COVASNA

site oficial


Acordarea ajutorului de încălzire pe perioada 01 noiembrie 2016 - 31 martie 2017

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada sezonului rece (01 noiembrie 2016 – 31 martie 2017) se acordă ajutoare pentru încălzirea locuinţei (energie electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri) consumatorilor cu venituri situate până la 615 lei/persoană. Titularul ajutorului este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a instrăinat locuintţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de intreţinere, titularul contractului de închiriere ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere.


Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt puse la dispozitia solicitanţilor de către primărie, începând cu data de 10 octombrie 2016, la Casa de Cultură Covasna.

Dosarele de încălzire se depun începând cu data de 19 octombrie 2016, la Casa de Cultură Covasna.

Pentru formular click ->AICI


Actele necesare pentru întocmirea dosarului de ajutor de încălzire a locuinţei în sezonul rece 01 noiembrie 2016 – 31 martie 2017 (gaze naturale, energie electrică şi lemne)

 • Dosar plic;
 • Cererea – declaraţia pe propria răspundere completată corect;
 • Factura în original gaze naturale sau energie electrică;
 • Copie B.I./C.I. a membrilor familiei; se vor prezenta pentru certificare în original;
 • Copie certificat naştere copii;
 • Copie certificat de căsătorie;
 • Copie sentinţa de divorţ;
 • Copie hotărâre încredinţare minori, plasament familial, tutelă;
 • Copie act de proprietate;
 • Copie contract chirie;
 • Copie certificat de înmatriculare şi talon pentru proprietarii de autoturisme şi motociclete;
 • Cupon pensie de întreţinere;
 • Declaraţie pe propria răspundere privind bunurile aflate în proprietate;
 • Adeverinţă de venit (salariul net, sporuri, premii, prime, al 13-lea salariu, bonificaţii, tichete de masă, etc) din luna anterioară depunerii cererii; 
 • Cupon pensie şi/sau cupon indemnizaţie de handicap din luna anterioară depunerii cererii;
 • Cupon ajutor şomaj sau decizia de acordare a ajutorului de şomaj;
 • Cupon alocaţie de stat;
 • Cupon indemnizaţie creştere şi îngrijire copil până la 2 ani;
 • Extras de cont pentru beneficiarii de burse şcolare de la statul maghiar (ex: în suma de 235 lei/copil, imparţită la 12 luni, suma ce va fi menţionata la rubrica “Alte venituri” in cuantum de 20 lei);
 • Adeverinţele de venit de la Administraţia financiară pentru anul 2015 (pentru toţi membrii familiei majori);
 • Certificat de atestare fiscală privind bunurile mobile şi imobile (de la Serviciul Impozite şi Taxe Locale, pentru toţi membrii majori);
 • Adeverintă Registrul agricol; Stabilirea valorii ajutorlui de încălzire


Venit net mediu lunar - în lei
pe membru de familie
Cuantum - în lei
Ajutor pentru energia electrică buget stat
Cuantum - în lei
Ajutor pentru lemne combustibili petrolieri buget stat
Cuantum - în lei
Ajutor pentru gaze naturale buget stat
Pâna la 155 lei 240
54 262
Între 155,1-210 216 48 190
Între 210,1-260 192 44 155
Între 260,1-310 168 39 120
Între 310,1-355 144 34 90
Între 355,1-425 120 30 70
Între 425,1-480 96 26 45
Între 480,1-540 72 20 35
Între 540,1-615 46 16 20

 PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA


Cod poștal: 525200

 Str. Piliske nr. 1. 

Județul Covasna 

RomâniaTelefon:

 

+40-267-340001

+40-267-340880

+40-267-341550Fax:

 

+40-267-342679E-mail:


primar@primariacovasna.roProgram de lucru:


Luni - Joi

7.30 - 16.00


Vineri

7.30 - 13.30Trafic:


eXTReMe Tracker 


Copyright © 2013.   Toate drepturile rezervate                                                                                                                              Condiții de utilizare       |    Impressum