheltuieli cu bunuri si servicii

300.000

397.500

395.087

99,39

3.

Locuinte, servicii si dezvoltare publica, total din care:

90.000

90.000

47.477

52,75

- cheltuieli de personal

25.460

25.460

25.194

98,95

- cheltuieli cu bunuri si servicii

64.540

64.540

22.283

34,53

4.

Agricultura, piscicultura, silvicultura si vanatoare, total din care:

255.000

355.000

307.719

86,68

- cheltuieli de personal

17.330

17.330

16.061

92,68

- cheltuieli cu bunuri si servicii

237.670

337.670

291.658

86,37

Total general:

992.000

1.186.500

997.291

84,05

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

-lei-

Nr.

crt.

Activitatile finantate

Credite bug.initiale

Prevederi anuale definite

Plati efectuate

%

1.

Agricultura, piscicultura, silvicultura si vanatoare, total din care:

-

210.000

191.664

91,27

- active nefinanciare

-

210.000

191.664

91,27

Total general:

-

210.000

191.664

91,27

III.

CONTUL DE EXECUTIE AL CREDITELOR INTERNE SI EXTERNE – CHELTUIELI

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

-lei-

Nr.

crt.

Activitatile finantate

Credite bug.initiale

Prevederi anuale definite

Plati efectuate

%

1.

Strazi total din care:

3.700.000

3.700.000

-

-

- active nefinanciare

3.700.000

3.700.000

-

-

Total general:

3.700.000

3.700.000

-

-

Fata de cele aratate propun spre aprobare consiliului local executia bugetara pe anul 2013 total si defalcat pe sectiuni.

PRIMAR,

THIESZ JANOS

 


RAPORT DE PERFORMANTA

privind executia bugetara a anului 2013

Contabilitatea ca instrument principal de cunoastere, gestiune si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute, asigura:

          - inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si rezultatele obtinute atat pentru necesitatile proprii ale institutiei, cat si in relatiile acestora cu clientii, furnizorii, organelle fiscale si alte personae juridice;

          -controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si ale procedeelor de prelucrare utilizate precum si exactitatea datelor contabile furnizate;

          - furnizarea informatiilor necesare stabilirii patrimoniului national, executiei bugetului public national, precum si intocmirii balantelor financiare si a bilantului pe ansamblul economiei nationale;

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente.

Sunt respectate principiile contabilitatii de angajamente.

Pentru respectarea principiului contabilitatii pe baza de angajamente potrivit caruia efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc nu atunci cand sunt incasate sau platite, iar veniturile si cheltuielile sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor de raportare.

Activele fixe au fost reevaluate conform normelor in vigoare.

Evaluarea elementelor din bilant se efectueaza conform urmatoarelor reguli:

          - la cost de achizitie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros,

          - la cost de productie – pentru bunurile produse de institutie

          - la valoarea justa – pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit.

Evaluarea elementelor de active si pasiv cu ocazia inventarierii a fost facuta la valoarea actuala a fiecarui element, denumita valoare de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului, starea acestuia conform normelor Ministerului Finantelor Publice.

Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului, il reprezinta situatiile financiare.

Situaţiile financiare au fost întocmite in conformitate cu prevederile Legii 82/1991, republicata, precum si in baza O.M.F.P. nr.1917/2005, completat si modificata prin O.M.F.P.556,616/2006 si conformitate cu O.M.F.P nr. 116/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2013, in moneda nationala, fara subdiviziunile leului.

Intocmirea situatiilor financiare a fost precedata de inventarierea anuala a elementelor de activ si pasiv.

Situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2013 cuprind:

1. Bilantul

2. Contul de rezultat patrimonial

3. Situatia fluxurilor de trezorerie

4. Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

5. Plati restante, Situatia centralizata a arieratelor

6. Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap

7. Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

8. Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferente cheltuielilor finanatate din FEN postaderare

9. Venit, cheltuieli excedent buget local

10. Contul de executie a donatiilor/sponzorizalor primite si utilizate in anul 2013

11. Situatia platilor efectuate la titlul 56

12. Situatia platilor care nu sunt cheltuieli efective

13. Situatia actiunilor detinute de UAT la operatorii economici

14. Situatia modificarilor in structura activ/capitaluri

15. Situatia activelor fixe amortizabile si neamortizabile

16. Contul de executie al bugetului local

17. Contul de executie al bugetului creditelor interne

18. Contul de executie al bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii

19. Raport de analiza pe baza de bilant, care cuprinde, politici contabile si note explicative

20. Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat
                 patrimonial

Bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 2013 a fost intocmit, in baza balantelor de verificare a conturilor sintetice.

Totalul activelor necurente la sfarsitul perioadei a fost de 359571465 lei si se compune din valoarea activelor fixe necorporale, instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica, terenuri si cladiri, active financiare ncurente, creante necurente

Totalul activelor curente la sfarsitul perioadei a fost de  6410718 lei si se compune din stocuri, creante bugetare, conturi de trezorerie si conturi la banci.

Totalul datoriilor la sfarsitul perioadei a fost de 7771200 lei si se compun din imprumuturi pe termen lung, datorii catre furnizori si datorii catre bugete.

O categorie de datorii este cea a salariilor angajatilor si a contributiilor aferente, in suma de 604176 lei.

Totalul capitalurilor propii a fost la sfarsitul perioadei de 358210983 lei si este rezultatul diferentei dintre totalul activelor si totalul datoriilor.

Contul de rezultat patrimonial – reprezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului curent. Veniturile, finantarile si cheltuielile sunt prezentate dupa natura, sursa sau destinatia lor indiferent daca au fost incasate sau nu si platite sau nu.

In contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile si cheltuielile in urmatoarea structura:

Venituri operatianale

Cheltuieli operationale

Venituri financiare

Cheltuieli financiare

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Situatia fluxurilor de trezorerie – prezinta existenta si miscarile de numerar, divizate in: fluxuri de trezorerie din activitatea operationala, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare. Formularul s-a completat cu informatii privind incasari si plati efectuate, preluate din rulajele fiecarui cont de la trezorerie sau banci.

Contul de executie bugetara – cuprinde toate operatiile financiare din trimestrul IV 2013 cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care au fost aprobate prin buget.

Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente. Nu s-au facut compensari intre elementele de activ si de datorii, sau intre elementele de venituri si cheltuieli.

Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare sunt credibile, respecta realitatea economica a evenimentelor.

POLITICI CONTABILE

In conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, conducerea Primariei Covasna a procedat la elaborarea politicilor contabile –un set de proceduri pentru toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilităţii de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile(metode detaliate de evaluare, măsurare, şi constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislaţia în vigoare, care să fie utilizate permanent şi care să ofere o imagine fidela a instituţiei publice, a poziţiei sale financiare, a performanţelor sale şi a evoluţiei poziţiei sale financiare.

In acest context, conducerea Primariei Covasna consideră că aceste aspecte trebuie să se respecte şi în modul de lucru al instituţiei respectând anumite reguli şi practici specifice activităţii sale în scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzacţiilor desfăşurate.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1.Toate operaţiile economice şi financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative(prevăzute de lege pentru diferite operaţiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat in contabilitate.

2.Forma de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare este „maestru-sah”, iar principalele registre şi formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanţa de verificare.

3.Situaţiile financiare anuale şi trimestriale utilizate sunt: bilanţul, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor, contul de execuţie bugetar şi anexe la situaţiile financiare care includ politici contabile si note explicative.

4.Inventarierea patrimoniului instituţiei se face cel puţin o dată pe an, înaintea situaţiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ şi pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5.Evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare(valoarea contabilă), care se stabileşte:

-la cost de achiziţie-pentru bunuri procurate cu titlu oneros;

-la cost de producţie-pentru bunurile produse în instituţie;

-la valoarea justă-pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.

6.Activele fixe corporale şi necorporale se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea şi scoaterea din funcţiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea ordonatorilor principal de credit.

7.Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achizitie Stocurile cuprind materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfăşurarea activităţii curente a instituţiei, precum şi cele de întreţinere şi curăţenie, iar la sfârşit se întocmesc bonuri de consum şi se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole şi articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepţia materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaşte în momentul scoaterii din folosinţă.

8.Creanţele instituţiei se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR, iar operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar.

9.Datoriile instituţiei publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. In activitatea instituţiei există

- datorii pe termen scurt(sub un an),

- datorii pe termen lung (peste un an).

10.Capitalurile instituţiei cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Fondurile instituţiei se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabileşte lunar prin închiderea conturilor de venituri- finanţări şi a conturilor de cheltuieli. La începutul exerciţiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârşitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exerciţiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor şi procedurilor de evaluare şi conform reglementărilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sânt cerute de lege sau au ca rezultat informaţii mai relevante referitoare la instituţie. Această modificare va fi menţionată în notele explicative care însoţesc situaţiile financiare.

În situaţiile financiare prezente sunt incluse rezultatele financiare ale instituţiilor publice subordonate (scoli, casa de cultura), centralizate pe baza situaţiilor financiare prezentate de instituţii. Toate situaţiile financiare au fost întocmite şi verificate pe baza balanţelor sintetice şi analitice care se constituie ca anexe la situatiile financiare ale instituţiilor subordonate (scoli, casa de cultura).

NOTE EXPLICATIVE

NOTA NR 1. ACTIVE FIXE

LEI

DENUMIREA

ELEMENTULUI

Valoare bruta

Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare)

Valoare neta

Sold la

01.01.2013

Creşteri

Reduceri

Sold la

31.12.2013

Sold la

01.01.2013

Ajustari inreg.in cursul ex.financiar

Sold la 31.12.2013

Sold la 31.12.2013

0

1

2

3

4=1+2-3

5

6

7=5+6

8=4-7

Active fixe necorporale

440407

 

 

440407

198397

2098

200495

239912

Terenuri si cladiri

343723185

155001

105500

343772686

1954276

-127328

1826948

341945738

Instalaţii tehnice si mij.de transport

3627439

420663

0

4006405

2501774

243627

2745401

1261004

Mobilier, aparatura birotica si alte active

991642

 

5037

986605

535393

27055

541667

444938

Imobilizări corporale in curs

10384780

2816125

 

13200905

 

 

 

13200905

TOTAL ACTIVE

359167453

3391789

110537

362407008

5189840

145452

5314511

357092497

            Activele fixe necorporale  înscrise în evidenta contabila a Primarie Covasna constau în programe informatice

            Amortizarea mijloacelor fixe este calculata utilizând metoda liniara, după cum urmează :

-     construcţii : 10 – 50 ani;

-     echipamente tehnologice : 3 – 15 ani;

-     aparate si instalaţii de măsura si control : 3 – 10 ani;

-     mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica : 5 – 15 ani.

Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare punerii in funcţiune conform normelor legale .

            NOTA NR 2.STOCURI

Stocurile la data de 31.12.2013, sunt în sumă de 2072691 lei şi cuprind: stocuri, materiale consumabile reprezentând materiale auxiliare, combustibili, piese de scimb, alte materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar.

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziţie.

Costurile stocurilor de materii şi materiale se recunosc în momentul consumului acestora.

Costul materialelor de natura obiectelor de inventar se recunoaşte în momentul scoaterii din folosinţă.

La iesirea din gestiune se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin metoda Primul intrat-primul iesit (FIFO)

Situaţia stocurilor se prezinta astfel :

Elemente de stocuri

Sold la: 01.01.2013

Sold la: 31.12.2013

a) Materiale consumabile compuse din :

23896

36830

- materiale auxiliare

-combustibili

-piese de schimb

- alte materiale consumabile

b) Obiecte de inventar

1935402

2035861

Valoare stoc final

1959298

2072691

            De asemenea in cursul anului, datorita scoaterii din folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar cu pretul de inregistrare al acestora, s-a debitat cu uzura obiectelor de inventar scoase din folosinta, contul de rezultat reportat cu suma de 2631 lei

            NOTA NR. 3.  CREANTE

            CREANTE                                                                                    LEI

TIP CREANTA

Sold 31.12.2013

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

I. CREANTE NECURENTE-sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mare de 1 an:

2201

2201

- clienti cu termen peste 1 an

419

419

- clienti incerti sau in litigiu

1782

1782

- alte creante in legatura cu personalul

- debitori peste 1 an

II. CREANTE CURENTE-sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an:

0

0

1. Creanţe  din operaţiuni comerciale, avansuri si alte decontari:

544

544

- clienti cu termen sub 1 an

- clienti incerti sau in litigiu

- alte creante in legatura cu personalul

- alienti – facturi de intocmit

- debitori sub 1 an

544

544

- decontari intre institutia superioara si institutia subordonata

2. Creanţe bugetare

2903917

2903917

-asigurari sociale

-asigurari pentru somaj

-debitori

223864

223864

 

-creante ale bugetului local

2680053

2680053

- decontari intre institutia superioara si institutia subordonata

3. Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget

 

TOTAL CREANTE

2906662

2904461

2201

           

            NOTA NR. 4  DATORII

                        Datorii                                                                   LEI

TIP DATORIE

Sold 31.12.2013

TERMEN DE EXIGIBILITATE

Sub 1 an

Intre

1 si 5 ani

I. DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de 1 an:

4068811

4068811

- furnizori

- furnizori de active fixe peste 1 an

<- imprumuturi

1862602

1862602

- provizioane

2206209

2206209

II. DATORII CURENTE- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la1 an:

3702389

3702389

1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari:

3035015

3035015

- furnizori

2614644

2614644

- furnizori de active fixe peste 1 an

- furnizori – facturi nesosite

- clienti - creditori

 

 

- creditori sub 1 an

420371

420371

- decontari intre institutia superioara si institutia subordonata

 

 

2.Datorii către bugete 

264832

264832

3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale 

 

 

Împrumuturi pe termen scurt –sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la 1 an

 

 

Împrumuturi pe termen lung – ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent

 

 

 

Salariile angajaţilor

402542

402542

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii, burse)

Venituri in avans

Provizioane

0

0

 

TOTAL DATORII

7771200

3702389

4068811

           

            Situatia vechimii datoriilor  în sold la dat de 31.12.2013 este:

            · Vechime 1 – 30 de zile   5504290 lei

            · Vechime 31-60 de zile           lei

            · Vechime mai mare de 90 de zile    2266910  lei

           

           

                         NOTA NR. 5  EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

 

            Contul de executie bugetara – cuprinde toate operatiile financiare din anul 2013 cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care au fost aprobate prin buget.

      Conform prevederilor Legii 273 / 2006, privind finantele publice locale acesta contine la partea de venituri:

-          prevederi bugetare anuale la finele perioadei, prevederi bugetare trimestriale cumulate

-          drepturi constatate

-          incasari realizate

-          drepturi constatate de incasat

la partea de chetuieli

-          credite bugetare anuale la finele perioadei, credite bugetare  trimestriale cumulate

-          angajamente bugetare

-          anagajamente legale

-          plati efectuate

-          angajamente legale de platit

-          cheltuieli efective ( costuri, consumuri )

     La data de 31.12.2013, Contul de executie al bugetului local se prezinta astfel:

           

      -la partea de venituri - prevederi initiale   30429380   lei

                                           - prevederi bugetare definitive   19808380   lei

                                           - drepturi constatate de incasat    34319108  lei

                                           - incasari realizate   16842861   lei

                                          - drepturi constatate de incasat   2680053  lei              

    - la partea de cheltuieli – credite bugetare initiale   30747380       lei

                                            - credite bugetare definitive   20126380   lei

                                            - angajamente bugetare  16473445  lei

                                            - angajamente legale  16473445  lei

                                            - plati efectuate   16453095 lei

                                            - angajamente legale de platit  20350   lei

            Potrivit contabilitatii de angajamente, veniturile incasate reprezinta impozite, taxe, contributii si alte sume de incasat potrivit legii, precum si pretul bunurilor vandute si a serviciilor prestate.

            Veniturile totale fata de planul aprobat pe trim.IV 2013 sunt realizate in procent de  85%  , fiind compuse din urmatoarele categorii de venituri:

                                                                                                                      lei

Prevederi initiale

Prevederi definitive

Incasari

%

Venituri totale

30429380

19808380

16842861

85

Venituri proprii, din care:

8556380

9022380

8902532

98

-cote defalcate din impozitul pe venit

3122000

3329000

3330806

100

Sume defalcate din TVA

6292000

6765000

6756425

99.87

Donatii si sponsorizari

Subventii primite de la bugetul de stat

7184000

2498000

1183904

34

Subventii primite de la alte administratii

375000

375000

            Cheltielile bugetului local s-au efectuat in proportie de  82 % fata de creditele bugetare aprobate pe trim.IV 2013.

Prevederi anuale

Prevederi trim.IV

Plati

%

>Cheltuieli totale, din care:

30747380

20126380

16453095

82

Autoritati publice si actiuni externe

1744300

2027000

1923220

95

Alte servicii publice generale

194050

164550

148847

90

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

544000

249500

202966

81

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

Aparare

Ordine publica si siguranta nationala

308890

310990

291128

94

Invatamant

5864100

6432000

6416045

99

Sanatate

76150

67350

65278

97

Cultura, recreere si religie

1279940

1383040

1341869

97

Asigurari si asistenta sociala

689540

688640

560670

81

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

1387800

1589800

1065205

67

Protectia mediului

5131380

3270380

2414735

74

Actiuni generale econimice si de munca

 

 

 

 

Combustibili si energie

 

 

 

 

Agricultura, silvicultura si vanatoare

 

 

 

 

Transporturi

12197330

2494630

1643260

65

Alte actiuni economice

1330000

1448500

379872

26

            Din contul de executie al bugetului local rezulta un execedent de 389766  lei, diferenta dintre veniturile incasate si plati efectuate.                             

            Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate.

            Plăţile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar. Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut în conformitate cu destinaţia aprobată prin buget.

            Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificaţiei economice, după natura şi efectul lor economic şi conform clasificaţiei funcţionale după destinaţia lor în baza activităţii şi obiectivele ce au definit necesităţile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind modul de utilizare a creditelor.

            Creditele deschise şi plăţile nete de casă efectuate pe capitole şi subcapitole ale clasificaţiei bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.

            În perioada analizată au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea şi conducerea contabilităţii s-a făcut în baza Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, realitate, regularitate şi oportunitate a operaţiunilor înscrise în documentele justificative certificate.

 

             Buget finanatate din venituri proprii si subventii

 

Veniturile totale fata de planul aprobat pe trim.IV 2013 sunt realizate in procent de   119  %  , fiind compuse din urmatoarele categorii de venituri:

                                                                                                                      lei

 

Prevederi initiale

Prevederi definitive

Incasari

%

Venituri totale

828210

1232710

1476059

119

Venituri curente

528210

838210

1081559

129

Venituri nefiscale

528210

838210

1081559

129

Venituri din proprietate

192060

502060

834022

166

Venituri din vanzare de bunuri

336150

336150

247537

74

Venituri din subventii

300000

394500

394500

1

 

           

            Cheltuielile bugetului local s-au efectuat in proportie de 87   % fata de creditele bugetare aprobate pe trim.IV 2013

 

 

 

Prevederi initiale

Prevederi definitive

Plati

%

Cheltuieli totale, din care:

992000

1396500

1226177

87

Invatamant

267000

267000

207904

77

Cultura,recreere si religie

380000

474500

471413

99

Locuinta si dezv publica

90000

90000

47477

52

Agricultura,silvicultura

255000

565000

499383

88

            NOTA NR.6.  ANALIZA REZULTATULUI PATRIMONIAL

 

 

                                   6.1 Venituri operaţionale                           Lei

DENUMIREA INDICATORILOR

31.12.2013

Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări si alte venituri ale bugetelor

16007239

Venituri din activitati economice

926823

Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii, bugetare cu destinaţie speciala

1580909

Alte venituri operaţionale

247418

TOTAL VENITURI OPERATIONALE.

18762389

                                   6.2. Cheltuieli operaţionale                 Lei

 

DENUMIREA INDICATORILOR

31.12.2013

Salariile si contribuţiile sociale aferente  angajaţilor

7311315

Subvenţii si transferuri

846658

Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terţi

5739792

Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane

795969

Alte cheltuieli operationale

356038

Total cheltuieli operaţionale

15049772

                                   6.3. Analiza rezultatului

INDICATORI

31.12.2013

Total cheltuieli operaţionale

15049772

Total venituri operaţionale

18762389

Rezultatul din activitatea operaţionala

3712617

Total cheltuieli financiare

142822

Total venituri financiare

853

Rezultatul financiar

141969

Cheltuieli extraordinare

 

Venituri extraordinare

38518

Rezultatul din activitatea extraordinara

38518

Rezultatul patrimonial al exerciţiului

3609166

            Contul de rezultat patrimonial prezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului curent. Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprima performanta financiara a institutiei publice, respectiv excedent patrimonial. Contul de rezultat patrimonial al Primariei or.Covasna prezinta un excedent in suma de 3609166 lei.

            Intre rezultatul raportat in contul de rezultat patrimonial si cel raportat in bilant  este diferenta in suma de 800lei, care reprezinta mobilieri scolari primite pentru clasa 0.

           

Nota nr.7 “Provizioane”

                        Suma raportata in bilant la randul 55 si randul 75, reprezinta provizioane constituite pentru drepturi de natura salariala castigate in instanta

Situatia provizioanelor pentru anul 2013, se prezinta astfel:

                                                                                                                                             lei

Denumire indicator

Valoare

Valoare contabila a provizioanelor la inceputul prioadei

2130593

Provizioane inregistrate suplimentar in cursul perioadei, inclusiv cresterea provizioanelor existente

323034

Provizioane utilizate(diminuate) in cursul perioadei

Provizioane neutilizate(anulate) in cursul perioadei

247418

Valoare contabila a provizioanelor la sfarsitul perioadei

2206209

           

            NOTA NR.8 ALTE INFORMATII

La data de 31.12.2013 la contul „ Datorii contingente” nu figuram cu sold.

Toate institutiile subordonate au depus Declaratia in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

           

      Propun spre aprobarea Consiliului Local oras Covasna insusirea si aprobarea executiei bugetare pe anul 2013.

PRIMAR,

THIESZ JANOS


RAPORT DE SPECIALITATE

privind executia bugetara pe anul 2013

        In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale promulgata de Decretul 895/2006 art.57 alineat Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autoritatilor deliberative până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor

a) la venituri: prevederi bugetare iniţiale; prevederi bugetare definitive; încasări realizate;

b) la cheltuieli: credite bugetare iniţiale; credite bugetare definitive; plăţi efectuate.

        Potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata si Ordinul 116/2014 privind Normele metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2013, organele de specialitate ale administratiei publice locale si institutiile publice subordinate au obligatia sa intocmeasca bilant contabil, cont de executie si anexe. Pe bazaactelor normative si a hotararilor consiliului local al orasului Covasna, bugetul general al orasului Covasna, aprobat pe anul 2013 a fost executat potrivit contului de executie astfel:

I.

BUGET LOCAL 

                                           

                                                               - lei-

Nr.

crt.

Indicatori

Prevederi bugetare initiale

Prevederi anuale definitive

Realizari efective

%

1.

 

Venituri totale – din care:

30.429.380

19.808.380

16.842.861

85,03

a)

Venituri proprii

8.556.380

9.022.380

8.902.532

98,67

 

Cote defalcate din impozitul pe venit

3.122.000

3.329.000

3.330.806

100,05

b)

Sume defalcate  din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor oraselor municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

6.030.000

6.503.000

6.494.425

99,87

c)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

262.000

262.000

262.000

100,00

d)

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibil solid

175.000

175.000

70.004

40,00

e)

Subventii pentru finantarea progamelor multianulale de mediu

3.200.000

-

-

-

f)

Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar

-

-

-

-

g)

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea unor obiective de investitii

 

500.000

500.000

-

-

h)

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare finantarii programelor FEN

3.309.000

623.000

-

-

 

i)

Subventii primite de la alte administratii pentru finantarea unor activitati

375.000

375.000

-

-

 

j.)

Sume primite de la UE

8.022.000

1.148.000

-

-

2.

 

Cheltuieli totale SF+SD

30.747.380

20.126.380

16.453.095

81,75

 

Excedent

 

 

389.766

 

 

Executia bugetara pe anul 2013, mai sus aratata, se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte principale:

a)   Venituri totale ale bugetului local prezinta in anul 2013 o realizare  fata de prevederi definitive in procent de 85,03% in cifre absolute o nerealizare de 2.965.519 lei.

b)   Veniturile proprii, s-au realizat in proportie de 98,67% cu o nerealizare de 119.848 lei in cifre absolute.

c)   Cheltuieli totale ale bugetului local in anul 2013 s-au realizat in procent de 81,75% fata de prevederi definite.

d)   Excedentul bugetar, inregistrat in anul 2013, se situeaza la nivelul sumei de 389.766 lei din care excedentul sectiunii de functionare este de 378.823 lei si excedentul sectiunii de dezvoltare este de 10.943 lei.

e)   Executia veniturilor proprii ale bugetului local Covasna pe categorii de venituri dupa cum urmeaza:

-lei-

Nr.

crt.

Categorii de venituri

Prevederi bugetare initiale

Prevederi definitive

Realizari efective

%

Diferente

+/-

A

Venituri curente

14.758.380

15.697.380

15.620.439

99,51

-76.941

 

Venituri fiscale

13.404.380

14.300.880

14.284.579

99,89

-16.301

 

Venituri nefiscale

1.354.000

1.396.500

1.335.860

95,66

-60.640

B

Venituri din capital

90.000

90.000

38.518

42,80

-51.482

C

Cote si sume defalcate din impozit pe venit

3.416.000

3.623.000

3.615.851

99,80

-7.149

D

Sume defalcate din TVA

6.292.000

6.765.000

6.756.425

99,87

-8.575

E

Subventii

7.559.000

2.873.000

1.183.904

41,21

-1.689.096


Analiza pe feluri de venituri, veniturile proprii ale bugetului local:

-lei-

Nr.

crt.

Specificatia

Prevederi bug.initiale

Prevederi definitive

Realizari efective

%

1.

Impozitul si taxa pe cladiri

2.265.000

2.345.000

2.309.251

98,48

2.

Impozit asupra mijloacelor de transport

485.000

500.000

548.495

109,70

3.

Impozitul si taxa pe teren

520.000

550.000

596.021

108,37

4.

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

25.000

25.000

17.449

69,80

5.

Taxe pe servicii specifice

1.000

1.000

534

53,40

6.

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

20.000

24.000

23.592

98,30

7.

Alte impozite si taxe fiscale

145.000

220.000

221.419

100,65

8

Venituri din proprietate

180.000

180.000

151.391

84,11

9.

Vanzari de bunuri si servicii(fara donatii si sponsorizari)

1.174.000

1.216.500

1.184.469

97,37

10.

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

3.416.000

3.623.000

3.615.851

99,80

11.

Taxe judiciare de timbru, si alte taxe de timbru

30.000

30.000

22.694

75,65

12.

Venituri din valorificarea unor bunuri

90.000

90.000

38.518

42,80

13.

Impozit pe profit de la agenti economici

134.380

134.380

89.372

66,51

14.

Impozit pe venituri din transferuri imobiliare

70.000

82.500

83.460

101,16

15.

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.000

1.000

16

1,60

 

Total venituri proprii

8.556.380

9.022.380

8.902.532

98,67

Analiza eniturilor defalcate pe sectiuni se prezinta in felul urmator:

 

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE

-lei-

Nr.

crt.

Indicatori

Prevederi bugetare initiale

Prevederi anuale definitive

Realizari efective

%

1.

 

Venituri totale – din care:

13.413.800

14.274.500

14.130.443

98,99

a)

Venituri fiscale din care

13.404.380

14.300.880

14.284.579

99,87

 

Venituri proprii

8.466.380

8.932.380

8.864.014

99,23

b)

Venituri nefiscale

-540.580

-576.380

-224.140

38,89

c)

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibil solid

175.000

175.000

70.004

40,00

d)

Sume primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

375.000

375.000

-

-

2.

 

Cheltuieli totale SF

13.413.800

14.274.500

13.751.620

96,34

 

Excedent

 

 

378.823

 

 

 

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

-lei-

Nr.

crt.

Indicatori

Prevederi bugetare initiale

Prevederi anuale definitive

Realizari efective

%

1.

 

Venituri totale – din care:

17.015.580

5.533.880

2.712.418

49,01

a)

Venituri fiscale din care

90.000

90.000

38.518

42,80

 

Venituri proprii

90.000

90.000

38.518

42,80

b)

Venituri nefiscale

1.894.580

1.972.880

1.560.000

79,07

c)

Subventii pentru finantarea progamelor multianulale de mediu

3.200.000

-

-

-

d)

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea unor obiective de investitii

 

500.000

500.000

-

-

 

e)

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare finantarii programelor FEN

3.309.000

623.000

-

-

 

f)

Finantarea subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor

-

700.000

700.000

100,00

 

g)

Finantare programului national de dezvoltare locala

-

500.000

413.900

82,78

 

h)

Sume primite de la UE

8.022.000

1.148.000

-

-

2.

 

Cheltuieli totale SD

17.333.580

5.851.880

2.701.475

46,16

 

Excedent

 

 

10.943

 

Executia partii de cheltuieli a bugetului local

 

            Cheltuieli totale ale bugetului local in anul 2013 s-au realizat in procent de 81,75% fata de prevederi definite defalcat pe sectiuni si pe activitati dupa cum urmeaza:

 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- lei -

Nr.

crt.

Activitatile finantate

Credite bug.initiale

Prevederi anuale definite

Plati efectuate

%

1.

Autoritati executive, total din care:

1.664.300

1.947.000

1.923.220

98,78

- cheltuieli de personal

832.300

1.020.800

1.016.982

99,63

- cheltuieli cu bunuri si servicii

800.000

894.200

874.238

97,77

-alte cheltuieli

32.000

32.000

32.000

100,00

2.

Alte servicii publice generale, total din care:

194.050

164.550

148.847

90,46

- cheltuieli de personal

125.270

122.770

121.810

99,22

- cheltuieli cu bunuri si servicii

58.780

31.780

27.037

85,08

 

-fond de rezerva

10.000

10.000

-

-

3.

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi, total din care:

544.000

249.500

202.966

81,35

- cheltuieli cu bunuri si servicii

84.000

64.000

56.865

88,85

- dobanzi

460.000

185.500

146.101

78,76

4.

Ordine publica si siguranta nationala, total din care:

308.890

310.990

291.128

93,61

- cheltuieli de personal

188.890

182.490

181.900

99,68

- cheltuieli cu bunuri si servicii

120.000

128.500

109.228

85,00

5.

-Invatamant, total din care:

5.858.000

6.426.000

6.410.484

99,76

- cheltuieli de personal

4.958.000

5.403.000

5.394.425

99,84

- cheltuieli cu bunuri si servicii

860.000

983.000

982.862

99,99

- alte transferuri

-

41.970

41.966

99,99

- alte cheltuieli

40.000

40.000

33.197

82,99

 

-plati efecuate in anii precedenti si recuperate anul curent

-

-41.970

-41.966

99,99

6.

Sanatate, total din care:

76.150

67.350

65.278

96,92

- cheltuieli de personal

73.150

66.350

66.226

99,81

- cheltuieli cu bunuri si servicii

3.000

1.000

52

5,20

7.

Cultura, recreere si religie, total din care:

1.123.840

1.226.940

1.189.411

96,94

- cheltuieli de personal

207.340

196.440

195.614

99,58

- cheltuieli cu bunuri si servicii

466.500

484.000

447.631

92,49

- transferuri curente

300.000

394.500

394.500

100,00

- alte cheltuieli

35.000

37.000

37.000

100,00

- rambursari de credite

115.000

115.000

114.666

99,71

8.

Asigurari si asistenta sociala, total din care:

689.540

688.460

560.670

81,44

- cheltuieli de personal

233.260

227.360

222.903

98,04

- cheltuieli cu bunuri si servicii

78.000

78.000

61.649

79,04

- asistenta sociala

342.280

347.280

240.118

69,14

- alte cheltuieli

36.000

36.000

36.000

100,00

9.

Locuinte, servicii si dezvoltare publica, total din care:

745.300

947.300

899.992

95,00

- cheltuieli cu bunuri si servicii

720.300

922.300

894.742

97,01

- alte transferuri

25.000

25.000

5.250

21,00

10.

Protectia mediului, total din care:

813.380

907.380

898.563

99,03

- cheltuieli cu bunuri si servicii

750.000

844.000

835.525

99,00

- alte transferuri

34.380

34.380

34.372

99,98

- rambursari de credite

29.000

29.000

28.666

98,85

11.

Transporturi, total din care:

1.146.350

970.350

830.590

85,60

- cheltuieli cu bunuri si servicii

895.350

895.350

789.799

88,21

- subventii

65.000

65.000

40.791

62,76

 

- rambursari de credite

186.000

10.000

-

-

12.

Alte actiuni economice, total din care:

250.000

368.500

330.471

89,68

- cheltuieli cu bunuri si servicii

250.000

368.500

330.471

89,68

Total general:

13.413.800

14.274.500

13.751.620

96,34

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

-lei-

Nr.

crt.

Activitatile finantate

Credite bug.initiale

Prevederi anuale definite

Plati efectuate

%

1.

Autoritati publice, total din care:

80.000

80.000

-

-

- active nefinanciare

80.000

80.000

-

-

2.

-Invatamant, total din care:

6.000

6.000

5.561

92,68

- active nefinanciare

6.000

6.000

5.561

92,68

3.

Cultura, recreere si religie, total din care:

156.100

156.100

152.458

97,67

- active nefinanciare

156.100

156.100

152.458

97,67

4.

Locuinte, servicii si dezvoltare publica, total din care:

642.500

642.500

165.213

25,71

- active nefinanciare

642.500

642.500

165.213

25,71

5.

Protectia mediului, total din care:

4.318.000

2.363.000

1.516.172

64,16

- participare capital social

-

45.000

44.935

99,86

- active nefinanciare

4.318.000

2.318.000

1.471.237

63,47

6.

Transporturi, total din care:

11.050.980

1.524.280

812.670

53,32

- proiecte FEDR

10.298.000

738.000

43.747

5,93

- active nefinanciare

752.980

786.280

768.923

97,79

12.

Alte actiuni economice, total din care:

1.080.000

1.080.000

49.401

4,58

- proiecte FEDR

1.050.000

1.050.000

42.222

4,02

- active nefinanciare

30.000

30.000

7.179

23,93

Total general:

17.333.580

5.851.880

2.701.475

46,16

 Conform datelor expuse, reiese ca la 31.dec.2013 au ramas credite bugetare neutilizate in suma de 389.766 lei ramanand ca excedent al bugetului local.                                                                                 

 

II.

CONTUL DE EXECUTIE BUGET INSTITUTII PUBLICE

FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

 

 Analiza veniturilor defalcate pe sectiuni se prezinta in felul urmator:

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE

-lei-

Nr.

crt.

Indicatori

Prevederi bugetare initiale

Prevederi anuale definitive

Realizari efective

%

 

1.

 

Venituri totale – din care:

828.210

1.022.710

1.284.435

125,59

a)

Venituri nefiscale, din care:

528.210

628.210

889.935

141,66

 

Venituri din proprietate

192.060

502.060

834.022

166,12

 

Vanzari de bunuri si servicii

336.150

126.150

55.913

44,32

b)

Subventii

300.000

394.500

394.500

100,00

2.

 

Cheltuieli totale SF