COVASNA

site oficial

 

Hotărâri adoptate în 2017

HotărâriFişier
HCL 47/2017 privind modificarea art. 3 și 4 al HCL 22/2010 cu privire la aprobarea instituirii ”Premiului de Excelență al orașului Covasna pentru Activități Școlare” elevilor din anul terminal la Grupul Școlar ”Kőrösi Csoma Sándor”
HCL 46/2017 cu privire la majorarea cotizaţiei oraşului Covasna pe anul 2017 ca membru al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna
HCL 45/2017 cu privire la modificarea art. 1 al HCL nr. 83 din 2016 cu privire la numirea comisiei de ordine publică la nivelul oraşului Covasna
HCL 44/2017 cu privire la abrogarea unor poziţii din lista finală a bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului, aprobată prin HCL nr. 19 din 2002, cu modificările şi completările ulterioare
HCL 42/2017 privind aprobarea unui nou Regulament privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de liberă trecere pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricţii de tonaj pe raza Oraşului Covasna şi aprobarea nivelului taxelor speciale pentru eliberarea autorizaţiei de liberă trecere
HCL 41/2017 cu privire la completarea anexei la HCL nr. 19 din 2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparţin domeniului public al oraşului, cu modificările şi completările ulterioare
HCL 40/2017 privind abrogarea HCL nr. 19 din 2017 cu privire la înscrierea în proprietatea publică a oraşului Covasna a terenului amenajat al Pârtiei de Schi “Lőrincz Zsigmond”
HCL 39/2017 cu privire la aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al oraşului în vederea casării, demolării şi valorificării
HCL 38/2017 cu privire la modificarea art. 1 al HCL nr. 93 2016 cu privire la necesitatea reorganizării comisiei speciale pentru propuneri de modificare şi completare a inventarului bunurilor din domeniul public al oraşului
HCL 37/2017 cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului a terenului înscris în CF 24057 Covasna, nr top 1122,1124 aferent casei de locuit, proprietatea lui Apostol Andrei şi Răuţă Anca Silvia
HCL 36/2017 privind aprobarea regulamentelor speciale şi a criteriilor specifice de evaluare a proiectelor culturale, educaţionale, religioase şi sportive
HCL 35/2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului şi Metodologiei Generale privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile locale ale oraşului Covasna alocate pentru activităţi non profit de interes local
HCL 34/2017 privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului acestora pentru anul 2017
HCL 33/2017 cu privire la repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat
HCL 32/2017 cu privire la modificarea art. 2 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 38 2016 cu privire la înfiinţarea Centrului de zi de informare şi consiliere în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială
HCL 31/2017 pentru aprobarea încheierii unui Act adiţional la Convenţia de Parteneriat cu Fundaţia Creştină Diakonia, din data de 21 aprilie 2006
HCL 30/2017 cu privire la modificarea tarifelor la serviciul public de salubritate
HCL 29/2017 privind stabilirea plafonului minim de publicare pe pagina de internet proprie a obligaţiilor fiscale restante înregistrate de către persoane fizice şi juridice
HCL 28/2017 privind înregistrarea Oraşului Covasna în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.)
HCL 27/2017 cu privire la aprobarea bugetului consolidat al Oraşului Covasna pe anul 2017
HCL 26/2017 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II al anului 2016
HCL 25/2017 cu privire la aprobarea angajării de zilieri în anul 2017
HCL 24/2017 cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului actualului Consiliu de administrație al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L.
HCL 23/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 22/2017 cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a terenurilor situate în incinta pieței agroalimentare din orașul Covasna
HCL 21/2017 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 70/2016 cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de Administrație la Centrele Financiare I, II și III de învățământ preuniversitar
HCL 20/2017 cu privire la constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea administratorilor în funcţie în Consiliul de administrație al SC GOS-TRANS-COM SRL
HCL 19/2017 cu privire la înscrierea în proprietatea publică a orașului Covasna a terenului amenajat al Pârtiei de Schi “Lőrincz Zsigmond”
HCL 18/2017 privind completarea HCL 117/2016 cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local în consiliul de administrație al Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”
HCL 17/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pârtiei de schi ”Lőrincz Zsigmond” pentru sezonul 2016-2017
HCL 16/2017 cu privire la abrogarea HCL 146/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de schi ”Lőrincz Zsigmond” și a HCL 4/2017 cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi ”Lőrincz Zsigmond”
HCL 15/2017 cu privire la acordarea unui mandat special d-lui Gyerő József, reprezentantul orașului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aquacov” să voteze cuantumul cotizației orașului Covasna pentru anul 2017 - și anume 3.500 lei.
HCL 14/2017 cu privire la desemnarea d-lui Imre Csaba Lóránd ca reprezentant al acţionarului oraş Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional
HCL 13/2017 privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 12/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017
HCL 11/2017 privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice aflate în sold la 31.12.2016.
HCL 10/2017 cu privire la alegerea președintelui de ședință
HCL 9/2017 pentru modificăries HCL 105/2014 co privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundaţia Diakónia pentru perioada 2015 - 2018.
HCL 8/2017 aprobarea fuziunii prin absorbţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în judeţul Covasna.
HCL 7/2017 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2017, conform legii privind venitul minim garantat.

HCL 6/2017 privind revocarea HCL 55/2005 cu privire la aprobarea, în principiu, a schimbării destinaţiei imobilului din str. Libertăţii nr. 11, în muzeu.

HCL 5/2017 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 din oraşul Covasna.
HCL 2-4/06. 01. 2017.

Hotărârile Consiliului Local Nr. 2-4. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 06. 01. 2017.
deschide

Hotărâri adoptate în 2016

Hotărârile Consiliului Local Nr. 153-160. adoptate în Şedinţa Ordinară din 29. 12. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 151-152. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 19. 12. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 145-150. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 07. 12. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 134-143. adoptate în Şedinţa Ordinară din 28. 11. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 130-133. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 07. 11. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 119-129. adoptate în Şedinţa Ordinară din 31. 10. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 116-118. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 10. 10. 2016.- >>Anexe la HCL/116<<
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 108-114. adoptate în Şedinţa Ordinară din 29. 09. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 103-107. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 08. 09. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 90-102. adoptate în Şedinţa Ordinară din 25. 08. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 84-89. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 11. 08. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 68-83. adoptate în Şedinţa Ordinară din 28. 07. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 61-67. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 14. 07. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 55-60. adoptate în Şedinţa de Constituire din 24. 06. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 41-54. adoptate în Şedinţa Ordinară din 26. 05. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 39-40. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 12. 05. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 35-38. adoptate în Şedinţa Ordinară din 21. 04. 2016.
deschide
Hotărârea Consiliului Local Nr. 34. adoptată în Şedinţa Extraordinară din 19. 04. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 32-33. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 11. 04. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 27-31. adoptate în Şedinţa Ordinară din 31. 03. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 22-26. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 22. 03. 2016. - >> Anexe la HCL 22/2016 <<
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 20-21. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 16. 03. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 16 - 19. adoptate în Şedinţa Ordinară din 25. 02. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 13 - 15. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 02. 02. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 4 - 11. adoptate în Şedinţa Ordinară din 28. 01. 2016.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 2 - 3. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 08. 01. 2016.
deschide

Hotărâri adoptate în 2015

Hotărârile Consiliului Local Nr. 107 - 108. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 29. 12. 2015.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 99 - 106. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 22. 12. 2015.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 90 - 98. adoptate în Şedinţa Ordinară din 17. 12. 2015.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 86 - 88. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 04. 12. 2015.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 78 - 85. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 26. 11. 2015.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 69 - 75. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 05. 11. 2015. - >>Anexe la HCL 72/2015<<
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 62 - 68. adoptate în Şedinţa Ordinară din 16. 10. 2015.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 60 - 61. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 07. 10. 2015. - >>Anexe la HCL 61/2015<<
deschide
Hotărârea Consiliului Local Nr. 59. adoptată în Şedinţa Extraordinară din 29. 09. 2015. - >>Anexe la HCL 59/2015<<
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 58. adoptate în Şedinţa Ordinară din 16. 09. 2015.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 55 - 57. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 10. 09. 2015.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 46 - 54. adoptate în Şedinţa Ordinară din 27. 08. 2015.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 40 - 45. adoptate în Şedinţa Ordinară din 28. 07. 2015.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 36 - 39. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 11. 06. 2015.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 28 - 35. adoptate în Şedinţa Ordinară din 28. 05. 2015.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 23 - 26. adoptate în Şedinţa Ordinară din 20. 04. 2015. - >>Anexă la HCL 26/2015<<
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 19 - 22. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 17. 03. 2015.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 13 - 18. adoptate în Şedinţa Ordinară din 12. 03. 2015.
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 10 - 12. adoptate în Şedinţa Ordinară din 12. 02. 2015 . - >>Anexe la HCL 11/2015<<
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 1 - 9. adoptate în Şedinţa Ordinară din 29. 01. 2015.
deschide

Hotărâri adoptate în 2014

Hotărârile Consiliului Local Nr. 108-111. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 29. 12. 2014
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 101-107. adoptate în Şedinţa Ordinară din 22. 12. 2014
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 99-100. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 15. 12. 2014
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 97-98. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 08. 12. 2014
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 85-96. adoptate în Şedinţa Ordinară din 27. 11. 2014
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 80-84. adoptate în Şedinţa Ordinară din 28. 10. 2014
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 72-75. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 30. 09. 2014
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 68-71. adoptate în Şedinţa Ordinară din 18. 09. 2014
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 56-67. adoptate în Şedinţa Ordinară din 28. 08. 2014
deschide
Hotărârea Consiliului Local Nr. 55. adoptată în Şedinţa Extraordinară din 31. 07. 2014
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 46-54. adoptate în Şedinţa Ordinară din 15. 07. 2014
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 41-45. adoptate în Şedinţa Ordinară din 12. 06. 2014
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 32-40. adoptate în Şedinţa Ordinară din 22. 05. 2014
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 30-31. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 30. 04. 2014
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 24-29. adoptate în Şedinţa Ordinară din 24. 04. 2014
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 16-23. adoptate în Şedinţa Ordinară din 27. 03. 2014
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 11-15. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 20. 02. 2014
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 7-10. adoptate în Şedinţa Ordinară din 03. 02. 2014
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 1-6. adoptate în Şedinţa Ordinară din 23. 01. 2014
deschide

Hotărâri adoptate în 2013

Hotărârile Consiliului Local Nr. 144-151 . adoptate în Şedinţa Ordinară din 17. 12. 2013 - Anexe la HCL nr. 144; Anexă la HCL nr. 145
deschide 
Hotărârile Consiliului Local Nr. 133-138 . adoptate în Şedinţa Ordinară din 28. 11. 2013
deschide 
Hotărârile Consiliului Local Nr. 117-132 . adoptate în Şedinţa Ordinară din 30. 10. 2013
deschide 
Hotărârile Consiliului Local Nr. 114-116. adoptate în Şedinţa Extrardinară din 07. 10. 2013
deschide 
Hotărârile Consiliului Local Nr. 103-113. adoptate în Şedinţa Ordinară din 24. 09. 2013
deschide 
Hotărârile Consiliului Local Nr. 86-102. adoptate în Şedinţa Ordinară din 29. 08. 2013
deschide 
Hotărârile Consiliului Local Nr. 78-85. adoptate în Şedinţa Ordinară din 24. 07. 2013
deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 75-77. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 03. 07. 2013 deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 65-73. adoptate în Şedinţa Ordinară din 27. 06. 2013 deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 62-64. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 14. 06. 2013 deschide
Hotărârea Consiliului Local Nr. 61. adoptată în Şedinţa Extraordinară din 06. 06. 2013 deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 51-59. adoptate în Şedinţa Extraordinară din 30. 05. 2013 deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 40-50. adoptate în Şedinţa Ordinară din 13. 05. 2013 deschide
Hotărârile Consiliului Local Nr. 31-38. adoptate în Şedinţa Extraordinară din data de 25.04.2013 deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară din data de 28.03.2013 deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară din data de 28.02.2013 deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Extraordinară din data de 15.02.2013 deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară din data de 31.01.2013 deschide
Hotărâre adoptată în Şedinţa Extraordinară din data de 11.01.2013, cu privire la Impozitele şi taxele locale pe anul 2013. Vezi anexa hotărârii aici
deschide

Hotărâri adoptate în 2012

Hotărâri adoptate în Şedinţa ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 27.12.2012
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa extraordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 06.12.2012
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 09.11.2012
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 27.09.2012
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 11.09.2012
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 30.08.2012
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 12.07.2012
deschide
Hotărâri adoptate în Ședința de constituire conform Ordinului Prefectului județului Covasna nr.133/19.06.2012
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Extraordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 08.06.2012
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 31.05.2012
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 30.04.2012
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 29.03.2012
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 29.02.2012
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 31.01.2012
deschide

Hotărâri adoptate în 2011

Hotărâri adoptate în Şedinţa Extraordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 28.12.2011 deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 29.11.2011
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Extraordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 17.11.2011
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 27.10.2011
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 30.09.2011
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Extraordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 21.09.2011
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 29.08.2011
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 29.07.2011
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 09.06.2011
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Extraordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 01.06.2011
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 19.05.2011
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 28.04.2011
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Extraordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 11.04.2011
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 24.03.2011
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Extraordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 15.02.2011
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 10.02.2011
deschide
Hotărâri adoptate în Şedinţa Ordinară a Consiliului local al Oraşului Covasna din data de 24.01.2011
deschide


 PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA


Cod poștal: 525200

 Str. Piliske nr. 1. 

Județul Covasna 

RomâniaTelefon:

 

+40-267-340001

+40-267-340880

+40-267-341550Fax:

 

+40-267-342679Program de lucru:


Luni - Joi

7.30 - 16.00


Vineri

7.30 - 13.30 POMPIERII VOLUNTARI COVASNA


ÎN CAZ DE INCENDIU

 SUNAŢI LA


Telefon:

 

0267 340 612

 

Numărul unic pentru apeluri de urgență este:

 

112

Google PageRank Checker


Trafic:


eXTReMe Tracker 


Copyright © 2013-2015.   Toate drepturile rezervate                                                                                                                              Condiții de utilizare       |    Impressum